Đề tài Một số biện pháp giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt “5 điều bác hồ dạy thiếu niên nhi đồng” mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Mấy năm gần đây, Đảng và Chính phủ ta đã triển khai công tác nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về cả chiều rộng và chiều sâu bởi nó là nền tảng tinh thần văn hóa xã hội Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần […]

Read More

Đề tài Thống kê các lỗi chính tả của học sinh lớp 4/3 trường Tiểu học hải Vân năm học 2009-2010. Nguyên nhân và các biện pháp khắc phục mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nước Việt Nam chúng ta gồm có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, tuy mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ riêng song tiếng Việt là ngôn ngữ thống nhất chung trên toàn lãnh thổ.Và hẳn chúng ta cũng biết “ Nhân cách của con người chỉ có thể được hình […]

Read More

Đề tài Sử dụng Âm nhạc trong dạy học môn Lịch sử lớp 12, phần Lịch sử Việt Nam (1919-1954) tại trường THPT Lý Tự Trọng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Công cuộc đổi mới đất nước hiện nay đòi hỏi giáo dục phổ thông phải đào tạo những con người phát triển toàn diện, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mỗi môn học ở nhà trường phổ thông với đặc trưng của mình đều phải góp phần đào tạo […]

Read More