Diễn thế nguyên sinh trong tự nhiên mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] 1. Tổng quan diễn thế sinh thái. 2. Khái niệm diễn thế nguyên sinh. 3. Các giai đoạn diễn thế nguyên sinh. 4. Phân loại diễn thế nguyên sinh. 5. Nguyên nhân DTNS. 6.Ý nghĩa quá trình DTNS. 13 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 923 | Lượt […]

Read More

Đề tài Phát xạ nhiệt điện tử mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Như đã biết, muốn quan sát được cấu trúc của vật chất cũng như các tính chất của nó thì cần phải có một nguồn sáng có bước sóng nhỏ hơn hoặc tương đương với khoảng cách giữa các nguyên tử của mẫu mà ta cần nghiên cứu Điện tử có năng lượng […]

Read More

Phát xạ quang điện tử mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] I. Hiện tượng phát xạ quang điện tử 1. Lịch sử về hiệu ứng quang điện _ Năm 1839, Alexandre Edmond Becquerel l ần đầu tiên quan sát thấy hiệu ứng quang điện xảy ra với một điện cực được nhúng trong dung dịch dẫn điện được chiếu sáng. _ Năm 1887, Heinrich […]

Read More

Phương pháp phân tích tia X mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] I. Nhiễu xạ tia X II. Huỳnh quang tia X III. Phổ kế quang điện tử tia X 35 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 1998 | Lượt tải: 5 Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương pháp phân tích tia X, để xem tài liệu […]

Read More

Các phương pháp thực nghiệm: Phương pháp phún xạ mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong phún xạ, năng lượng được chuyển từ ion tới đến nguyên tử target, Tại sao sử dụng phương pháp phún xạ? Phún xạ có độ đồng điều trên diện tích lớn Dễ kiểm soát thành phần hợp chất Bề mặt target được rửa trước khi lắng đọng màng, nhằm tẩy các tạp […]

Read More

Các phương pháp thí nghiệm: Phương pháp bốc bay mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Lắng động hơi vật lý (PVD) là quá trình màng mỏng vật liệu hình thành trên đế theo những bước sau: 1. Vật liệu cần lắng đọng, được chuyển thành hơi bởi phương tiện vật lý 2. Hơi được chuyển ngang qua vùng áp suất thấp từ nguồn đến đế 3. Hơi ngưng […]

Read More

Đề tài Phát sóng hài bậc hai mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Hiệu ứng quang học Cường độ bức xạ Hiệu ứng quang phi tuyến Tán xạ tố hợp ánh sáng Phát sóng hài bậc hai Phát sóng hài bậc ba Sự tụ thụ tiêu P,I nguốn sáng lớn 9 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 708 | Lượt tải: […]

Read More