[block id=”bo-sung-1″]

Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải
Phòng trong những năm gần đây đã có sự phát triển đột phá. Sự phát triển của
các doanh nghiệp này đã mang lại những mặt tích cực về kinh tế, xã hội, góp
phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống của
người dân thành phố.
Hồng Bàng là quận có vị trí địa lý, chính trị quan trọng của thành phố Hải
Phòng, với những thế mạnh riêng, tập trung nhiều dự án về giao thông, công
nghiệp và tiềm năng phát triển kinh tế xã hội với nhiều đơn vị kinh tế đang sản
xuất xen kẽ với khu dân cư. Các doanh nghiệp trong địa bàn quận phần lớn có
quy mô vừa và nhỏ, bao gồm nhiều ngành nghề kinh doanh, sản xuất. Các doanh
nghiệp này đã và đang tạo sự thay đổi lớn về kinh tế xã hội. Tuy nhiên bên cạnh
những mặt tích cực do các doanh nghiệp mang lại vẫn còn tồn tại những vấn đề
nan giải như: trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy, quản lý thị trường và đặc biệt
là vấn đề đến môi trường. Cụ thể: chất thải từ một số doanh nghiệp đổ ra môi
trường không qua xử lý hoặc xử lý sơ bộ không triệt để, hoạt động quan trắc môi
trường chưa được thực hiện, hồ sơ môi trường của các doanh nghiệp chưa hoàn
thiện, công tác đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại chưa được tiến hành
Điều này có thể tác động đến chất lượng môi trường như: ô nhiễm môi trường
đất, nước, không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người
dân, gây ra những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

khoa_luan_hien_trang_bao_ve_moi_truong_cua_mot_so_doanh_nghi

 

pdf74 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 942 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hiện trạng bảo vệ môi truờng của một số doanh nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang
Ngƣời hƣớng dẫn : ThS. Phạm Thị Minh Thúy
HẢI PHÒNG – 2012
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
HIỆN TRẠNG BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA
MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN
QUẬN HỒNG BÀNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang
Ngƣời hƣớng dẫn : ThS. Phạm Thị Minh Thúy
HẢI PHÒNG – 2012
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 3
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Phạm Thị Thùy Trang Mã SV: 121112
Lớp: MT1202 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Hiện trạng bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp trên địa
bàn quận Hồng Bàng
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 4
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
SS : Hàm lượng chất rắn lơ lửng
BOD : Nhu cầu oxy sinh học
COD : Nhu cầu oxy hóa học
UBND : Ủy ban nhân dân
WTO : Tổ chức thương mại thế giới
UNEP : Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 5
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Cách tiếp cận về mặt nhận thức đối với quản lý môi trường
Bảng 3.1. Kết quả phân tích môi trường nước thải của doanh nghiệp thương mại
dịch vụ Sơn Thắng
Bảng 3.2. Kết quả phân tích môi trường không khí của doanh nghiệp thương mại
dịch vụ Sơn Thắng
Bảng 3.3. Nhu cầu nguyên liệu, hóa chất sử dụng cho sản xuất của công ty cổ
phần Hùng Quang Anh
Bảng 3.4. Kết quả phân tích môi trường nước thải tại công ty cổ phần Hùng
Quang Anh
Bảng 3.5. Kết quả phân tích môi trường không khí của công ty cổ phần Hùng
Quang Anh
Bảng 3.6. Kết quả quan trắc môi trường nước thải của xưởng sản xuất bao bì PP
Bảng 3.7. Kết quả phân tích môi trường không khí của xưởng sản xuất bao bì PP
Bảng 3.8. Lượng hàng lưu trữ trung bình hàng tháng của công ty cổ phần thương
mại đầu tư Vân Long CDC
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 3.1. Sơ đồ công nghệ của doanh nghiệp thương mại dịch vụ Sơn Thắng
Hình 3.2. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất của công ty cổ phần Hùng Quang
Anh
Hình 3.3. Sơ đồ công nghệ sản xuất của xưởng sản xuất bao bì PP
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 6
LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo trường đại học dân
lập Hải Phòng nói chung và các thầy cô giáo khoa môi trường nói riêng đã
truyền đạt kiến thức và những thông tin bổ ích cho em trong thời gian học tập
tại trường.
Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giáo viên ThS.Phạm Thị Minh
Thúy – người đã hướng dẫn, chỉ bảo chu đáo, tận tình cho em trong suốt thời
gian qua.
Bên cạnh đó em xin gửi lời biết ơn tới các cô chú trong phòng Tài
nguyên và môi trường quận Hồng Bàng – Hải Phòng đã tạo điều kiện cho em
được thực tập, hướng dẫn, giúp đỡ để em có thể hoàn thành khóa luận này.
Ngoài ra, em cũng chân thành cảm ơn các anh chị đi trước cùng toàn
thể các bạn cùng lớp kỹ thuật môi trường khóa 12 đã giúp đỡ em rất nhiều
trong quá trình làm khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hải Phòng, ngày 8 tháng 12 năm 2012
Sinh viên
Phạm Thị Thùy Trang
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 7
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
BVMT: Bảo vệ môi trường
BTNMT: Bộ Tài nguyên và Môi trường
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
QCVN: Quy chuẩn Việt Nam
NVL: Nguyên vật liệu
BOD: Nhu cầu oxy sinh hóa
COD: Nhu cầu oxy hóa học
TSS: Chất rắn lơ lửng
THC: Tổng hidrocacbon
TCCP: Tiêu chuẩn cho phép
CTR: Chất thải rắn
CTNH: Chất thải nguy hại
PCCC: Phòng cháy chữa cháy
VOC (volatile organic compounds) : các chất hữu cơ bay hơi
EMS (Environmental management system): hệ thống quản lý môi trường
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 8
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Danh mục trang thiết bị ản xuấ
Bảng 2.2. Nhu cầu nguyên liệ ủa công ty
Bảng 2.3. Nhu cầu nhiên liệ ản xuất của công ty
Bảng 2.4. Nhu cầ ản xuất của công ty
Bảng 2.5. Công suất hoạt động và sản phẩm hàng năm của công ty
Bả ủa công ty
Bảng 3.1. Khối lượng chất thả
Bảng 3.2 Khối lượng chất thải nguy hại
Bảng 3.3. Lượng chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn kim loại
Bảng 3.4. Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh năm 2010
Bảng 3.5. Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh2011
Bảng 3.6. Kết quả phân tích môi trường không khí khu vực sản xuất 2011
Bảng 3.7. Kết quả ại nguồn tiếp nhận
Bảng 3.8. Kết quả phân tích mẫu nước sau xử lý
Bảng 4.1. Chương trình giám sát môi trường
Bảng 4.2. Kinh phí bảo vệ môi trường
Bảng 4.3. Chi phí xả thải hàng năm
Bảng 4.4. Dự trù kinh phí giám sát môi trường hàng năm
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 9
DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1. Quy trình công nghệ sản xuất của công ty
Hình 4.2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sản xuấ
Hình 4.3. Xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể phốt 3 ngăn
Hình 4.4. Sơ đồ quy trình xử lý tại trạm xử lý
Hình 4.5. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải khu vực nhà ăn
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 10
LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo trường đại học dân
lập Hải Phòng nói chung và các thầy cô giáo khoa môi trường nói riêng đã
truyền đạt kiến thức và những thông tin bổ ích cho em trong thời gian học tập
tại trường.
Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giáo viên ThS.Phạm Thị
Minh Thúy – người đã hướng dẫn chu đáo, tận tình cho em trong suốt thời
gian qua.
Em xin cảm ơn các lãnh đạo cùng các anh chị chuyên viên môi trường
công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan – Hải Phòng đã nhiệt tình hướng dẫn
và giúp đỡ em trong thời gian hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hải Phòng, ngày 8 tháng 12 năm 2012
Sinh viên
Nguyễn Văn Tiến
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 11
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG – DANH MỤC HÌNH VẼ
CHƢƠNG 1. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG ………………….. 17
1.1. Luật, quy định và các chính sách liên quan đến doanh nghiệp [6] ……. 17
1.3. Các biện pháp quản lý môi trƣờng áp dụng cho doanh nghiệp ………… 22
1.3.1. ISO 14001 …………………………………………………………………………………… 22
1.3.1.1. Đặc điểm của tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001 ………………… 22
1.3.1.2. Thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. …. 22
1.3.1.3. Lợi ích của việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn
ISO 14001. …………………………………………………………………………………………….. 23
1.3.1.4. Khó khăn của việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu
chuẩn ISO 14001. …………………………………………………………………………………… 23
1.3.2. Sản xuất sạch hơn ……………………………………………………………………….. 24
1.3.2.1. Ý nghĩa của sản xuất sạch hơn ……………………………………………………… 24
1.3.2.2. Các giải pháp sản xuất sạch hơn ………………………………………………….. 25
1.3.2.3. Lợi ích của sản xuất sạch hơn ………………………………………………………. 27
1.3.3. Quản lý nội vi ……………………………………………………………………………… 29
CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI
QUẬN HỒNG BÀNG. ………………………………………………………………………….. 32
2.1. Đặc điểm tự nhiên …………………………………………………………………………. 32
2.1.1. Vị trí địa lý – điều kiện địa hình ……………………………………………………… 32
2.1.1.1. Vị trí địa lý …………………………………………………………………………………. 32
2.1.1.2. Địa hình …………………………………………………………………………………….. 32
2.1.2. Đặc điểm khí hậu …………………………………………………………………………. 32
2.1.3. Thủy văn và địa chất công trình …………………………………………………….. 33
2.1.3.1. Thủy văn ……………………………………………………………………………………. 33
2.1.3.2. Địa chất công trình …………………………………………………………………….. 33
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 12
2.2. Đặc điểm kinh tế ……………………………………………………………………………. 33
2.2.1. Thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ………………………………… 33
2.2.2. Thực trạng phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch ………… 34
2.2.3. Thực trạng sản xuất nông nghiệp ………………………………………………….. 35
2.3. Đặc điểm xã hội …………………………………………………………………………….. 35
2.3.1. Dân số và lao động ……………………………………………………………………….. 35
2.3.2. Mạng lưới y tế ………………………………………………………………………………. 35
2.3.3. Giáo dục – đào tạo ………………………………………………………………………… 36
2.3.4. Hoạt động văn hóa thể thao …………………………………………………………… 36
CHƢƠNG 3. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG TẠI MỘT SỐ
DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HỒNG BÀNG …………………… 37
3.1. Tình hình sản xuất tại một số doanh nghiệp trên địa bàn quận Hồng
Bàng ……………………………………………………………………………………………………. 37
3.2. Hiện trạng môi trƣờng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn quận
Hồng Bàng ……………………………………………………………………………………………. 37
3.2.1. Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương mại Sơn Thắng ………………….. 38
3.2.1.1. Hiện trạng môi trường nước ………………………………………………………… 39
3.2.1.2. Hiện trạng môi trường không khí ………………………………………………….. 40
3.2.2. Công ty cổ phần Hùng Quang Anh ……………………………………………….. 41
3.2.2.1. Quy trình công nghệ ……………………………………………………………………. 42
3.2.2.2. Hiện trạng công tác bảo vệ môi trường tại công ty …………………………. 43
3.2.3. Xưởng sản xuất bao bì PP – Công ty cổ phần vận chuyển và bán hàng
Ca Sa …………………………………………………………………………………………………… 47
3.2.3.1. Sơ đồ công nghệ của xưởng sản xuất bao bì PP ……………………………… 47
3.2.3.2. Hiện trạng bảo vệ môi trường tại công ty ………………………………………. 49
3.2.4. Công ty cổ phần thương mại đầu tư Vân Long CDC ………………………. 52
3.2.4.1. Sơ lược về công ty cổ phần thương mại đầu tư Vân Long CDC ……….. 52
3.2.4.2. Thực trạng bảo vệ môi trường tại công ty ……………………………………… 53
3.3. Đánh giá chung về môi trƣờng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn
quận Hồng Bàng. ………………………………………………………………………………….. 54
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 13
3.3.1. Về công nghệ ……………………………………………………………………………….. 54
3.3.2. Vấn đề môi trường tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận. ……………. 55
3.3.2.1. Nước thải …………………………………………………………………………………… 55
3.3.2.2. Khí thải ……………………………………………………………………………………… 55
3.3.2.3. Chất thải rắn ……………………………………………………………………………… 56
3.3.3. Quan điểm của các doanh nghiệp về vấn đề môi trường đối với hoạt
động sản xuất kinh doanh. …………………………………………………………………….. 56
3.3.4. Nhận thức về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp. ………………….. 57
3.3.5. Những khó khăn khi áp dụng các chương trình quản lý môi trường tại
các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng. …………………………………….. 59
3.3.5.1. Nhận thức của doanh nghiệp về vấn đề môi trường ………………………… 59
3.3.5.2. Về tài chính ………………………………………………………………………………… 59
3.3.5.3. Về tổ chức và kỹ thuật …………………………………………………………………. 59
3.3.5.4. Khó khăn từ các quy định của Nhà nước ………………………………………. 60
CHƢƠNG 4. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MÔI
TRƢỜNG TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRÊN ………………………………. 61
ĐỊA BÀN QUẬN HỒNG BÀNG. ………………………………………………………….. 61
4.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trƣờng của quận
Hồng Bàng. …………………………………………………………………………………………… 61
4.1.1. Nâng cao hiệu quả quản lý của phòng tài nguyên và môi trường quận
Hồng Bàng. …………………………………………………………………………………………… 61
4.1.1.1. Nhiệm vụ và vấn đề tồn tại …………………………………………………………… 61
4.1.1.2. Nâng cao hiệu quả quản lý môi trường của phòng Tài nguyên và môi
trường …………………………………………………………………………………………………… 63
4.1.2. Đề xuất các chính sách hỗ trợ từ nhà nước ……………………………………. 64
4.1.2.1. Chính sách hỗ trợ vốn …………………………………………………………………. 64
4.1.2.2. Chính sách thuế ………………………………………………………………………….. 64
4.1.2.3. Chính sách thi đua khen thưởng …………………………………………………… 65
4.1.3. Các biện pháp cưỡng chế ………………………………………………………………. 65
4.1.3.1. Di dời ………………………………………………………………………………………… 65
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 14
4.1.3.2. Tạm ngưng sản xuất đối với doanh nghiệp …………………………………….. 66
4.1.3.3. Chuyển đổi ngành nghề và nhiên liệu sản xuất. ……………………………… 67
4.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trƣờng cho các
doanh nghiệp ………………………………………………………………………………………… 67
4.2.1. Giải pháp sản xuất sạch hơn ………………………………………………………… 67
4.2.2. Giải pháp xử lý khí thải, nước thải tập trung cho từng ngành …………. 68
4.2.3. Giải pháp xử lý khí thải tại nguồn cho các doanh nghiệp ……………….. 68
4.2.4. Giải pháp thuê xử lý nước thải ……………………………………………………… 69
4.2.5. Giải pháp tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi
trường cho các doanh nghiệp …………………………………………………………………. 69
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 71
KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………………………………. 73
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 74
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 15
MỞ ĐẦU
Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải
Phòng trong những năm gần đây đã có sự phát triển đột phá. Sự phát triển của
các doanh nghiệp này đã mang lại những mặt tích cực về kinh tế, xã hội, góp
phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống của
người dân thành phố.
Hồng Bàng là quận có vị trí địa lý, chính trị quan trọng của thành phố Hải
Phòng, với những thế mạnh riêng, tập trung nhiều dự án về giao thông, công
nghiệp và tiềm năng phát triển kinh tế xã hội với nhiều đơn vị kinh tế đang sản
xuất xen kẽ với khu dân cư. Các doanh nghiệp trong địa bàn quận phần lớn có
quy mô vừa và nhỏ, bao gồm nhiều ngành nghề kinh doanh, sản xuất. Các doanh
nghiệp này đã và đang tạo sự thay đổi lớn về kinh tế xã hội. Tuy nhiên bên cạnh
những mặt tích cực do các doanh nghiệp mang lại vẫn còn tồn tại những vấn đề
nan giải như: trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy, quản lý thị trường và đặc biệt
là vấn đề đến môi trường. Cụ thể: chất thải từ một số doanh nghiệp đổ ra môi
trường không qua xử lý hoặc xử lý sơ bộ không triệt để, hoạt động quan trắc môi
trường chưa được thực hiện, hồ sơ môi trường của các doanh nghiệp chưa hoàn
thiện, công tác đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại chưa được tiến hành
Điều này có thể tác động đến chất lượng môi trường như: ô nhiễm môi trường
đất, nước, không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người
dân, gây ra những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.
Nhận thức được những mặt trái của quá trình phát triển kinh tế – xã hội,
đặc biệt là sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn quận đang cần quản
lý chặt chẽ về vấn đề môi trường, tác giả đã chọn đề tài “Hiện trạng bảo vệ môi
trường của một số doanh nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng”.
Đề tài được thực hiện với mục đích nghiên cứu về thực trạng quản lý môi
trường của các đơn vị kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp, trên cơ sở kết quả
nghiên cứu đưa ra một số ý kiến góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi
trường, hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường, cải thiện chất lượng môi
trường, hạn chế ô nhiễm mà vẫn đảm bảo tốt hoạt động của các doanh nghiệp.
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 16
Mục tiêu của đề tài:
– Đánh giá hiện trạng môi trường tại một số doanh nghiệp trên địa bàn
quận Hồng Bàng.
– Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường của một số doanh
nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng.
– Nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến công tác môi trường tại các doanh
nghiệp chưa được quan tâm đúng mức.
– Đề xuất các giải pháp quản lý môi trường phù hợp với điều kiện sản
xuất, vốn và mặt bằng của doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn quận Hồng Bàng.
Nội dung nghiên cứu:
– Thu thập số liệu về tình hình kinh tế, xã hội của quận Hồng Bàng.
– Thu thập số liệu về ô nhiễm môi trường do hoạt động của một số doanh
nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng.
– Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường tại các doanh nghiệp
trên địa bàn quận.
– Xác định những nguồn ô nhiễm chính và đánh giá mức độ ô nhiễm môi
trường tại một số doanh nghiệp.
– Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý môi trường và giảm
thiểu ô nhiễm cho các doanh nghiệp.
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên : Phạm Thị Thùy Trang 17
CHƢƠNG 1. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG
1.1. Luật, quy định và các chính sách liên quan đến doanh nghiệp [6]
Năm 1986, Đảng đã thực hiện cải cách, trong đó cải cách kinh tế chiếm vị
trí quan trọng. Những thay đổi này đã hình thành luật pháp, nền móng ki

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Hiện trạng bảo vệ môi truờng của một số doanh nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *