Báo cáo Matlab đại số tuyến tính mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] PHẦN I: CÁC LỆNH TRONG SỐ PHỨC: Ta có i, j là đơn vị phức. i2 hay j2 bằng -1. 1.1: Lệnh real: Ý nghĩa: Khai báo phần thực của số phức. Cú pháp: real(x) Ví dụ: z=1+2i; phanthuc=real(z) phanthuc=1. 1.2: Lệnh Imag: Ý nghĩa: Lệnh xuất ra phần ảo của […]

Read More

Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, phục vụ công tác lập dự án xây dựng Khu thực nghiệm và ứng dụng công nghệ Sinh học mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Để gắn lý luận với thực tiễn, lý thuyết với thực hành, nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa việc học ở trường với việc vận dụng những kiến thức ấy vào thực tế sản xuất. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sau khi ra trường sẽ hòan thiện kỹ […]

Read More

Diễn thế nguyên sinh trong tự nhiên mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] 1. Tổng quan diễn thế sinh thái. 2. Khái niệm diễn thế nguyên sinh. 3. Các giai đoạn diễn thế nguyên sinh. 4. Phân loại diễn thế nguyên sinh. 5. Nguyên nhân DTNS. 6.Ý nghĩa quá trình DTNS. 13 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 923 | Lượt […]

Read More

Đề tài Phát xạ nhiệt điện tử mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Như đã biết, muốn quan sát được cấu trúc của vật chất cũng như các tính chất của nó thì cần phải có một nguồn sáng có bước sóng nhỏ hơn hoặc tương đương với khoảng cách giữa các nguyên tử của mẫu mà ta cần nghiên cứu Điện tử có năng lượng […]

Read More

Phát xạ quang điện tử mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] I. Hiện tượng phát xạ quang điện tử 1. Lịch sử về hiệu ứng quang điện _ Năm 1839, Alexandre Edmond Becquerel l ần đầu tiên quan sát thấy hiệu ứng quang điện xảy ra với một điện cực được nhúng trong dung dịch dẫn điện được chiếu sáng. _ Năm 1887, Heinrich […]

Read More

Phương pháp phân tích tia X mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] I. Nhiễu xạ tia X II. Huỳnh quang tia X III. Phổ kế quang điện tử tia X 35 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 1998 | Lượt tải: 5 Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương pháp phân tích tia X, để xem tài liệu […]

Read More

Các phương pháp thực nghiệm: Phương pháp phún xạ mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong phún xạ, năng lượng được chuyển từ ion tới đến nguyên tử target, Tại sao sử dụng phương pháp phún xạ? Phún xạ có độ đồng điều trên diện tích lớn Dễ kiểm soát thành phần hợp chất Bề mặt target được rửa trước khi lắng đọng màng, nhằm tẩy các tạp […]

Read More

Các phương pháp thí nghiệm: Phương pháp bốc bay mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Lắng động hơi vật lý (PVD) là quá trình màng mỏng vật liệu hình thành trên đế theo những bước sau: 1. Vật liệu cần lắng đọng, được chuyển thành hơi bởi phương tiện vật lý 2. Hơi được chuyển ngang qua vùng áp suất thấp từ nguồn đến đế 3. Hơi ngưng […]

Read More