[block id=”bo-sung-1″]

1. TÓM LƯỢC VỀ DỰ ÁN
Đái tháo đường là một bệnh mãn tính trong đó cơ thể không sản xuất đủ insulin,
hay không thể sử dụng insulin. Thông thường, các loại tinh bột, chất đường và các chất
dinh dưỡng khác được phân tách thành glucose, và được máu chuyển đến các tế bào. Các
tế bào sử dụng insulin, một chất nội tiết tố do tuyến tụy tiết ra, giúp chuyển hóa glucose
thành năng lượng. Nếu không có đủ insulin, hay insulin không được sử dụng đúng,
glucose sẽ tăng lên trong máu và nước tiểu, điều này sẽ gây nên rất nhiều vấn đề về sức
khỏe. Bệnh nhân đái tháo đường gia tăng nguy cơ bị bệnh tim và đột quỵ, tổn thương
thần kinh dẫn đến đau và tê ở bàn tay và bàn chân, suy giảm chức năng thận, và bệnh về mắt.

giai_phap_quan_ly_dieu_tri_benh_tieu_duong
 

pdf55 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 568 | Lượt tải: 5
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp quản lý điều trị bệnh tiểu đường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Trang 1
KẾ HOẠCH KINH DOANH
Hà nội, 07/2015
Thành viên tham gia dự án:
1. Chử Đức Hoàng (Founder & CEO)
2. Lê Vũ Toàn
3. Đặng Xuân Trường
4. Nguyễn Lê Hoàng
5. Phạm Văn Sơn
Thông tin liên hệ:
Chử Đức Hoàng (Founder & CEO)
Email: hoangcd@zinmed.com
Tel: +84983060581
Gtalk/Skype: hoang.chuduc
GIẢI PHÁP
QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ
BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
Trang 2
MỤC LỤC
MỤC LỤC …………………………………………………………………………………………………………………………. 2
DANH MỤC HÌNH ẢNH ………………………………………………………………………………………………….. 5
DANH MỤC BẢNG ………………………………………………………………………………………………………….. 5
1. TÓM LƯỢC VỀ DỰ ÁN ……………………………………………………………………………………………….. 6
2. GIỚI THIỆU DỰ ÁN …………………………………………………………………………………………………….. 8
2.1 Ý tưởng và quá trình hình thành…………………………………………………………………………… 8
2.2 Các mốc Thời Gian Đáng Chú Ý: ………………………………………………………………………… 9
2.3 Mục tiêu, Sứ mệnh, tầm nhìn………………………………………………………………………………10
2.3.1 Mục tiêu: ……………………………………………………………………………………………………..10
2.3.2 Sứ mệnh: ……………………………………………………………………………………………………..10
2.3.3 Tầm nhìn: …………………………………………………………………………………………………….10
2.4 Đội ngũ quản lý ………………………………………………………………………………………………….11
2.4.1 Chử Đức Hoàng……………………………………………………………………………………………11
2.4.2 Lê Vũ Toàn ………………………………………………………………………………………………….12
2.4.3 Trần Xuân Trường ……………………………………………………………………………………….12
2.4.4 Phạm Văn Sơn ……………………………………………………………………………………………..13
2.4.5 Đặng Xuân Trường ………………………………………………………………………………………14
2.4.6 Nguyễn Huy Hoàng ……………………………………………………………………………………..14
2.5 Cơ cấu tổ chức công ty Zinmed…………………………………………………………………………..14
2.6 Chuyên Gia Tư Vấn Và Bảo Trợ ………………………………………………………………………..15
2.6.1 Topica Founder Institute ………………………………………………………………………………15
2.6.2 Vietnam Silicon Valley ………………………………………………………………………………..16
2.6.3 Chương trình Đối tác Đổi Mới Sáng Tạo Phần Lan – Việt Nam……………………17
2.6.4 Bác sĩ Phan Xuân Trung ………………………………………………………………………………18
2.6.5 PGS.TS Trần Văn Bình ………………………………………………………………………………..18
3. SẢN PHẨM- DỊCH VỤ ………………………………………………………………………………………………..20
3.1 Tên sản phẩm – dịch vụ……………………………………………………………………………………….20
3.2 Điểm mạnh …………………………………………………………………………………………………………22
3.3 Điểm yếu ……………………………………………………………………………………………………………23
3.4 Nét riêng khác biệt ……………………………………………………………………………………………..23
3.5 Chi phí sản xuất 1 đơn vị sản phẩm – cung ứng 1 dịch vụ …………………………………..23
Trang 3
3.6 Giá sản phẩm………………………………………………………………………………………………………24
3.6.1 Giá thành thiết bị đo tiểu đường……………………………………………………………………24
3.6.2 Giá thành phần mềm và dịch vụ web quản lý điều trị bệnh tiểu đường ………….24
3.7 Tổng số sản phẩm dự kiến sản xuất trong quý đầu/năm đầu và các quý/năm tiếp
theo ………………………………………………………………………………………………………………………….25
3.7.1 Dự báo số thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ theo tháng ………………………………….26
3.7.2 Dự báo số thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ theo các năm ………………………………26
3.8 Dự báo nguồn cung sản phẩm ra thị trường …………………………………………………………27
4. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG …………………………………………………………………………………………27
4.1 Phân khúc thị trường …………………………………………………………………………………………..27
4.2 Phân khúc bệnh nhân tiểu đường và tiền tiểu đường tại Việt Nam ………………………29
4.3 Rào cản ra nhập ngành………………………………………………………………………………………..31
4.4 Rào cản rút lui khỏi ngành ………………………………………………………………………………….31
4.5 Kênh phân phối, phạm vi kinh doanh ………………………………………………………………….31
4.5.1 Cài đặt app tại các máy mới ở các cửa hàng điện thoại di động (Pre-install) …32
4.5.2 Ad Network trên Mobile ………………………………………………………………………………32
4.5.3 Facebook và Google …………………………………………………………………………………….33
4.5.4 Local App store ……………………………………………………………………………………………33
4.5.5 ASO (App Search Optimization) ………………………………………………………………….33
4.5.6 Affiliate[5] …………………………………………………………………………………………………….33
4.5.7 Phân phối qua các OTT. ……………………………………………………………………………….34
4.5.8 Quảng bá qua SMS ………………………………………………………………………………………34
4.6 Giới hạn địa lý ……………………………………………………………………………………………………34
4.7 Đối thủ cạnh tranh ………………………………………………………………………………………………34
4.7.1 Đối thủ cạch tranh trực tiếp ………………………………………………………………………….35
4.7.2 Đối thủ cạch tranh gián tiếp ………………………………………………………………………….35
5. KẾ HOẠCH TIẾP THỊ – BÁN HÀNG[7] ……………………………………………………………………….36
5.1 Kế hoạch tiếp thị …………………………………………………………………………………………………36
5.2 Kế hoạch bán hàng ……………………………………………………………………………………………..36
5.2.1 Kế hoạch cung ứng apps cho bệnh nhân: ………………………………………………………37
5.2.2 Kế hoạch cung ứng apps cho cho Bác sĩ ……………………………………………………….37
5.2.3 Kế hoạch cung ứng apps cho Các phòng khám: ……………………………………………37
6. DỰ BÁO ĐẦU TƯ ……………………………………………………………………………………………………….38
6.1 Huy động vốn 3 năm liên tiếp……………………………………………………………………………..38
Trang 4
6.2 Kế hoạch sử dụng vốn ………………………………………………………………………………………..38
6.3 Hệ số biên lợi nhuận gộp …………………………………………………………………………………….40
6.4 Hệ số biên lợi nhuận ròng theo năm ……………………………………………………………………41
7. DỰ BÁO TÀI CHÍNH [8]……………………………………………………………………………………………….42
7.1 Doanh thu bán hàng ……………………………………………………………………………………………43
7.1.1 Doanh thu bán hàng theo tháng …………………………………………………………………….43
7.1.2 Doanh thu bán hàng 3 năm liên tiếp ……………………………………………………………..44
7.2 Chi phí lương nhân viên ……………………………………………………………………………………..45
7.2.1 Chi phí hàng tháng ……………………………………………………………………………………….45
7.2.2 Chi phí lương 3 năm liên tiếp ……………………………………………………………………….46
7.3 Bảng cân đối tài chính ………………………………………………………………………………………..47
7.3.1 Bảng cân đối tài chính hàng tháng ………………………………………………………………..47
7.3.2 Bảng cân đối tài chính 3 năm liên tiếp ………………………………………………………….48
7.4 Dự toán dòng tiền ……………………………………………………………………………………………….49
7.4.1 Dự toán dòng tiền theo tháng ……………………………………………………………………….49
7.4.2 Dự toán dòng tiền theo 3 năm liên tiếp …………………………………………………………50
7.5 Khấu hao tài sản[4] ………………………………………………………………………………………………51
8. NHỮNG RỦI RO CỦA DỰ ÁN ……………………………………………………………………………………52
8.1 Hạn chế về trình độ năng lực và kỹ thuật …………………………………………………………….52
8.2 Hạn chế về tài chính……………………………………………………………………………………………52
8.3 Khó khăn tiếp cận thị trường và khách hàng tiềm năng ……………………………………….52
9. CHIẾN LƯỢC RÚT KHỎI THỊ TRƯỜNG …………………………………………………………………..53
9.1 Nhượng cổ phần cho các nhà đầu tư ……………………………………………………………………53
9.2 Bán quyền kinh doanh (Franchise) ……………………………………………………………………..53
9.3 Bán lại dự án ………………………………………………………………………………………………………54
9.4 Bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu ……………………………………………………………………54
10. PHỤ LỤC ……………………………………………………………………………………………………………………55
10.1 Báo Chí Nói Về Zinmed……………………………………………………………………………………55
10.2 Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………………………………….55
10.3 Thông tin liên hệ ………………………………………………………………………………………………55
Trang 5
DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1: Sơ đồ tổng quan hệ thống quản lý điều trị bệnh đái tháo đường và tim mạch. …… 7
Hình 2: Cấu trúc và thành phần tham gia giải pháp quản lý điều trị bệnh tiểu đường …… 8
Hình 3: Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần Zinmed Việt Nam …………………………………………..15
Hình 4: Zinmed là một trong số 12 công ty khởi nghiệp thành công từ khóa đào tạo TFI –
Hanoi Summer 2014 …………………………………………………………………………………………………….16
Hình 5: Logo Vietnam Silicon Valley……………………………………………………………………………17
Hình 6: Chương trình Đối tác Đổi Mới Sáng Tạo Phần Lan – Việt Nam ………………………17
Hình 7: Bác sĩ Phan Xuân Trung, chuyên gia CNTT trong y tế. ……………………………………18
Hình 8: PGS.TS Trần Văn Bình, chuyên gia kinh tế ……………………………………………………..19
Hình 9: Giao diện ứng dụng mobile quản lý điều trị bệnh tiểu đường do Zinmed nghiên
cứu và phát triển ………………………………………………………………………………………………………….21
Hình 10: Giao diện website quản lý điều trị bệnh tiểu đường do Zinmed phát triển (phiên
bản dành cho bệnh nhân)……………………………………………………………………………………………..22
Hình 11: Bản đồ tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường trên toàn thế giới với hơn 382 triệu bệnh
nhân ở thời điểm hiện tại (Nguồn Đái tháo đường quốc tế) ………………………………………….28
Hình 12: Ứng dụng di động cho bệnh nhân tiểu đường ………………………………………………..28
Hình 13: Hệ thống quản lý điều trị bệnh tiểu đường phổ biến trên thế giới…………………..29
Hình 14: Số bệnh nhân tiểu đường và có nguy cơ bị tiểu đường tại Việt Nam ………………30
Hình 15: Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Zinmed tại thị trường y tế di động …………35
Hình 16: Hệ số biên lợi nhuận gộp của Zinmed luôn duy trì trên 80%………………………….41
Hình 17: Hệ số biên lợi nhuận ròng của Zinmed trong 3 năm liên tiếp …………………………42
Hình 18: Zinmed luôn sẵn sàng hợp tác và phát triển cùng khác hàng …………………………53
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Bảng chi phí hoạt động của Zinmed cấu thành lên giá cho sản phẩm phần mềm
ứng dụng di động và Website quản lý điều trị bệnh tiểu đường. ……………………………………23
Bảng 2: Giá thành thiết bị đo tiểu đường ……………………………………………………………………..24
Bảng 3: Bảng giá phần mềm và banner quảng cáo ………………………………………………………25
Bảng 4: Dự báo số thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ theo tháng …………………………………26
Bảng 5: Dự báo số thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ theo năm …………………………………..26
Bảng 6: Nguồn vốn đầu tư cho Zinmed ………………………………………………………………………..38
Bảng 7: Chi tiết sử dụng vốn huy động cộng đồng cho dự án Zinmed …………………………..39
Bảng 8: Chi tiết phần trăm hoạt động vốn của dự án Zinmed ……………………………………….39
Bảng 9: Kế hoạc sử dụng vốn đầu tư cho Zinmed …………………………………………………………40
Bảng 10: Doanh thu bán hàng theo tháng của Zinmed …………………………………………………43
Bảng 11: Doanh thu bán hàng theo năm của Zinmed …………………………………………………..44
Bảng 12: Chi phí hàng tháng của Zinmed…………………………………………………………………….45
Bảng 13: Chi phí hàng năm của Zinmed ………………………………………………………………………46
Bảng 14: Bảng cân đối tài chính hàng tháng………………………………………………………………..47
Bảng 15: Bảng cân đối tài chính hàng năm ………………………………………………………………….48
Bảng 16: Dự toán dòng tiền theo tháng………………………………………………………………………..49
Bảng 17: Dự toán dòng tiền theo 3 năm liên tiếp………………………………………………………….50
Trang 6
1. TÓM LƯỢC VỀ DỰ ÁN
Đái tháo đường là một bệnh mãn tính trong đó cơ thể không sản xuất đủ insulin,
hay không thể sử dụng insulin. Thông thường, các loại tinh bột, chất đường và các chất
dinh dưỡng khác được phân tách thành glucose, và được máu chuyển đến các tế bào . Các
tế bào sử dụng insulin, một chất nội tiết tố do tuyến tụy tiết ra, giúp chuyển hóa glucose
thành năng lượng. Nếu không có đủ insulin, hay insulin không được sử dụng đúng,
glucose sẽ tăng lên trong máu và nước tiểu, điều này sẽ gây nên rất nhiều vấn đề về sức
khỏe. Bệnh nhân đái tháo đường gia tăng nguy cơ bị bệnh tim và đột quỵ, tổn thương
thần kinh dẫn đến đau và tê ở bàn tay và bàn chân, suy giảm chức năng thận, và bệnh về
mắt.
Bệnh tiểu đường có hai thể bệnh chính: Bệnh tiểu đường loại 1 do tụy tạng không
tiết insulin, và loại 2 do tiết giảm insulin và đề kháng insulin. Loại 1 (Type 1) chiếm
khoảng 5-10% tổng số bệnh nhân Bệnh tiểu đường thuộc loại 1, phần lớn xảy ra ở trẻ em
và người trẻ tuổi (<20T). Các triệu chứng thường khởi phát đột ngột và tiến triển nhanh
nếu không điều trị. Giai đoạn toàn phát có tình trạng thiếu insulin tuyệt đối gây tăng
đường huyết và nhiễm Ceton. Những triệu chứng điển hình của Bệnh tiểu đường loại 1
là: ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, gầy nhiều (4 nhiều), mờ mắt, dị cảm và sụt cân, trẻ
em chậm phát triển và dễ bị nhiễm trùng. Loại 2 (Type2) chiếm khoảng 90-95% trong
tổng số bệnh nhân bệnh tiểu đường, thường gặp ở lứa tuổi trên 40, nhưng gần đây xuất
hiện ngày càng nhiều ở lứa tuổi 30, thậm chí cả lứa tuổi thanh thiếu niên. Bệnh nhân
thường ít có triệu chứng và thường chỉ được phát hiện bởi các triệu chứng của biến
chứng, hoặc chỉ được phát hiện tình cờ khi đi xét nghiệm máu trước khi mổ hoặc khi có
biến chứng như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não; khi bị nhiễm trùng da kéo dài;
bệnh nhân nữ hay bị ngứa vùng do nhiễm nấm âm hộ; bệnh nhân nam bị liệt dương. Bệnh
tiểu đường do thai nghén trong thai kỳ chiếm 3-5% số thai nghén; phát hiện lần đầu tiên
trong thai kỳ.
Đái tháo đường đang phát triển mạnh và gây ảnh hưởng đến 5,2 triệu người Việt
Nam (chiếm 6% dân số) và 382 triệu người trưởng thành trên thế giới – chiếm 6,4% dân
số trưởng thành trên toàn cầu. Đến 2035, con số này được dự báo tăng lên đến 7 triệu
người Việt Nam và 592 triệu người hay 7,8% dân số trưởng thành trên toàn cầu. Căn
bệnh này làm hao tổn chi phí của những người mắc bệnh. Đái tháo đường tạo ra những
gánh nặng kinh tế do gia tăng tỷ lệ mắc bệnh mới và số lượng các thương tật liên quan
cùng xuất hiện. Hiện nay, người ta ước tính chi phí chăm sóc y tế hàng năm trên toàn thế
giới cho bệnh nhân đái tháo đường vào khoảng 223 tỷ USD, con số này đang tiếp tục
tăng lên theo tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường mới. Mỗi bệnh nhân tiểu đường tại Việt Nam
Trang 7
cần tiêu tốn tốn thiểu 500 đô-la mỗi năm cho quá trình điều trị bệnh tiểu đường. Hội Đái
tháo đường quốc tế (IDF) ước tính chi tiêu cho bệnh đái tháo đường trên toàn thế giới tối
thiểu sẽ là 561 tỷ đô-la vào năm 2030.
Dự án “Giải pháp quản lý điều trị bệnh tiểu đường” được mô tả trong Hình 1
dưới

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Giải pháp quản lý điều trị bệnh tiểu đường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *