[block id=”bo-sung-1″]

Việc tính toán đặc trưng hình học với tiết diện nguyên này rất cần thiết cho việc tính toán sơ bộ trong giai đoạn thi công và khai thác để xác định tĩnh tải rồi sau đó thiết kế nội lực và tính ra số bó thép dự ứng lực cần thiết.
Vì quá trình thi công cầu đúc hẫng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, qua mỗi giai đoạn thì các đặc trưng vật liệu (cường độ chịu nén, môđun đàn hồi ) và đặc trưng hình học tiết diện (diện tích, momen quán tính ) lại thay đổi.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog49

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3×336+50+78+50+3×336 (kèm bản vẽ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đồ án Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3×336+50+78+50+3×336 (kèm bản vẽ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *