[block id=”bo-sung-1″]

1 Introduction

1.1 Purpose

Tài liệu này mô tả kiến trúc các lớp miền của module Quản lý kho (Stock Control).

1.2 Scope

– Tài liệu này dành cho tất cả các nhân viên phân tích và phát triển dự án sCanteen.
– Tài liệu này mô phỏng mô hình kiến trúc lớp miền của module Stock Control.
– Tài liệu này không dùng cho khách hàng.

domain_model

 

doc7 trang | Chia sẻ: tienduy345 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 1084 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Domain Model, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

sCanteen – Stock Control
Domain Model
Date
July 25th, 2011
Version
1.0
Status
Pending
Author
Trinh Duc Tam, Developer
Reviewed by
Nguyen Thi Thanh Thuy, Project Manager
Approved by
Nguyen Thi Thanh Thuy, CEO
Revision History
Date
Version
Description
Author
July 25th, 2011
1.0
Describles Domain Model
Trinh Duc Tam
Table of Contents
Introduction
Purpose
Tài liệu này mô tả kiến trúc các lớp miền của module Quản lý kho (Stock Control).
Scope
Tài liệu này dành cho tất cả các nhân viên phân tích và phát triển dự án sCanteen.
Tài liệu này mô phỏng mô hình kiến trúc lớp miền của module Stock Control.
Tài liệu này không dùng cho khách hàng.
Definitions, Acronyms and Abbreviations
No
Term
Description
1
SWT
Smart World Technology Co. ltd
2
UAT
User Acceptance Test
3
SRS
Software Requirement Specification
4
SAD
Software Analysis & Design
5
PM
Project Manager
6
QC
Quality Control
7
QA
Quality Assurance
8
Outlet
Chi nhánh
9
Overall
Công ty mẹ
References
Overview
Domain model
Stock Management
Package: Stock Management
Detail: Created on 7/25/2011.
Notes:
Item
Detail: Created on 7/25/2011.
Notes:
Attributes
Name
Type
Not Null
Len
Init
Notes
referenceNo
String
Mã tham chiếu của Item
Name
String
Tên của Item
searchName
String
Tên sử dụng trong tìm kiếm của Item
description
String
Mô tả về Item
backgroundColor
String
Màu nền cho Item
forgroundColor
String
Màu chữ hiển thị Item
itemGroup
ItemGroup
Nhóm Item
listTaxes
List
DS thuế áp dụng cho Item
onOrder
Int
Số lượng Item đang được Order
orderBy
String
Đơn vị mặc định được dùng khi Order, có thể là Unit, Container hoặc Package
reorderLevel
Int
Hàng hóa phải được Order thêm vào kho khi số lượng hàng trong kho vượt quá ngưỡng này
reportCategory
String
Nhóm báo cáo, được dùng để phân loại trong report
warehouse
Warehouse
Nơi chứa Item
stockDepletion
String
Cách thức Item được sử dụng
bottleZeroScale
double
Khối lượng vật chứa của Item
Weight
double
Khối lượng của đơn vị Item cơ bản
spillagePrice
String
Phí hao hụt của Item
unitDescription
String
Đơn vị tính cơ bản của Item
containerDescription
String
Vật chứa cơ bản của Item
packageDescription
String
Vật chứa lơn hơn (Thùng, kiện hàng)
unitsPerContainer
Int
Số lượng Item có trong mỗi Container
containerPerPackage
Int
Số lượng vật chứa cơ bản mỗi Package
pricePerUnit
Double
Giá mỗi đơn vị Item
priceForPackage
Double
Giá mỗi Package

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Domain Model

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *