[block id=”bo-sung-1″]

Khác với những công trình Thuỷ lợi trong sông, công trình bảo vệ bờ
biển phải chịu những tác động thường xuyên và mạnh mẽ của sóng. Chính vì
vậy việc tính toán được những thông số của sóng trước chân công trình là
yêu cầu bắt buộc để người kỹ sư có thể đưa ra được những biện pháp thiết kế
và thi công tối ưu. Chính những thông số sóng này sẽ là một trong những
nhân tố quyết định kích thước và quy mô của công trình. Trong giới hạn của
đề tài này chúng tôi chỉ đi sâu nghiên cứu một thành phần của sóng đó là
Sóng ngang bờ. Đây là thành phần sóng đến gần như vuông góc với bờ và là
nguyên nhân chủ yếu gây ra những phá hoại trên mái công trình như sạt lở
mái, lôi mất những cấu kiện bảo vệ mái, mất ổn định cục bộ.

de tai xay dung chuong trinh tinh toan phan bo dieu kien song ngang bo
pdf21 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 31/07/2017 | Lượt xem: 2064 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng chương trình tính toán, phân bố điều kiện sóng ngang bờ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Xây dựng chương trình tính toán, phân bố điều kiện sóng
ngang bờ
I. Đặt vấn đề
Khác với những công trình Thuỷ lợi trong sông, công trình bảo vệ bờ
biển phải chịu những tác động thường xuyên và mạnh mẽ của sóng. Chính vì
vậy việc tính toán được những thông số của sóng trước chân công trình là
yêu cầu bắt buộc để người kỹ sư có thể đưa ra được những biện pháp thiết kế
và thi công tối ưu. Chính những thông số sóng này sẽ là một trong những
nhân tố quyết định kích thước và quy mô của công trình. Trong giới hạn của
đề tài này chúng tôi chỉ đi sâu nghiên cứu một thành phần của sóng đó là
Sóng ngang bờ. Đây là thành phần sóng đến gần như vuông góc với bờ và là
nguyên nhân chủ yếu gây ra những phá hoại trên mái công trình như sạt lở
mái, lôi mất những cấu kiện bảo vệ mái, mất ổn định cục bộ
Với mục đích xây dựng một mô hình tính toán đơn giản và nhanh
chóng chúng tôi đã thực hiện đề tài “Xây dựng chương trình tính toán phân
bố điều kiện sóng ngang bờ”. Mô hình được xây dựng để có thể tính toán
phân bố các thông số như chiều cao sóng, chiều dài sóng và góc sóng từ
vùng nước sâu vào vùng nước nông và đến tận chân công trình.
Nhóm tác giả hy vọng kết quả của đề tài có thể được sử dụng trong
công tác giảng dạy ở trường đại học, cũng như phục vụ cho các công trình
nghiên cứu khác cần đến các thông số sóng ngang bờ. Trong tương lai chúng
tôi sẽ mở rộng phạm vi nghiên cứu của đề tài sang các thành phần khác của
sóng, nhằm mục đích hoàn thiện mô hình. Tiến tới xây dựng một bộ công cụ
hoàn chỉnh trợ giúp đắc lực cho những kỹ sư công trình Biển trong việc tính
toán và thiết kế những công trình ven biển.
– 1 –
II. Cơ sở lý thuyết của mô hình dự báo sóng
Để xây dựng mô hình “xây dựng chương trình tính toán, phân bố điều
kiện sóng ngang bờ”. Công cụ chính đó là dùng ngôn ngữ lập trình Visual 2005,
và những kiến thức về sóng gió, kỹ thuật bờ biển, hình thái bờ biển, công trình
bảo vệ bờ biển. Và hơn nữa là những kiến thức thu nhận được qua thực nghiệm
ngoài thực tế cũng như những kiến thức trong quá trình học tập. Ngoài ra còn
tham khảo tài liệu mô hình SBEACH của hải quân Mỹ và một số phần mềm
tính sóng khác. Phần cơ sở lý thuyết gồm 2 phần chính :
1.Quá trình hình thành và biến đổi khi sóng tiến vào bờ.
Sóng là loại dao động có chu kỳ tại một nơi có cột nước, có vận tốc và
có áp lực. Nhưng sóng chúng ta nghiên cứu ở đây chỉ là sóng do gió gây ra.
Sóng đựơc hình thành ngoài biển khơi do gió . Sóng lớn dần lên khi nó tiến vào
bờ, và mang theo nó là một năng lượng rất lớn .Sóng không làm các hạt nước
chuyển động mà sóng chỉ truyền dao dông cho chúng tại 1 vị trí (dao động lên
xuống). Dao động được truyền đi hình thành nên sóng nước. Khi sóng tiến lại
gần bờ do độ sâu nước thay đổi nên các thông số sóng cũng thay đổi, cụ thế:
Tốc độ truyền sóng (C) và bước sóng (L) giảm , chiều cao sóng giảm (Hs), góc
sóng đến cũng giảm (θ). Chỉ có chu kỳ sóng là không đổi (T). Các thông số
sóng thay đổi do hiện tượng “hiệu ứng nước nông”. Hiện tượng khi sóng tiến
lại gần bờ do ma sát đáy làm cho chiều cao sóng giảm, tốc độ truyền sóng giảm
và mực nước thi tăng lên đáng kể. Chiều cao sóng giảm năng lượng sóng không
đổi dẫn đến sóng bị vỡ để giải phóng năng lượng, hình thành nên hiện tượng
sóng vỡ.
Khi sóng tiến vào bờ ngoài ảnh hưởng của hiệu ứng nước nông sóng còn
chịu ảnh hưởng của hiện tượng nhiễu xạ, khúc xạ .Hiện tượng khúc xạ là hiện
tượng khi sóng vỡ gặp địa hình đường bờ không thẳng sẽ xảy ra hiện tượng các
– 2 –
tia sóng tiến vào bờ theo phương vuông góc với đường bờ, tại mỗi điểm với độ
cao khác nhau. Chính vì hiện tượng này mà góc sóng tới vùng nước nông sẽ
giảm dần. Hiện tượng nhiễu xạ trên đường sóng truyền khi gặp trướng ngại vật
như đê phá sóng hoặc các đảo ngoài bờ nó có thể bị phản xạ, nhưng đỉnh sóng
cũng uốn cong xung quanh chướng ngại vật và xâm nhạp vào phía khuất của
chướng ngại vật. Hiện tượng này gọi là hiện tượng nhiễu xạ.
Về nguyên tắc, sóng dich chuyển không ngừng, nhưng tường đê hay bờ
biển sẽ chặn sóng lại dưới hình thức sóng phản xạ hoặc hấp thụ sóng. Sóng tới
sẽ bị phản xạ trở lại và chiều cao sóng là tổng hợp của sóng tiến và sóng phản
phản xạ. Dẫn tới hiện tượng sóng đứng với chiều cao bằng hai lần chiều cao
sóng tới.
Đặc trưng của sóng ngang bờ là khi đi từ vùng sâu đến vùng sóng vỡ
luôn tuân theo lý thuyết sóng tuyến tính. Điểm sóng vỡ phụ thuộc vào độ dốc
sóng nước sâu và độ dốc đáy biển. Chiều cao sóng từ điểm sóng vỡ đến bờ
được tính theo mô hình khái quát hoá của Dailly, Dean, Dalrymple (1984,
1985). [1]
2) Các Phương trình mô tả các đặc trưng biến đổi của sóng
Khái quát hoá mô hình sóng vỡ và tiêu tán năng lượng khi sóng tiến vào
bờ của Dailly, Dean, Dalrymlpe (1984,1985). Phương trình hai chiều về bảo
toàn động lượng tổng hợp
)()sin()cos.( FsF
d
KF
y
F
x

 
(1)
F: Thông lượng sóng.
K: Hệ số suy giảm sóng.
d : Độ sâu nước bao gồm cả độ sâu nước dềnh.
Fs : Thông năng sóng ổn định.
– 3 –
Với d = h+ η (2)
h: Độ sâu tại điểm ta xét tính từ đáy .
η : Độ cao sóng dềnh.
F = E.Cg (3)
Trong đó:
E : Mật độ năng lượng sóng.
Cg : Tốc độ nhóm sóng.
E = 2..8
1 Hg
(4)
ρ: Khối lượng riêng của nước..
H : Chiều cao sóng.
Giả thiết điều kiện thuỷ lực là giống nhau dọc theo trục y khi đó pt(1)
viết lại như sau:
)()cos( FsFd
kF
dx
d
 (5)
Tốc độ nhóm sóng có liên quan đến tốc độ tức thời C của sóng thông qua
1 tỷ lệ (n).Với n là hàm số phụ thuộc vào độ sâu nước, chiều dài sóng và chu kỳ
Cg =n.C (6)




L
dCoC 2tanh. (7)
2
pgTCo  (8)
C0 : Tốc độ truyền sóng ban đầu.
Hệ số suy giảm sóng kiểm soát tốc độ tiêu tán sóng, trong khi động lượng
sóng ổn định quyết định tổng năng lượng tiêu tán. Để có thể đạt dến trạng thái
ổn định để hiện tượng vỡ xảy ra.
Fs = Es.Cg (9)
– 4 –
Es: Năng lượng sóng mật độ ổn định.
Hs= Γ.d (10)
Γ: hệ số chiều cao sóng ổn định.
Hs : Chiều cao sóng hiệu quả.
Qua nghiên cứu thực hiện trên mô hình vật lý người ta đã đề xuất các giá
trị k và Γ như sau: 



0,4
5,0k
Giới hạn sóng vỡ:
  21.0.14,1  
(11)
γ : Chỉ số vỡ : γb=
b
b
h
H
(12)
ξ : Chỉ số Irribaren.
0
0
L
H
tg 
(13)
tgβ : Độ dốc đáy biển từ điểm sóng vỡ ra phía biển.
Đối với độ dềnh tại mặt cắt ban đầu ta có thể dụng công thức sau:



L
dL
H


4sinh4
2
(14)
Năng lượng sóng tiêu tán trên 1 đơn vị thể tích nước.
D=  cos…1 Fdx
d
d
(15)
Dùng phương trình (5) viết lại phương trình (15) như sau:
– 5 –
D= ).(2 sFFd
K

(16)
Với phần cơ sở lý thuyết và các công thức được giới thiệu ở trên chúng ta
đi vào bài toán cụ thể tính toán các thông số sóng cho một mặt cắt bất kỳ trên
biển từ những số liệu về một mặt cắt đã cho.
III. Tính toán chi tiết bằng phương pháp sai phân hữu hạn
Bài toán được đặt ra ở đây là: Xác định các thông số sóng bất kỳ (L, θ,
Hs) của một mặt cắt khi biết các thông số sóng tại một cắt biên phía biển cho
trước.
Giả sử ta có một mặt cắt bất kỳ như hình vẽ (hình 1).
Hình 1
Tại mặt cắt [qi] ta có các thông số ban đầu là:
Hs0 : Chiều cao sóng hiệu quả.
θ 0 : Góc sóng đến.
L: Chiều dài sóng.
– 6 –
Ta chia mặt cắt thành các mặt cắt đều nhau có khoảng cách là các đoạn
x . Ta lập ra được một chuỗi các mặt cắt liên tiếp từ mặt cắt ban đầu .
Giả sử ta có 2 măt cắt [qi] và [q i-1] là hai mặt cắt liên tiếp, trong đó các
thông số của mặt cắt [qi] đã biết ta cần tính các thông số của mặt cắt [qi-1].
Tính chiều cao sóng L
Ta có theo công thức (8)




L
dCoC 2tanh. (8)
với C= T
L thay vào (8)
Ta có : 



L
d
T
L
T
L 2tanh.0
Giản ước hai vế ta thu được:




L
dLL o
2tanh (17)
Ta có độ sâu nước bao gồm cả nước dềnh:
d = di = hi + ηi-1
Trong đó:
L0= L1.
L =Li-1.
Thay vào (17) ta có


1
1
2tanh
L
dLL iii

(18)
Trong đó




i
i
i
Si
i
L
dL
H


4sinh4
2
(19)
Tính ηi bằng phương pháp lặp.
– 7 –
Nhưng trong thực tế tính toán i rất bé so với h (độ sâu nước biển) nên
tại mặt cắt xa nhất với biển ta coi i =0. Điều này suy ra d = di = hi. (Hoặc tính
i tại mặt cắt xa nhất phía biển theo công thức (14)).
[2]
Sau đó thay vào công thức (17) và lại sử dụng phương pháp lặp ta tính
được L1.
(Với trường hợp đầu tiên ta lấy i là độ cao sóng leo xấp xỉ bằng 0
nhưng với mặt cắt tiếp theo ta phải dụng công thức (26)).
[3]
Tính lặp để xác định chiều dài L , vì Li-1 < Li nên bắt đầu lặp bằng từ
chiều dài Li
– bước 1 : giả thiết Li-1* = Li-1* – L (khi bắt đầu lấy Li-1* = Li, L có thể
lấy = 0,1 m hoặc nhỏ hơn)
– bước 2 : thay vào (17) để tính lại Li như sau (chú ý phải là L0 ở tích vế
phải)


1
*1
2tanh
i
i
ii L
dLL  (20)
– bước 3: so sánh cho đến khi Li-1* Li-1 thì dừng, nếu không quay lại
bước đầu.
Tính góc sóng đến θi
Sau khi đã có Li-1, và Li thay vào công thức sau để tính góc sóng đến tại
mặt cắt [qi-1].




 ii L
L  sinarcsin
2
1
1 (21)
Với các giá trị tính được ở trên ta dễ dàng tính được góc sóng tới ối-1
– 8 –
Tính chiều cao sóng HSi:
Sử dụng công thức:
5,0
..
.8





gi
i
i Cg
FH

(22)
Trong đó:
  SiCiCiii
Cii
i FAAFA
F ..5,0cos
.5,0cos
1
11 




(23)
AC(i-1), FS(i-1), và Fi được tính theo những công thức sau:
1
.
ii
Ci h
xKA
 (24)
     2)(.8
1 12
11
giig
iiiS
CC
hrgF

 

 (25)
giiCE iF (10’)
2..8
1
Sii HgE  (4’)
Cgi=n.Ci






i
i
i
i
L
d
L
d
n


2sinh
2
1
2
1
(7’)
Ci=Li/T
Ngoài ra để tính độ cao nước dềnh tại mặt cắt [qi-1] ta sử dụng cộng thức
).(.
)()(
1
1
1
ii
ixxixx
ii hg
SS







 (26)
Trong đó




2
1)1(cos..
8
1)( 22  ngHS Siixx (27)
– 9 –
Sau khi tính toán ra các thông số thay vào (22) ta sẽ có được độ cao sóng
tại mặt cắt qi-1
Vậy với trình tự tính như trên ta đã giải quyết được bài toán đặt ra ban
đầu. Và tính tương tự cho các mặt cắt liên tiếp, ta sẽ xác định được các thông số
thống kê của sóng tại các mặt cắt, trong lưới điểm mà ta đã chia khi bắt đầu
tính.
Với phưong pháp tính như trên sau khi thu được các thông số của từng
mặt cắt từ đó ta có thể vẽ được đồ thị biểu diễn sự thay đổi của các thống số
sóng khi sóng tiến vào bờ. Đó cũng là mục đích để xây dựng chương trình tính
toán và phân bố điều kiện sóng ngang bờ. Nhờ mô hình mà ta có thể đưa ra
ngay được kết quả và đồ thi biểu diễn sự thay đổi đó, mà không cần phải tiến
hành tính toán từng bước phức tạp như trình bày ở trên.
– 10 –
IV. Sơ đồ khối tóm tắt các công đoạn lập trình
V. So sánh chương trình với các chương trình tính sóng khác
– 11 –
Nhập các thông số thống
kê của sóng nước sâu
H
o
, T, θ
o
Nhập các thông số thống
kê của sóng nước sâu
H
o
, T, θ
o
Nhập thông số mặt cắt
đáy biển
h, Δx
Nhập thông số mặt cắt
đáy biển
h, Δx
Tính chiều dài sóng tại
từng mặt cắt theo phương
pháp lặp
Tính chiều dài sóng tại
từng mặt cắt theo phương
pháp lặp
Tính góc sóng tới theo
công thức
Tính góc sóng tới theo
công thức
Tính nước dềnh Tính nước dềnh
1
.
ii
Ci h
xKA

Tính ứng suất phát xạ của
sóng
Tính ứng suất phát xạ của
sóng
Tính thông lượng của sóngTính thông lượng của sóng
Tính chiều cao sóngTính chiều cao sóng
Sử dụng số liệu thí nghiệm M1263-III-Test 2 do Delft Hydraulics tiến
hành (năm 1992) làm số liệu đầu vào cho chương trình Wave transform và
Wadibe.
Số liệu mặt cắt đáy : (Phụ lục 1)
Điều kiện sóng tại biên phía biển
Chiều cao sóng nước sâu : Hso = 1.7m
Tần số sóng : Tp = 5.4m
Cao trình mực nước : Htk = 4.2m
1. Kết quả thu được sau khi cho chạy chương trình Wave transform
Cũng với số liệu đầu vào như trên. Tuy nhiên chương trình Wave
transform sử dụng hệ toạ độ lấy chiều sâu của đáy làm chiều dương. Chính vì
vậy ta cần phải đổi gốc toạ độ của số liệu đầu vào trước khi cho chương trình
tính toán. Số liệu của mặt cắt sau khi chuyển trục được trình bày trong Phụ lục
2. Ở đây ta chọn gốc toạ độ là tại điểm đầu tiên của mặt cắt phía đất liền.
Khi đó mực nước thiết kế sẽ là : Htk = -1.97m
Chương trình sẽ tính toán truyền các thông số sóng từ nước sâu vào tới
trước chân công trình. Các thông số mà chương trình sẽ tính toán đó là: chiều
cao sóng Hs, chiều dài sóng (bước sóng) L và góc sóng đến θ.
– 12 –
Hình 1 _ Mặt cắt đáy được vẽ lại bằng Wave transform
Sau khi tính toán chương trình cho kết quả phân bố chiều cao sóng H s,
chiều dài sóng L và góc sóng đến θ (Phụ lục 3) và đồ thị biểu diễn quá trình
biến đổi của Hs, L, θ.
Hình 2 _ Đồ thị biến đổi của chiều cao sóng Hs
– 13 –
Hình 3 _ Đồ thị biến đổi chiều dài sóng L
Hình 4 _ Đồ thị biến đổi của góc sóng đến θ
– 14 –
2. Kết quả thu được sau khi cho chạy chương trình Wadibe
Hình 5 _ Mặt cắt đáy được vẽ bằng Wadibe
Từ số liệu trên chương trình đã vẽ được đồ thị thể hiện sự thay đổi của
Hs được trình bày trong Phụ lục 4
Hinh 6 _ Biểu đồ biến dổi của chiều cao sóng được tính bằng Wadibe
– 15 –
3. So sánh kết quả của 2 chương trình với kết quả thực đo tại máng sóng.
Trong thí nghiệm M1263-III-Test 2 chiều cao sóng thực tế đo được tại
máng sóng như sau:
Xb Hs đo
37.89 0.9
43.75 1.09
48.84 1.1
61.98 1.17
79.35 1.24
108.61 1.36
113.7 1.36
139.58 1.45
179.58 1.62
Bảng 1 _ Số liệu thực đo chiều cao sóng tại máng sóng
Biểu đồ so sánh sự biến đổi của Hs tính được bằng cả 2 chương trình
Hình 7 _ Kết quả tính toán bằng 2 chương trình so với kết quả thực đo
– 16 –
Nhận xét:
VI. Ứng dụng chương trình để phân tích ảnh hưởng của bãi đến
chiều cao sóng trước chân công trình.
Trong phần này chúng ta sử dụng một mặt cắt có bãi và tiến hành cho
những thông số sóng nước sâu khác nhau vào chương trình để theo dõi nhũng
ảnh hưởng của bãi lên chiều cao sóng. Bằng cách so sánh chiều cao sóng trước
chân công trình ta có thể đánh giá được ảnh hưởng của bãi.
Số liệu mặt cắt có bãi như sau
Với mực nước thiết kế Htk = -1.97m
Xb Zb
755 -17
235 -7
35 -5
10 0
Bảng 2 _ Số liệu đầu vào của mặt cắt có bãi
Lần lượt thay thế các thông số sóng cho mỗi lần
Lần
Hs
(m) Tp (s) Hs chân
1 5 6 0.059508015
2 5 7 0.046805214
3 5 8 0.037922795
4 5 9 0.032400298
5 6 6 0.062576035
6 6 7 0.049364672
7 6 8 0.040002102
8 6 9 0.03413541
9 7 7 0.052371217
10 7 8 0.042439997
11 7 9 0.036170717
12 7 10 0.030582939
Bảng 3 _ Chiều cao sóng ứng với từng trường hợp đầu vào
– 17 –
Hình 8 _ Chiều cao sóng trước chân công trình
Nhận xét
Biểu đồ cho thấy dù chiều cao sóng nước sâu có cao thế nào, sau khi
sóng truyền qua bãi chiều cao sóng tại chân công trình cũng không thể cao hơn
1m. Trong khi đó độ sâu nước tại bãi biến thiến từ 5 – 3 m.
Qua đây ta có thể thấy đuợc ảnh hưởng của bãi lên công trình là rất mạnh
mẽ
VII. Kết Luận và kiến nghị.
VIII. Tài Liệu Tham Khảo.
[1]:
[2]:
[3]:
– 18 –
Phần phụ lục
Phụ lục 2 _ Số liệu mặt cắt sau khi đã đổi trục toạ độ phù hợp với chương trình Wave transform
Zb (m) Hs (m) Zb (m) Hs (m) Zb (m) Hs (m) Zb (m) Hs (m) Zb (m)
219.58 6.171104 189.54053 5.596267 159.5010643 4.734914 129.4616 4.403244331 99.4221286
218.578684 6.165307 188.53922 5.547346 158.4997487 4.723859 128.4603 4.392188667 98.42081301
217.577369 6.159511 187.5379 5.498424 157.4984331 4.712803 127.459 4.381133002 97.41949741
216.576053 6.153715 186.53659 5.449503 156.4971175 4.701747 126.4576 4.370077338 96.41818182
215.574738 6.147918 185.53527 5.395967 155.4958019 4.690692 125.4563 4.359021674 95.41686622
214.573422 6.142122 184.53395 5.33965 154.4944863 4.679636 124.455 4.34796601 94.41555063
213.572106 6.136326 183.53264 5.283333 153.4931707 4.66858 123.4537 4.336910346 93.41423503
212.570791 6.130529 182.53132 5.227016 152.4918551 4.657525 122.4524 4.325854682 92.41291944
211.569475 6.124733 181.53001 5.170699 151.4905395 4.646469 121.4511 4.314799018 91.41160384
210.56816 6.118937 180.52869 5.114382 150.4892239 4.635413 120.4498 4.303743354 90.41028825
209.566844 6.11314 179.52738 5.058065 149.4879084 4.624358 119.4484 4.292687689 89.40897265
208.565528 6.107344 178.52606 5.001748 148.4865928 4.613302 118.4471 4.281632025 88.40765706
207.564213 6.101548 177.52475 4.945431 147.4852772 4.602246 117.4458 4.270576361 87.40634146
206.562897 6.095751 176.52343 4.922861 146.4839616 4.591191 116.4445 4.259520697 86.40502587
205.561582 6.089955 175.52211 4.911805 145.482646 4.580135 115.4432 4.248465033 85.40371027
204.560266 6.084159 174.5208 4.900749 144.4813304 4.569079 114.4419 4.237409369 84.40239468
203.55895 6.078362 173.51948 4.889694 143.4800148 4.558024 113.4405 4.226353705 83.40107908
202.557635 6.072566 172.51817 4.878638 142.4786992 4.546968 112.4392 4.21529804 82.39976349
201.556319 6.06677 171.51685 4.867582 141.4773836 4.535912 111.4379 4.204242376 81.39844789
200.555004 6.060973 170.51554 4.856527 140.476068 4.524857 110.4366 4.193186712 80.3971323
199.553688 6.055177 169.51422 4.845471 139.4747524 4.513801 109.4353 4.182131048 79.3958167
198.552373 6.036562 168.5129 4.834415 138.4734368 4.502745 108.434 4.171075384 78.39450111
197.551057 5.987641 167.51159 4.82336 137.4721212 4.49169 107.4327 4.16001972 77.39318551
196.549741 5.938719 166.51027 4.812304 136.4708056 4.480634 106.4313 4.148964056 76.39186992
195.548426 5.889797 165.50896 4.801248 135.46949 4.469578 105.43 4.137908392 75.39055432
194.54711 5.840876 164.50764 4.790193 134.4681744 4.458523 104.4287 4.126852727 74.38923873
193.545795 5.791954 163.50633 4.779137 133.4668588 4.447467 103.4274 4.115797063 73.38792313
192.544479 5.743032 162.50501 4.768081 132.4655432 4.436411 102.4261 4.104741399 72.38660754
191.543163 5.694111 161.5037 4.757026 131.4642276 4.425356 101.4248 4.093685735 71.38529194
190.541848 5.645189 160.50238 4.74597 130.462912 4.4143 100.4234 4.082630071 70.38397635
– 19 –
Phụ lục 2 _ Số liệu mặt cắt sau khi đã đổi trục toạ độ phù hợp với chương trình Wave transform
(tiếp)
Hs (m) Zb (m) Hs (m) Zb (m) Hs (m) Zb (m) Hs (m)
4.071574407 69.38266075 3.739904 39.34319 3.272341 9.303725 -0.03029
4.060518743 68.38134516 3.728849 38.34188 3.244182 8.302409 -0.03407
4.049463079 67.38002956 3.717793 37.34056 3.216024 7.301094 -0.03786
4.038407414 66.37871397 3.706737 36.33925 3.188009 6.299778 -0.04855
4.02735175 65.37739837 3.695682 35.33793 3.160156 5.298463 -0.06186
4.016296086 64.37608278 3.684626 34.33661 3.132303 4.297147 -0.07518
4.005240422 63.37476718 3.67357 33.3353 3.10445 3.295831 -0.08849
3.994184758 62.37345159 3.662515 32.33398 3.076597 2.294516 -0.1018
3.983129094 61.37213599 3.651459 31.33267 3.048744 1.2932 -0.11511
3.97207343 60.3708204 3.640404 30.33135 3.020891 0.291885 -0.12842
3.961017765 59.3695048 3.629348 29.33004 2.988369
3.949962101 58.36818921 3.618292 28.32872 2.944392
3.938906437 57.36687361 3.607237 27.32741 2.900415
3.927850773 56.36555802 3.596181 26.32609 2.83241
3.916795109 55.36424242 3.585125 25.32477 2.716378
3.905739445 54.36292683 3.572198 24.32346 2.600346
3.894683781 53.36161123 3.558201 23.32214 2.484313
3.883628117 52.36029564 3.544204 22.32083 2.368281
3.872572452 51.35898004 3.530208 21.31951 1.971104
3.861516788 50.35766445 3.516211 20.3182 1.441375
3.850461124 49.35634885 3.502214 19.31688 0.911647
3.83940546 48.35503326 3.488217 18.31557 0.381919
3.828349796 47.35371766 3.47422 17.31425 0
3.817294132 46.35240207 3.460223 16.31293 -0.00379
3.806238468 45.35108647 3.441292 15.31162 -0.00757
3.795182804 44.34977088 3.413133 14.3103 -0.01136
3.784127139 43.34845528 3.384975 13.30899 -0.01514
3.773071475 42.34713969 3.356816 12.30767 -0.01893
3.762015811 41.34582409 3.328658 11.30636 -0.02271
3.750960147 40.3445085 3.300499 10.30504 -0.0265
– 20 –
Phụ lục 4 _ Kết quả tính phân bố sóng theo chương trình Wadibe
– 21 –
Xb (m) Hs (m) Xb (m) Hs (m) Xb (m) Hs (m) Xb (m) Hs (m) Xb (m) Hs (m) Xb (m) Hs (m) Xb (m) Hs (m)
20.

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Xây dựng chương trình tính toán, phân bố điều kiện sóng ngang bờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *