Khóa luận Phân tích một số thành phần của rác thải sinh hoạt của khu giảng đuờng và khách sạn sinh viên của truờng đại học dân lập Hải Phòng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Cùng với sự phát triển kinh tế, các đô thị, các ngành sản xuất kinh doanh và dịch vụ ngày càng được mở rộng, phát triển nhanh chóng, nó đã tạo ra một lượng lớn chất thải bao gồm: Chất thải công nghiệp, chất thải nông nghiệp, chất thải xây dựng , chất […]

Read More

Khóa luận Đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nuớc thải của bệnh viện Việt – Tiệp, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). – Tổng quát  Khái niệm và phân loại nước thải  Các thông số đặc trưng của nước thải  […]

Read More

Khóa luận Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường Không khí do hoạt động khai thác và vận chuyển than của mỏ Mạo Khê và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong những năm gần đây nhờ đường lối đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển nhanh chóng, vững chắc và mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển kinh tế thì kéo theo nó các vấn đề môi […]

Read More

Khóa luận Đánh giá hiện trạng môi truờng từ quá trình khai thác và vận chuyển than của mỏ than Mạo Khê mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong những năm gần đây, đất nước ta đang bước vào con đường “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa” ngành công nghiệp ngày càng được đẩy mạnh. Nhưng đồng hành với đó là vấn đề môi trường luôn là dấu hỏi lớn đặt ra cho các cấp, các ngành tìm hướng giải […]

Read More

Đề tài Đánh giá thực trạng và tiềm năng tái chế chất thải điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Ngày nay, sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật đi kèm với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đã nâng cao mức sống người dân lên đáng kể. Khi thu nhập cũng như nhu cầu của người dân về thông tin, giải trí hay hưởng thụ […]

Read More

Đề tài Tìm hiểu về hoạt động bảo vệ môi trƣờng của công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan – Hải Phòng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Thu thập được khá nhiều các số liệu liên quan đến nội dung cần nghiên cứu, các số liệu đáng tin cậy. – Ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với công việc được giao – Bố trí thời gian hợp lý cho từng công việc cụ thể – Biết cách […]

Read More

Khóa luận Hiện trạng bảo vệ môi truờng của một số doanh nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong những năm gần đây đã có sự phát triển đột phá. Sự phát triển của các doanh nghiệp này đã mang lại những mặt tích cực về kinh tế, xã hội, góp phần quan trọng trong việc […]

Read More

Khóa luận Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi truờng không khí ở Việt Nam do phát thải các chất hữu cơ khó phân hủy pops – Pcbs và đề xuất biện pháp giảm thiểu mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Ô nhiễm môi trường là vấn đề không còn xa lạ. Nó gắn liền với cuộc sống và sự phát triển của xã hội. Ô nhiễm từ các hoạt động nhân tạo đang hàng ngày làm suy giảm chất lượng môi trường tại nhiều nơi trên thế giới. Bên cạnh cá c chất […]

Read More