[block id=”bo-sung-1″]

Tuyến đường thiết kế mới nối liền hai địa phương nằm trong lưu vực Sông Ông (Sông Dinh), huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Đây là tuyến đường được xây dựng để phục giao thông trong tỉnh nhằm liên kết các huyện và tạo nên sự luân chuyển hàng hóa cũng như việc đi lại của dân cư được thông suốt.
Nằm trong vùng mưa XIII nên khí hậu vùng này phân biệt hai mùa rõ rệt. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, nhiệt độ trung bình khoảng 23 ÷ 26oC, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, nhiệt độ trung bình khoảng 32 ÷ 38oC, chịu ảnh hưởng của gió mùa khô và có những đặc điểm của khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều. Do đó, tiến độ thi công phụ thuộc nhiều vào thời tiết.
Các số liệu về khí hậu là cơ sở để chọn hướng tuyến có lợi về mặt thủy văn, thời hạn xây dựng và chi phí xây dựng các công trình cầu cống, nền đường, mặt đường cũng như việc bố trí lán trại phục vụ thi công.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog14

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế đường miền núi Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

CHƯƠNG 7
THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM
7.1. QUY ĐỊNH CHUNG:
7.1.1. Cấu tạo:
Cấu tạo áo đường mềm hoàn chỉnh gồm có tầng mặt và tầng móng, mỗi tầng có thể có nhiều lớp.
Tầng mặt ở trên chịu tác dụng trực tiếp của xe (lực thẳng đứng và lực ngang) và tác dụng của các nhân tố tự nhiên (nắng, mưa, nhiệt độ, …). Tầng mặt phải đủ bền trong suốt thời kỳ sử dụng, phải bằng phẳng, có đủ độ nhám, chống thấm nước, chống được biến dạng dẻo ở nhiệt độ cao, chống được nứt, chống bong bật, phải có khả năng chịu bào mòn tốt, và đảm bảo yêu cầu vệ sinh.
Tầng móng ở dưới có tác dụng phân bố ứng suất do tải trọng xe xuống nền đường. Vật liệu tầng móng có thể dùng loại rời rạc nhưng phải bảo đảm độ cứng nhất định và có thể có cường độ giảm dần theo chiều sâu.
7.1.2. Các yêu cầu cơ bản:
Tuyến đường được xây dựng vừa phải đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật vừa phải đảm bảo các yêu cầu kinh tế trong đầu tư lẫn trong quá trình khai thác.
Vật liệu sử dụng ở tầng mặt là loại vật liệu đắt tiền nên khi thiết kế cần phải tính toán sao cho chiều dày các lớp là nhỏ nhất mà vẫn bảo đảm các yêu cầu kĩ thuật.
Đối với tầng móng, có thể bố trí nhiều lớp khác nhau với loại có cường độ thấp hơn ở dưới. Ta có thể tận dụng vật liệu sẵn có ở địa phương.
7.2. CHỌN LOẠI TẦNG MẶT :
Theo 22 TCN 211-06 Bảng 2-1 trang 110, với thời hạn thiết kế 15 năm, cấp thiết kế của đường là cấp III thì ta chọn tầng mặt là cấp cao A1
7.3. TÍNH SỐ TRỤC XE TÍNH TOÁN:
7.3.1. Số liệu ban đầu:
Thời gian khai thác :15 năm
Thành phần xe chạy:
P%
No(xe/ng.đ)
Loại xe
Ký hiệu xe
Thành phần %

5.6
1050
Xe gắn máy

5

Xe con
M – 21
10

Xe tải nhẹ
GaZ – 51A
13

Xe tải vừa
Zil – 130
32

Xe tải nặng
MaZ – 500
21

Xe tải 3 trục
KraZ – 257
10

Xe buýt lớn
Zil – 127
9

Lưu lượng xe cuối thời kỳ khai thác: Nt = N0x(1+P)15-1
Nt = 1050x(1+5.6%)15-1 =2253 (Xe/ng.đ)
( xem mục 2.1 )
Dự báo thành phần giao thông ở năm cuối sau khi đưa đường vào khai thác sử dụng:
Loại xe
Trọng lượng trục Pi (kN)
Số trục sau
Số bánh của mỗi cụm bánh ở trục sau
Khoảng cách giữa các trục sau (m)
Thành phần xe chạy pi(%)
Lượng xe ni 2 chiều (xe/ngđ)

Trước
Sau

Xe máy

5
113

Xe con M – 21
8.976
9.418
1
Cụm bánh đơn

10
225

Xe tải nhẹ 2 trục GAZ – 51A
15.696
36.788
1
Cụm bánh đôi

13
293

Xe tải vừa 2 trục ZIL – 130
25.261
68.180
1
Cụm bánh đôi

32
721

Xe tải nặng 2 trục MAZ – 500
41.447
98.100
1
Cụm bánh đôi

21
473

Xe tải loại 3 trục KRAZ – 257
45.837
91.000
2
Cụm bánh đôi
1.4
10
225

Xe buýt lớn ZIL-127
47.775
79.755
1
Cụm bánh đôi

9
203

Tổng
100
2253

* Loại xe tải nặng 3 trục KRAZ – 257 có các chỉ tiêu sau:
Khoảng cách giữa 2 trục sau 1.4m
Áp lực vệt bánh xe p = 5.4daN/cm2
Đường kính vệt bánh xe D = 33cm
Trọng lượng xe có hàng P = 23225 Kg x 9.81/ 1000 = 227.837 kN
Từ đó, ta tính được tải trọng trục trước và trục sau như sau:
Trục trước: Ptructruoc = P – Ptrucsau = 227.837 – 2 x 91.00 = 45.837 kN
7.3.2. Tính số trục xe quy đổi về trục tiêu chuẩn 100kN :
Mục tiêu quy đổi ở đây là quy đổi số lần thông qua của các loại tải trọng trục i về số lần thông qua của tải trọng trục tính toán trên cơ sở tương đương về tác dụng phá hoại đối với kết cấu áo đường.
Theo 22 TCN 211-06 điều 3.2.3 trang 128 thì :
Việc quy đổi phải được thực hiện đối với từng cụm trục trước và cụm trục sau của mỗi loại xe khi nó chở nay hàng.
Chỉ cần xét đến (tức là chỉ cần quy đổi) các trục có trọng lượng trục từ 25kN trở lên.
Khi khoảng cách giữa các trục < 3m (giữa các trục của cụm trục) thì quy đổi gộp m trục có trọng lượng bằng nhau như một trục với việc xét đến hệ số trục C1
Tổng số trục xe quy đổi từ loại trục xe khác nhau về trục xe tính toán sẽ thông qua đoạn đường thiết kế trong một ngày đêm trên cả 2 chiều :
(trục/ngđ)
(CT 3-1 trang 128 _ 22 TCN 211-06)
C1 là hệ số trục được xác định như sau :

m : số trục của cụm trục i
C2 : hệ số xét đến tác dụng của số bánh xe trong một cụm bánh
C2 = 6,4 với các cụm bánh chỉ có 1 bánh
C2 = 1,0 với các cụm bánh đôi (1 cụm bánh gồm 2 bánh)
Ptt = 100 kN : tải trọng trục tính toán tiêu chuẩn
ni : số lần tác dụng của loại tải trọng trục i có trọng lượng trục Pi cần được quy đổi về tải trọng trục tính toán tiêu chuẩn.
Bảng tính số trục xe quy đổi về số trục tiêu chuẩn 100 kN :
Loại xe
Pi (kN)
C1
C2
ni
N

Tải nhẹ
Trục trước
15.696
1
6.4
293

Trục sau
36.788
1
1
293
4

Tải vừa
Trục trước
25.261
1
6.4
721
11

Trục sau
68.180
1
1
721
134

Tải nặng
Trục trước
41.447
1
6.4
473
63

Trục sau
98.100
1
1
473
435

Xe 3 trục
Trục trước
45.837
1
6.4
225
47

Trục sau
91.000
2.2
1
225
327

Xe buýt lớn
Trục trước
47.775
1
6.4
203
50

Trục sau
79.755
1
1
203
75

Tổng
1145

(TXTC/2làn/ngđ)

Đường có 2 làn xe, không dải phân cách (điều 3.3.2 trang 129 _ 22 TCN 211-06)
(TXTC/1 làn/ngđ/làn)
7.3.3. Tính số trục xe tiêu chuẩn tích lũy trong thời hạn thiết kế:
Theo 22 TCN 211-06 phụ lục A (mục A.2.2 trang 151) ta có:
với N1 = N = 631 (TXTC/ngđ/làn)
p = 5.6%
→ – Chiều dày BTNN :
Chiều dày BTNN = 10,531cm
Chọn chiều dày 11cm.
→ – Hệ số suy giảm cường độ do vật kiệu bị mỏi dưới tác dụng của tải trọng trùng phục:
K1 =
7.4. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ:
(1)
Với tải trọng trục 10T (100kN), dựa vào 22 TCN 211-06 Bảng 3.4 trang 131 ta có :
N1làn = 500 (TXTT/ngđ/làn) thì (MPa)
N1làn = 1000 (TXTT/ngđ/làn) thì (MPa)
Thay các giá trị trên vào (1), giải hệ phương trình này ta được :
a = 52,48 ; b = 46,51
Với N1làn = 631(TXTT/ngđ/làn) :
(MPa) > (MPa)
Số trục xe tiêu chuẩn tích lũy trong thời hạn tính toán 15 năm kể từ khi đưa mặt đường vào khai thác trên một làn xe là Ne = 2,425.106 (TXTC/làn) Bề dày tối thiểu của tầng mặt cấp cao A1 là 10cm (22 TCN 211-06 Bảng 2-2 trang 113). Ta chọn bề dày là 11cm.
Module đàn hồi chung của cả kết cấu áo đường phải thỏa điều kiện :

(CT 3-1 trang 128 _ 22 TCN 211-06)

: hệ số dự trữ cường độ về độ võng
Theo 22TCN 251-98, với đường thiết kế cấp III thì hệ số suất đảm bảo K = 1,3 nên độ tin cậy thiết kế là 90%
= 1,1 (theo 22 TCN 211-06 Bảng 3-2 trang 130)
(MPa)
7.5. THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG: (Phương án I)
7.5.1. Chọn sơ bộ kết cấu áo đường:
Theo yêu cầu kĩ thuật của áo đường cấp cao A1 và điều kiện thi công thực tế, chọn kết cấu áo đường như sau :
7.5.1.1. Tầng mặt :
+ Bê tông nhựa chặt hạt trung rải nóng, có độ rỗng còn dư 3% – 6% thể tích, có hạt lớn nhất danh định là 20mm (BTNC20), có hàm lượng đá dăm 50% – 57% (loại A), chất lượng loại I.
+ Nhựa lỏng dính bám MC 250 (0,5 lít/m2)
+ Bê tông nhựa chặt hạt trung rải nóng, có độ rỗng còn dư 3% – 6% thể tích, có hạt lớn nhất danh định là 25mm (BTNC25), có hàm lượng đá dăm 50% – 57% (loại A), chất lượng loại II.
+ Nhựa lỏng dính bám MC 250 (0,5 lít/m2)
Thành phần cấp phối các cỡ hạt của hỗn hợp bê tông nhựa rải nóng :
Bộ lỗ sàng tròn (mm) (*)
Tỉ lệ lọt sàng % theo khối lượng

BTNC20 (Dmax = 20mm)
BTNC25(Dmax = 25mm)

40

31,5

100

25
100
95 – 100

20
95 – 100

15
81 – 89
76 – 84

10
65 – 75
60 – 70

5
43 – 57
43 – 57

2,5
31 – 44
31 – 44

1,25
22 – 33
22 – 33

0,63
16 – 24
16 – 24

0,315
12 – 18
12 – 18

0,14
8 – 13
8 – 13

0,071
5 – 10
5 – 10

(*) Bộ sàng lỗ tròn tiêu chuẩn gồm các sàng lỗ tròn từ 0,63mm trở lên, sàng lỗ vuông từ 0,315mm trở xuống
7.5.1.2. Tầng móng :
Đá mạt (0,5×1) rải phủ 10 lít /m2.
Tưới nhựa lỏng thấm bám MC 70 (1,2 lít/m2).
Móng trên : cấp phối đá dăm có cỡ hạt lớn nhất danh định là 25mm theo mắt sàng vuông – CPĐD 0-4, chất lượng loại I.
Móng dưới : cấp phối thiên nhiên loại B
Thành phần hạt của hai lớp cấp phối :
Cấp phối đá dăm (Dmax = 25mm) (theo 22 TCN 334-06)
Cấp phối thiên nhiên loại B
(theo 22 TCN 304-03)

Kích cỡ mắt sàng vuông (mm)
Tỉ lệ lọt sàng % theo khối lượng
Kích cỡ mắt sàng vuông (mm)
Tỉ lệ lọt sàng % theo khối lượng

50

37,5
100

25
79 – 90
50,0
100

19
67 – 83
25,0

9,5
49 – 64
9,5
30 – 65

4,75
34 – 54
4,75
25 – 55

2,36
25 – 40
2,0
15 – 40

0,425
12 – 24
0,425
8 – 20

0,075
2 – 12
0,075
2 – 8

7.5.1.3. Đất nền tự nhiên :
Nền á sét có độ ẩm tương đối % ; độ chặt K = 95%
W : độ ẩm của đất ở trạng thái tự nhiên.
Wnh : độ ẩm giới hạn nhão hay chảy (từ trạng thái dẻo sang trạng thái nhão) xác định bằng thí nghiệm Casagrande.
7.5.2. Đặc trưng cường độ vật liệu:
Theo Bảng B-3 trang 155, C-1 trang 160 và C-2 trang 161 của 22 TCN 211-06 ta có các đặc trưng của vật liệu làm đường như sau :
Vật liệu
Chiều dày
Module đàn hồi (MPa) ở
Ru (MP)
c (MP)
φ (độ)

60oC
30oC
15oC(*)

BTNC 20 loại IA
h4
300
420
1800
2,8

BTNC 25 loại IIA
h3
300
420
1800
2,4

CPĐD (Dmax = 25mm)
h2
300
300
300

CP thiên nhiên loại B
h1
187.5
187.5
187.5

0,0425
40

Đất nền á sét

42
42
42

0,032
24

Ru : cường độ chịu kéo khi uốn của vật liệu.
c : lực dính
φ : góc ma sát trong
(*) Dùng trị số tương ứng với nhiệt độ 15oC vì tầng mặt là lớp bê tông nhựa có bề dày tổng cộng là 11cm > 7cm
7.5.3. Giải bài toán móng kinh tế:
Trình tự giải như sau :
a/ Chọn cố định bề dày các lớp BTNC theo điều kiện bề dày tối thiểu. Ta chọn chiều dày để thi công lớp bê tông nhựa thành 2 lớp : h4 = 4cm , h3 = 7cm
b/ Cho trước trị số h2. Bằng cách quy tất cả các lớp áo đường, từng cặp một, từ dưới lên trên, rồi hiệu chỉnh thành một lớp tương đương, thử dần giá trị h1 để đảm bảo theo công thức :

và sơ đồ sau :

c/ Xác định Gmin, từ đó suy ra chiều dày của lớp 1 và lớp 2 tương ứng.
Cụ thể như sau : cho trước h2 = 20cm
Chiều dày (cm)
Etbk
hk
Etbk
hk
Etbk
H
Etbk (Mpa)

h4
4
420
4
420
4
420
83
237.343

h3
7
420
7
420
79
229.868

h2
20
300
72
215.269

h1
52
187.5

Xét đến hệ số điều chỉnh β :

Vậy kết cấu nhiều lớp được đưa về kết cấu 2 lớp với lớp trên dày 83cm có module đàn hồi trung bình :
(MPa)
Tính Ech của cả kết cấu :
Ta có :
cm

Tăng dần giá trị h2, tiến hành tương tự như trên ta được bảng sau :
(MPa)
h2 (cm)
h1 (cm)
H (cm)
Etbk (MPa)
Etbhc (MPa)
Htd
Ech (MPa)

20
52
83
237.343
295.344
175.019
201.174

21
50
82
239.366
297.429
173.316
201.045

22
49
82
240.738
299.134
173.646
201.797

23
47
81
242.848
301.312
171.944
201.658

24
45
80
245.024
303.559
170.242
201.508

25
43
79
247.268
305.877
168.541
201.346

26
41
78
249.584
308.270
166.841
201.172

27
39
77
251.975
310.742
165.141
200.985

Bảng tính toán giá thành (được tính theo đơn giá XDCB khu vực thành phố Hồ Chí Minh năm 2008) :
Cấp phối thiên nhiên :
Chiều dày (cm)
Phân lớp
Mã hiệu
Vật liệu
Nhân công
Máy
G1 (VND)

52
18
AD21227
1028000
111350
575521
4952554

18
AD21227
1028000
111350
575521

16
AD21226
914000
103904
504908

50
18
AD21227
1028000
111350
575521
4760495

16
AD21226
914000
103904
504908

16
AD21226
914000
103904
504908

49
17

971000
107627
540214.5
4664466

16
AD21226
914000
103904
504908

16
AD21226
914000
103904
504908

47
16
AD21226
914000
103904
504908
4479936

16
AD21226
914000
103904
504908

15

856800
100350.5
477161

45
15

856800
100350.5
477161
4302935

15

856800
100350.5
477161

15

856800
100350.5
477161

43
15

856800
100350.5
477161
4125934

14
AD21225
799600
96797
449414.0

14
AD21225
799600
96797
449414.0

41
14
AD21225
799600
96797
449414.0
3914105

14
AD21225
799600
96797
449414.0

13
AD21225
742600
93074
386809.4

39
13
AD21225
799600
96797
449414.0
3852933

13
AD21225
799600
96797
449414.0

13
AD21224
685600
89351.0
386360

Cấp phối đá dăm : Giá tiền được tính với tỷ lệ chiều dày lớp so với 10cm.
Chiều dày (cm)
Mã hiệu
Vật liệu
Nhân công
Máy
G2 (VNĐ)

10
AD22311
1187100
127477
145745
1460322

Bảng tổng hợp giá thành :
(MPa)
h1 (cm)
G1 (VND)
h2 (cm)
G2 (VND)
G1 + G2 (VND)
Ech (MPa)

52
4952554
20
2920644.000
7873198
201.174

50
4760495
21
3066676.200
7827171
201.045

49
4664466
22
3212708.400
7877173
201.797

47
4479936
23
3358740.600
7838676
201.658

45
4302935
24
3504772.800
7807707
201.508

43
4125934
25
3650805.000
7776738
201.346

41
3914105
26
3796837.200
7710942
201.172

39
3852933
27
3942869.400
7795802
200.985

* Chú thích : đơn vị tiền ở các bảng trên là VNĐ/100m2
Dựa vào bảng trên ta chọn được Gmin =7710942 (VNĐ/100m2)
ứng với h1 =41cm ; h2 = 26cm
Vậy kết cấu thỏa điều kiện với chi phí xây dựng nhỏ nhất là :
BTNC 20 loại IA dày 4cm
BTNC 25 loại IIA dày 7cm
Cấp phối đá dăm dày 26cm
Cấp phối thiên nhiên dày 41cm
7.6. THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG: (Phương án II)
Trình tự thiết kế tương tự như trình tự thiết kế ở phương án I.
7.6.1. Chọn sơ bộ kết cấu áo đường:
Tầng mặt :
Bê tông nhựa chặt hạt nhỏ rải nóng, có độ rỗng còn dư 3% – 6% thể tích, có hạt lớn nhất danh định là 20mm (BTNC20), có hàm lượng đá dăm 50% – 57% (loại A), chất lượng loại I
Nhựa lỏng dính bám MC 250 (0,5 l/m2)
Bê tông nhựa chặt hạt trung rải nóng, có độ rỗng còn dư 3% – 6% thể tích, có hạt lớn nhất danh định là 25mm (BTNC25), có hàm lượng đá dăm 50% – 57% (loại A), chất lượng loại II
Nhựa lỏng dính bám MC 250 (0,5 l/m2)
Tầng móng :
Móng trên : bê tông nhựa rỗng rải nóng có độ rỗng còn dư từ lớn hơn 6% đến 10% thể tích, có hạt lớn nhất danh định là 25mm (BTNR25)
Nhựa lỏng thấm bám MC 70 (1,0 l/m2)
Móng dưới : cấp phối thiên nhiên loại B
Đất nền tự nhiên :
Nền á sét có độ ẩm tương đối % ; độ chặt K = 95%
W : độ ẩm của đất ở trạng thái tự nhiên.
Wnh : độ ẩm giới hạn nhão hay chảy (từ trạng thái dẻo sang trạng thái nhão) xác định bằng thí nghiệm Casagrande.
Thành phần cấp phối các cỡ hạt của hỗn hợp bê tông nhựa rải nóng :
Bộ lỗ sàng tròn (mm) (*)
Tỉ lệ lọt sàng % theo khối lượng

BTNC20
(Dmax = 15mm)
BTNC25
(Dmax = 25mm)
BTNR25
(Dmax = 31.5mm)

40

31,5

100
100

25
100
95 – 100
95 – 100

20
95 – 100

15
81 – 89
76 – 84

10
65 – 75
60 – 70
50 – 70

5
43 – 57
43 – 57
30 – 50

2,5
31 – 44
31 – 44
20 – 35

1,25
22 – 33
22 – 33
13 – 25

0,63
16 – 24
16 – 24
9 – 16

0,315
12 – 18
12 – 18
6 – 13

0,14
8 – 13
8 – 13
4 – 9

0,071
5 – 10
5 – 10
0 – 4

(*) Bộ sàng lỗ tròn tiêu chuẩn gồm các sàng lỗ tròn từ 0,63mm trở lên, sàng lỗ vuông từ 0,315mm trở xuống
Thành phần hạt của lớp cấp phối thiên nhiên loại B :
Kích cỡ mắt sàng vuông(mm)
Tỉ lệ lọt sàng % theo khối lượng

50,0
100

25,0

9,5
30 – 65

4,75
25 – 55

2,0
15 – 40

0,425
8 – 20

0,075
2 – 8

7.6.2. Đặc trưng cường độ vật liệu:
Theo Bảng B-3 trang 155, C-1 trang 160 và C-2 trang 161 của 22 TCN 211-06 ta có các đặc trưng của vật liệu làm đường như sau :
Vật liệu
Chiều dày
Module đàn hồi (MPa) ở
Rku (MP)
c (MP)
φ
(độ)

60oC
30oC
15oC (*)

BTNC 20 loại IA
h4
300
420
1800
2,8

BTNC 25 loại IIA
h3
300
420
1800
2,4

BTNR 25
h2
250
320
1200
1.6

CP thiên nhiên loại B
h1
187.5
187.5
187.5

0,0425
40

Đất nền á sét

42
42
42

0,032
24

Rku : cường độ chịu kéo uốn của vật liệu.
c : lực dính
φ : góc ma sát trong
(*) Dùng trị số tương ứng với nhiệt độ 15oC vì tầng mặt là lớp bê tông nhựa có bề dày tổng cộng là 11cm > 7cm
7.6.3. Giải bài toán móng kinh tế
Công thức tính Etb :

Chọn chiều dày để thi công lớp bê tông nhựa thành 2 lớp : h4 = 4cm
h3 = 7cm
Cho trước h2 = 5cm
Chiều dày (cm)
Etbk
hk
Etbk
hk
Etbk
H
Etbk (Mpa)

h4
4
420
4
420
4
420
96
214.275

h3
7
420
7
420
92
207.323

h2
5
320
85
194.028

h1
80
187.5

Xét đến hệ số điều chỉnh β :

Vậy kết cấu nhiều lớp được đưa về kết cấu 2 lớp với lớp trên dày 96cm có modun đàn hồi trung bình :
(MPa)
Tính Ech của cả kết cấu :
Ta có :
C cm

(MPa)
Tăng dần giá trị h2, tiến hành tương tự như trên ta được bảng sau :
(MPa)
h2 (cm)
h1 (cm)
H (cm)
Etbk (MPa)
Etbhc (MPa)
Htd
Ech (MPa)

5
80
96
214.275
271.336
196.790
201.08910
70
91
222.505
279.955
188.495
201.480

11
68
90
224.287

Các file đính kèm theo tài liệu này:

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đồ án Thiết kế đường miền núi Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *