[block id=”bo-sung-1″]

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Các hoạt động trước khi thực hiện QĐ 2151
Triển khai đào tạo giao tiếp cho ĐD/HS/KTV BV
Các hoạt động song song triển khai thực hiện QĐ 2151
Kết luận

dieu_duong_benh_vien_nang_cao_chat_luong_dich_vu_cham_soc

 

pdf25 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 612 | Lượt tải: 8download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Điều dưỡng bệnh viện nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc bằng thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ CHĂM SÓC BẰNG THỰC HIỆN ĐỔI MỚI
PHONG CÁCH THÁI ĐỘ PHỤC VỤ
Báo cáo viên: Hà Hải Long
Phòng Điều dưỡng – BVBM
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2016
BỘ Y TẾ
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Kết luận 4
Các hoạt động trước khi thực hiện QĐ 2151 1
Triển khai đào tạo giao tiếp cho ĐD/HS/KTV BV 2
Các hoạt động song song triển khai thực hiện QĐ 2151 3
1. CÁC HOẠT ĐỘNG TRƯỚC ĐÂY
 2012 – 2013: BV Triển khai dự án nâng cao kỹ năng giao tiếp cho
ĐD/HS/KTV/HL
 Mục tiêu chung: Nâng cao
kỹ năng giao tiếp của ĐD/HS/KTV
và hộ lý tại bệnh viện Bạch Mai
CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Khảo sát sự HLNB và
NVYT
Khảo sát giao tiếp qua ĐT Khảo sát thực hiện trang phục
Hội thảo nâng cao kỹ năng giao tiếp
QĐ 2151/QĐ-BYT về Đổi mới phong cách
thái độ phục vụ của CBYT
Ngày 14/7/2015: BVBM ký cam kết thực hiện QĐ 2151 của BYT
2. TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO TOT
NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP
Đối tượng học là các ĐDT đơn vị, ĐDT đơn nguyên,
một số cán bộ các PBCN, các công ty có HĐ với BV
2. TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO TOT
NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP
Chọn ra 25/ 150 TDV là giảng viên đào tạo
cho đội ngũ ĐD/HS/KTV/HL bệnh viện
TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO GIAO TIẾP CHO
ĐD/HS/KTV/HL BỆNH VIỆN
 Tháng 9/2015: BV triển khai đào tạo nâng cao kỹ năng giao tiếp
1
• Tên chương trình: Nâng cao kỹ năng GT, ứng
xử của viên chức trong môi trường BV cho
ĐD/HS/KTV/HL bệnh viện Bạch Mai
2
• Mục tiêu chung: Đổi mới phong cách và thái độ
phục vụ hướng tới sự hài lòng NB
3
• Đối tượng: 1447 ĐD/HS/KTV/HL của BV. Hơn
20 lớp, mỗi lớp 50 – 70 học viên
4
• Thời gian: Từ 14/9/2015 đến 3/6/2016
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TT NỘI DUNG HỌC TẬP
1 Nghệ thuật chăm sóc khách hàng
2 Kỹ thuật truyền thông hiệu quả trong môi trường BV
3 Kỹ thuật gây thiện cảm trong giao tiếp tại môi trường BV
4 Kỹ thuật sử dụng ngôn từ trong giao tiếp tại môi trường BV
5 Kỹ thuật động viên người bệnh và thân nhân người bệnh bằng
tương tác tâm lý
6 Nghệ thuật ứng xử trong giao tiếp tại môi trường BV
7 Kỹ thuật kiềm chế cảm xúc trước áp lực công việc và áp lực giao
tiếp của NVYT
8 Vai trò truyền thông của phòng CTXH với việc hỗ trợ NB tại
BVBM
9 Các tình huống giao tiếp của ĐD/KTV/HS
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO
1
Trải nghiệm
thực tiễn của
ĐDBV
2
Các tài liệu
từ Bộ Y tế
3
Tài liệu công
ty Ý tưởng
Việt
TÀI
LIỆU
GIẢNG
DẠY
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO
14 tình huống đại diện cho các
khối Lâm sàng, Cận lâm sàng
và Khám bệnh
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO
TT07/2014-TT/BYT
về quy tắc ứng xử
QĐ 2151/QĐ-BYT
Các quy trình chuyên
môn của ĐD BVBM
Mục tiêu chất lượng
của BV
SỔ TAY
GIAO TIẾP
MỘT SỐ MẪU GIAO TIẾP
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP GIAO TIẾP
ĐÁNH GIÁ CỦA THAM DỰ VIÊN
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ CỦA TDV
Truyền đạt dễ hiểu, thiết thực,
cuốn hút
Nội dung bài giảng tốt, có sự
chuẩn bị kỹ lưỡng
Phương pháp truyền đạt rất tốt
Giảng viên nhiệt tình, chia sẻ
nhiều bài học bổ ích, thực tế
Đề nghị mở nhiều lớp tập huấn
theo hình thức như thế này
NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN GIA GIẢNG DẠY
TRONG LĨNH VỰC GIAO TIẾP, ỨNG XỬ
Chương trình có nội dung phù hợp với đối tượng tham dự
Đội ngũ giảng viên thể hiện được sự chuyên nghiệp
• Nhiệt tình, sáng tạo, có KN làm việc nhóm
• Có kỹ năng sư phạm
• Có kiến thức trong giảng dạy lâm sàng
GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC TỪ CT ĐÀO TẠO
1. Truyền tải được đúng tinh thần theo QĐ 2151/QĐ-BYT của Bộ y tế
2. ĐD nhận thức được tầm quan trọng của KNGT trong NCCLDVCS
3. Nâng cao sự hài lòng của người bệnh
4. Cơ hội chia sẻ, học tập lẫn nhau giữa GV và TDV về kinh nghiệm, các
tình huống đa dạng
5. Tạo ra sân chơi cho ĐD bệnh viện
6. Tăng cường năng lực giao tiếp, sự tự tin, kỹ năng làm việc nhóm cho ĐD
7. Đội ngũ GV cũng học hỏi được nhiều kiến thức, kinh nghiệm từ đồng
nghiệp, trưởng thành hơn trong giao tiếp
3. CÁC HOẠT ĐỘNG SONG SONG
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QĐ 2151/QĐ-BYT
Họp HĐNB
Phát loa truyền thông cho NB và
người nhà NB hàng ngày
Kiểm tra giám sát hàng ngày về
giao tiếp, ứng xử của ĐD với NB
3. CÁC HOẠT ĐỘNG SONG SONG
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QĐ 2151/QĐ-BYT
Đào tạo cho HS, SV trước khi đi
học tại các khoa LS, CLS trong BV
Khảo sát sự HLNB
Hội nghị đổi mới phong cách phục
vụ hướng tới sự HLNB
3. CÁC HOẠT ĐỘNG SONG SONG
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QĐ 2151/QĐ-BYT
Cung cấp các trang thiết bị cần thiết
cho ĐD trong quá trình tiếp đón NB
Sử dụng hòm thư góp ý để nhận ý
kiến phản hồi từ NB và người nhà
ĐD bệnh viện thực hiện tốt các
quy định về trang phục, biển thẻ
3. CÁC HOẠT ĐỘNG SONG SONG
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QĐ 2151/QĐ-BYT
Phối hợp với chuyên gia các nước tổ
chức hội thảo về ATNB và giao tiếp
Mời các chuyên gia nước ngoài chia
sẻ về giao tiếp và thái độ phục vụ
Hội chẩn trực tuyến với các GS của
Mỹ về XĐ chính xác NB và giao tiếp
THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN
THUẬN LỢI
• Được sự quan tâm, tạo điều
kiện của BGĐ BV
• Sự phối hợp, hỗ trợ từ LĐ
và ĐDT các đơn vị
• Phần lớn ĐD/HS/KTV/HL
bệnh viện nhận thức được
tầm quan trọng của việc thay
đổi phong cách thái độ phục
vụ
KHÓ KHĂN
• NB đông, tính chất bệnh
phức tạp, NB từ nhiều nơi
đến khám và điều trị
• Nhân lực ĐD/HS/KTV còn
thiếu
• Cơ sở vật chất, TTB còn
chưa đồng bộ
• Áp lực từ phía NB đối với
BV và ngành y tế
• Một bộ phận nhỏ
ĐD/HS/KTV chưa thực sự
nhận thức được tầm quan
trọng
KẾT LUẬN
QĐ 2151 QĐ-
BYT là một chủ
trương đúng đắn
của BYT
Sự quan tâm, đầu
tư về mọi nguồn
lực của BGĐ BV
ĐD BV càng nhận
thức thêm tầm
quan trọng
• ĐD thay
đổi hành
vi
1
• Nâng cao
chất
lượng CS
2
• Nâng cao
sự HLNB
3
• Nâng cao
chất
lượng BV
4
Xin trân trọng cảm ơn!

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Điều dưỡng bệnh viện nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc bằng thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *