[block id=”bo-sung-1″]


Ở nước ta, nghề dệt đã có từ lâu đời. Trải qua nhiều khó khăn, cùng với sự
phát triển của các ngành công nghiệp khác, công nghiệp dệt đang từng bước
khẳng định tầm quan trọng trong đời sống hằng ngày. Các sản phẩm tạo ra ngày
càng phong phú đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.
Các loại vải sợi làm từ thiên nhiên hay hóa học đều tồn tại một lượng tạp
chất nhất định, và sau khi dệt lại chứa thêm hồ, dầu mỡ từ máy dệt, ảnh hưởng
không nhỏ đến quá trình in nhuộm, sử dụng vải. Vì vậy, trước khi in nhuộm, ta
cần phải xử lý các tạp chất có trong vải sợi để quá trình in nhuộm được diễn ra
thuận lợi. Vải sợi sau khi loại bỏ tạp chất, sẽ có độ trắng sáng, dễ thấm nước,
mềm mại, không những thế còn tăng khả năng hấp thụ thuốc nhuộm giúp cho
quá trình nhuộm màu được thuận lợi và vải sợi được đẹp.
Trước đây, hầu hết các cơ sở dệt nhuộm đều sử dụng các chất tẩy rửa được
bán trên thị trường hoặc sử dụng các biện pháp cơ học và các chất hóa học
không thân thiện với môi trường. Cho đến ngày nay, với tiến bộ của khoa học kỹ
thuật, các chất tẩy rửa liên tục được cải tiến theo hướng hiệu quả hơn và thân
thiện với môi trường. Một trong những khuynh hướng được sử dụng nhiều nhất
là biến tình dầu thực vật thành các sản phẩm có hoạt tính bề mặt cao. Từ đó,
tổng hợp chúng thành chất tẩy rửa có thành phần tối ưu, phù hợp với mục đích
tẩy rửa nhất định.
Đồ án này nghiên cứu quá trình tổng hợp chất tẩy rửa từ dầu thông hydrat
hóa để xử lý dầu mỡ trên vải sợi.


pdf55 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp hydrat hóa dầu thông để xử lý dầu mỡ trên vải sợi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Giáo viên hướng dẫn : ThS. Đặng Chinh Hải
Sinh viên : Nguyễn Thị Phương Thảo
HẢI PHÒNG, 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CHẤT HOẠT ĐỘNG
BỀ MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HYDRAT HÓA DẦU
THÔNG ĐỂ XỬ LÝ DẦU MỠ TRÊN VẢI SỢI
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Giáo viên hướng dẫn : ThS. Đặng Chinh Hải
Sinh viên : Nguyễn Thị Phương Thảo
HẢI PHÒNG, 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
—————————————-
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thảo Mã SV: 1212301016
Lớp: MT1601 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp
hydrat hóa dầu thông để xử lý dầu mỡ trên vải sợi
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
(về lý thuyết, thực nghiệm):
 Xác định thành phần dầu thông ban đầu.
 Tìm hiểu thành phần vải sợi.
 Cơ chế tẩy rửa của chất hoạt động bề mặt.
 Điều chế axit ρ – toluensulfonic.
 Điều chế chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp hydrat hóa dầu
thông.
2. Công việc cần sau thực nghiệm:
 So sánh khả năng tẩy rửa của dầu thông biến tính và chất tẩy rửa OMO.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp
Phòng thí nghiệm F203 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ tên: Đặng Chinh Hải
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Cơ quan công tác: Khoa Môi trường, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: “Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt
bằng phương pháp hydrat hóa dầu thông để xử lý dầu mỡ trên vải sợi”.
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ tên: ..
Học hàm, học vị: .
Cơ quan công tác:
Đề tài tốt ngiệp được giao ngày 16 tháng 4 năm 2016
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 8 tháng 7 năm 2016
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên
Nguyễn Thị Phương Thảo
Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Người hướng dẫn
ThS. Đặng Chinh Hải
Hải Phòng, ngày …… tháng . năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
GS.TS.NGƯT. TRẦN HỮU NGHỊ
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt ngiệp:
2. Đánh giá chất lượng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đặt ra
trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu …):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi cả số và chữ):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Hải Phòng, ngày 8 tháng 7 năm 2016
Cán bộ hướng dẫn
(Họ tên và chữ ký)
ThS. Đặng Chinh Hải
LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS Đặng Chinh Hải đã
nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành đồ án này.
Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo thuộc Bộ môn Kỹ thuật môi
trường; các thầy cô, bộ môn của trường; đã tạo điều kiện rất tốt cho em trong
suốt thời gian làm đồ án.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã tận tình giúp đỡ em trong suốt
thời gian em học ở trường.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, tháng 7 năm 2016
Sinh viên
Nguyễn Thị Phương Thảo
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 1
PHẦN I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT ……………………………………………………. 2
A. TỔNG QUAN VỀ CHẤT TẨY RỬA ………………………………………………… 2
1. Giới thiệu chung về chất tẩy rửa ……………………………………………………….. 2
2. Chất hoạt động bề mặt ………………………………………………………………………. 2
3. Sức căng bề mặt/ giao diện ………………………………………………………………… 6
4. Cơ chế tẩy rửa ………………………………………………………………………………….. 9
5. Lựa chọn và yêu cầu với chất hoạt động bề mặt ……………………………….. 15
B. TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI VẢI SỢI ………………………………………….. 16
1. Giới thiệu chung về vải sợi ………………………………………………………………. 16
2. Tiền xử lý vải sợi và các nguồn nhiễm bẩn ……………………………………….. 20
C. TỔNG QUAN VỀ DẦU THÔNG …………………………………………………….. 22
PHẦN II: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM .. 25
A. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………………. 25
B. BIẾN TÍNH DẦU THÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HYDRAT HÓA
TỔNG HỢP CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT ………………………………………… 29
II. Tổng hợp chất hoạt động bề mặt từ dầu thông bằng phương pháp
hydrat hóa ……………………………………………………………………………………………. 32
C. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TẨY RỬA CỦA CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ
MẶT ĐÃ ĐIỀU CHẾ ……………………………………………………………………………. 35
PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ………………………. 37
I. So sánh kết quả của dầu thông hydrat hóa có tác động cơ học và dầu
thông hydrat hóa không có tác động cơ học, và sản phẩm tẩy rửa OMO. .. 37
II. So sánh khả năng tẩy rửa của dầu thông hydrat hóa có tác động cơ học,
sản phẩm tẩy rửa OMO khi pha loãng và khi không pha loãng ……………… 39
III. So sánh khả năng tẩy rửa của dầu thông hydrat hóa có tác động cơ học
trong các khoảng thời gian khác nhau …………………………………………………… 41
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 45
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Thành phần của sơ bông chín ……………………………………………………. 17
Bảng 2: Các loại sợi dệt …………………………………………………………………………. 19
Bảng 3: Thành phần hóa học của dầu thông ở nước ta và các nước khác …. 23
Bảng 4: Tính chất của các cấu tử trong dầu thông: …………………………………. 23
DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1: Sự hình thành các Mixen ……………………………………………………………. 8
Hình 2: Tẩy vết bẩn theo cơ chế Rolling UP trên vải Polyester …………………. 14
Hình 3: Sơ đồ quy trình điều chế axit ρ – toluensulfonic ………………………….. 30
Hình 4: Điều chế ρ – toluensunfonic ………………………………………………………. 32
Hình 5:Sơ đồ tổng hợp chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp hydrat hóa
…………………………………………………………………………………………………………….. 33
Hình 6: Tổng hợp chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp hydrat hóa ….. 35
Hình 7: Mẫu vải trắng và mẫu vải bẩn ……………………………………………………. 37
Hình 8: Ảnh mẫu vải khả năng tẩy rửa của dầu thông hydrat hóa có tác động
cơ học, dầu thông hydrat hóa không có tác động cơ học, sản phẩm tẩy rửa
OMO …………………………………………………………………………………………………….. 38
Hình 9: Ảnh mẫu vải khả năng tẩy rửa của dầu thông hydrat hóa có tác động
cơ học khi pha loãng và không pha loãng ……………………………………………….. 40
Hình 10:Ảnh mẫu vải so sánh khả năng tẩy rửa của dầu thông hydrat hóa và
sản phẩm tẩy rửa OMO có tác động cơ học khi pha loãng………………………… 40
Hình 11: Ảnh mẫu vải khả năng tẩy rửa của dầu thông hydrat hóa có tác
động cơ học trong các khoảng thời gian khác nhau …………………………………. 42
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thảo – MSV: 1212301016 Trang 1
MỞ ĐẦU
Ở nước ta, nghề dệt đã có từ lâu đời. Trải qua nhiều khó khăn, cùng với sự
phát triển của các ngành công nghiệp khác, công nghiệp dệt đang từng bước
khẳng định tầm quan trọng trong đời sống hằng ngày. Các sản phẩm tạo ra ngày
càng phong phú đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.
Các loại vải sợi làm từ thiên nhiên hay hóa học đều tồn tại một lượng tạp
chất nhất định, và sau khi dệt lại chứa thêm hồ, dầu mỡ từ máy dệt, ảnh hưởng
không nhỏ đến quá trình in nhuộm, sử dụng vải. Vì vậy, trước khi in nhuộm, ta
cần phải xử lý các tạp chất có trong vải sợi để quá trình in nhuộm được diễn ra
thuận lợi. Vải sợi sau khi loại bỏ tạp chất, sẽ có độ trắng sáng, dễ thấm nước,
mềm mại, không những thế còn tăng khả năng hấp thụ thuốc nhuộm giúp cho
quá trình nhuộm màu được thuận lợi và vải sợi được đẹp.
Trước đây, hầu hết các cơ sở dệt nhuộm đều sử dụng các chất tẩy rửa được
bán trên thị trường hoặc sử dụng các biện pháp cơ học và các chất hóa học
không thân thiện với môi trường. Cho đến ngày nay, với tiến bộ của khoa học kỹ
thuật, các chất tẩy rửa liên tục được cải tiến theo hướng hiệu quả hơn và thân
thiện với môi trường. Một trong những khuynh hướng được sử dụng nhiều nhất
là biến tình dầu thực vật thành các sản phẩm có hoạt tính bề mặt cao. Từ đó,
tổng hợp chúng thành chất tẩy rửa có thành phần tối ưu, phù hợp với mục đích
tẩy rửa nhất định.
Đồ án này nghiên cứu quá trình tổng hợp chất tẩy rửa từ dầu thông hydrat
hóa để xử lý dầu mỡ trên vải sợi.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thảo – MSV: 1212301016 Trang 2
PHẦN I:
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
A. TỔNG QUAN VỀ CHẤT TẨY RỬA [1],[2]
1. Giới thiệu chung về chất tẩy rửa[1]
Chất tẩy rửa là chất được dùng để làm tăng tác dụng tẩy sạch của nước với
các chất bẩn có tính dầu (Không tan trong nước). Khi hòa tan trong nước, chất
tẩy rửa làm giảm sức căng bề mặt giữa nước và các chất bẩn có tính dầu, nhờ đó
làm cho chất bẩn dễ thấm ướt và dễ bị lôi kéo ra khỏi bề mặt dính bẩn, đi vào
môi trường nước. Kết quả là bề mặt dính bẩn được tẩy rửa sạch.
Chất tẩy rửa là những chất hoạt động bề mặt – có thể là vô cơ hoặc hữu cơ.
Các chất tẩy rửa thuộc loại vô cơ có thể là các chất có kiềm tính, các muối trung
tính và các chất không tan trong nước như cao lanh, bentonit. Các chất tẩy rửa
thuộc loại hữu cơ có thể chia ra loại cation, anion, lưỡng tính, có khả năng ion
hóa, không có khả năng ion hóa, loại ít bọt, loại nhiều bọt Xét về phạm vi,
khả năng sử dụng, các chất tẩy rửa thuộc loại hữu cơ có tác dụng ưu việt hơn các
chất tẩy rửa thuộc loại vô cơ.
Chất tẩy rửa thông dụng là muối natri của axit béo (xà phòng) hoặc các
chất hoạt động bề mặt tổng hợp có hoạt tính ion và phi ion như natri nauryl
sulfat, natri dodexyl benzensulfonat, alkylamit Để tăng hiệu quả tẩy rửa các
chất hoạt động bề mặt, trong các chất tẩy rửa thương phẩm (kem giặt, bột giặt)
người ta còn đưa thêm vào các chất phụ gia vô cơ như natri tripoliphotphat, natri
sulfat, natri cacbonat Theo xu thế hiện nay, để bảo vệ môi sinh, người ta thiên
về sản xuất và sử dụng các chất tẩy rửa với các phụ gia dễ phân hủy sinh học, ít
độc.
2. Chất hoạt động bề mặt[1]
Chất hoạt động bề mặt là thành phần quan trọng nhất của chất tẩy rửa. Nó
có mặt ở tất cả các chất tẩy rửa khác nhau với nhiệm vụ là tẩy đi các vết bẩn và
những chất lơ lửng trong nước giặt để cho chúng không bám trở lại trên bề mặt.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thảo – MSV: 1212301016 Trang 3
Chất hoạt động bề mặt là hợp chất hóa học có sức căng bề mặt nhỏ hơn sức
căng bề mặt của dung môi, và trong dung dịch, nồng độ của nó ở bề mặt cao hơn
trong dung dịch, làm giảm sức căng bề mặt của dung dịch. Nếu có nhiều hơn hai
chất lỏng không hòa tan thì chất hoạt động bề mặt làm tăng diện tích tiếp xúc
giữa hai chất lỏng đó. Khi hòa chất hoạt động bề mặt vào trong một chất lỏng thì
các phân tử của chất hoạt động bề mặt có xu hướng tạo đám (gọi là mixen),
nồng độ mà tại đó các phân tử bắt đầu tạo đám được gọi là nồng độ tạo đám giới
hạn.
Những chất hoạt động bề mặt quan trọng thường là những hợp chất hữu cơ
gồm hai phần: Phần phân cực (phần ưa nước) và phần không phân cực (phần kị
nước). Axit béo là chất hoạt động bề mặt gồm gốc hydrocacbon là phần không
phân cực và nhóm cacboxyl là phần phân cực. Tính ưa, kỵ nước của một chất
hoạt động bề mặt được đặc trưng bởi một thông số là độ cân bằng ưa kỵ nước
(Hydrophilic Lipophilic Balance – HLB), giá trị này có thể từ 0 đến 40. HLB
càng cao thì hóa chất càng dễ hòa tan trong nước, HLB càng thấp thì hóa chất
càng dễ hòa tan trong các dung môi không phân cực như dầu. Chất hoạt động bề
mặt được sử dụng phổ biến trong công nghiệp, ví dụ trong việc chuyển quặng,
điều chế các chất tẩy rửa
Tùy theo tính chất mà chất hoạt động bề mặt được phân theo các loại khác
nhau. Nếu xét theo tính chất hoạt động của đầu phân cực của phân tử chất hoạt
động bề mặt thì có thể phân chúng thành bốn loại sau:
 Chất hoạt động bề mặt cation.
 Chất hoạt động bề mặt anion.
 Chất hoạt động bề mặt không ion.
 Chất hoạt động bề mặt lưỡng tính.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thảo – MSV: 1212301016 Trang 4
a. Chất hoạt động bề mặt anion
Chất hoạt động bề mặt mà khi hòa tan vào nước phân ly ra ion hoạt động bề
mặt âm, chiếm phần lớn kích thước toàn bộ phân tử hay chính là mạch
Hidrocacbon khá dài, và ion thứ hai không có tính hoạt động bề mặt. Đó là chất
hoạt động bề mặt anion.
Có khả năng hoạt động bề mặt mạnh nhất so với các loại khác. Làm tác
động tẩy rửa chính trong khi phối liệu. Khả năng lấy dầu cao. Tạo bọt to nhưng
kém bền… Bị thụ động hóa hay mất khả năng tẩy rửa trong nước cứng, nước
cứng tạm thời, các ion kim loại nặng (Fe3+, Cu2+…)
Chất hoạt động bề mặt anion rất đa dạng và từ rất lâu con người đã biết sử
dụng trong công việc giặt giũ. Chia làm hai loại chính.
Có nguồn gốc thiên nhiên: Đó chính là sản phẩm từ phản ứng xà phòng hóa
của các estec axit béo với glyxerin (dầu cọ, dầu dừa, dầu nành, dầu lạc, dầu cao
su… mỡ heo, mỡ cừu, mỡ bò, mỡ hải cẩu, mỡ cá voi…)
Có nguồn gốc từ dầu mỏ: Thông qua phản ứng ankyl hóa, sunfo hóa các
dẫn xuất anlkyl, aryl, ankylbenzen sunfonic.
b. Chất hoạt động bề mặt cation
Chất hoạt động bề mặt cation được coi là chất đối nghịch với chất hoạt
động bề mặt anion dựa trên mối quan hệ điện tích. Một lượng nhỏ chất hoạt
động bê mặt cation thêm vào chất hoạt động bề mặt anion hay thậm chí là chất
hoạt động bề mặt không ion có thể sẽ nâng cao việc thực hiện quá trình tẩy rửa.
Các chất hoạt động bề mặt không ion cho phép sự có mặt của chất cation và hỗn
hợp của hai loại này được sử dụng cho chất tẩy rửa đặc biệt là để làm mềm sợi
vải.
Một số chất hoạt động bề mặt cation tiêu biểu như: Dialkyl dimetyl amino
clorua (DADMAC), các imidazoli bậc bốn sử dụng như là các chất làm mền
đậm đặc, alkyl dimetyl benzyl amino clorua (AMBAC).
c. Chất hoạt động bề mặt không ion
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thảo – MSV: 1212301016 Trang 5
Chất hoạt động bề mặt không ion là những chất hoạt động bề mặt hòa tan
trong nước nhưng không bị phân ly thành ion. Đa số chúng là dẫn xuất của
polietylenglycol có công thức tổng quát:
R – O – (CH2 – CH2 – O)n – CH2 – CH2 – OH hoặc
R – O – (CH2 – CH2 – O)n – OH
R – COO – (CH2 – CH2 – O)n – CH2 – CH2 – OH
Trong đó: Gốc R – ankyl là phần kỵ nước, còn gốc polietylenglycol là phần
ưa nước tạo nên khả năng hòa tan của chất hoạt động bề mặt. Khi số nhóm – OH
hoặc nhóm etylen oxit tăng lên thì khả năng hòa tan tăng lên, điều này cho phép
tăng chiều dài mạch cacbon mà vẫn đảm bảo khả năng hòa tan trong nước của
chất hoạt động bề mặt. Dung dịch chất hoạt động bề mặt này thường tạo nên môi
trường trung tính pH = 7, bền với nước cứng, axit, kiềm và kim loại. Đây là chất
hoạt động bề mặt có chức năng đa dạng nhất nên được sử dụng rất rộng rãi trong
các quá trình nấu tẩy, giặt, nhuộm – in hoa và hoàn tất cho nhiều loại vải sợi
khác nhau.
d. Chất hoạt động bề mặt lưỡng tính
Chất hoạt động bề mặt lưỡng tính là chất hoạt động bề mặt mà trong phân
tử của chúng có chứa cả nhóm axit và nhóm bazo: nhóm axit hoặc là
cacbonxylic hoặc sulfonat, còn nhóm bazo thường là nhóm amin. Những chất
này trong môi trường axit chúng phân ly như chất hoạt động bề mặt cation, còn
trong môi trường kiềm chúng thể hiện chức năng của loại anion. Chúng có ái lực
với protein và cellulose đồng thời có ưu thế khi phối trộn với các chế phẩm có
đặc tính anion.
Các chất lưỡng tính tan trong nước nhưng tại điểm đẳng nhiệt tan là kém
nhất. Chất hoạt động bề mặt loại này có tính tương hợp tốt với các chất hoạt
động bề mặt loại khác. Khả năng hoạt động của các chất lưỡng tính thay đổi
trong khoảng rộng và phụ thuộc vào khoảng cách giữa các nhóm mang điện, khả
năng hoạt động bề mặt cao nhất là tại điểm đẳng nhiệt.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thảo – MSV: 1212301016 Trang 6
Chất hoạt động bề mặt lưỡng tính rất thích hợp cho da nhờ đặc tính dầu
nhẹ, ổn định, thường được dùng trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân và một số
sản phẩm làm sạch gia dụng.
Một số chất hoạt động bề mặt lưỡng tính điển hình:
 Alkyl amido propyl betain
 Alkyl amido propyl sulfobetain
 Sulfonat betain
 Betain etoxy hóa
 Dodecyl betain
 Dodecyl dimethyllamine oxide
 Cocamidopropyl betain
 Coco ampho glycinate
3. Sức căng bề mặt/ giao diện[2],[11]
a. Sức căng bề mặt
Các lực hút được gọi là những lực Van Der Waals – tác động giữa các phân
tử.Trong một chất lỏng cho sẵn, một phân tử riêng biệt cứ mỗi lúc lại ở vào vị trí
trung tâm của một trường lực giữa những lực hấp dẫn lẫn nhau, mang dạng hình
cầu đối xứng,trường lực này được tạo nên bởi những phân tử kế cận. Hợp lực
của Van Der Waals này bằng không.
Nhưng trên mặt của chất lỏng thì mọi sự diễn ra khác hẳn: các phân tử lại
bị đặt vào một trường lực không đối xứng. Về phía pha khí, hấp dẫn lực, do các
phân tử bị phân tán mỏng, thì hầu như không đáng kể. Về phía chất lỏng, lực hút
được tạo ra từ các phân tử tương tự, cũng mạnh mẽ như ở ngay giữa lòng chất
lỏng đó.
Do đó, các phân tử ở trên bề mặt chất lỏng chịu tác dụng bởi một hợp lực
có khuynh hướng đẩy các phân tử này về phía bên trong. Trên bình diện vĩ mô,
hợp lực này tác động để thu nhỏ bề mặt trống trải tiếp giáp với không khí.
Chẳng hạn lực này sẽ tạo dạng hình cầu khi một giọt nước rơi tự do trong chân
không. Trường lực không cân đối ở bề mặt chất lỏng có thể tượng trưng bởi một
lượng “năng lượng tự do bề mặt”.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thảo – MSV: 1212301016 Trang 7
N

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp hydrat hóa dầu thông để xử lý dầu mỡ trên vải sợi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *