[block id=”bo-sung-1″]

1. Tổng quan diễn thế sinh thái.
2. Khái niệm diễn thế nguyên sinh.
3. Các giai đoạn diễn thế nguyên sinh.
4. Phân loại diễn thế nguyên sinh.
5. Nguyên nhân DTNS.
6.Ý nghĩa quá trình DTNS.

dien_the_nguyen_sinh_trong_tu_nhien

ppt13 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 923 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Diễn thế nguyên sinh trong tự nhiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

NHÓM VIG.v hướng dẫn:Trần Thị YếnDanh sách thành viên:Tòng Thu Bình.Nguyễn Văn Dũng.Nông Hồng Quang.Nguyễn Đức Linh.Nông Văn Quyết.Chu Dương Hiệp.Trần Tuấn Trinh.Lương Thanh Tùng.DIỄN THẾ NGUYÊN SINH TRONG TỰ NHIÊNCHỦ ĐỀDate11. Tổng quan diễn thế sinh thái.2. Khái niệm diễn thế nguyên sinh.3. Các giai đoạn diễn thế nguyên sinh.4. Phân loại diễn thế nguyên sinh.5. Nguyên nhân DTNS.6.Ý nghĩa quá trình DTNS.NỘI DUNG8/3/201721. Khái quát tổng quan về diễn thế sinh thái2 loại diễn thế:Diễn thế nguyên sinh.Diễn thế thứ sinh.Khái niệm diễn thế sinh thái: Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã sinh vật qua các giai đoạn khác nhau, từ dạng (trạng thái) khởi đầu, được thay thế lần lượt qua các giai đoạn chuyển tiếp bởi các dạng quần xã tiếp theo và cuối cùng thường dẫn tới một quần xã tương đối ổn định hay trạng thái ổn định, tồn tại lâu dài theo thời gian. Các loại diễn thế sinh thái:Date32. khái niệm DTNS: DTNS Là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật, kết quả là hình thành nên quần xã tương đối ổn định.Date43. Các giai đoạn diễn thế nguyên sinhGiai đoạn khởi đầuGiai đoạn giữaGiai đoạn cuốiDate5- Quá trình diễn thế nguyên sinh diễn ra theo các giai đoạn sau:+ Giai đoạn khởi đầu: từ môi trường trống trơn hình thành quần xã tiên phong.+ Giai đoạn giữa( Gđ hỗn hợp): gồm các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự thay thế nhau.+ Giai đoạn cuối : hình thành quần xã tương đối ổn định.Giai đoạn giữaGiai đoạn khởi đầuGiai đoạn cuối3. Các giai đoạn diễn thế nguyên sinhabcdefVD: Quá trình diễn thế trên đám tro bụi của trên đảo Krakatau Inđônêxia do hoạtđộng của núi lửa 1883.Date64. Phân loại diễn thế nguyên sinhDiễn thế nguyên sinhDTNS trên cạn.DTNS trên cácbãi lầy ven biển.DTNS thủy sinh.QXTVR trên cạnQXTVR ngập mặnQXTVR đầm lầyDate74. Phân loại diễn thế nguyên sinh4.1. Diễn thế nguyên sinh trên các bãi lầy ven biển.Date84. Phân loại diễn thế nguyên sinh4.2. Diễn thế nguyên sinh thủy sinh.Date94. Phân loại diễn thế nguyên sinh4.3. Diễn thế nguyên sinh trên cạnDate105. Nguyên nhân DTNSTác động của ngoại cảnhTác động trong nội bộ QXSVDate116. Ý nghĩa DTNSNghiên cứu DTNS, ta có thể nắm được qui luật phát triển của quần xã sinh vật, hình dung được những quần xã tồn tại trước đó và dự đoán những dạng quần xã sẽ thay thế trong những hoàn cảnh mới.Sự hiểu biết về DTNS cho phép ta chủ động điều khiển sự phát triển của diễn thế theo hướng có lợi cho con người bằng những tác động lên điều kiện sống như: cải tạo đất, đẩy mạnh biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, tiến hành các biện pháp thuỷ lợi, khai thác, bảo vệ hợp lý nguồn tài nguyên.=> Bản chất là qúa trình phát sinh rừng.Date12Date13

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Diễn thế nguyên sinh trong tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *