[block id=”bo-sung-1″]


Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, quyết định thành công trong các
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an
ninh quốc gia. Tuy nhiên nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm và quan trọng này
đang phải đối mặt với hiện tượng ô nhiễm và cạn kiệt. Nguy cơ thiếu nước, đặc biệt là
nước ngọt và nước sạch là một hiểm họa lớn đối với sự tồn vong của con người cũng
như toàn bộ sự sống trên trái đất. Do đó con người cần phải nhanh chóng có các biện
pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước.
Hiện nay, Tổ Chức Liên Hiệp Quốc thố 1 tỷ ngườ
ủ điều kiện để tiếp cận nguồn nước sạch và một
nửa các quốc gia trên thế giới sẽ rơi vào tình trạng căng thẳng hoặc thiếu nước sạch
trầm trọng vào năm 2025, và đế ột nửa
dân số thế giớ ất trầm trọng.
Nước ta có tài nguyên nước thuộc loại trung bình trên thế giới, song ẩn chứa
nhiều yếu tố kém bền vững. Xét lượng nước vào mùa khô thì nước ta thuộc vào vùng
phải đối mặt với thiếu nước, một số khu vực thuộc loại khan hiếm nước. Chưa bao giờ
tài nguyên nước lại trở nên quý hiếm như mấy năm gần đây khi nhu cầu nước không
ngừng tăng lên mà nhiều dòng sông lại bị suy thoái, ô nhiễm, nước sạch ngày một
khan hiếm. An ninh về nước cho phát triển bền vững và bảo vệ môi trường đang
không được bảo đảm ở nhiều nơi, nhiều vùng ở nước ta nói chung và Phú Quốc nói
riêng.
Phú Quốc có vị trí cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển
đảo, cũng như trong chiến lược quốc phòng – an ninh khu vực phía Nam nói riêng và
cả nước nói chung. Với những tiềm năng và lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên,
tài nguyên thiên nhiên, đảo Phú Quốc được xác định là trung tâm du lịch sinh thái và
trung tâm giao thương tầm cỡ khu vực và quốc tế.
Chính vì vậy, việc xem xét, đánh giá chất lượng nước, xác định các nguồn ô
nhiễm và dự báo mức độ ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội của đảo Phú
Quốc đến môi trường nước rất quan trọng. Do đó đề tài: “Đánh giá hiện trạng môi
trường nước đảo Phú Quốc” được lựa chọn nhằm làm tiền đề cho việc xem xét, giải
quyết các vấn đề môi trường và làm cơ sở để đề ra các biện pháp bảo vệ môi trường
nước, tiến tới mục tiêu phát triển bền của đảo Phú Quốc


pdf68 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Đánh giá hiện trạng môi trường nước của đảo Phú Quốc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001:2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Lê Thị Hiền
Giảng viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Thị Kim Dung
ThS. Phạm Thị Mai Vân
HẢI PHÒNG – 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC CỦA
ĐẢO PHÚ QUỐC
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Lê Thị Hiền
Giảng viên hƣớng dẫn : TS Nguyễn Thị Kim Dung
ThS. Phạm Thị Mai Vân
HẢI PHÒNG – 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Lê Thị Hiền Mã SV: 1112301022
Lớp: MT1501 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Đánh giá hiện trạng môi trường nước của đảo Phú Quốc
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về
lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên: Phạm Thị Mai Vân
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Đánh giá chất lượng nước đảo Phú Quốc
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 6 tháng 4 năm 2015
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 26 tháng 6 năm 2015
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Ngƣời hƣớng dẫn
Lê Thị Hiền
ThS. Phạm Thị Mai Vân
TS. Nguyễn Thị Kim Dung
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2015
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu)
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
Hải Phòng, ngày tháng năm 2015
Cán bộ hƣớng dẫn
Phạm Thị Mai Vân Nguyễn Thị Kim Dung
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hiền – MT1501
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Thị Kim Dung và ThS. Phạm Thị
Mai Vân, đã tận tình hướng dẫn để tôi và tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình
thực hiện và hoàn thành tốt khóa luận này.
Đồng thời tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa Môi
trường – Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, đã trang bị cho tôi những kiến thức khoa
học quý báu trong suốt khóa học để tôi thêm vững tin trong quá trình thực hiện khóa
luận và công tác sau này.
Cuối cùng tôi gửi lời cảm ơn tới bạn bè, gia đình và người thân đã động viên và
tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong việc hoàn thành khóa luận này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, tháng năm 2015
Sinh Viên
Lê Thị Hiền
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hiền – MT1501
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƢỜNG NƢỚC ………………………….. 3
1.1. Khái niệm ô nhiễm nước…………………………………………………………………… 3
1.2. Nguồn gây ô nhiễm nước ………………………………………………………………….. 3
1.2.1. Ô nhiễm tự nhiên. …………………………………………………………………………. 3
1.2.2. Ô nhiễm nhân tạo. …………………………………………………………………………. 3
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước ……………………………………………….. 5
1.3.1. Chỉ tiêu vật lý. ……………………………………………………………………………… 5
1.3.2. Chỉ tiêu hóa lý. ……………………………………………………………………………… 6
1.3.3. Chỉ tiêu hóa học. …………………………………………………………………………… 8
1.3.4. Chỉ tiêu sinh học. ………………………………………………………………………….. 9
1.4. Thực trạng môi trường nước hiện nay. ……………………………………………….. 9
1.4.1. Trên thế giới…………………………………………………………………………………. 9
1.4.2. Tại Việt Nam. …………………………………………………………………………….. 10
CHƢƠNG 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN
ĐẢO PHÚ QUỐC …………………………………………………………………………………. 12
2.1. Điều kiện tự nhiên. …………………………………………………………………………… 12
2.1.1. Vị trí địa lý. ………………………………………………………………………………….. 12
2.1.2. Địa hình. ………………………………………………………………………………………. 15
2.1.3. Đặc điểm khí hậu…………………………………………………………………………… 16
2.1.4. Đặc điểm thủy văn ………………………………………………………………………. 21
2.1.5. Hải văn ………………………………………………………………………………………. 22
2.1.6. Tài nguyên …………………………………………………………………………………. 22
2.2. Điều kiện kinh tế – xã hội ……………………………………………………………….. 23
2.3.1. Cơ cấu kinh tế …………………………………………………………………………….. 23
2.3.2. Xã hội ………………………………………………………………………………………… 24
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hiền – MT1501
2.3.2.1. Dân số và lao động ……………………………………………………………………… 24
2.3.2.2. Về văn hóa tôn giáo …………………………………………………………………….. 24
2.3.2.3. Giáo dục, y tế ……………………………………………………………………………… 24
2.3.2.4. Thực trạng cơ sở hạ tầng ……………………………………………………………… 25
2.3.3. Định hướng phát triển tổng thể đảo Phú Quốc năm 2010 …………………. 26
CHƢƠNG 3 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC HUYỆN
ĐẢO PHÚ QUỐC …………………………………………………………………………………. 28
3.1. Hiện trạng trữ lượng và chất lượng nước trên huyện đảo Phú Quốc ………. 28
3.1.1. Nước ngầm. …………………………………………………………………………………. 28
3.1.1.1. Nguồn trữ lượng. ………………………………………………………………………… 28
3.1.2.2. Chất lượng nước ngầm. ……………………………………………………………….. 29
3.1.2. Nước mặt. …………………………………………………………………………………….. 35
3.1.2.1. Nguồn trữ lượng …………………………………………………………………………. 35
3.1.1.2. Chất lượng nước mặt …………………………………………………………………… 35
3.1.3. Chất lượng nước biển ven bờ huyện đảo Phú Quốc. …………………………. 37
3.1.3.1. Đặc điểm môi trường hóa học nước biển Phú Quốc từ 0 – 20m. ………. 37
3.1.4. Biến thiên hàm lượng một số nguyên tố kim loại từ sông ra biển ………… 40
3.2. Các tác động tiêu cực đến tài nguyên nước của đảo Phú Quốc ………………. 44
3.2.1. Khai thác quá mức …………………………………………………………………………. 45
3.2.2. Hoạt động khai thác khoáng sản ……………………………………………………… 45
3.2.3. Hoạt động du lịch và dịch vụ ………………………………………………………….. 45
3.2.4. Nguy cơ ô nhiễm môi trường nước bởi rác thải …………………………………. 46
3.2.5. Nguy cơ ô nhiễm môi trường nước bởi dầu ………………………………………. 46
3.2.6 Nguy cơ ô nhiễm môi trường nước bởi các hợp chất hữu cơ ……………….. 46
CHƢƠNG 4 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP ……………………………………… 48
4.1. Các giải pháp lâu dài. ……………………………………………………………………….. 48
4.2.Các giải pháp cơ bản và ưu tiên trước mắt. …………………………………………… 50
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………….. 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 54
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hiền – MT1501
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hiền – MT1501
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Bảng lượng mưa các tháng trong năm (mm) ……………………………….. 17
Bả 2.2. Độ ẩm tương đối trung bình các tháng trong năm (%) ………………….. 18
Bảng 2.3. Nhiệt độ trung bình (0C) tháng và năm vùng biển Phú Quốc …………. 19
Bả 2.4. Bảng số giờ nắng các tháng trong năm (giờ) ……………………………….. 20
Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả phân tích mẫu tầng chứa nước lỗ hổng …………….. 29
Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả phân tích mẫu nước tầng chứa nước khe nứt …….. 33
Bảng 3.3 Chất lượng nước mặt sông Dương Đông và khu vực cảng An Thới .. 36
Bảng 3.4 Chất lượng nước rạch Vũng Bàu ………………………………………………… 37
Bảng 3.5. Độ muối trong nước vùng biển Phú Quốc và một số vùng biển Việt
Nam, Thế giới ……………………………………………………………………………………….. 38
Bảng 3.6. Giá trị Eh, pH trong vùng biển Phú Quốc …………………………………… 39
Bảng 3.7. Giá trị BOD5, COD trong nước vùng biển Phú Quốc (0-20m nước)
(N=109 mẫu) …………………………………………………………………………………………. 39
Bảng 3.8. Tham số địa hoá môi trường các anion trong nước vùng biển Phú
Quốc 0-20m nước (N = 315 mẫu) …………………………………………………………….. 40
Bảng 3.9. Biến thiên hàm lượng các kim loại theo một số mặt cắt từ cửa sông,
rạch ra biển (vùng biển Phú Quốc) …………………………………………………………… 40
Bảng 3.10. Biến thiên hàm lượng các ion theo một số mặt cắt từ cửa sông, suối
ra biển (vùng biển Phú Quốc) (Tiếp) ………………………………………………………… 41
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hiền – MT1501
DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1: Vị trí địa lý đảo Phú Quốc ………………………………………………………… 13
Hình 3.1 Đồ thị biến thiên hàm lượng nguyên tố Cu theo mặt cắt từ sông Dương
Đông ra biển ………………………………………………………………………………………….. 42
Hình 3.2. Đồ thị biến thiên hàm lượng nguyên tố Zn theo mặt cắt từ Cửa Cạn ra
biển ………………………………………………………………………………………………………. 42
Hình 3.3. Đồ thị biến thiên hàm lượng nguyên tố Pb theo mặt cắt từ sông Dương
Đông ra biển ………………………………………………………………………………………….. 43
Hình 3.4 Đồ thị biến thiên hàm lượng nguyên tố Cd theo mặt cắt từ sông Dương
Đông ra biển. …………………………………………………………………………………………. 44
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hiền – MT1501
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hiền – MT1501 Page 1
MỞ ĐẦU
Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, quyết định thành công trong các
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an
ninh quốc gia. Tuy nhiên nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm và quan trọng này
đang phải đối mặt với hiện tượng ô nhiễm và cạn kiệt. Nguy cơ thiếu nước, đặc biệt là
nước ngọt và nước sạch là một hiểm họa lớn đối với sự tồn vong của con người cũng
như toàn bộ sự sống trên trái đất. Do đó con người cần phải nhanh chóng có các biện
pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước.
Hiện nay, Tổ Chức Liên Hiệp Quốc thố 1 tỷ ngườ
ủ điều kiện để tiếp cận nguồn nước sạch và một
nửa các quốc gia trên thế giới sẽ rơi vào tình trạng căng thẳng hoặc thiếu nước sạch
trầm trọng vào năm 2025, và đế ột nửa
dân số thế giớ ất trầm trọng.
Nước ta có tài nguyên nước thuộc loại trung bình trên thế giới, song ẩn chứa
nhiều yếu tố kém bền vững. Xét lượng nước vào mùa khô thì nước ta thuộc vào vùng
phải đối mặt với thiếu nước, một số khu vực thuộc loại khan hiếm nước. Chưa bao giờ
tài nguyên nước lại trở nên quý hiếm như mấy năm gần đây khi nhu cầu nước không
ngừng tăng lên mà nhiều dòng sông lại bị suy thoái, ô nhiễm, nước sạch ngày một
khan hiếm. An ninh về nước cho phát triển bền vững và bảo vệ môi trường đang
không được bảo đảm ở nhiều nơi, nhiều vùng ở nước ta nói chung và Phú Quốc nói
riêng.
Phú Quốc có vị trí cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển
đảo, cũng như trong chiến lược quốc phòng – an ninh khu vực phía Nam nói riêng và
cả nước nói chung. Với những tiềm năng và lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên,
tài nguyên thiên nhiên, đảo Phú Quốc được xác định là trung tâm du lịch sinh thái và
trung tâm giao thương tầm cỡ khu vực và quốc tế.
Chính vì vậy, việc xem xét, đánh giá chất lượng nước, xác định các nguồn ô
nhiễm và dự báo mức độ ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội của đảo Phú
Quốc đến môi trường nước rất quan trọng. Do đó đề tài: “Đánh giá hiện trạng môi
trường nước đảo Phú Quốc” được lựa chọn nhằm làm tiền đề cho việc xem xét, giải
quyết các vấn đề môi trường và làm cơ sở để đề ra các biện pháp bảo vệ môi trường
nước, tiến tới mục tiêu phát triển bền của đảo Phú Quốc.
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hiền – MT1501 Page 2
Mục tiêu của đề tài.
Đánh giá chất lượng nước
Đề xuất các biện pháp cải thiện ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước phù hợp cho
Đảo Phú Quốc.
Phƣơng pháp nghiên cứu:
Thu thập tài liệu về điều kiện tự nhiên của Đảo Phú Quốc.
Thu thập tài liệu về dân sinh, kinh tế, xã hội và môi trường của Đảo Phú
Quốc.
Phân tích, đánh giá hiện trạng chất lượng nước đảo Phú Quốc.
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hiền – MT1501 Page 3
CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƢỜNG NƢỚC
1.1. Khái niệm ô nhiễm nƣớc [6, 7]
Ô nhiễm nước là sự thay đổi theo chiều xấu đi các tính chất vật lý – hoá học –
sinh học của nước, với sự xuất hiện các chất lạ ở thể lỏng, rắn làm cho nguồn nước trở
nên độc hại với con người và sinh vật. Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong nước. Xét
về tốc độ lan truyền và quy mô ảnh hưởng thì ô nhiễm nước là vấn đề đáng lo ngại hơn
ô nhiễm đất.
Hiến chƣơng châu Âu về nƣớc đã định nghĩa:
“Ô nhiễm nước là sự biến đổi nói chung do con người đối với chất lượng nước,
làm nhiễm bẩn nước và gây nguy hiểm cho con người, cho công nghiệp, nông nghiệp,
nuôi cá, nghỉ ngơi, giải trí, cho động vật nuôi và các loài hoang dã”.
1.2. Nguồn gây ô nhiễm nƣớc [1, 5, 6, 7, 14]
1.2.1. Ô nhiễm tự nhiên.
 Là do mưa,tuyết tan,lũ lụt,gió bão hoặc do các sản phẩm hoạt động sống
của sinh vật, kể cả xác chết của chúng.
 Xác sinh vật bị vi sinh vật phân hủy thành chất hữu cơ. Một phần sẽ ngấm
vào lòng đất, sau đó ăn sâu vào nước ngầm, gây ô nhiễm. hoặc theo dòng nước ngầm
hòa vào dòng lớn.
 Lụt lội có thể làm nước mất sự trong sạch, khuấy động những chất bẩn
trong hệ thống cống rãnh, mang theo nhiều chất thải độc hại từ nơi đổ rác, và cuốn
theo các loại hoá chất trước đây đã được cất giữ.
 Ô nhiễm nước do các yếu tố tự nhiên (núi lửa, xói mòn, bão, lụt,…) có thể
rất nghiêm trọng, nhưng không thường xuyên, và không phải là nguyên nhân chính
gây suy thoái chất lượng nước toàn cầu.
1.2.2. Ô nhiễm nhân tạo.
 Từ sinh hoạt:
 Trong hoạt động sống con người sử dụng một lượng nước rất lớn, nhu cầu
nước tăng lên theo sự phát triển của xã hội, do đó cũng tạo ra một lượng nước thải
ngày càng lớn.
 Nước thải sinh hoạt là nước thải phát sinh từ các hộ gia đình, bệnh viện,
khách sạn, cơ quan trường học, từ hoạt động sinh hoạt ở bệnh viện, các cơ quan, nhà
máy chứa các chất thải trong quá trình sinh hoạt, vệ sinh của con người.
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hiền – MT1501 Page 4
 Trong các đô thị, nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư và các công trình
công cộng có hàm lượng chất hữu cơ cao làm môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn
gây bệnh phát triển và gây hiện tượng nước phì dưỡng.
 Từ các hoạt động công nghiệp:
 Ngày nay, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa và làng nghề thủ công ngày
càng mở rộng, lượng chất thải rắn, thải lỏng chưa kiểm soát được thải vào nguồn nước
sẽ gây ô nhiễm, suy thoái nhanh các nguồn nước mặt, nước ngầm, làm gia tăng tình
trạng thiếu nước và ô nhiễm nước nhất là về mùa khô.
 Thành phần nước thải công nghiệp rất đa dạng và phức tạp, phụ thuộc loại
hình sản xuất, dây truyền công nghệ, thành phần nguyên liệu, chất lượng sản phẩm,…
 Trong nước thải sản xuất, ngoài các cặn lơ lửng còn nhiều tạp chất hóa học
khác như các chất hữu cơ (axit, este, fenol, dầu mỡ,…), các chất độc (xianua, asen,
thủy ngân, chì,….), các chất gây mùi, các muối khoáng và cả một số chất đồng vị
phóng xạ.
 Mức độ ô nhiễm nước ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công
nghiệp tập trung là rất lớn.
 Điều nguy hiểm hơn là trong số các cở sở sản xuất công nghiệp, các khu
chế xuất đa phần chưa có trạm xử lý nước thải, khí thải và hệ thống cơ sở hạ tầng đáp
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
 Từ y tế:
 Nước thải bệnh viện bao gồm nước thải từ các phòng phẫu thuật, phòng xét
nghiệm, phòng thí nghiệm, từ các nhà vệ sinh, khu giặt là, rửa thực phẩm, bát đĩa, từ
việc làm vệ sinh phòng… cũng có thể từ các hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân, người
nuôi bệnh và cán bộ công nhân viên làm việc trong BV.
 Đặc tính của nước thải BV: ngoài những yếu tố ô nhiễm thông thường như
chất hữu cơ, dầu mỡ động thực vật, vi khuẩn, còn có những chất bẩn khoáng và hữu cơ
đặc thù như các phế phẩm thuốc, các chất khử trùng, dư lượng thuốc kháng sinh, các
đồng vị phóng xạ được sử dụng trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh.
 Trong đó máu mủ, dịch, đờm, phân của người bệnh, các loại hóa chất độc
hại từ cở thể và chế phẩm điều trị, thậm chí cả chất phóng xạ được sắp xếp vào danh
mục chất thải nguy hại, gây nguy hiểm cho người tiếp xúc.
 Ngoài ra, những chất thải như máu, dịch, nước tiểu có hàm lượng hữu cơ
cao, phân hủy nhanh nếu không được xử lý đúng mức, không chỉ gây bệnh mà còn gây
mùi hôi thối nồng nặc, làm ô nhiễm không khí trong các khu dân cư.
 Sau khi hòa vào hệ thống nước thải sinh hoạt, những mầm bệnh này chu du
khắp nơi, xâm nhập vào các loại thủy sản, vật nuôi, cây trồng, nhất là rau thủy canh và
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Hiền – MT1501 Page 5
trở lại với con người. Việc tiếp xúc gần với nguồn ô nhiễm còn làm tăng nguy cơ ung
thư và các bệnh hiểm nghèo khác cho người dân.
 Từ hoạt động sản xuất nông, ngƣ nghiệp:
 Trong sản xuất nông nghiệp:
 Các hoạt động chăn nuôi gia súc: phân, nước tiểu gia súc, thức ăn thừa
không qua xử lý đưa vào môi trường và các hoạt động sản xuất nông nghiệp khác:
thuốc trừ sâu, phân bón chứa các chất hóa học độc hại có thể gây ô nhiễm nguồn nướ

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Đánh giá hiện trạng môi trường nước của đảo Phú Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *