[block id=”bo-sung-1″]

 ITOCHUCorporation, đượcthànhlập vàonăm1058, cótrụsởchính
tại Minato-ku, Tokyo, NhậtBản. Làmộttrong nhữngtập đoànlớn
nhấttại Nhật.
 Vớikhoảng130cơsởtrên168quốcgiavàtrên4300nhânviên
 Sảnphẩmkinhdoanh: côngnghệthông tin, dệtmay,nănglượng, kim
loại, khoángsản,hóachất, xâydựng,bấtđộngsản, lâm sản

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog45

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức hoạt động FDI tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG FDI TẠI
VIỆT NAM
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
GVHD: GS.TS.Võ Thanh Thu
Nhóm:
1. Cao Thị Đường
2. Dương Công Định
3. Thái Thị Kim Dung
4. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
5. Dương Thị Thùy Ngân
1. Giới thiệu ITOCHU Corporation
2. Luận chứng Kinh tế Kỹ Thuật
2. 1 Tổ chức công tác soạn thảo dự án đầu tư
2. 2 Lập dự án tiền khả thi
3. Đối tác đầu tư- Công ty Mỹ Tài
4. Lập hồ sơ đầu tư
5. Triển khai dự án đầu tư
NỘI DUNG
 ITOCHU Corporation , được thành lập vào năm 1058, có trụ sở chính
tại Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản. Là một trong những tập đoàn lớn
nhất tại Nhật.
 Với khoảng 130 cơ sở trên 168 quốc gia và trên 4300 nhân viên
 Sản phẩm kinh doanh: công nghệ thông tin, dệt may, năng lượng, kim
loại, khoáng sản, hóa chất, xây dựng, bất động sản, lâm sản…
ITOCHUGreen and Water:
 Là công ty con của Itochu Corporation
 Có trụ sở tại Minatoku-Tokyo, Nhật Bản, được thành lập vào 1970
 Lĩnh vực hoạt động: điện công nghiệp, xây dựng công trình dân dụng,
công trình công nghiệp, cung cấp dịch vụ kỹ thuật để cải tạo rừng và
tài nguyên rừng hiệu quả
 Là nhà phân phối cho công ty Mỹ Tài tại Nhật Bản
1. Giới thiệu Itochu Corporation
Sơ lược về Mỹ Tài
 Nhằm đẩy mạnh thị phần đồ gỗ, bằng cách liên doanh với công ty gỗ
Mỹ Tài tại Việt Nam. Công ty Itochu sẽ góp vốn, đầu tư thêm dây
chuyền sản xuất sản phẩm.
 Tiến tới thâm nhập thị trường Việt Nam ở những lĩnh vực kinh doanh
hiện thời như cung cấp dịch vụ cải tạo rừng, cải thiện môi trường, xây
dựng công trình
 Liên kết với các đối tác khác nhằm mở rộng mối quan hệ, mở rộng thị
trường tại nước ngoài, đặc biệt là khu vực Asean
1. Giới thiệu Itochu Corporation
Mục tiêu và định hướng
Sơ lược về Mỹ Tài
1. Giới thiệu ITOCHU Corporation
2. Luận chứng Kinh tế Kỹ Thuật
2. 1 Tổ chức công tác soạn thảo dự án đầu tư
2. 2 Lập dự án tiền khả thi
3. Đối tác đầu tư- Công ty Mỹ Tài
4. Lập hồ sơ đầu tư
5. Triển khai dự án đầu tư
NỘI DUNG
 Chủ nhiệm ban soạn thảo dự án: do một chuyên gia cao cấp
phòng đầu tư Itochu phụ trách.
• Lập đề cương sơ bộ, chi tiết dự án
• Tổ chức hội thảo, xin ý kiến chuyên gia để đóng góp cho dự án
•Chịu trách nhiệm về công nghệ, thiết bị…
• Tuyển chọn các thành viên trong và ngoài cơ quan tham gia dựng
dự án
• Lập kế hoạch giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án
• Lập quy trình, lịch trình soạn thảo dự án
•Dự trù kinh phí soạn thảo
• Phân công công việc cho từng thành viên trong ban sọan thảo
• Tổ chức trình bày và thẩm định dự án
 Thành viên ban soạn thảo: kế toán trưởng & trưởng bộ phận đầu
tư Itochu và bên Mỹ Tài có 1 chuyên viên phòng kinh doanh và 02
chuyên viên phòng kế hoạch- kỹ thuật
2.1 LCKTKT – Tổ chức nhân sự soạn thảo dự án
Sơ lược về Mỹ Tài
2.1 LCKTKT – Kinh phí soạn thảo dự án
Sơ lược về Mỹ Tài
STT Các khoản chi Số tiền (USD)
1 Chi cho các chuyên gia trong nhóm soạn thảo, cụ thể: 44.000
1.1 Chủ nhiệm dự án 16.000
1.2 Kế toán trưởng của Itochu 10.000
1.3 Trưởng bộ phẩn đầu tư Itochu 12.000
1.4 03 chuyên viên của Mỹ Tài 6.000
2
Chi phí thông tin, tài liệu trong và ngoài nước phục vụ cho việc soạn
thảo
2.000
3 Chi phí khảo sát về Việt Nam 4.000
4 Chi phí khác 1.000
Tổng cộng
(tương đương 0.4% kinh phí dự án)
51.000
Căn cứ lập lịch trình soạn thảo dự án:
 Qui mô dự án tương đối, chủ yếu dựa trên kinh nghiệm sẵn có của
hai bên liên doanh
 Nguồn dữ liệu về ngành có thể thu thập từ Hiệp hội lâm sản Việt
Nam, tư vấn của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
 Các thành viên ban soạn thảo là chuyên viên có kinh nghiệm
 Tính kịp thời và đầy đủ của việc rót kinh phí cho ban soạn thảo.
Thời gian yêu cầu nộp dự án , bắt đầu từ ngày 15/12 đến ngày
15/02
2.1 LCKTKT – Lập lịch trình soạn thảo dự án
Sơ lược về Mỹ Tài
2.2 LCKTKT – Lịch trình soạn thảo dự án
STT Tên công việc
Thời gian thực hiện Tổng thời gian
Bắt đầu Kết thúc TC: 50 (ngày)
1 Thu thập số liệu và xử lý số liệu 15/12 2/1 20
2 Đúc kết các phần của dự án để tiến hành lập bản thảo của dự án : 3/1 23/1 16
2.1 Căn cứ, cơ sở xác định sự cần thiết phải đầu tư 3/1 5/1 02
2.2 Dự kiến phương án sản phẩm, hình thức đầu tư và năng lực sản xuất 6/1 11/1 05
2.3 Xác định nhu cầu các yếu tố đầu vào, khả năng, giải pháp đảm bảo 12/1 13/1 02
2.4 Các phương án về khu vực địa điểm 14/1 14/1 01
2.5 Phân tích kỹ thuật 16/1 19/1 04
2.6 Sơ bộ ước tính nhu cầu lao động và giải pháp về tổ chức sản xuất
20/01 21/01 02
2.7 Phân tích tài chính
2.8 Phân tích kinh tế xã hội
2.9 Các điều kiện về tổ chức thực hiện
2.10 Kết luận – kiến nghị
3 Thẩm định trong nhóm sọan thảo 27/1 30/1 03
4 Hiệu chỉnh dự án về hình thức và nội dung để hòan tất dự án 31/1 1/2 02
5 In ấn và sọan thảo tóm tắt dự án 2/2 3/2 02
6 Chuẩn bị để bảo vệ trước hội đồng tư vấn 4/2 06/2 02
7 Thẩm định dự án 07/1 08/2 02
 Xác định mục tiêu và nhận dạng dự án
Mục tiêu:
• Mở rộng sản phẩm ngành hàng gỗ nội thất tại Việt Nam, Nhật
Bản và xuất khẩu sang các nước khác.
• Tìm kiếm lợi nhuận
• Tạo tiền đề mở rộng các lĩnh vực kinh doanh liên quan.
Nhận dạng dự án:
• Sản phẩm: nội thất từ gỗ
• Khách hàng mục tiêu: nội địa và thị trường xuất khẩu truyền
thống của Mỹ Tài & Itochu
• Vốn đầu tư ước tính: 10 triệu USD
• Hình thức dự án: thành lập công ty liên doanh Itochu-Mỹ Tài
tạiViệt Nam
2.1 LCKTKT – Quy trình soạn thảo dự án
Sơ lược về Mỹ Tài
 Tổ chức nhân sự soạn thảo dự án
 Xác định kinh phí và lịch trình soạn thảo dự án
 Lập đề cương sơ bộ (thẩm định đề cương sơ bộ)
 Lập đề cương chi tiết (thẩm định đề cương chi tiết)
 Tiến hành soạn thảo dự án
– Thu thập số liệu và xử lý số liệu (thị trường cung ứng nguyên liệu gỗ, môi
trường đầu tư, hiểu luật đầu tư, chính sách quản lý thuế..)
– Đúc kết các phần của dự án để tiến hành bản thảo của dự án.(Xây dựng các
phương án sản xuất và phân tích lựa chọn, về kỹ thuật,nhu cầu lao động, tài
chính, lợi ích kinh tế – xã hội,v.v
 Thẩmđịnh, hiệu chỉnh dự án
 In ấn và soạn thảo tóm tắt nhằm chuẩn bị bảo về trước hội đồng
tư vấn
 Chuẩn bị file thuyết trình trước Hội đồng phản biện
 Bảo vệ dự án trước Hội đồng và nghe phản biện cho dự án
 Chỉnh sửa và giao nộp dự án và phụ lục kèm theo.
Sơ lược về Mỹ Tài
2.1 LCKTKT – Quy trình soạn thảo dự án
Sơ lược về Mỹ Tài
2.2 Dự án tiền khả thi
 Căn cứ, cơ sở xác định sự cần thiết phải đầu tư
– Chiến lược kinh doanh, ý định và nhu cầu hợp tác của 2 công ty
ITOCHO và Mỹ Tài vốn đã từ trước
– Chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư FDI, đặc biệt là thúc đẩy
hợp tác thương mại Việt- Nhật
– Việt Nam có nguồn nhân công dồi dào, có các cảng biển trải dài
trên địa bàn cả nước, rất phù hợp cho việc vận chuyển những
container cồng kềnh, chiếm nhiều chỗ như đồ gỗ
 Sản phẩm: gỗ nội thất xuất khẩu và nhiều tính năng phù hợp thị
trườngViệt Nam
– Hình thức đầu tư: công ty TNHH 2 thành viên trở lên
– Công suất: 5-6 container 40’/ tháng, chiếm khoảng 20% so với
hàng ngoại thất
 Thị trường
– Ngành gỗ Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 4 trong khối các nước
Đông Nam Á. Năm 2011 kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ nhiều khả năng
sẽ vượt chỉ tiêu 4 tỷ USD, tăng khoảng 30% so với năm 2010
– sản phẩm gỗ của Việt Nam đã thâm nhập đến 120 quốc gia và vùng
lãnh thổ. Trong đó, Mỹ chiếm trên 20%, EU chiếm 28%, Nhật Bản
chiếm 24% tổng kim ngạch xuất khẩu.
– Đồ gỗ VN hiện mới chiếm 0,78% tổng thị phần thế giới, trong khi
nhu cầu sử dụng loại hàng này luôn tăng nhanh
– Theo khảo sát của tạp chí the Gulf Interior Design, thị trường đồ gỗ
của khu vực Trung Đông vẫn là một thì trường lớn và có tốc độ tăng
trưởng lớn nhất trên thế giới trong đó còn rất nhiều thị trường của
một số nước vẫn còn chưa được khai thác.
2.2 Dự án tiền khả thi
Sơ lược về Mỹ Tài
 Thị trường
– Ngành công nghiệp đồ gỗ và trang trí nội thất của khu vực sẽ tăng
khoảng 10,9% trong giai đoạn 2010-2013 và có thể sẽ còn tăng cao
hơn nữa khi giá dầu phục hồi và tăng trưởng trở lại.
– Theo khảo sát của Viforest:
• Đối với các khách sạn từ ba sao trở lên, mỗi năm nhu cầu về đồ gỗ
vào khoảng 18- 20 triệu đồng/phòng.
• Nhu cầu về đồ gỗ của các hộ gia đình Tp.HCM, trong một năm là
6 triệu đồng, Hà Nội là 3 triệu đồng.
Như vậy, tiềm năng của đồ gỗ nội thất ở thị trường xuất khẩu và thị
trường nội địa (có thể lên tới 1 tỷ USD/năm-khoảng 19.000 tỷ đồng)
là rất lớn
2.2 Dự án tiền khả thi
Sơ lược về Mỹ Tài
Sơ lược về Mỹ Tài
2.2 Dự án tiền khả thi
 Nguồn cung nguyên vật liệu:
– Rừng trồng khai thác bên Lào
– Nguồn nhập khẩu tại: Châu Mỹ, Bắc Mỹ, Canada, Nam Phi..
 Địa điểm: tại khu Công nghiệp Phú Tài- Bình Định
– Khu vực sản xuất tập trung của đa số cty chế biến và khai thác
gỗ, khoáng sản.
– Hệ thống giao thông thuận lợi
– Vị trí gần cảng Quy Nhơn,Thị Nại, biên giới Lào thuận lợi cho
việc XNK
Sơ lược về Mỹ Tài
2.2 Dự án tiền khả thi
Chọn gỗ Xử lý Boiling Làm khô
Material
warehouse
Định hìnhPositioningSading
Assembling Pre-finshing Finishing Packing
Kỹ thuật công nghệ
– Trình độ công nghệ dây chuyền sản xuất hiện có
– Nâng cấp chuyền xử lý, sấy, định hình của Nhật Bản
– Trang bị hệ thống xử lý hút bụi, hút ẩm, nước thải hiện đại
Sơ lược về Mỹ Tài
2.2 Dự án tiền khả thi
Ban Giám Đốc
Ông Naito: Giám Đốc Điều Hành
Ông Nguyễn Văn Linh: Phó Giám Đốc
Bà Lê Mỹ Nga : Phó Giám Đốc
Bộ phận
Tài chính
Bộ phận
Kế hoạch – Kỹ
thuật
Bộ phận
Kinh doanh
Bộ phận
Sản xuất
Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch: Ông Saito
Thành viên : Ông Naito,
Ông Nguyễn Văn Linh,
Bà Lê Mỹ Nga
Bộ phận
XNK
 Tổ chức sản xuất
– Ban điều hành, quản lý: 30
– Nhân viên: 50
– Công nhân : 300 công nhân cơ sở, 100 công nhân vụ mùa
Sơ lược về Mỹ Tài
2.3 Dự án tiền khả thi
 Phân tích tài chính
– Tổng kinh phí dự án: 10 triệu USD
– Nguồn vốn : vốn chủ sở hữu (70%) và vốn vay (30%)
– Hình thức góp vốn : tiền mặt, dây chuyền công nghệ
– Tiến độ góp vốn: trong vòng 2 tháng kể từ ngày triển khai.
– Dự trù chi phí sản xuất: tăng 10-15% qua các năm (tương đương
mức lạm phát hằng năm
– Doanh thu dự án : tăng 20-30% qua các năm.
– Lợi nhuận: 3 năm đầu lỗ, tăng 15-25% qua các năm kể từ năm
thứ 3.
– Thời gian hoàn vốn: 12 năm
– Chỉ tiêu phân tích tài chính
 Lợi ích kinh tế xã hội
– Tạo việc làm cho hơn 300 lao động bao gồm nhân viên và công nhân
– Nâng cao nguồn thu nhập cho người lao động
– Tạo nguồn thu ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu, đáp ứng thêm nhu cầu nội địa
đang gia tăng với giá thấp hơn hàng hóa nhập khẩu từ các nước
– Đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua nguồn thuế gia tăng, thuế
nhập khẩu phụ liệu
– Nâng cao quan hệ hợp tác Việt – Nhật ở những lĩnh vực kinh doanh khác
của 2 bên
Một số hạn chế:
– Bụi từ dăm gỗ có thể gia tăng hàng năm mặc dù được xử lý tại chỗ.
– Lượng bụi ô nhiễm môi trường do vận chuyển gỗ và sản phẩm từ nơi khác
đến nhà máy và ngược lại.
Sơ lược về Mỹ Tài
2.2 Dự án tiền khả thi
1. Giới thiệu ITOCHU Corporation
2. Luận chứng Kinh tế Kỹ Thuật
2. 1 Tổ chức công tác soạn thảo dự án đầu tư
2. 2 Lập dự án tiền khả thi
3. Đối tác đầu tư- Công ty Mỹ Tài
4. Lập hồ sơ đầu tư
5. Triển khai dự án đầu tư
NỘI DUNG
3. Đối tác đầu tư Mỹ Tài – Giới thiệu
• Thành lập từ tháng 3/1998
• Có 2 nhà máy diện tích 6 ha tại KCN Phú tài Qui Nhơn, tỉnh
Bình Định và 1 showroom tại TP. HCM cùng đội ngũ hơn 900
cán bộ, công nhân viên.
• Hiện tại đang thuộc top 5 những công ty dẫn đầu về chất lượng
sản phẩm gỗ ngoài trời tại Việt Nam
• Sản phẩm đồ gỗ dành cho ngoài trời
• Dành cho khu du lịch
• Nội thất
Sơ lược về Mỹ Tài
ISO 9001:2000 Cert. is
recognized in EU
Sơ lược về Mỹ Tài
FSC-COC Cert.
No. SGS-COC-001585
3. Đối tác đầu tư Mỹ Tài- GCN & NPP
ISO 9001:2000 Cert. is
recognized in US
UNIQUE
ARTS
3. Đối tác đầu tư Mỹ Tài – Mục tiêu &định hướng
• Trở thành một tập đoàn đa ngành nghề như Outdoorfurniture,
du lịch, bất động sản và khai thác khoáng sản…
• Liên kết với các đối tác nhằm mở rộng mối quan hệ, mở rộng
mô hình kinh doanh
• Tiến tới mở rộng thị trường tại nước ngoài
Sơ lược về Mỹ Tài
3. Đối tác đầu tư Mỹ Tài – Tình hình XNK
Sơ lược về Mỹ Tài
• Hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu. Trong năm 2010,
doanh thu cả năm 2010 tăng gần 73% so với 2009, đạt gần
100% kế hoạch đề ra
Thị phần trong nước và 25 quốc gia trên thế giới.
Doanh thu công ty năm 2010 : 12.000.000 USD
100%
50%
50%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1999-2002 2003-2004 2005-2011
Xuất khẩu
Gia công
– Thuộc top 5 một trong những công ty dẫn đầu về chất lượng sản
phẩm gỗ ngoài trời tại Việt Nam,được Bộ TM trao tặng thương
hiệu DNXK uy tín trong 2004-2006, có thành tích xuất sắc góp
phần phát triển kinh tế tỉnh Bình Định.
– Có khách hàng truyền thống với nhu cầu ngày càng tăng so với
công suất nhà máy. Đầu quý 4, 2011 công ty đã ký được hợp
đồng xuất khẩu sang Anh, Pháp, Úc, Mỹ và Thụy Sĩ với tổng trị
giá 3,5 triệu USD. Riêng Thụy Sĩ chiếm hơn 1 triệu USD.
– Có lợi thế về nhân lực, kinh nghiệm tổ chức quản lý, vận hành
máy móc, trang thiết bị, dây chuyền hiện có trong suốt quá trình
phát triển.
Sơ lược về Mỹ Tài
3. Đối tác đầu tư Mỹ Tài – Lý do chọn
– Được sự hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng, chính quyền địa phương
– Có kế hoạch mở rộng nhà máy, trang bị thêm chuyền sản xuất hàng
nội thất, đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, do còn hạn
chế về vốn cũng như trình độ công nghệ, v,v và nhân cơ hội hợp tác
kinh doanh với công ty Nhật vốn là nhà phân phối của công ty nên
hai bên tiến hành kế hoạch hợp tác theo hình thức đầu tư liên doanh
góp vốn và dây huyền thiết bị hiện đại.
Sơ lược về Mỹ Tài
3. Đối tác đầu tư Mỹ Tài – Lý do chọn
1. Giới thiệu ITOCHU Corporation
2. Luận chứng Kinh tế Kỹ Thuật
2. 1 Tổ chức công tác soạn thảo dự án đầu tư
2. 2 Lập dự án tiền khả thi
3. Đối tác đầu tư- Công ty Mỹ Tài
4. Lập hồ sơ đầu tư
5. Triển khai dự án đầu tư
NỘI DUNG
Sơ lược về Mỹ Tài
4. Lập hồ sơ dự án đầu tư
Lập hồ sơ đăng ký đầu tư:
– Theo quy định của Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11
năm 2005 và Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm
2006, nhà đầu tư nước ngoài (cụ thể là công ty ITOCHU) lần đầu
đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục đầu
tư để được đăng ky cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Giấy chứng nhận
đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Ngôn ngữ sử dụng
– Tiếng Việt
– hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng; trường hợp có sự
khác nhau giữa bản tiếng Việt và bản tiếng nước ngoài thì áp dụng
bản tiếng Việt.
(Điều 4 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư)
Sơ lược về Mỹ Tài
 Số lượng nộp: 04 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc, bằng tiếng Việt
hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng),đóng thành từng
quyển, gồm :
1. Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu: Phụ lục I-3 của
Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư).
2. Hồ sơ kèm theo gồm:
– Bản sao hợp lệ Giấy CMND/hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân
hợp pháp khác; Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài
liệu tương đương khác của tổ chức;
– Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy CMND/Hộ chiếu/hoặc
chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;
– Báo cáo năng lực tài chính do Itochu lập và chịu trách nhiệm [thể
hiện rõ nguồn vốn đầu tư mà Nhà đầu tư sử dụng để đầu tư và
Nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án].
4. Lập hồ sơ dự án đầu tư
Sơ lược về Mỹ Tài
– Hợp đồng liên doanh
– Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp.
– Danh sách thành viên
Các văn bản trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự (bản sao có
công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp không quá 3 tháng
trước ngày nộp hồ sơ)
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ Dự án Đầu Tư :Trung tâm xúc
tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể
từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký
kinh doanh hợp lệ
Lệ phí: Không phí nếu chỉ cấp GCNĐT; 100.000đ nếu
cấp GCNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp
4. Lập hồ sơ dự án đầu tư
1. Giới thiệu ITOCHU Corporation
2. Luận chứng Kinh tế Kỹ Thuật
2. 1 Tổ chức công tác soạn thảo dự án đầu tư
2. 2 Lập dự án tiền khả thi
3. Đối tác đầu tư- Công ty Mỹ Tài
4. Lập hồ sơ đầu tư
5. Triển khai dự án đầu tư
NỘI DUNG
Sơ lược về Mỹ Tài
5. 1 Lập tổ chức điều hành hoạt động
Thành lập hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh
– Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư.
Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: 3 năm
– Họp Hội đồng quản trị : mỗi quí 1 lần. Trong thời hạn 60 ngày kể
từ ngày được cấp Giấy CNĐT, Hội đồng quản trị tổ chức phiên
họp đầu tiên nhằm thông qua qui chế hoạt động của Hội Đồng
Quản trị, bổ nhiệm chức vụ, xác định tiến độ góp vốn các bên,. Vv
– Ký Biên bản họp hội đồng quản trị và đề ra nghị quyết, quyết định
dựa trên Biên bản.
Sơ lược về Mỹ Tài
5.2 Thủ tục hành chính sau khi nhận GPĐT
 Bố cáo thành lập công ty
Tiến hành thông cáo báo chí công ty được thành lập với các nội dung sau :
• Tên doanh nghiệp
• Địa chỉ giao dịch
• Giấy phép đầu tư số
• Ngành nghề kinh doanh
• Vốn đăng ký
• Tỷ lệ vốn góp
• Nhà đầu tư
• Đại diện hợp pháp
• Nơi đăng ký kinh doanh
 Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
• Làm thủ tục ký hợp đồng thuê lại đất và sử dụng các tiện ích công cộng
trong KCN Phú Tài, Bình Định để xây dựng xưởng.
Các thủ tục hành chính khác
• Đăng ký trụ sở doanh nghiệp, đăng ký nhân sự tại Sở Kế hoạch đầu tư
• Khắc và đăng ký con dấu tại Công an tỉnh, mở tài khoản tại Ngân hàng,
đăng ký các thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú, xin giấy phép lao động cho
người nước ngoài,vv.

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Tổ chức hoạt động FDI tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *