[block id=”bo-sung-1″]

Nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường là một cơ hội tốt để các doanh
nghiệp cạnh tranh phát triển tạo cho nền kinh tế sự đa dạng về hình thức kinh
doanh, mặt hàng kinh doanh. Mặt khác, sự phát triển của nền kinh tế thị trường
đòi hỏi phải có những đánh giá cụ thể hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.
Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để có được lợi nhuận cao
nhất nhưng chi phí bỏ ra là thấp nhất. Do đó, các doanh nghiệp trong nước luôn
phải cố gắng tìm mọi biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa,
dịch vụ nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thời Dự, em đã hiểu sâu hơn về
công tác kế toán cũng như tầm quan trọng của nó, đặc biệt là tầm quan trọng của
công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Do đó em
quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí
và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thời Dự” cho bài khóa luận
của mình.
Nội dung khóa luận của em gồm 3 chương chính sau:
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thời Dự.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thời
Dự.

hoan_thien_to_chuc_cong_tac_ke_toan_doanh_thu_chi_phi

pdf118 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 02/12/2015 | Lượt xem: 1104 | Lượt tải: 6download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thời dự, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Trường ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hương Lớp: QT 1102K Trang:1
LỜI MỞ ĐẦU
Nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường là một cơ hội tốt để các doanh
nghiệp cạnh tranh phát triển tạo cho nền kinh tế sự đa dạng về hình thức kinh
doanh, mặt hàng kinh doanh. Mặt khác, sự phát triển của nền kinh tế thị trường
đòi hỏi phải có những đánh giá cụ thể hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.
Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để có được lợi nhuận cao
nhất nhưng chi phí bỏ ra là thấp nhất. Do đó, các doanh nghiệp trong nước luôn
phải cố gắng tìm mọi biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa,
dịch vụ nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thời Dự, em đã hiểu sâu hơn về
công tác kế toán cũng như tầm quan trọng của nó, đặc biệt là tầm quan trọng của
công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Do đó em
quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí
và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thời Dự” cho bài khóa luận
của mình.
Nội dung khóa luận của em gồm 3 chương chính sau:
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thời Dự.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thời
Dự.
Trong quá trình thực tập tại công ty đã giúp em có điều kiện tiếp cận thực
tế, vận dụng được kiến thức đã học để hiểu thêm được tình hình thực tiễn công
tác kế toán trong công ty. Đặc biệt em muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Cô giáo
– Thạc sĩ Trần Thị Thanh Thảo và Ban lãnh đạo, cùng các cán bộ trong công ty
Trường ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hương Lớp: QT 1102K Trang:2
TNHH Thời Dự đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và nghiên
cứu.
Do thời gian và kiến thức của bản thân còn hạn chế nhất định nên bài khoá
luận khó tránh khỏi những khiếm khuyết về nội dung và hình thức trình bày. Em
rất mong nhận được sự bổ sung, góp ý của các thầy cô, của cán bộ kế toán văn
phòng Công ty TNHH Thời Dự cũng như của các bạn để bài khoá luận này được
hoàn thiện hơn nữa.
Hải Phòng, ngày tháng 06 năm 2011.
Sinh viên
Lê Thị Hương
Trường ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hương Lớp: QT 1102K Trang:3
CHƢƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC
KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh.
 Đối với doanh nghiệp.
– Xác định hiệu quả của từng loại hoạt động trong doanh nghiệp.
– Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh.
– Có căn cứ để thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện việc phân
phối cũng như tái đầu tư sản xuất kinh doanh.
– Kết hợp các thông tin thu thập được với các thông tin khác để đề ra chiến
lược, giải pháp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất trong tương lai.
 Đối với các nhà cung cấp.
– Kết quả kinh doanh, lịch sử thanh toán là căn cứ để quyết định cho doanh
nghiệp chậm thanh toán hoặc trả góp.
 Đối với các nhà đầu tư.
– Thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp trên các báo cáo tài chính. Các nhà đầu tư sẽ phân tích,
đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp để có các quyết định đầu tư
đúng đắn.
 Đối với nhà nước.
– Trên cơ sở các số liệu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp, cơ quan thuế xác định các khoản thuế phải thu, đảm
Trường ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hương Lớp: QT 1102K Trang:4
bảo nguồn thu cho ngân sách quốc gia. Từ đó, nhà nước tái đầu tư vào cơ sở hạ
tầng, đảm bảo điều kiện về chính trị – an ninh – xã hội tốt nhất.
– Thông qua tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước của các doanh
nghiệp, các nhà hoạch định chính sách quốc gia sẽ có cơ sở để đề ra các giải
pháp phát triển nền kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động thông
qua chính sách tiền tệ, chính sách thuế và các khoản trợ cấp, trợ giá.
– Riêng đối với các doanh nghiệp có nguồn vốn của nhà nước, việc xác định
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh không những đem lại nguồn
thu cho ngân sách mà còn đảm bảo nguồn vốn đầu tư của Nhà nước không bị
thất thoát.
 Đối với các tổ chức tài chính trung gian.
– Các số liệu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của
doanh nghiệp là căn cứ để ra quyết định cho vay vốn đầu tư.
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh trong doanh nghiệp
Có thể nói việc tổ chức tốt quy trình bán hàng và xác định kết quả kinh
doanh là cơ sở quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Vì vậy doanh nghiệp
cần xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt khâu bán hàng đảm bảo cho doanh
nghiệp thu hồi vốn nhanh, tăng vòng quay vốn từ đó có thể tích luỹ để tái tạo
sản xuất và tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh.
1.1.2.1. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu
– Ghi chép, phản ánh, theo dõi kịp thời, chính xác công tác mua hàng,
bán hàng về mặt số lượng, kết cấu, chủng loại, quy cách, kiểu cỡ, giá cả của các
loại sản phẩm, hàng hoá.
– Tổ chức ghi chép chính xác, kịp thời, đầy đủ và giám đốc chặt chẽ các
khoản doanh thu và khoản giảm trừ doanh thu.
– Kế toán phải mở sổ chi tiết để theo dõi từng khoản doanh thu theo yêu
cầu của đơn vị.
Trường ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hương Lớp: QT 1102K Trang:5
– Theo dõi chi tiết thanh toán với người mua, các loại thuế, phí và lệ phí
các sản phẩm, hàng hoá bán ra.
1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí
– Xác định kịp thời, chính xác giá thực tế của hàng đã mua, giá vốn của
hàng bán ra và phân bổ chi phí thu mua cho từng hàng đã tiêu thụ.
– Ghi chép đầy đủ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động
sản xuất kinh doanh.
– Tập hợp đầy đủ, chính xác và phân bổ các khoản chi phí một cách hợp
lý.
1.1.2.3. Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh
– Thực hiện bút toán kết chuyển đúng quy định cho các loại chi phí hợp
lý.
– Tham mưu các giải pháp để thúc đẩy bán hàng, thu tiền hàng, tăng
nhanh vòng quay vốn, cung cấp cho lãnh đạo nhanh chóng, thường xuyên, nhạy
bén các thông tin mua hàng, thanh toán tiền hàng, giá cả, lượng hàng tồn kho để
lãnh đạo nghiên cứu, có căn cứ cho những quyết định chỉ đạo điều hành hoạt
động mua bán và kinh doanh của doanh nghiệp.
– Cung cấp các thông tin mua, bán hàng cho các cơ quan quản lý Nhà
nước.
1.1.3. Các khái niệm cơ bản
1.1.3.1. Doanh thu
 Khái niệm Doanh thu : là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh
nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh
doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
 Doanh thu trong doanh nghiệp bao gồm :
 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là giá trị của các lợi ích kinh
tế doanh nghiệp đã thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Điều kiện ghi nhận doanh thu:
Trường ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hương Lớp: QT 1102K Trang:6
+ Doanh thu bán hàng:
– Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với
quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua.
– Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người
sở hữu hàng hoá.
– Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
– Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch
bán hàng.
– Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:
– Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
– Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ.
– Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập B01 ( bảng
cân đối kế toán).
– Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành
giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
 Doanh thu hoạt động tài chính: là giá trị của các lợi ích kinh tế doanh
nghiệp đã thu được từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
 Thu nhập khác: là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt
động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu.
 Các phƣơng thức bán hàng trong doanh nghiệp
 Phương thức bán hàng trực tiếp: là phương thức giao hàng trực tiếp
cho người mua tại kho, tại phân xưởng sản xuất (không qua kho ) của doanh
nghiệp. Sản phẩm khi bàn giao cho khách hàng được chính thức coi là tiêu thụ.
 Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng: bên bán chuyển hàng cho
bên mua theo địa chỉ ghi trên hợp đồng. Số hàng chuyển đi này vẫn thuộc
quyền của bên bán. Khi được người mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán
về số hàng chuyển giao (một phần hay toàn bộ ) thì lượng hàng được người
mua chấp nhận đó mới được coi là tiêu thụ.
Trường ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hương Lớp: QT 1102K Trang:7
 Phương thức bán hàng qua đại lý: là phương thức mà bên chủ hàng (
gọi là bên giao đại lý ) xuất hàng giao cho bên nhận đại lý (bên đại lý ) để bán.
Số hàng này vẫn thuộc quyền sở hữu của bên chủ hàng cho đến khi chính thức
tiêu thụ. Bên đại lý sẽ được hưởng thù lao đại lý dưới hình thức hoa hồng hoặc
chênh lệch giá.
 Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp: khi giao hàng cho người
mua, thì lượng hàng chuyển giao được coi là tiêu thụ, người mua sẽ thanh toán
lần đầu ngay tại thời điểm mua một phần. Số tiền còn lại người mua sẽ trả dần
và phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định.
 Phương thức hàng đổi hàng: là phương thức mà doanh nghiệp mang
sản phẩm của mình đi đổi lấy vật tư, hàng hoá không tương tự. Giá trao đổi là
giá hiện hành của vật tư, hàng hoá trên thị trường.
 Phương thức tiêu thụ nội bộ: là việc mua, bán sản phẩm, hàng hoá dịch
vụ giữa đơn vị chính với đơn vị trực thuộc hoặc giữa các đơn vị trực thuộc với
nhau trong cùng một tổng công ty, một tập đoàn, một xí nghiệp
1.1.3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu.
 Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu: là số tiền giảm trừ cho
người mua hàng được tính vào doanh thu hoạt động kinh doanh.
 Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm:
 Chiết khấu thương mại
Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho
khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Khoản giảm giá có thể phát sinh trên
khối lượng từng lô hàng mà khách hàng đã mua, cũng có thể phát sinh trên tổng
khối lượng hàng lũy kế mà khách hàng đã mua trong một quãng thời gian nhất
định tùy thuộc vào chính sách chiết khấu thương mại của bên bán.
 Giảm giá hàng bán
Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua cho toàn bộ hay một
phần hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc bị lạc hậu thị hiếu.
 Hàng bán bị trả lại
Trường ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hương Lớp: QT 1102K Trang:8
Hàng bán bị trả lại là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị
khách hàng trả lại và từ chối thanh toán do các nguyên nhân như: vi phạm hợp
đồng kinh tế, hàng bị mất, kém phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách
Khi doanh nghiệp ghi nhận trị giá hàng bán bị trả lại cần đồng thời ghi giảm
tương ứng trị giá vốn hàng bán trong kỳ.
Ngoài ra các khoản giảm trừ doanh thu còn bao gồm:
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ thuộc đối
tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
+ Thuế xuất khẩu: là sắc thuế đánh vào trị giá hàng hóa giữa các quốc gia.
+ Thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực
tiếp: là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ phát sinh trong quá
trình từ sản xuất tới tiêu dùng. Thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo
phương pháp trực tiếp phải nộp tương ứng với số doanh thu đã được xác định trong
kỳ.
1.1.2.3. Một số khái niệm về chi phí.
 Khái niệm Chi phí:
Chi phí là số tiền phải trả để thực hiện các hoạt động kinh tế như sản xuất,
giao dịchnhằm mua được các hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh.
 Chi phí bao gồm các khoản chi phí sau :
 Giá vốn hàng bán
Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm, vật tư, hàng hóa, lao vụ,
dịch vụ đã được tiêu thụ. Đối với sản phẩm, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ, giá vốn
hàng bán là giá thành sản xuất thực tế hay chi phí sản xuất thực tế. Với vật tư,
hàng hóa, giá vốn hàng bán là thực tế giá gốc ghi sổ.
Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn trong các khoản chi phí của doanh
nghiệp. Đối với doanh nghiệp thương mại, giá vốn hàng bán là giá mua hàng
hóa cộng chi phí thu mua hàng hóa.
Trường ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hương Lớp: QT 1102K Trang:9
Muốn xác định đúng đắn kết quả bán hàng trước hết cần xác định đúng
đắn trị giá vốn hàng bán. Việc tính trị giá vốn hàng bán phụ thuộc vào đơn giá
của hàng hoá trong các thời kỳ khác nhau. Nếu hàng hoá mua với giá ổn định từ
kỳ này sang kỳ khác thì việc tính giá hàng bán rất đơn giản. Nhưng nếu hàng
hoá giống nhau được mua vào với giá khác nhau thì việc xác định giá vốn hàng
bán là rất quan trọng.
Tùy theo đặc điểm kinh doanh, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong
bốn phương pháp sau để tính giá vốn cho hàng xuất bán, xuất dùng.
– Phương pháp bình quân gia quyền:
Giá vốn bình quân gia quyền có thể được tính bằng một trong hai cách sau
đây:
+ Tính theo giá vốn đơn vị bình quân gia quyền cả kỳ nghĩa là chỉ đến cuối
kỳ kế toán tính giá đơn vị bình quân một lần theo từng công thức sau:
+ Tính giá vốn đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập ( bình quân gia quyền
liên hoàn)
Theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn, kế toán chỉ được tính
giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập kế trước ngày xuất. Giữa các lần xuất
trong tháng không có lần nhập xen kẽ thì đơn giá xuất không thay đổi.
Giá vốn đơn vị bình quân
gia quyền cả kỳ =
Trị giá hàng tồn đầu kỳ + Tổng giá trị hàng nhập trong kỳ
Lượng hàng tồn đầu kỳ + Tổng lượng hàng nhập trong kỳ
Trị giá hàng tồn sau lần nhập i
Giá vốn đơn vị bình quân
gia quyền sau lần nhập i
=
Lượng hàng tồn sau lần nhập i
Giá vốn đơn vị bình quân
gia quyền sau lần nhập j
=
Lượng hàng tồn dòng kế trên xuất
Trị giá hàng tồn dòng kế trên xuất
Trị giá vốn
hàng xuất kho
Lượng hàng
xuất kho = x
Giá vốn đơn vị bình
quân gia quyền
Trường ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hương Lớp: QT 1102K Trang:10
Mỗi chủng loại hàng khác nhau thì phải tính giá cho từng mặt hàng tương
ứng.
Tồn đầu kỳ coi như lần nhập đầu tiên trong tháng.
– Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO): kế toán giả định hàng
nhập trước sẽ xuất trước, xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau.
– Phương pháp nhập sau – xuất trước (LIFO): kế toán giả định hàng
nhập sau sẽ xuất trước, xuất hết số nhập sau mới đến số nhập trước.
– Phương pháp giá đích danh: Giá của hàng tồn kho sẽ giữ nguyên từ
khi nhập cho đến lúc xuất ra. Xuất loại nào, lấy loại đó.
 Chi phí bán hàng: là toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trong quá trình tiêu
thụ hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:
– Chi phí nhân viên bán hàng: gồm các khoản tiền lương phải trả cho nhân
viên bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản hàng hóa, vận chuyển hàng hóa đi
tiêu thụ và các khoản trích theo lương đã tính vào chi phí bán hàng theo tỷ lệ quy
định.
– Chi phí vật liệu, bao bì: nhằm phục vụ cho việc đóng gói, bảo quản
hàng hóa để vận chuyển đi tiêu thụ.
– Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho hoạt động bán hàng hóa như các
dụng cụ đo lường, bàn ghế, máy tính,
– Chi phí khấu hao TSCĐ: dùng cho các bộ phận bảo quản hàng hóa, bộ
phận bán hàng như nhà kho, cửa hàng, phương tiện vận chuyển,
– Chi phí bằng tiền khác: chi phí giới thiệu hàng, chi phí chào hàng,
quảng cáo, chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng,
 Chi phí quản lý doanh nghiệp: là những khoản chi phí phát sinh có liên
quan đến toàn bộ hoạt động của cả doanh nghiệp mà không tách riêng ra cho
bất kỳ hoạt động nào như quản lý kinh doanh, quản lý hành chính, quản lý điều
hành chung của toàn doanh nghiệp, bao gồm:
Trường ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hương Lớp: QT 1102K Trang:11
– Chi phí quản lý nhân viên: gồm tiền lương và các khoản phụ cấp, ăn
ca, phải trả cho ban giám đốc, nhân viên ở các phòng ban, các khoản trích theo
lương đó được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp theo tỷ lệ quy định.
– Chi phí vật liệu quản lý.
– Chi phí đồ dùng văn phòng.
– Chi phí khấu hao TSCĐ: nhà văn phòng làm việc của doanh nghiệp,
phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, thiết bị văn phòng.
– Thuế, phí, lệ phí: thuế môn bài, thuế nhà đất và các khoản phí, lệ phí khác.
– Chi phí dự phòng: gồm dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng
phải thu khó đòi.
– Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài: tiền điện, nước, điện thoại, fax,
thuê nhà làm văn phòng, thuê ngoài sửa chữa TSCĐ phục vụ khối văn phòng
– Chi phí bằng tiền khác: là số tiền đã chi ra để phục vụ cho việc điều
hành, quản lý chung của doanh nghiệp như chi tiếp khách, hội nghị, chi phí kiểm
toán, công tác phí,
 Chi phí tài chính: là toàn bộ các khoản chi phí và khoản lỗ liên quan đến
hoạt động tài chính, chí phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh,
liên kết chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng
khoán, các khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.
 Chi phí khác: là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản
xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp.
 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: là số thuế thu nhập doanh nghiệp
phải nộp được tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập
doanh nghiệp hiện hành.
1.1.2.4. Một số khái niệm về xác định kết quả kinh doanh
 Khái niệm: Kết quả kinh doanh là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ kết quả
cuối cùng từ các loại hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.
 Kết quả kinh doanh bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất – kinh
doanh, kết quả hoạt động tài chính, kết quả hoạt động khác.
Trường ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hương Lớp: QT 1102K Trang:12
– Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là số chênh lệch giữa
doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với các khoản giảm trừ doanh thu.
– Lợi nhuận của doanh nghiệp bao gồm:
+ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: là số chênh lệch giữa
doanh thu thuần với giá vốn hàng bán.
+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: là số chênh lệch giữa lợi nhuận
gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài
chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
+ Lợi nhuận khác: là số chênh lệch giữa thu nhập khác với chi phí khác.
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là tổng số giữa lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh với lợi nhuận khác.
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (lợi nhuận ròng hay lãi ròng ) là
phần lợi nhuận sau khi lấy lợi nhuận kế toán trước thuế trừ đi chi phí thuế thu
nhập doanh nghiệp.
1.2. Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng, chi phí, xác định kết quả
kinh doanh.
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng
1.2.1.1. Chứng từ sử dụng
– Hóa đơn bán hàng thông thường, hóa đơn GTGT.
– Phiếu thu.
– Giấy báo có của ngân hàng.
– Các chứng từ khác có liên quan.
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng
 Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”
Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng thực tế của doanh
nghiệp thực hiện trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Kết cấu tài khoản 511:
 Bên Nợ:
Trường ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hương Lớp: QT 1102K Trang:13
– Số thuế tiêu thụ đặc biệt, ho

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thời dự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *