[block id=”bo-sung-1″]

Những năm gần đây, nền kinh tế cả nước đang trong bối cảnh khởi đầu cho
một giai đoạn tăng tốc, phát triển CNH-HĐH toàn diện. Vì vậy, quỹ đất nông
nghiệp cũng dần chuyển sang xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự nghiệp
CNH-HĐH. Mặt khác, dân số ngày càng tăng thêm làm cho nhu cầu nhà ở cũng
ngày càng tăng thêm, do vậy quỹ đất cũng ngày càng bị thu hẹp.
Để đảm bảo cho nền kinh tế phát triển đúng theo hướng CNH-HĐH mà vẫn
giữ vững được vai trò của nền sản xuất nông nghiệp thì việc sử dụng quỹ đất nông
nghiệp sao cho hợp lý và có hiệu quả là một việc rất quan trọng và cần đặt lên
hàng đầu. Việc sử dụng đất nông nghiệp trong những năm qua trên địa bàn huyện
đã có những thay đổi đáng kể, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đã tăng lên qua
từng năm do quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá;
sự tích tụ và tập trung ruộng đất để sản xuất hiệu quả hơn của bà con trong huyện.
Trong thời gian thực tập tại Phòng tài nguyên và môi trường huyện, nhận thức
được vai trò quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất nông nghiệp và
muốn tổng kết, đánh giá lại công tác quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa
bàn huyện Hà Trung, tôi đã lựa chọn đề tài: “Đánh giá tình hình quản lý và sử
dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá” để làm
khoá luận tốt nghiệp.

khoa_luan_danh_gia_tinh_hinh_quan_ly_va_su_dung_dat_nong

pdf86 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 387 | Lượt tải: 6download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hà Trung – Tỉnh Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Khoá Luận Tốt Nghiệp
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN
————
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG
NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀ TRUNG – TỈNH THANH
HÓA
Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn:
Phạm Thị Thúy TH.S Nguyễn Ngọc Châu
Khóa học: 2008 – 2012
Huế, 05/2012
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá Luận Tốt Nghiệp
Lời Cảm Ơn
Khóa luận tốt nghiệp này là kết quả của bốn năm học tập, nghiên cứu tại
trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế và hơn 3 tháng thực tập tại xã Hà
Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Để hoàn thành khóa luận này tôi
đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhiều tập thể, cá nhân và qua đây
cho phép tôi gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới họ.
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sự dìu dắt, dạy dỗ của các thầy
cô giáo trong Trường Đại Học Kinh Tế Huế – Những người đã cho tôi hành
trang bước vào đời.
Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Ngọc Châu đã
tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành khoá luận này. Tôi cảm nhận
được hình ảnh người thầy mẫu mực, giản dị và gần gũi nhất trong tôi.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh, chị, cô, chú cán bộ
đang làm việc tại phòng Tài nguyên và môi trường, phòng NN&PTNT,
phòng Thống kê huyện Hà Trung, trân trọng cảm ơn bà con nông dân xã
Hà Ngọc và xã Hà Lâm đã nhiệt tình cung cấp thông tin giúp tôi hoàn
thành được đề tài khóa luận này.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc nhất tới bố mẹ và anh
chị tôi, cảm ơn tất cả những người bạn của tôi. Họ đã và sẽ luôn bên cạnh
tôi trong suốt chặng đường đời, tôi luôn sống tốt vì có họ.
Lời cuối, tôi xin cầu chúc cho họ luôn sống tốt, hạnh phúc, vui vẻ và
thành công trong cuộc sống.
Xin chân thành cảm ơn !
Huế, ngày 01 tháng 05 năm 2012
Phạm Thị Thuý
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá Luận Tốt Nghiệp
MỤC LỤC
PHẦN I …………………………………………………………………………………………………….. 1
PHẦN II …………………………………………………………………………………………………… 5
1.1. Cơ sở lý luận ………………………………………………………………………………………. 5
1.1.2.1. Khái niệm và phân loại đất nông nghiệp ………………………………………… 10
1.1.2.2. Đặc điểm của đất sản xuất nông nghiệp …………………………………………. 12
1.1.2.3. Vai trò của đất nông nghiệp ………………………………………………………….. 14
1.1.2.4. Quan điểm sử dụng đất bền vững ………………………………………………….. 14
1.1.3.1. Khái niệm về hiệu quả kinh tế ……………………………………………………….. 15
1.1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất…………………………. 16
1.2. Cơ sở thực tiễn………………………………………………………………………………….. 17
1.2.1. Tình hình quản lý và sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam ……………….. 17
1.2.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Thanh Hoá….. 19
CHƯƠNG 2 ……………………………………………………………………………………………. 20
2.1.1.1. Vị trí địa lý …………………………………………………………………………………… 20
2.1.1.2. Địa hình……………………………………………………………………………………….. 20
2.1.1.3. Khí hậu, thời tiết …………………………………………………………………………… 21
2.1.1.4. Thuỷ văn ………………………………………………………………………………………. 22
2.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế…………………………. 22
2.1.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế…………………………………………… 25
2.1.2.3. Tình hình dân số, lao động, việc làm của Huyện giai đoạn 2009 – 2011 28
2.1.2.4. Cơ sở hạ tầng và một số vấn đề kinh tế – xã hội khác ………………………… 31
1.2.5. Đánh giá chung về điều kiện kinh tế – xã hội của huyện Hà Trung ………… 32
2.2.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp …………………………………………………. 33
2.2.1.1. Đất sản xuất nông nghiệp ………………………………………………………………. 33
2.2.1.2. Đất lâm nghiệp……………………………………………………………………………… 36
2.2.1.3. Đất nuôi trồng thuỷ sản …………………………………………………………………. 38
2.2.1.4. Các loại đất nông nghiệp khác ……………………………………………………….. 38
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá Luận Tốt Nghiệp
2.2.2. Cơ cấu các loại cây trồng hàng năm của huyện Hà Trung …………………. 39
2.3.1. Tình hình cơ bản của các hộ điều tra …………………………………………………. 43
2.3.2. Tình hình trang bị tư liệu sản xuất và vay vốn của các hộ điều tra ………… 44
2.3.3. Tình hình đất đai của các hộ điều tra …………………………………………………. 45
2.3.4. Các công thức luân canh phân theo hạng đất ……………………………………… 47
2.3.5. Tình hình đầu tư của các hộ theo từng công thức luân canh trên từng hạng
đất…………………………………………………………………………………………………………… 50
2.3.6. Thu nhập từ đất theo các công thức luân canh …………………………………….. 55
2.3.7. Kết quả và hiệu quả kinh tế của các công thức luân canh phân theo hạng
đất trên một ha đất canh tác ở huyện Hà Trung ……………………………………………. 57
2.4.2.1. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất …………………………………………………………………………………….. 64
2.4.2.2. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất ……… 65
2.4.2.3. Thực trạng áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý đất nông nghiệp
ở huyện Hà Trung……………………………………………………………………………………. 66
2.4.2.4. Thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
về sử dụng đất nông nghiệp ………………………………………………………………………. 67
CHƯƠNG 3 ……………………………………………………………………………………………. 70
PHẦN III………………………………………………………………………………………………… 73
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………….. 77
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá Luận Tốt Nghiệp
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
BVTV Bảo vệ thực vật
CN Công nghiệp
CNH-HĐH Công nghiệp hoá-hiện đại hoá
CTLC Công thức luân canh
GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
HĐND Hội đồng nhân dân
KHKT Khoa học kỹ thuật
KT-XH Kinh tế-xã hội
LĐ Lao động
LN Lâu năm
NN Nông nghiệp
NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn
QSDĐ Quyền sử dụng đất
TDTT Thể dục thể thao
TN-KT-XH Tự nhiên – kinh tế – xã hội
TN&MT Tài nguyên và Môi trường
TW Trung ương
UBND Ủy ban nhân dân
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá Luận Tốt Nghiệp
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh của huyện Hà Trung giai đoạn 2009 –
2011………………………………………………………………………………………………………… 23
Bảng 2: Dân số huyện Hà Trung giai đoạn 2009 – 2011 ……………………………………..29
Bảng 3: Tình hình lao động của huyện Hà Trung giai đoạn 2009 – 2011 ……………..30
Bảng 4: Tình hình sử dụng đất nông nghiệp của huyện Hà Trung giai đoạn 2009 –
2011 ………………………………………………………………………………………………………………35
Bảng 5: Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng hàng năm của huyện Hà
Trung giai đoạn 2009 – 2011 ……………………………………………………………………………40
Bảng 6: Tình hình nhân khẩu, lao động của các hộ điều tra ……………………………….44
Bảng 7: Tình hình trang bị tư liệu sản xuất của các hộ điều tra ………………………….45
Bảng 8: Tình hình đất đai của các hộ điều tra …………………………………………………..46
Bảng 9: Các công thức luân canh phân theo hạng đất ………………………………………..49
Bảng 10: Tình hình đầu tư của các hộ theo công thức luân canh tính BQ/ha theo
hạng đất ………………………………………………………………………………………………………..52
Bảng 11:Thu nhập từ đất theo công thức luân canh phân theo hạng đất 56
Bảng 12:Hiệu quả kinh tế các công thức luân canh phan theo hạng đất tính trên một
ha đất canh tác……………………………………………………………………………………………….58
Bảng 13: Kết quả thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2011 ……………………………………63
Bảng 14: Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của
huyện hà Trung ……………………………………………………………………………………… 63
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá Luận Tốt Nghiệp
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU
Những năm gần đây, nền kinh tế cả nước đang trong bối cảnh khởi đầu cho
một giai đoạn tăng tốc, phát triển CNH-HĐH toàn diện. Vì vậy, quỹ đất nông
nghiệp cũng dần chuyển sang xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự nghiệp
CNH-HĐH. Mặt khác, dân số ngày càng tăng thêm làm cho nhu cầu nhà ở cũng
ngày càng tăng thêm, do vậy quỹ đất cũng ngày càng bị thu hẹp.
Để đảm bảo cho nền kinh tế phát triển đúng theo hướng CNH-HĐH mà vẫn
giữ vững được vai trò của nền sản xuất nông nghiệp thì việc sử dụng quỹ đất nông
nghiệp sao cho hợp lý và có hiệu quả là một việc rất quan trọng và cần đặt lên
hàng đầu. Việc sử dụng đất nông nghiệp trong những năm qua trên địa bàn huyện
đã có những thay đổi đáng kể, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đã tăng lên qua
từng năm do quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá;
sự tích tụ và tập trung ruộng đất để sản xuất hiệu quả hơn của bà con trong huyện.
Trong thời gian thực tập tại Phòng tài nguyên và môi trường huyện, nhận thức
được vai trò quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất nông nghiệp và
muốn tổng kết, đánh giá lại công tác quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa
bàn huyện Hà Trung, tôi đã lựa chọn đề tài: “Đánh giá tình hình quản lý và sử
dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá” để làm
khoá luận tốt nghiệp.
1. Mục đích nghiên cứu
– Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý và sử dụng hiệu quả
nguồn tài nguyên đất đai đặc biệt là đất nông nghiệp;
– Đánh giá thực trạng quản lý đất nông nghiệp ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh
Hoá;
– Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng các loại cây hàng năm;
– Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp.
1. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp thu thập số liệu
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá Luận Tốt Nghiệp
– Đối với số liệu thứ cấp: Thông qua các tài liệu sẵn có như: Báo cáo tổng
kết cuối năm về đất nông nghiệp của Phòng TN&MT huyện Hà Trung; các chính
sách định hướng, các báo, tạp chí, văn bản các tỉnh, huyệnThu thập số liệu sẵn
có qua các báo cáo về KT-XH của huyện; thông tin về cây trồng, năng suất, diện
tích, sản lượng hàng năm của huyện.
– Đối với số liệu sơ cấp: Tiến hành điều tra 30 hộ trong 2 xã Hà Ngọc và Hà
Lâm, trong mỗi xã tôi kết hợp làm việc với cán bộ địa phương để phân loại hộ và
thu được thông tin chính xác hơn. Số liệu được thu thập thông qua phỏng vấn bằng
phiếu điều tra trực tiếp hộ nông dân.
2.2. Phương pháp phân tích
– Phương pháp thống kê mô tả: sử dụng các số tuyệt đối, số tương đối, số
bình quân, để tính toán chỉ tiêu cần nghiên cứu như hạng đất, quy mô hạng đất, kết
quả sản xuất để suy rộng ra toàn bộ tổng thể nghiên cứu.
– Phương pháp thống kê so sánh: So sánh các tiêu thức nghiên cứu, xử lý số
liệu thu thập được dùng để đối chiếu, so sánh số liệu qua các năm, sự tăng giảm
các chỉ tiêu qua các năm như: diện tích các loại đất nông nghiệp, năng suất, sản
lượng các loại cây trồng,và rút ra nhận xét về sự thay đổi đó.
– Phương pháp chuyên gia chuyên khảo: phỏng vấn người có kinh nghiệm
trên địa bàn 2 xã là Hà Ngọc và Hà Lâm.
– Phương pháp xử lí số liệu: Số liệu được xử lí trên phần mềm Excel.
– Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử: Nghiên cứu về sự phát
triển công tác quản lý đất nông nghiệp; tác động của nó tới hiệu quả sử dụng đất.
3. Thời gian nghiên cứu
Đề tài được thực hiện từ ngày 30 tháng 01 năm 2012 đến 30 tháng 03 năm
2012, số liệu thứ cấp từ năm 2009 đến 2011.
4. Tài liệu tham khảo
– Một số khóa luận trên thư viện trường Đại học kinh tế Huế và trên
tailieu.vn;
– Một số sách chuyên ngành môi trường;
Trư
ờng
Đạ
i ọ
c K
inh
tế H
uế
Khoá Luận Tốt Nghiệp
– Thông tin thu thập từ internet và một số kiến thức trong quá trình học và
quan sát thực tế.
5. Kết quả đạt được
Đề tài đã đánh giá được công tác quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện
Hà Trung. Từ đó, thấy được những mặt đạt được và những mặt còn hạn chế của
công tác quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn Huyện. Từ đó, đề ra những giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hà
Trung.
Đề tài cũng đã tiến hành đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm.
Điều này cho thấy việc quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn Huyện có động tích
cực như thế nào đến hiệu quả sử dụng đất tác trồng cây hàng năm.
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá Luận Tốt Nghiệp
SVTH: Phạm Thị Thúy – Lớp K42TNMT 1
PHẦN I
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành
phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố khu dân cư, các công
trình kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng. Ngày xưa, ông cha ta rất coi
trọng đất đai và nó được ví như vàng “Bao nhiêu tấc đất, bấy nhiêu tấc vàng”.
Trong nông nghiệp, đất đai lại càng có vai trò quan trọng hơn, là cơ sở tự
nhiên sinh ra của cải vật chất cho xã hội, nếu sử dụng hợp lý còn tăng độ phì nhiêu
của đất đai và từ đó tăng năng suất cây trồng. Đúng như Wiliam Petty đã nói “Lao
động là cha, đất đai là mẹ của mọi của cải vật chất, đất đai là điều kiện quyết định
cho sự tồn tại của xã hội, bởi vì xã hội tồn tại trên cơ sở của lao động xã hội”.
Trong cuộc sống con người từ xa xưa tới nay, không ai có thể phủ nhận vai
trò to lớn của đất đai. Đất đai là điều kiện tiên quyết không thể thiếu của bất kỳ
nền kinh tế nào, ngay cả những nước phát triển đời sống kinh tế chủ yếu là sản
xuất công nghiệp, dịch vụ; cho đến những nước đang phát triển nền kinh tế chủ
yếu là sản xuất nông nghiệp.
Nước ta sau hơn 20 năm đổi mới đã có những thành tựu vượt bậc nhưng hiện
nay vẫn là một nước nông nghiệp. Vì vậy, đất nông nghiệp đối với nước ta càng có
ý nghĩa lớn.
Những năm gần đây, nền kinh tế cả nước đang trong bối cảnh khởi đầu cho
một giai đoạn tăng tốc, phát triển CNH-HĐH toàn diện. Vì vậy, quỹ đất nông
nghiệp cũng dần chuyển sang xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự nghiệp
CNH-HĐH. Mặt khác, dân số ngày càng tăng thêm làm cho nhu cầu nhà ở cũng
ngày càng tăng thêm, do vậy quỹ đất cũng ngày càng bị thu hẹp.
Hà Trung là một huyện trung du với địa hình đồi núi thấp của tỉnh Thanh
Hoá. Nằm ở cửa ngõ vào tỉnh Thanh Hoá nên huyện có vai trò rất to lớn đối với sự
phát triển của tỉnh. Những năm gần đây, cơ cấu kinh tế của huyện đang trên bước
đường chuyển mình chưa hình thành cơ cấu triệt để cho nền sản xuất. Vì vậy, sản
Trư
ờn
Đạ
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khoá Luận Tốt Nghiệp
SVTH: Phạm Thị Thúy – Lớp K42TNMT 2
xuất nông nghiệp và đảm bảo các yếu tố đầu vào cho sản xuất nông nghiệp là một
vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế huyện, mà cụ thể là quản lý và sử dụng
đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đứng trước xu thế CNH-HĐH, đô thị hoá
dang diễn ra ngày càng nhanh, ngày càng mạnh thì đất nông nghiệp đang đứng
trước nguy cơ bị thu hẹp dần diện tích. Để đảm bảo cho nền kinh tế phát triển
đúng theo hướng CNH-HĐH mà vẫn giữ vững được vai trò của nền sản xuất nông
nghiệp thì việc sử dụng quỹ đất nông nghiệp sao cho hợp lý và có hiệu quả là một
việc rất quan trọng và cần đặt lên hàng đầu. Việc sử dụng đất nông nghiệp trong
những năm qua trên địa bàn huyện đã có những thay đổi đáng kể, hiệu quả sử
dụng đất nông nghiệp đã tăng lên qua từng năm do quá trình chuyển đổi cơ cấu
cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá; sự tích tụ và tập trung ruộng đất để sản
xuất hiệu quả hơn của bà con trong huyện. Trong thời gian thực tập tại Phòng tài
nguyên và môi trường huyện, nhận thức được vai trò quan trọng của công tác quản
lý nhà nước về đất nông nghiệp và muốn tổng kết, đánh giá lại công tác quản lý và
sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hà Trung, tôi đã lựa chọn đề tài:
“Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hà
Trung, tỉnh Thanh Hoá” để làm khoá luận tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu
– Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý và sử dụng hiệu quả
nguồn tài nguyên đất đai đặc biệt là đất nông nghiệp;
– Đánh giá thực trạng quản lý đất nông nghiệp ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh
Hoá;
– Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng các loại cây hàng năm;
– Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp.
3. Đối tượng nghiên cứu
– Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đất nông nghiệp;
– Nghiên cứu tác động của quản lý đất nông nghiệp đến hiệu quả sử dụng đất
trồng cây hàng năm ở huyện Hà Trung
4. Phạm vi nghiên cứu
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
i h
tế H
uế
Khoá Luận Tốt Nghiệp
SVTH: Phạm Thị Thúy – Lớp K42TNMT 3
– Nội dung: Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa
bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá;
– Không gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu trên địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh
Thanh Hóa (Điều tra, phỏng vấn người dân 2 xã Hà Ngọc và Hà Lâm tại huyện Hà
Trung, tỉnh Thanh Hoá)
– Thời gian: Từ ngày 30 tháng 01 năm 2012 đến 30 tháng 03 năm 2012.
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp thu thập số liệu
– Đối với số liệu thứ cấp: Thông qua các tài liệu sẵn có như: Báo cáo tổng
kết cuối năm về đất nông nghiệp của Phòng TNMT huyện Hà Trung; các chính
sách định hướng, các báo, tạp chí, văn bản các tỉnh, huyệnThu thập số liệu sẵn
có qua các báo cáo về kinh tế – xã hội của huyện; thông tin về cây trồng, năng
suất, diện tích, sản lượng hàng năm của huyện.
– Đối với số liệu sơ cấp: Tiến hành điều tra 30 hộ trong 2 xã Hà Ngọc và Hà
Lâm, trong mỗi Xã tôi kết hợp làm việc với cán bộ địa phương để phân loại hộ và
thu được thông tin chính xác hơn. Số liệu được thu thập thông qua phỏng vấn bằng
phiếu điều tra trực tiếp hộ nông dân.
5.2. Phương pháp phân tích
– Phương pháp thống kê mô tả: sử dụng các số tuyệt đối, số tương đối, số
bình quân, để tính toán chỉ tiêu cần nghiên cứu để suy rộng ra toàn bộ tổng thể
nghiên cứu.
– Phương pháp thống kê so sánh: So sánh các tiêu thức nghiên cứu, xử lý số
liệu thu thập được dùng để đối chiếu, so sánh số liệu qua các năm, sự tăng giảm
các chỉ tiêu qua các năm như: diện tích các loại đất nông nghiệp, năng suất, sản
lượng các loại cây trồng,và rút ra nhận xét về sự thay đổi đó.
– Phương pháp chuyên gia chuyên khảo: phỏng vấn người có kinh nghiệm
trên địa bàn 2 xã là Hà Ngọc và Hà Lâm.
– Phương pháp xử lí số liệu: Số liệu được xử lí trên phần mềm Excel.
Trư
ờng
Đạ
i họ
Kin
tế H
uế
Khoá Luận Tốt Nghiệp
SVTH: Phạm Thị Thúy – Lớp K42TNMT

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hà Trung – Tỉnh Thanh Hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *