[block id=”bo-sung-1″]

Nước ta đang trong thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế và đổi mới cơ chế quản lý nền kinh tế, nhiều vấn đề về luật kinh tế phải được xem xét lại. Hơn nữa chúng ta vẫn chưa có mô hình đích thực của pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường phát triển cần có môi trường pháp luật và pháp luật chính là điều kiện để các quan hệ kinh tế phát huy được ưu điểm của mình đồng thời tạo đà cho nền kinh tế phát triển bền vững. Vì vậy việc biên soạn những tài liệu về luật kinh tế vẫn còn đang là vấn đề nan giải để đáp ứng được nhu cầu của đông đảo nhân dân và những người nghiên cứu.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog13

Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải quyết việc phá sản theo pháp luật hiện hành (thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Giải quyết việc phá sản theo pháp luật hiện hành (thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *