[block id=”bo-sung-1″]

Trong những năm gần đây, đất nước ta đang bước vào con đường “Công
nghiệp hóa – Hiện đại hóa” ngành công nghiệp ngày càng được đẩy mạnh.
Nhưng đồng hành với đó là vấn đề môi trường luôn là dấu hỏi lớn đặt ra cho các
cấp, các ngành tìm hướng giải quyết.
Bất kỳ hoạt động kinh tế xã hội cũng như trong đời sống sinh hoạt con
người đều phải sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau. Mặc dù đã có nhiều
tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong việc tìm kiếm nguồn năng lượng mới, song
chúng chưa thể thay thế cho nhiên liệu hoá thạch và có khả năng cạn kiệt bất cứ
lúc nào như than đá, dầu mỏ. Quá trình khai thác và đốt cháy các nhiên liệu hoá
thạch có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đặc biệt là khai thác và sử dụng than.
Nếu như quá trình đốt cháy than tạo ra các khí nhà kính thì quá trình khai thác
than lại gây ô nhiễm đất, nước, đặc biệt là ô nhiễm không khí.từ đó trực tiếp
gây suy thoái môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Vì vậy, việc chống ô nhiễm môi trường là một bài toán vô cùng phức tạp
và khó khăn đòi hỏi mọi người cùng chung tay mới hy vọng giảm thiểu ô nhiễm.
Bản thân em, được sinh ra và lớn lên tại quê hương Mạo Khê, hàng ngày
sống và chịu sự ô nhiễm từ quá trình khai thác và vận chuyển than. Điều đó thôi
thúc em lựa chọn đề tài khóa luận: “ Đánh giá hiện trạng môi trƣờng từ quá
trình khai thác và vận chuyển than của Mỏ than Mạo Khê”, từ đó đưa ra các
giải pháp nâng cao chất lượng môi trường cho khu vực.

klhoa_luan_danh_gia_hien_trang_moi_truong_tu_qua_trinh_khai

 

pdf66 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1732 | Lượt tải: 12download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Đánh giá hiện trạng môi truờng từ quá trình khai thác và vận chuyển than của mỏ than Mạo Khê, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Lƣu Thị Hoàng
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Nguễn Thị Mai Linh
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG TỪ
QUÁ TRÌNH KHAI THÁC VÀ VẬN CHUYỂN THAN
CỦA MỎ THAN MẠO KHÊ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Lƣu Thị Hoàng
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Mai Linh
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Lưu Thị Hoàng Mã SV: 121030
Lớp: MT1201 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: “Đánh giá hiện trạng môi trường từ quá trình khai thác và
vận chuyển than của mỏ than Mạo Khê”.
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Linh.
Học hàm, học vị: Thạc sỹ.
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng.
Nội dung hướng dẫn: Toàn bộ đề tài.
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 02 tháng 09 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 08 tháng 12 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Lưu Thị Hoàng ThS. Nguyễn Thị Mai Linh
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
ThS. Nguyễn Thị Mai Linh
LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian nghiên cứu và làm khóa luận, em xin chân thành cảm ơn
cô giáo hướng dẫn Nguyễn Thị Mai Linh đã giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài
khóa luận tốt nghiệp. Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo
trong khoa Môi Trường – trường Đại học Dân Lập Hải Phòng đã giảng dạy và
trang bị cho em những kiến thức cơ bản trong học tập nghiên cứu khóa luận
cũng như trong công việc sau này.
Những lời động viên, khích lệ từ gia đình, sự chia sẻ, học hỏi từ bạn bè
cũng đã góp phần rất nhiều cho khóa luận tốt nghiệp của em đạt kết quả tốt hơn.
Do trình độ hạn chế nên trong quá trình làm khóa luận khó tránh khỏi
những thiếu sót. Em rất mong sự chỉ bảo thêm của thầy, cô sẽ giúp em hoàn
thành và đạt kết quả tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1 Bản đồ phân bố than trên thế giới …………………………………………………. 4
Hình 1.2: Biểu đồ thể hiện sự so sánh về sản lượng than của 10 quốc gia tiêu thụ
nhiều nhất thế giới ……………………………………………………………………………………. 9
Hình 1.3: Biểu đồ sản lượng và xuất khẩu than của Việt Nam ……………………… 13
Hình 2.1: Sơ đồ công nghệ khai thác than của Công ty than Mạo Khê. …………. 19
Hình 2.2: Xe chở than cuốn theo bụi bẩn …………………………………………………… 31
Hình 2.3 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải hầm lò ……………………………………… 45
Hình 2.4. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt …………………………………………………. 46
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Lượng than xuất khẩu theo quốc gia ………………………………………….. 10
Bảng 1.2: Lượng than nhập khẩu theo quốc gia ………………………………………… 10
Bảng 1.3: Thống kê tiêu thụ than năm 1999 – 2009 ……………………………………. 12
Bảng 1.4 Bảng so sánh hai phương pháp khai thác than ……………………………… 14
Bảng 2.1. Nguồn phát thải và các thành phần ô nhiễm tương ứng ………………… 20
Bảng 2.2. Chất lượng môi trường không khí khu vực mỏ than Mạo Khê ………. 26
Bảng 2.3: Thải lượng bụi phát sinh trong các công đoạn khai thác của mỏ than
Mạo Khê ……………………………………………………………………………………………….. 28
Bảng 2.4: Tải lượng khí thải phát sinh do sử dụng nhiên liệu của động cơ đốt
trong ……………………………………………………………………………………………………… 29
Bảng 2.5: Lượng phát thải khí thải tại khu sàng tuyển ………………………………… 30
Bảng 2.6: Tỷ lệ tạo bụi của các hoạt động diễn ra tại khu vực kho bãi ………….. 30
Bảng 2.7: Nồng độ khí độc hại lòng moong ………………………………………………. 32
Bảng 2.8: Chất lượng nước thải sản xuất tại khu mỏ …………………………………… 34
Bảng 2.9: Chất lượng nước thải sinh hoạt tại khu mỏ …………………………………. 36
Bảng 2.10 Chất lượng nước mặt tại mỏ than Mạo Khê. ………………………………. 39
Bảng 2.11: Chất lượng nước ngầm tại khu vực Công ty than Mạo Khê. ……….. 41
Bảng 2.12: Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất …………………………….. 44
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TT Ký hiệu Ý nghĩa
1 TCCP Tiêu chuẩn cho phép
2 GDP Thu nhập bình quân đầu người
3 TKV Than Khoáng sản Việt Nam
4 QCVN Qui chuẩn Việt Nam
5 BTNMT Bộ tài nguyên môi trường
6 ĐTM Đánh giá tác động môi trường
MỤC LỤC
Lời mở đầu ……………………………………………………………………………………………… 1
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THAN …………………………………………… 2
1.1. Vài nét về tài nguyên khoáng sản than đá ………………………………………… 2
1.2 Phân bố, trữ lượng than trên thế giới và Việt Nam ……………………………. 4
1.2.1 Phân bố, trữ lượng than trên thế giới ……………………………………………….. 4
1.2.2 Phân bố, trữ lượng than ở Việt Nam ……………………………………………….. 5
1.3 Ứng dụng của than trong đời sống và hoạt động sản xuất …………………. 7
1.4 Tình hình tiêu thụ than trên Thế Giới và Việt Nam …………………………… 8
1.5 Phương pháp khai thác than: ………………………………………………………… 13
1.6 Vấn đề môi trường trong khai thác và sử dụng than ………………………… 14
Chương 2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI MỎ THAN MẠO KHÊ ……… 16
2.1 Điều kiện địa lý tự nhiên khu Mỏ ……………………………………………………….. 16
2.1.1 Vị trí địa lý ……………………………………………………………………………………. 16
2.1.2 Điều kiện tự nhiên, đặc điểm địa hình ………………………………………………. 16
2.1.3. Điều kiện khí hậu ………………………………………………………………………….. 17
2.2. Giới thiệu về Công ty than Mạo Khê …………………………………………………. 18
2.3. Công nghệ khai thác than tại mỏ than Mạo Khê …………………………………… 18
2.4. Hiện trạng môi trường tại mỏ than Mạo Khê ……………………………………….. 20
2.4.1. Nguồn phát thải …………………………………………………………………………….. 20
2.4.2. Hiện trạng môi trường không khí …………………………………………………….. 21
2.4.2.1 Nguồn gây ô nhiễm không khí tại khu vực khai thác than. ……………….. 21
2.4.2.2 Nguồn tạo bụi do sàng tuyển than và bãi chứa than. ………………………… 29
2.4.2.3. Vận chuyển than và các hoạt động bốc dỡ tại cảng, bến bãi …………….. 31
2.4.3. Hiện trạng môi trường nước. …………………………………………………………… 32
2.4.3.1. Hiện trạng nước thải. …………………………………………………………………… 32
2.4.3.2. Hiện trạng môi trường nước mặt. ………………………………………………….. 39
2.4.3.3. Hiện trạng môi trường nước ngầm. ……………………………………………….. 41
2.4.4. Hiện trạng chất thải rắn ………………………………………………………………….. 42
2.4.4.1. Chất thải rắn sinh hoạt …………………………………………………………………. 42
2.4.4.2. Chất thải rắn công nghiệp ……………………………………………………………. 42
2.5 Hiện trạng quản lý và xử lý môi trường tại công ty than Mạo Khê ………….. 45
2.6.Tác động của quá trình khai thác, vận chuyển than đến môi trường. ……….. 47
Chương 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
TẠI CÔNG TY THAN MẠO KHÊ ………………………………………………………….. 49
3.1 Bảo vệ môi trường không khí …………………………………………………………….. 49
3.1.1. Giảm thiểu ô nhiễm do bụi ……………………………………………………………… 49
3.1.1.1. Giảm thiểu ô nhiễm do bụi khu vực nhà sàng…………………………………. 49
3.1.1.2. Giảm thiểu ô nhiễm bụi trên tuyến đường vận chuyển than từ nhà sàng
ra cảng Bến Cân và ngược lại ………………………………………………………………….. 49
3.1.1.3. Giảm thiểu ô nhiễm bụi nổ trong hầm lò ……………………………………….. 50
3.1.1.4. Giảm thiểu ô nhiễm bụi sinh ra từ bãi thải và quá trình san gạt đất thải 50
3.1.2. Giảm thiểu ô nhiễm do chất khí độc ………………………………………………… 50
3.1.2.1. Giảm thiểu các chất khí độc hại trong ranh giới mỏ ………………………… 50
3.1.2.2. Giảm thiểu các chất khí độc hại trong hầm lò ………………………………… 50
3.1.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn ……………………………………….. 51
3.2. Bảo vệ môi trường nước ……………………………………………………………………. 51
3.3 Biện pháp quản lý ……………………………………………………………………………… 51
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………… 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………….. 54
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lưu Thị Hoàng – MT1201 1
Lời mở đầu
Trong những năm gần đây, đất nước ta đang bước vào con đường “Công
nghiệp hóa – Hiện đại hóa” ngành công nghiệp ngày càng được đẩy mạnh.
Nhưng đồng hành với đó là vấn đề môi trường luôn là dấu hỏi lớn đặt ra cho các
cấp, các ngành tìm hướng giải quyết.
Bất kỳ hoạt động kinh tế xã hội cũng như trong đời sống sinh hoạt con
người đều phải sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau. Mặc dù đã có nhiều
tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong việc tìm kiếm nguồn năng lượng mới, song
chúng chưa thể thay thế cho nhiên liệu hoá thạch và có khả năng cạn kiệt bất cứ
lúc nào như than đá, dầu mỏ. Quá trình khai thác và đốt cháy các nhiên liệu hoá
thạch có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đặc biệt là khai thác và sử dụng than.
Nếu như quá trình đốt cháy than tạo ra các khí nhà kính thì quá trình khai thác
than lại gây ô nhiễm đất, nước, đặc biệt là ô nhiễm không khí…từ đó trực tiếp
gây suy thoái môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Vì vậy, việc chống ô nhiễm môi trường là một bài toán vô cùng phức tạp
và khó khăn đòi hỏi mọi người cùng chung tay mới hy vọng giảm thiểu ô nhiễm.
Bản thân em, được sinh ra và lớn lên tại quê hương Mạo Khê, hàng ngày
sống và chịu sự ô nhiễm từ quá trình khai thác và vận chuyển than. Điều đó thôi
thúc em lựa chọn đề tài khóa luận: “ Đánh giá hiện trạng môi trƣờng từ quá
trình khai thác và vận chuyển than của Mỏ than Mạo Khê”, từ đó đưa ra các
giải pháp nâng cao chất lượng môi trường cho khu vực.
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lưu Thị Hoàng – MT1201 2
Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THAN
1.1. Vài nét về tài nguyên khoáng sản than đá
 Tài nguyên khoáng sản: [13]
Là quá trình tích tụ vật chất dưới dạng hợp chất hoặc đơn chất trong vỏ
trái đất, mà ở điều kiện hiện tại con người có đủ khả năng lấy ra các nguyên tố
có ích hoặc sử dụng trực tiếp chúng trong đời sống hàng ngày.
Tài nguyên khoáng sản thường tập trung trong một khu vực gọi là mỏ khoáng
sản. Tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế
của loài người và khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản có tác động mạnh mẽ
đến môi trường sống:
– Là nguồn vật chất tạo nên các dạng vật chất có ích và của cải của con
người.
– Việc khai thác tài nguyên khoáng sản thường tạo ra các loại ô nhiễm bụi,
kim loại nặng, các hóa chất độc và hơi khí độc (SO2, CO, CH4 )
Tài nguyên khoáng sản được phân loại theo nhiều cách:
– Theo dạng tồn tại: rắn, khí (khí đốt, Acgon, He), lỏng (Hg, dầu, nước
khoáng).
– Theo nguồn gốc: nội sinh (sinh ra trong lòng đất), ngoại sinh (sinh ra trên
bề mặt).
– Theo thành phần hoá học: khoáng sản kim loại (kim loại đen, kim loại màu,
kim loại quý hiếm).
 Quá trình hình thành tài nguyên khoáng sản than đá:[12]
Than đá có nguồn gốc sinh hóa từ quá trình trầm tích thực vật trong những
đầm lầy cổ cách đây hàng trăm triệu năm. Khi các lớp trầm tích bị chôn vùi, do
sự gia tăng nhiệt độ, áp suất, cộng với điều kiện thiếu oxy nên thực vật chỉ bị
phân hủy một phần nào. Dần dần, hydro và oxy tách ra dưới dạng khí, để lại
khối chất giàu cacbon là than. Sự hình thành than là một quá trình lâu dài và
phải trải qua hàng chuỗi các bước. Ở từng giai đoạn và tùy thuộc từng điều kiện
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lưu Thị Hoàng – MT1201 3
(nhiệt độ, áp suất, thời gian v.v..) mà chúng ta có được các dạng than khác nhau
theo hàm lượng cacbon tích lũy trong nó.
Bước đầu tiên là sự tạo nên than bùn, một chất màu hơi nâu, ướt, mềm, xốp.
Người ta có thể làm khô nó rồi đốt nhưng cho nhiệt lượng thấp. Than bùn chủ
yếu chỉ dùng bón đất trong vườn.
Sau một triệu năm hay hơn nữa, than bùn chuyển thành dạng than non, một
dạng than mềm và có bề ngoài hơi giống gỗ, màu nâu hay đen nâu. Hàm lượng
ẩm cao (45%).Than này đốt cho nhiệt lượng thấp nhưng nó dễ khai thác và chứa
hàm lượng lưu huỳnh thấp.
Phải mất thêm hàng triệu năm nữa để hình thành nên than bitum. Đây là
dạng than phổ biến nhất, còn được gọi là than mềm, mặc dù nó còn cứng hơn
lignite. Hàm lượng ẩm khoảng 5-15%. Than bitum chứa nhiều lưu huỳnh (2-
3%), tạp chất (nhựa đường, hắc ín…) vì vậy khi đốt thường gây ô nhiễm không
khí. Tuy vậy, than bitum vẫn được sử dụng rộng rãi, nhất là làm nhiên liệu cho
các nhà máy điện, vì nó sinh ra nhiệt lượng cao.
Sau vài triệu năm hay hơn nữa, than bitum mới bắt đầu chuyển thành
anthracite hay còn gọi là than cứng. Đây là dạng than được ưa chuộng nhất. Nó
cứng, đặc, chứa hàm lượng cacbon cao nhất trong các loại than. Do đó, khi đốt,
anthracite cho nhiệt lượng cao nhất. Ngoài ra, vì hàm lượng lưu huỳnh thấp nên
than cứng còn là dạng than ít gây ô nhiễm và sạch nhất.
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lưu Thị Hoàng – MT1201 4
1.2 Phân bố, trữ lƣợng than trên thế giới và Việt Nam [2]
1.2.1 Phân bố, trữ lượng than trên thế giới
Hình 1.1 Bản đồ phân bố than trên thế giới
Nhu cầu năng lượng của nhân loại, trong đó nhu cầu về than luôn tăng song
vẫn được thỏa mãn đầy đủ. Đây là nét nổi bật nhất trong bức tranh khai thác và
tiêu thụ than. Kể từ cuộc khủng hoảng dầu lửa đầu thập kỉ 70 đến nay, mức tiêu
thụ năng lượng tăng khoảng 60%, từ 7,1 tỷ tấn than tăng lên 11,3 tỷ tấn than.
Trong đó trên ¼ năng lượng được cung cấp từ than. Thực tế than vẫn là nguồn
năng lượng lớn nhất trong các dạng nguyên liệu hóa thạch như dầu mỏ, khí đốt,
uran và chiếm khoảng 68% nguồn trữ lượng năng lượng vô tận song chưa biết
đến bao giờ khoa học kĩ thuật cho phép khai thác để phục vụ được đại chúng
như năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Ước tính tổng cộng trữ lượng than
toàn thế giới còn khoảng 1031 tỉ tấn. Các nước có trữ lượng than lớn trên thế
giới là Nga, Mỹ, Trung Quốc và các nước vùng Tây Âu, Đông Âu, vùng Biển
Đông, Nam Phi Nếu khai thác như năm 1995 là 4,53 tỉ tấn thì có thể khai thác
được khoảng 250 năm nữa.
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lưu Thị Hoàng – MT1201 5
Từ đầu thập kỉ 90 trở lại đây, mỗi năm con người lại moi từ trong lòng
đất lên 3 tỉ tấn than, một khối lượng lớn hơn rất nhiều so với dầu mỏ. Các nước
có trữ lượng lớn nhất cũng là các nước khai thác được nhiều nhất, trong đó
Trung Quốc chiếm 20%, Mỹ 18%, Trung Âu 18%, Liên Xô cũ 15%. [8]
1.2.2 Phân bố, trữ lượng than ở Việt Nam [9,10]
Trên lãnh thổ Việt Nam, Than được phân bố theo các khu vực như: Bể
than Antraxit Quảng Ninh, Bể than Đồng bằng sông Hồng, Các mỏ than vùng
Nội địa, Các mỏ than Bùn
Bể than Antraxit Quảng Ninh
Nằm về phía Đông Bắc Việt Nam, kéo dài từ Phả Lại qua Đông Triều đến
Hòn Gai – Cẩm Phả – Mông Dương – Cái Bầu – Vạn Hoa dài khoảng 130km,
rộng từ 10 đến 30 km.
 Tổng trữ lượng khoảng 10,5 tỉ tấn, trong đó:
– Tính đến mức cao -300m là 3,5 tỉ tấn.
– Tính đến mức cao -1000m có trữ lượng dự báo khoảng 7 tỉ tấn đang được
đầu tư tìm kiếm thăm dò.
 Than Antraxit Quảng Ninh có chất lượng tốt, phân bố gần các cảng biển,
đầu mối giao thông… rất thuận lợi cho khai thác và tiêu thụ sản phẩm.
 Than Antraxit Quảng Ninh đã được triều đình nhà Nguyễn khai thác từ
năm 1820 và người Pháp khai thác từ nãm 1888-1955. Từ năm 1955 đến nay do
chính phủ Việt Nam quản lý và khai thác. Than Antraxit Việt Nam đã nổi tiếng
thế giới với tên thương mại “Hòngay Antraxit”.
Bể than Đồng bằng sông Hồng
 Nằm trọn trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, có đỉnh là Việt Trì
và cạnh đáy là đường bờ biển kéo dài từ Ninh Bình đến Hải Phòng, thuộc các
tỉnh thành phố: Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc
Giang, Hà Nội, Sơn Tây, Hà Nam, Phủ Lý, Phúc Yên, Vĩnh Yên và dự kiến còn
kéo dài ra vùng thềm lục địa của biển Đông Việt Nam…
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lưu Thị Hoàng – MT1201 6
 Với diện tích khoảng 3500 km2, với tổng trữ lượng dự báo khoảng 210 tỷ
tấn. Khu vực Khoái Châu với diện tích 80km2 đã được tìm kiếm thăm dò với trữ
lượng khoảng 1,5 tỷ tấn, trong đó khu vực Bình Minh, với diện tích 25km2 đã
được thăm dò sơ bộ với trữ lượng 500 triệu tấn hiện đang được tập trung nghiên
cứu công nghệ khai thác để mở mỏ đầu tiên.
 Các vỉa than thường được phân bố ở độ sâu -100 đến -3500m và có khả
nãng còn sâu hơn nữa. Than thuộc loại Abitum B, rất thích hợp với công nghệ
nhiệt điện, xi măng, luyện thép và hoá chất.
Các mỏ than vùng nội địa
Có trữ lượng khoảng 400 triệu tấn, phân bố ở nhiều tỉnh, gồm nhiều chủng
loại than: Than nâu – lửa dài (mỏ than Na Dương, mỏ than Ðồng Giao), than bán
Antraxit (mỏ than Núi Hồng, mỏ than Khánh Hoà, mỏ than Nông Sơn), than mỡ
(mỏ than Làng Cẩm, mỏ than Phấn Mễ, mỏ than

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Đánh giá hiện trạng môi truờng từ quá trình khai thác và vận chuyển than của mỏ than Mạo Khê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *