[block id=”bo-sung-1″]

. Giải pháp thiết kế nền đường:
– Căn cứ vào tình hình tuyến.
– Căn cứ và kết quả khảo sát địa chất công trình nền đường.
– Căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật và quy mô của tổng đoạn tuyến.
Có các giải pháp thiết kế nền đường như sau:
– Chiều dày vét hữu cơ trunh bình từ 20-30cm.
– Khi độ dốc mái taluy thiên nhiên > 20% thì được đánh cấp trước khi đắp nền đường.
– Trong trường hợp nền đào phân cấp, taluy và chiều cao đào như sau:
+ Nền đào là đất C3 taluy đào 1/1, chiều cao đào từ 6-8m giật cấp 2m với độ dốc 15%.
+ Nền đào là đất C4 taluy đào 1/1, chiều cao đào từ 6-8m giật cấp 2m với độ dốc 15%.
+ Nền đào là đá C4 taluy đào 1/0.75. chiều cao đào 12m, giật cấp 2m với độ dốc 15% (vì trong đoạn tuyến này phần lớn là đá phong hoá).
+ Nền đào là đá C3 taluy đào 1/0.5. chiều cao đào 16m giật cấp 1m với độ dốc -4%.
– Trong trường hợp nền đắp phân cấp taluy và chiều cao đắp như sau:
+ Nền đắp đất với chiều cao đắp từ 6-8, taluy 1/1.5.
+ Nền đắp đất với chiều cao đắp từ >8m taluy 1/1.5 thì giật cấp bậc đắp 2m với độ dốc 4% (tại chiều cao đắp 6-8m).
+ Lu lèn đảm bảo độ chặt K95, riêng 30cm sát đáy móng mặt đường đảm bảo độ chặt K98.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog49

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức thi công dự án đầu tư nâng cấp QL4 đoạn nối hà giang – Lào cai (giai đoạn I ) gói thầu số 6: km339+000-km344+000 (bao gồm thiết kế bản vẽ thi công), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Tổ chức thi công dự án đầu tư nâng cấp QL4 đoạn nối hà giang – Lào cai (giai đoạn I ) gói thầu số 6: km339+000-km344+000 (bao gồm thiết kế bản vẽ thi công)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *