[block id=”bo-sung-1″]

A ) TẠO LINH KIỆN
* ) Sơ Đồ Nguyên lý
1 – Mờ File
File  new  Library :
+ Schemmatic library
+ PCB Library
 Save File
2 – Vẽ Linh kiện
Nhập lệnh P + chữ cái

huong_dan_phan_mem_ve_mach_altium

 

pdf16 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 919 | Lượt tải: 4download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn phần mềm vẽ mạch Altium, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Nguyễn Bá Cường Lớp CĐ Điện k4 Trường CĐ Công Nghiệp và Xây Dựng
SV TH : Nguyễn Bá Cường SDT : 0984.919597 1
HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM VẼ MẠCH ALTIUM
A ) TẠO LINH KIỆN
* ) Sơ Đồ Nguyên lý
1 – Mờ File
File new Library :
+ Schemmatic library
+ PCB Library
 Save File
2 – Vẽ Linh kiện
Nhập lệnh P +chữ cái
Ví dụ:
+PP Vẽ đường thẳng
0 0 1 1
 Kích Đúp Chọn các thông số , chỉnh sửa đường , Lệnh , Tên lệnh
+P R : vẽ hình chữ nhật
Nguyễn Bá Cường Lớp CĐ Điện k4 Trường CĐ Công Nghiệp và Xây Dựng
SV TH : Nguyễn Bá Cường SDT : 0984.919597 2
Kích đúp chọn màu viền Chọn màu thân điện trở , kich thước đường viền …
3) Bên trái màn hình kích vào SCH Library Chọn Component
Chọn tên , trị số …
* ) Sơ Đồ Boar
1 – Q : Chọn mm inh – LL bỏ màu Hồng ,tím ,xanh lá
Nguyễn Bá Cường Lớp CĐ Điện k4 Trường CĐ Công Nghiệp và Xây Dựng
SV TH : Nguyễn Bá Cường SDT : 0984.919597 3
2- PP : Vẽ Chân vào tâm
Kích đúp vào vòng tròn chọn các kiểu chân , hình dáng ,kích thước chân linh kiện
Nguyễn Bá Cường Lớp CĐ Điện k4 Trường CĐ Công Nghiệp và Xây Dựng
SV TH : Nguyễn Bá Cường SDT : 0984.919597 4
+ Để chọn 1 lúc nhiều chân chuột phải chọn  Find similar objectss..
Nguyễn Bá Cường Lớp CĐ Điện k4 Trường CĐ Công Nghiệp và Xây Dựng
SV TH : Nguyễn Bá Cường SDT : 0984.919597 5
+ PL : ( Chọn màu vẽ ..)
+ Phím “Cách “ để chọn dạng đường đi của dây mạch
*) Hiệu chỉnh Linh kiện Tự động
Tool Component Wizard next.
Nguyễn Bá Cường Lớp CĐ Điện k4 Trường CĐ Công Nghiệp và Xây Dựng
SV TH : Nguyễn Bá Cường SDT : 0984.919597 6
Next chọn các thông số , mũi khoan tên linh kiện
 Chú ý : (đối với linh kiện nhiều chân , cần phải tra data sheet về con linh kiện đó
và vẽ được kích thước đúng ..).
Nguyễn Bá Cường Lớp CĐ Điện k4 Trường CĐ Công Nghiệp và Xây Dựng
SV TH : Nguyễn Bá Cường SDT : 0984.919597 7
B) VẼ MẠCH
1-) mở file
Để tạo sơ đồ nguyên lý trước hết ta cần tạo 1 project) mới:
Từ menu File >> New >> Project >> PCB Project
Hoặc bằng các phím tắt: F, N, J, B.
Add sơ đồ nguyên lý và sơ đồ boar vào menu chính.
Nguyễn Bá Cường Lớp CĐ Điện k4 Trường CĐ Công Nghiệp và Xây Dựng
SV TH : Nguyễn Bá Cường SDT : 0984.919597 8
 Save .
+ Vào System Librarie lấy linh kiện
+Vẽ mạch theo sơ đồ nguyên lý
+Để chỉnh sửa tên , trị số linh kiện ta kích đúp vào linh kiện
Nguyễn Bá Cường Lớp CĐ Điện k4 Trường CĐ Công Nghiệp và Xây Dựng
SV TH : Nguyễn Bá Cường SDT : 0984.919597 9
+ Đặt tên tự động ta chọn
2 ) Chuyến sang Boar
Nguyễn Bá Cường Lớp CĐ Điện k4 Trường CĐ Công Nghiệp và Xây Dựng
SV TH : Nguyễn Bá Cường SDT : 0984.919597 10
+ L để bỏ màu không cần thiết Q : chuyển Inh..
+” Phím Cách “ để quay linh kiện.
+ Windown Tile – Vertically để xem cả 2 sơ đồ boar và linh kiện.
+ TS : quét linh kiện bên nguyên lý ( ấn TS) để tìm linh kiện đó bên sơ đồ boar.
+ G : chỉnh độ mịn
+ PL : vẽ đường mạch.
+ DR : chỉnh các thông số vẽ mạch:
– Clearone 0mm
– Width : min width : ( dây mạch bé nhất )
Max width : (dây mạch lớn nhất.tùy chọn)
Preferred : 7
– Routing courners ; _Setbach :0
_to 0
– mask .–> Expansion :0
– Planne Connect stype Chọn Derect connect
– Polygonconect Chọn Derect connect
– plane clearace Clearence 0.7 mm
+PS : ghi chữ.
+Vẽ khung phủ đồng : chọn màu Pl vẽ khung sau đó chọn
Nguyễn Bá Cường Lớp CĐ Điện k4 Trường CĐ Công Nghiệp và Xây Dựng
SV TH : Nguyễn Bá Cường SDT : 0984.919597 11
+ VẼ dây Chọn màu xanh PT Tab chọn kích thước đường dây.
+TE : Vát đường chân mạch
+ Phủ Đồng : Chọn PG Kéo vào mạch cần phủ đồng.
Nguyễn Bá Cường Lớp CĐ Điện k4 Trường CĐ Công Nghiệp và Xây Dựng
SV TH : Nguyễn Bá Cường SDT : 0984.919597 12
4) Chuyển sang PDF
Nguyễn Bá Cường Lớp CĐ Điện k4 Trường CĐ Công Nghiệp và Xây Dựng
SV TH : Nguyễn Bá Cường SDT : 0984.919597 13
Next Metric
next
Next .. Next .. Next ..Finish.
Nguyễn Bá Cường Lớp CĐ Điện k4 Trường CĐ Công Nghiệp và Xây Dựng
SV TH : Nguyễn Bá Cường SDT : 0984.919597 14
+ Copy Mạch sơ đồ boar sang sơ đồ boar vừa tạo  chọn No.
+ tắt màu ..
+chuyển sang PDF
Chọn Next
+ chọn nơi lưu
Nguyễn Bá Cường Lớp CĐ Điện k4 Trường CĐ Công Nghiệp và Xây Dựng
SV TH : Nguyễn Bá Cường SDT : 0984.919597 15
Chọn vào Holes Giữ lại Bottom layer
Nguyễn Bá Cường Lớp CĐ Điện k4 Trường CĐ Công Nghiệp và Xây Dựng
SV TH : Nguyễn Bá Cường SDT : 0984.919597 16
Kéo cả trang mạch Boar .next next next Finish.
Cần hỏi gì mời bạn liên lạc vào địa chỉ gmail : bacuong2205@gmail.com hoặc

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Hướng dẫn phần mềm vẽ mạch Altium

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *