[block id=”bo-sung-1″]

Ngày nay sự phát triển của các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch
vụ cùng với sự tiến bộ trong đời sống sinh hoạt hằng ngày đã có rất nhiều chất
thải có tính độc hại cao được thải vào môi trường làm cho môi trường bị ô
nhiễm nghiêm trọng.Vấn đề ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường nước đã
và đang là thách thức của xã hội loài người trong đó có Việt Nam.
Một trong những nguồn thải gây ô nhiễm lớn nhất là ngành sản xuất
công nghiệp giấy và bột giấy.Công nghiệp giấy sử dụng một lượng lớn tài
nguyên nước ngọt (sản xuất một tấn giấy cần 200-300m
3
nước) đồng thời thải ra
một lượng lớn chất thải vào nguồn nước, đặc biệt là ở các nhà máy không có thu
hồi hoá chất.ở nhiều nơi, nguồn nước bị ô nhiễm làm cho nước sạch ngày càng
khan hiếm.
Một giải pháp được đặt ra để giảm thiểu lượng chất thải trong công
nghiệp giấy là sử dụng nguồn nguyên liệu giấy đã được sử dụng làm nguồn
nguyên liệu chính để sản xuất giấy.Giải pháp này đã được áp dụng và phổ biến
rộng rãi. Nguồn nguyên liệu từ giấy tái chế có thể coi là vô tận đồng thời tái chế
còn là một biện pháp hữu hiệu giúp giảm chi phí xử lý chất thải và do đó giảm
giá thành sản phẩm. Xét trong tổng thể, sản xuất giấy tái chế đem lại môi trường
trong sạch hơn, cải thiện sức khoẻ cộng đồng và là một trong những giải pháp
quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của xă hội. Song một thực tế
đáng nói ở đây là công nghệ tái chế giấy ở Việt Nam còn lạc hậu, quy mô nhỏ và
phân tán.Toàn ngành giấy Việt Nam chỉ có công ty giấy Bãi Bằng và công ty
giấy Đồng Nai là có hệ thống nước thải được xử lý tương đối tốt, còn ở các cơ
sở khác có thể coi là vẫn còn bế tắc trong bài toán nước thải.Do đó chúng ta phải
có biện pháp cải tiến công nghệ sản xuất giấy ,giảm thiểu ô nhiễm môi trường và
xử lý triệt để trong sự phát triển của ngành giấy.

khoa_luan_khao_sat_danh_gia_hieu_qua_xu_ly_cua_cac_cong_doan

pdf58 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 913 | Lượt tải: 4download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Khảo sát đánh giá hiệu quả xử lý của các công đoạn và tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tái chế giấy ở làng nghề yên phong – Bắc Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Giảng viên hƣớng dẫn: PGS. TS Trần Hồng Côn
Sinh viên : Đào Thị Liên
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CỦA CÁC
CÔNG ĐOẠN VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG
XỬ LÝ NƢỚC THẢI TÁI CHẾ GIẤY Ở LÀNG NGHỀ
YÊN PHONG – BẮC NINH
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS Trần Hồng Côn
Sinh viên : Đào Thị Liên
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Đào Thị Liên Mã SV:120879
Lớp: MT 1201 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: “Khảo sát đánh giá hiệu quả xử lý của các công đoạn và tính
toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tái chế giấy ở làng nghề Yên Phong
– Bắc Ninh”
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 02 tháng 04 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng 07 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bài khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy
giáo, PGS.TS Trần Hồng Côn đã tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian em
học tập và nghiên cứu tại phòng thí nghiệm hóa môi trường, khoa hóa học
trường Đại học tổng hợp – Đại học quốc gia Hà Nội.
Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô ngành Kỹ thuật môi trường,
trường Đại học dân lập Hải Phòng đã tận tình truyền đạt kiến thức trong suốt 4
năm học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học tại quý trường
không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang
quý báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.
Em chân thành cảm ơn quý trường Đại học dân lập Hải Phòng đã tạo cho
chúng em môi trường học tập tốt để tiếp thu những kiến thức bổ ích cho sự
nghiệp sau này.
Em xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô trong phòng thí nghiệm Hóa môi
trường 2, trường Đại học tổng hợp – Đại học quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện
giúp đỡ em học tập và nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Hóa môi trường.
Cháu chân thành cảm ơn chú Vũ Chí Cường – Viện bơm và thiết bị thủy
lợi 7/95 Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ cháu trực tiếp
xuống cơ sở tái chế giấy Thịnh Cường lấy mẫu và nghiên cứu.
Em xin cảm ơn các bạn cùng học tập và nghiên cứu tại phòng thí nghiệm
Hóa môi trường 2 đã giúp đỡ em về thiết bị và hóa chất để em học tập và nghiên
cứu, hoàn thành bài khóa luận này.
Cuối cùng em xin kính chúc các thầy cô mạnh khỏe và công tác tốt, tiếp
tục sự nghiệp giảng dạy để dẫn dắt các khóa học tiếp theo đi đến thành công.
Sinh viên
Đào Thị Liên
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
COD: Nhu cầu oxy hoá hoá học
SS: Hàm lượng chất rắn lơ lửng
XLNT: Xử lý nước thải
XLNC: Xử lý nước cấp
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Bảng so sánh than hoạt tính dạng hạt GAC và dạng bột PAC .. Error!
Bookmark not defined.
Bảng 2: Kết quả xử lý bằng keo tụ với PAC ……… Error! Bookmark not defined.
Bảng 4: Các thông số thiết kế và kích thước bể điều hòaError! Bookmark not
defined.
Bảng 5: Các thông số thiết kế và kích thước của bể trộnError! Bookmark not
defined.
Bảng 6: Các thông số thiết kế và kích thước của bể lắng IError! Bookmark not
defined.
DANH MỤC HÌNH
Hình1: Sơ đồ công nghệ sản xuất giấy từ giấy tái chế kèm dòng thải ………… 3
Hình 2: Sự phụ thuộc của COD vào nồng độ PACError! Bookmark not
defined.
Hình 3: Ảnh hưởng của nồng độ PAC đến thời gian lắng bùn ……………. Error!
Bookmark not defined.
Hình 4: Ảnh hưởng của nồng độ PAC đến thể tích bùn lắngError! Bookmark
not defined.
Hình 5: Sự biến thiên của COD theo thời gian xử lýError! Bookmark not
defined.
Hình 6: Ảnh hưởng của thời gian xử lý đến thể tích bùnError! Bookmark not
defined.
Hình 7:Ảnh hưởng của thời gian lắng bùn đến thời gian xử lý …………… Error!
Bookmark not defined.
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 1
I. TỔNG QUAN …………………………………………………………………………………… 3
1. Giới thiệu nước thải tái chế giấy ……………………………………………………… 3
2. Các phương pháp xử lý ……………………………………………………………………… 5
2.1. Phương pháp lắng cơ học …………………………………………………………….. 5
2.2. Phương pháp keo tụ …………………………………………………………………….. 5
2.3. Phương pháp vi sinh ……………………………………………………………………. 7
2.4. Phương pháp xử lý cấp 3 ……………………………………………………………. 10
II. THỰC NGHIỆM TÍNH TOÁN ……………………………………………………….. 13
2.1. Kết quả nghiên cứu, phân tích, khảo sát sơ bộ………………………………. 13
2.2. Tính toán các điều kiện cho hệ thống xử lý quy mô 20 m3/ngày đêm . 17
2.3 Sơ đồ công nghệ ………………………………………………………………………… 18
2.4 Tính toán các công trình đơn vị cho hệ thống xử lý nước thải cơ sở tái
chế giấy………………………………………………………………………………………….. 18
III. CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ ……………………………………………………………… 36
3.1 Bể khuấy keo tụ …………………………………………………………………………. 36
3.2 Bể lắng I …………………………………………………………………………………… 38
3.3 Bể Aeroten ………………………………………………………………………………… 40
3.4 Bể lắng II ………………………………………………………………………………….. 41
3.5 Bể khử trùng ……………………………………………………………………………… 43
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 46
Khóa luận tốt nghiệp Ngành kỹ thuật môi trường
Sinh viên: Đào Thị Liên – 120879 Trang: 1
Lớp: MT1201
MỞ ĐẦU
Ngày nay sự phát triển của các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch
vụ cùng với sự tiến bộ trong đời sống sinh hoạt hằng ngày đã có rất nhiều chất
thải có tính độc hại cao được thải vào môi trường làm cho môi trường bị ô
nhiễm nghiêm trọng.Vấn đề ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường nước đã
và đang là thách thức của xã hội loài người trong đó có Việt Nam.
Một trong những nguồn thải gây ô nhiễm lớn nhất là ngành sản xuất
công nghiệp giấy và bột giấy.Công nghiệp giấy sử dụng một lượng lớn tài
nguyên nước ngọt (sản xuất một tấn giấy cần 200-300m3 nước) đồng thời thải ra
một lượng lớn chất thải vào nguồn nước, đặc biệt là ở các nhà máy không có thu
hồi hoá chất.ở nhiều nơi, nguồn nước bị ô nhiễm làm cho nước sạch ngày càng
khan hiếm.
Một giải pháp được đặt ra để giảm thiểu lượng chất thải trong công
nghiệp giấy là sử dụng nguồn nguyên liệu giấy đã được sử dụng làm nguồn
nguyên liệu chính để sản xuất giấy.Giải pháp này đã được áp dụng và phổ biến
rộng rãi. Nguồn nguyên liệu từ giấy tái chế có thể coi là vô tận đồng thời tái chế
còn là một biện pháp hữu hiệu giúp giảm chi phí xử lý chất thải và do đó giảm
giá thành sản phẩm. Xét trong tổng thể, sản xuất giấy tái chế đem lại môi trường
trong sạch hơn, cải thiện sức khoẻ cộng đồng và là một trong những giải pháp
quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của xă hội. Song một thực tế
đáng nói ở đây là công nghệ tái chế giấy ở Việt Nam còn lạc hậu, quy mô nhỏ và
phân tán.Toàn ngành giấy Việt Nam chỉ có công ty giấy Bãi Bằng và công ty
giấy Đồng Nai là có hệ thống nước thải được xử lý tương đối tốt, còn ở các cơ
sở khác có thể coi là vẫn còn bế tắc trong bài toán nước thải.Do đó chúng ta phải
có biện pháp cải tiến công nghệ sản xuất giấy ,giảm thiểu ô nhiễm môi trường và
xử lý triệt để trong sự phát triển của ngành giấy.
Ở Việt nam, tái chế giấy là một trong các loại hình làng nghề tiểu thủ
công nghiệp được phát triển với quy mô lớn ở một số tỉnh chiếm 6.2% tổng số
Khóa luận tốt nghiệp Ngành kỹ thuật môi trường
Sinh viên: Đào Thị Liên – 120879 Trang: 2
Lớp: MT1201
lượng làng nghề. Chủ yếu tập trung ở các Tỉnh và Thành phố: Hà Nội, Bắc
Ninh, Thanh Hóa, Hưng Yên, Nam Định. Tuy nhiên làng nghề tái chế giấy Phú
Lâm (H.Yên Phong) và Dương Ổ(H. Tiên Du) ở Bắc Ninh có thể xem là 2 làng
nghề điển hình trong loại hình làng nghề tái chế giấy. Không những về quy mô
sản xuất mà còn về trình độ công nghệ, trang thiết bị và tiềm lực lao động. Sản
phẩm chủ yếu là: Giấy dó, giấy vệ sinh, giấy ăn, giấy vàng mã và bìa cactong.
Vì vậy, trong bài khóa luận này em xin trình bày vấn đề: “ Khảo sát
đánh giá hiệu quả xử lý của các công đoạn và tính toán thiết kế hệ thống xử
lý nƣớc thải tái chế giấy ở làng nghề Yên Phong – Bắc Ninh”.
Khóa luận tốt nghiệp Ngành kỹ thuật môi trường
Sinh viên: Đào Thị Liên – 120879 Trang: 3
Lớp: MT1201
CHƢƠNG I. TỔNG QUAN
1. Giới thiệu nƣớc thải tái chế giấy
Tái chế giấy là ngành sản xuất có nhu cầu nước rất lớn, tại các điểm
khảo sát (bảng 1), nước thải thuộc loại trung tính nhưng hàm lượng COD, BOD,
SS đều rất cao. Nước thải sản xuất tại Dương Ổ, Bắc Ninh có COD = 630 –
1260 mg/l vượt 2-12 lần, ngoài ra hàm lượng phenol rất cao (0,2 mg/l) vượt
TCCP 10 lần, tại làng nghề Phú Lâm, COD = 386 mg/l vượt tiêu chuẩn từ 1,5 –
9 lần, BOD5 = 196 – 403 mg/l vượt từ 1-8 lần, SS = 78 – 298 mg/l vượt 1 – 3
lần.
Hình1: Sơ đồ công nghệ sản xuất giấy từ giấy tái chế kèm dòng thải
Các nhà máy sản xuất giấy và bột giấy sử dụng rất nhiều nước cho các
công đoạn, hầu như tất cả lượng nước đưa vào sau quá trình sản xuất đều đưa
vào dòng thải. Như chúng ta đã biết sản xuất giấy có rất nhiều công nghệ khác
nhau mà do đó tính chất của dòng thải ở các công nghệ khác nhau thì khác nhau.
Giới hạn trong khuôn khổ đề tài này chỉ tập trung vào công nghệ sản xuất giấy
Khóa luận tốt nghiệp Ngành kỹ thuật môi trường
Sinh viên: Đào Thị Liên – 120879 Trang: 4
Lớp: MT1201
bằng giấy tái chế. Sơ đồ công nghệ kèm dòng thải của một qui trình sản xuất
giấy từ giấy tái chế điển hình như sau:
Qua sơ đồ trên ta có thể thấy dòng thải chính từ qui trình sản xuất giấy
tái chế phát sinh ở các công đoạn sau:
Dòng thải từ quá trình nghiền bột và xeo giấy, từ quá trình tẩy rửa chủ
yếu chứa các xơ sợi mịn, phụ gia và phẩm màu. Ngoài ra dòng nước thải này
còn chứa các hoá chất rơi vãi, rò rỉ.
Với những đặc trưng của dòng thải như trên, nếu nước thải này không
được xử lý thích hợp sẽ là nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng, cụ thể gây ra các
tác động như sau:
Việc thải nước thải chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng cao làm cho độ đục
của nước tăng lên, khả năng ánh sáng truyền qua nước sẽ giảm dẫn đến quá
trình quang hợp trong nước bị yếu, nồng độ Oxy hoà tan trong nước nhỏ và môi
trường trong nước trở nên kỵ khí, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều động thực
vật thuỷ sinh trong đó có vi sinh vật, làm suy thoái tài nguyên thuỷ sản và làm
giảm chất lượng nguồn nước, gây trở ngại cho việc sử dụng và lưu chuyển nước
và làm giảm tính thẩm mỹ, vi sinh vật có thể bị hấp phụ bởi các hạt rắn lơ lửng
sẽ gây khó khăn khi khử khuẩn. Các chất rắn góp phần làm tăng quá trình bồi
lắng của các thuỷ vực tiêu thoát nước.
Đối với nước thải từ quá trình sản xuất giấy chứa hàm lượng các chất hữu
cơ có thể phân huỷ sinh học tương đối cao, nếu thải chúng trực tiếp vào môi
trường thì quá trình ổn định sinh học của chúng có thể dẫn đến giảm lượng Oxy
trong nước tự nhiên và dẫn đến nguyên nhân gây mùi vị trong nước.
Tóm lại, đối với nước thải ngành tái chế giấy nếu không được quan tâm
xử lý thích đáng sẽ gây tác động xấu đến chất lượng nước mặt, đến quá trình
sinh trưởng của các thuỷ sinh dưới nước và ngay cả con người tại những vùng
chịu ảnh hưởng trực tiếp của nước thải, ảnh hưởng đến tưới tiêu nông nghiệp.
Theo chuỗi thức ăn, một cách gián tiếp tác động đến sức khoẻ con người.
Khóa luận tốt nghiệp Ngành kỹ thuật môi trường
Sinh viên: Đào Thị Liên – 120879 Trang: 5
Lớp: MT1201
2. Các phƣơng pháp xử lý
2.1. Phƣơng pháp lắng cơ học
Quá trình lắng được sử dụng để loại các tạp chất ở dạng huyền phù thô ra
khỏi nước. Sự lắng của các hạt xảy ra dưới tác dụng của trọng lực.
Bể lắng có nhiều loại khác nhau và hiện thông dụng hơn cả là các bể lắng
liên tục. Bùn lắng được tách ra khỏi nước ngay sau lắng, có thể bằng phương
pháp thủ công hay cơ giới.
Quá trình lắng chịu ảnh hưởng của các yếu tố sau: lưu lượng nước thải,
thời gian lắng (thời gian lưu), khối lượng riêng và tải lượng tính theo chất rắn
lơ lửng, sự keo tụ các hạt rắn, nhiệt độ nước thải và kích thước bể lắng. Theo
chiều dòng chảy các bể lắng được phân thành bể lắng ngang và bể lắng đứng.
Tuy nhiên phương pháp này chỉ tách được sơ bộ các chất rắn có kích
thước và trọng lượng tương đối lớn trong nước thải, đặc biệt đối với nước thải
giấy thì chất rắn lơ lửng chủ yếu là các xơ sợi có trọng lượng thấp và kích thước
bé nên đây chưa phải là phương án tối ưu.
2.2. Phƣơng pháp keo tụ
Quá trình lắng chỉ tách được các hạt rắn huyền phù nhưng không thể tách
được các hạt rắn có kích thước bé. Để tách được các hạt rắn đó một cách hiệu
quả bằng phương pháp lắng, cần tăng kích thước của chúng nhờ sự tác động
tương hỗ giữa các hạt phân tán liên kết thành tập hợp các hạt, nhằm làm tăng
vận tốc lắng của chúng. Việc khử các hạt keo rắn bằng lắng trọng lực đòi hỏi
trước hết cần trung hoà điện tích của chúng, tiếp đến là liên kết chúng với
nhau. Quá trình trung hoà điện tích thường được gọi là quá trình đông tụ, còn
quá trình tạo thành các bông lớn hơn từ các hạt nhỏ gọi là quá trình keo tụ.
Trong công nghệ xử lý nước, thường cho phèn vào nước để làm mất tính
ổn định của hệ keo thiên nhiên đồng thời tạo ra hệ keo mới có khả năng hợp
thành bông cặn lớn, lắng nhanh và có hoạt tính bề mặt cao, khi lắng hấp phụ
Khóa luận tốt nghiệp Ngành kỹ thuật môi trường
Sinh viên: Đào Thị Liên – 120879 Trang: 6
Lớp: MT1201
làm kéo theo các cặn bẩn, chất hữu cơ, hạt màu trong nước thải làm trong
nước.
Các chất đông tụ thường dùng là muối nhôm, muối sắt hoặc hỗn hợp giữa
chúng. Trong đó sử dụng rộng rãi nhất là Al2(SO4)3, hoà tan tốt trong nước, chi
phí thấp và hoạt động hiệu quả cao trong khoảng pH = 6,5 8.
Các phản ứng xảy ra khi cho phèn nhôm vào trong nước :
Khi cho phèn nhôm Sunfat vào nước nó phân ly theo phương trình:
Al2(SO4)3 2 Al
3+
+ 3 SO4
2-
Al
3+
+ H2O = Al(OH)
2+
+ H
+
Al(OH)
2+
+ H2O = Al(OH)2
+
+ H
+
Al(OH)2
+
+ H2O = Al(OH)3 + H
+
Al
3+
+ 3 H2O = Al(OH)3 + 3 H
+
Mức thuỷ phân Al2(SO4)3 tăng lên khi pha loãng dung dịch, khi tăng nhiệt
độ và giảm pH của dung dịch. Tuỳ thuộc vào điều kiện thuỷ phân cùng với
hydroxit nhôm có thể tạo ra cả muối kiềm của nhôm là những hợp chất khó tan
khác như:
Al
3+
+ SO4
2-
+ H2O = Al(OH)SO4 + H
+
2 Al
3+
+ SO4
2-
+ 4 H2O = Al2(OH)SO4 + 4H
+
Quá trình keo tụ hệ keo tự nhiên làm bẩn nước chủ yếu là sự thuỷ phân
phèn để tạo ra keo mới và keo tụ các hạt keo mới này bằng các anion có trong
nước để tạo bông cặn có bề mặt hoạt tính phát triển cao, có khả năng hấp phụ
các chất bẩn trong nước.
Ngoài ra, các muối sắt: Fe2(SO4)3.2H2O, Fe2(SO4)3.3H2O, FeSO4.7H2O,
FeCl3 cũng thường làm chất đông tụ. Việc tạo thành bông keo diễn ra theo các
phản ứng:
FeCl3 + 3 H2O = Fe(OH)3 + HCl
Fe2(SO4)3 + 6 H2O = 2 Fe(OH)3 + 3 H2SO4
Khóa luận tốt nghiệp Ngành kỹ thuật môi trường
Sinh viên: Đào Thị Liên – 120879 Trang: 7
Lớp: MT1201
Trong điều kiện kiềm hoá xảy ra các phản ứng sau:
FeCl3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Fe(OH)3 + 3 CaCl2
FeSO4 + 3 Ca(OH)2 = 2 Fe(OH)3 + 3 CaSO4
Các muối sắt được sử dụng làm chất đông tụ có nhiều ưu điểm hơn so với
muối nhôm do:
+ Tác dụng tốt hơn ở nhiệt độ thấp.
+ Có khoảng pH tối ưu của môi trường rộng hơn.
+ Các bông keo tạo thành có kích thước và độ bền lớn.
+ Có thể khử được mùi vị khi có H2S.
Tuy nhiên các muối Sắt cũng có nhược điểm là chúng tạo thành các hợp
chất có màu qua phản ứng của các cation sắt với một số hợp chất hữu cơ.
Để tăng cường quá trình tạo bông keo Hydroxit nhôm và Sắt với mục đích
tăng tốc độ lắng, người ta tiến hành quá trình keo tụ bằng cách cho thêm vào
nước thải các hợp chất cao phân tử gọi là chất trợ đông tụ. Việc sử dụng chất
trợ đông tụ cho phép hạ thấp liều lượng chất đông tụ, giảm thời gian quá trình
đông tụ và nâng cao tốc độ lắng của các bông keo.
Các Polyme cấu tạo mạch dài, phân tử lượng cao, khi phân ly trong
nước chúng keo tụ các hạt cặn bẩn trong nước dưới dạng liên kết chuỗi. Các
liên kết này tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và lắng tủa bông cặn.
2.3. Phƣơng pháp vi sinh
Người ta thường sử dụng phương pháp sinh học để làm sạch nước thải
sinh hoạt cũng như nước thải sản xuất khỏi nhiều chất hữu cơ hoà tan và một số
chất vô cơ khác như: H2S, Nitơ, Amoniac….
Phương pháp này dựa trên cơ sở sử dụng hoạt động của vi sinh vật để phân
huỷ các chất hữu cơ gây nhiễm bẩn trong nước thải. Các vi sinh vật sử dụng các
chất hữu cơ và một số chất khoáng làm nguồn dinh dưỡng và tạo năng lượng.
Trong quá trình dinh dưỡng, chúng nhận các chất dinh dưỡng để xây dựng tế
Khóa luận tốt nghiệp Ngành kỹ thuật môi trường
Sinh viên: Đào Thị Liên – 120879 Trang: 8
Lớp: MT1201
bào, sinh trưởng và sinh sản nên sinh khối của chúng được tăng lên. Quá trình
phân huỷ chất hữu cơ nhờ vi sinh vật gọi là quá trình oxy hoá sinh hoá.
2.3.1. Phương pháp vi sinh yếm khí
Một trong những phương pháp xử lý sinh học nước thải giàu chất hữu cơ có
hiệu quả là quá

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Khảo sát đánh giá hiệu quả xử lý của các công đoạn và tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tái chế giấy ở làng nghề yên phong – Bắc Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *