Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Công ty cổ phần điện tử Hải Phòng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Có 1 ai đó đã từng nhận xét: “Nếu 1 DN được coi là thành đạt, thành công trong lĩnh vực kinh doanh như 1 cơ thể người hoàn chỉnh, thì quá trình tiêu thụ sản phẩm tốt chính là cánh tay đắc lực của cơ thể đó”. Thật vậy, nhờ nó mà […]

Read More

Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần ford Hải Phòng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Quản trị tài chính có vai trò rất quan trọng và có phạm vi rất rộng lớn, hiện hữu trong tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp và hạch toán kế toán là bộ phận quan trọng của hệ thống quản trị tài chính, nó có vai trò tích cực trong việc […]

Read More

Đề tài Đánh giá hiện trạng môi trường từ hoạt động khai thác và vận chuyển quặng của nhà máy tuyển Tằng Loong mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng trong việc phát huy nội lực, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội và cung cấp nguồn nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp khác phát triển. Tỉnh Lào Cai là tỉnh […]

Read More

Khóa luận Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất giấy, công suất 1000m 3/ngày đêm mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Công nghiệp giấy là ngành công nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân của Việt Nam và có tốc độ tăng trƣởng khá cao trong những năm vừa qua. Sản phẩm của ngành chiếm ƣu thế rất lớn trong thị trƣờng tiêu thụ. Giấy là sản phẩm cần […]

Read More