Đề tài Phát sóng hài bậc hai mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Hiệu ứng quang học Cường độ bức xạ Hiệu ứng quang phi tuyến Tán xạ tố hợp ánh sáng Phát sóng hài bậc hai Phát sóng hài bậc ba Sự tụ thụ tiêu P,I nguốn sáng lớn 9 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 708 | Lượt tải: […]

Read More

Đề tài Phổ quang điện tử Tiax XPS mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] XPS được biết là một kỹ thuật được dùng để khảo sát thành phần hóa học bề mặt vật liệu.  XPS dựa trên hiệu ứng quang điện.  XPS được Kai Siegbahn và nhóm nghiên cứu của ông phát triển vào giữa thập niên 1960 tại trường Uppsala, Thụy Điển. 30 trang […]

Read More

Nghiên cứu tác động do thu hẹp diện tích đầm nước ngọt tới sự ổn định cửa đề gi, tỉnh Bình Định mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Bình Định là một tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Phú Yên, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp Biển Đông. Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 6022.43km². 14 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt […]

Read More

Đề tài Xây dựng chương trình mô phỏng vận chuyển photon – Electron bằng phương pháp monte carlo mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Phương pháp Monte Carlo là một trong phƣơng pháp tính toán phổ biến nhất trong việc giải quyết các bài toán vật lý và toán học. Phƣơng pháp này là một kĩ thuật giải tích số dựa trên việc sử dụng một chuỗi các số ngẫu nhiên để thu đƣợc giá trị gieo […]

Read More

Đề tài Xây dựng quy trình chế tạo mẫu chuẩn uran và kali để xác định hoạt độ phóng xạ trong mẫu đất mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Phổ kế Gamma phông thấp có khả năng ghi nhận trực tiếp các tia Gamma đo các đồng vị phóng xạ trong mẫu phát ra mà ko cần tách chiết các nhân phóng xạ khỏi chất nền của mẫu, giúp ta thu được một cách định tính và định lượng các nhân phóng […]

Read More