Khóa luận Khảo sát đánh giá hiệu quả xử lý của các công đoạn và tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tái chế giấy ở làng nghề yên phong – Bắc Ninh mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Ngày nay sự phát triển của các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ cùng với sự tiến bộ trong đời sống sinh hoạt hằng ngày đã có rất nhiều chất thải có tính độc hại cao được thải vào môi trường làm cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.Vấn đề […]

Read More

Khóa luận Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới giai đoạn xử lý yếm khí nước thải sản xuất bún bằng thiết bị uasb mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). – Khảo sát đặc trƣng nƣớc thải sản xuất bún tại làng nghề Đình Đông- Hải Phòng. – Khảo sát ảnh […]

Read More

Khóa luận Nghiên cứu xử lý nuớc thải sản xuất bún sau giai đoạn aeroten bằng phuơng pháp lọc và sử dụng thực vật mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nước là nguồn sống, là môi trường đặc biệt cho tất cả các phản ứng sinh hóa, hóa học bên trong cơ thể sinh vật trên trái đất. Ngoài chức năng tham gia vào chu trình sống, nước còn có vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động sống trên trái […]

Read More

Khóa luận Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt thành phố hải duơng, tỉnh Hải Duơng và đề xuất giải pháp quản lý mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ): – Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương và đề xuất […]

Read More

Khóa luận Nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nuớc mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Khoảng 71% với 361 triệu km 2 bề mặt trái đất đƣợc bao phủ bởi nƣớc. Nƣớc là dạng vật chất rất cần cho tất cả các sinh vật sống trên Trái Đất. Nƣớc có nhiệt hoá hơi, đóng băng và ngƣng kết tƣơng đối gần nhau, vì vậy nƣớc tồn tại trên […]

Read More

Khóa luận Khảo sát khả năng thu phân bón chậm (map-Struvite) từ nuớc thải chăn nuôi và nuớc ót mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Chăn nuôi là một trong hai lĩnh vực quan trọng trong nền nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt), nó không những đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng hàng ngày của mọi người dân trong xã hội mà còn là nguồn thu nhập quan trọng của hàng triệu người nông dân […]

Read More

Khóa luận Tính toán, thiết kế, vận hành thử hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải in công suất 35m 3/ngày cho công ty TNHH quốc tế sinjoobo mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Môi trường là một nhân tố ảnh hưởng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi con người, mỗi quốc gia trên toàn thế giới. C hính vì vậy, bảo vệ môi trường và đảm bảo phát triển bền vững là vấn đề có tính sống còn đối với môi […]

Read More

Đề tài Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy – Hải Phòng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Hiện nay, Việt Nam đang trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo hướng phát triển bền vững. Cùng với sự tăng thêm các cơ sở sản xuất với quy mô ngày càng lớn, các khu tập trung dân cư càng ngày nhiều, nhu cầu tiêu dùng […]

Read More