[block id=”bo-sung-1″]


Kinh tế phát triển kéo theo sự phát triển về cơ sở hạ tầng nên nhu cầu về
vật liệu xây dựng là rất lớn. Chính vì vậy, ngành công nghiệp sản xuất vật liệu
xây dựng luôn là nghành được đầu tư, ưu tiên phát triển trước. Và trên thực tế ở
nước ta, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng luôn gắn liền với sự phát triển của
đất nước, mạnh nhất là từ khi thống nhất đất nước (1975) đến nay.
Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được về mặt kinh tế thì những hệ
lụy về môi trường, đến sức khỏe con người do tác động của quá trình sản xuất
vật liệu xây dựng đang là những thách thức lớn đối với nước ta.
Là một bộ phận quan trọng của nghành sản xuất vật liệu xây dựng, công
nghiệp sản xuất xi măng đã phát triển từ rất sớm và ngày càng được đầu tư công
nghệ hiện đại để nhằm nâng cao năng lực sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi
trường nhằm đáp ứng cho nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, ở một số vùng hiện
nay, việc sản xuất xi măng vẫn còn áp dụng công nghệ lò đứng (là công nghệ đã
cũ và lạc hậu), một công nghệ phát thải khói bụi trực tiếp ra không khí mà
không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường sống tại vùng đồng thời, để lại những
hậu quả tiêu cực cho sức khỏe của con người và xã hội.
Cách trung tâm Hải Phòng 20km về phía Tây, nhà máy xi măng Vicem
Hải Phòng là một ví dụ điển hình phản ánh những hệ lụy mà công nghiệp khai
thác và chế biến xi măng mang lại. Chính vì vậy, là người sống trong vùng, tôi
quyết định chọn đề tài: “Thiết kế hệ thống xử lý bụi ở phân xưởng đóng bao của
công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hải Phòng”


pdf54 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Thiết kế hệ thống xử lý bụi ở phân xưởng đóng bao của công ty TNHH một thành viên xi măng vicem hải phõng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001:2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Vũ Thị Mai
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Đặng Chinh Hải
HẢI PHÒNG – 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI Ở PHÂN XƢỞNG
ĐÓNG BAO CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XI MĂNG VICEM HẢI PHÕNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Vũ Thị Mai
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Đặng Chinh Hải
HẢI PHÒNG – 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên:Vũ Thị Mai Mã SV: 1312301028
Lớp: MT1701 Ngành: Kỹ thuật Môi Trường
Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý bụi ở phân xưởng đóng bao của công ty
TNHH một thành viên xi măng vicem Hải Phòng
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Đặng Chinh Hải
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họvà tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày …..tháng ….. năm2017
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày ….. tháng ….. năm 2017
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …. tháng …. năm 2017
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2017
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian vừa học qua, em đã được các thầy cô trong khoa
môi trường tận tình chỉ dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu, khóa luận tốt
nghiệp này là dịp để em tổng hợp lại những kiến thức đã học, đồng thời rút ra
những kinh nghiệm cho bản thân cũng như trong các phần học tiếp theo.
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn
giảng viên ThS. Đặng Chinh Hải đã tận tình hướng dẫn, cung cấp cho em những
kiến thức quý báu, những kinh nghiệm trong quá trình hoàn thành khóa luận tốt
nghiệpnày.
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa Môi Trường đã giảng dạy, chỉ
dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong suốt thời gian vừa qua.
Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên trong đồ án này còn
nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và bạn bè
nhằm rút ra những kinh nghiệm cho công việc sắp tới.
Hải Phòng, Ngày tháng năm 2017
Sinh viên thực hiện
Vũ Thị Mai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………. 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ……………………………………………………………………. 2
1.1 Giới thiệu về công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hải Phòng …… 2
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị …………………………………………. 2
1.1.2 Về tầm nhìn …………………………………………………………………………………….. 3
1.1.3 Sứ mệnh ………………………………………………………………………………………….. 3
1.1.4 Giá trị cốt lõi …………………………………………………………………………………… 3
1.2 Tổng quan về ngành công nghiệp xi măng Việt Nam ……………………………… 3
1.2.1 Vai trò và nhu cầu xi măng ……………………………………………………………….. 3
1.2.2 Phân loại xi măng …………………………………………………………………………….. 4
1.3 Sơ lược về xi măng ……………………………………………………………………………… 5
1.4 Giới thiệu về bụi xi măng và các phương pháp xử lí ……………………………….. 5
1.4.1 Sơ lược về bụi …………………………………………………………………………………. 5
1.4.2 Bụi xi măng : …………………………………………………………………………………… 6
1.4.3 Dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng và nguồn phát thải bụi trong quá
trình sản xuất: ………………………………………………………………………………………….. 7
1.4.4 Đặc trưng ô nhiễm bụi và khí thải của các nhà máy sản xuất xi măng ………… 8
1.4.5 Các phương pháp xử lý …………………………………………………………………….. 9
1.4.5.1 Phương pháp lọc bụi khô ……………………………………………………………….. 9
1.4.5.2 Phương pháp lọc tĩnh điện : ……………………………………………………………… 12
1.4.5.3 Phương pháp lọc bụi ướt : …………………………………………………………….. 13
CHƢƠNG 2 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI Ở PHÂN XƢỞNG
ĐÓNG BAO CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG
VICEM HẢI PHÒNG …………………………………………………………………………… 15
2.1 Cơ sở lựa chọn ………………………………………………………………………………….. 15
2.2 Sơ đồ công nghệ ……………………………………………………………………………….. 16
2.3 Thiết bị lọc bụi tay áo ………………………………………………………………………… 18
2.3.1 Sơ đồ cấu tạo của thiết bị lọc bụi tay áo : ………………………………………….. 18
2.2.2 Cơ chế của quá trình lọc : ………………………………………………………………… 19
2.3.3 Nguyên lý hoạt động thiết bị lọc bụi tay áo : ……………………………………… 20
2.3.4 Vật liệu lọc của thiết bị lọc bụi tay áo : …………………………………………….. 21
2.3.5 Thông số vận hành của thiết bị : ……………………………………………………… 22
2.4 Tính toán thiết bị ………………………………………………………………………………. 23
2.4.1 Hiệu suất thiết bị ……………………………………………………………………………. 23
2.4.2 Khối lượng bụi thu được: ………………………………………………………………… 25
2.4.3Tính toán trở lực và chọn quạt : ………………………………………………………… 26
2.4.4. Tính toán cơ khí của thiết bị ……………………………………………………………. 34
2.5 Thiết kế ……………………………………………………………………………………………. 36
CHƢƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………………… 41
3.1 Kết luận : …………………………………………………………………………………………. 41
3.2 Kiến nghị : ……………………………………………………………………………………….. 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 43
PHỤ LỤC …………………………………………………………………………………………….. 44
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh tế ngành xi măng 2007 – 2010 …………………………….. 4
Bảng 2: Dự báo nhu cầu xi măng đến năm 2020 ………………………………………….. 4
Bảng 3: So sánh các thiết bị lọc bụi ………………………………………………………….. 14
Bảng 4: So sánh hiệu suất lọc của các loại vải……………………………………………. 20
Bảng 5: Thông số vận hành của thiết bị …………………………………………………….. 22
Bảng 6: Hệ số lưu lượng nguồn thải Kp ……………………………………………………. 24
Bảng 7: Hệ số vùng, khu vực Kv ……………………………………………………………… 24
DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Cấu tạo buồng lắng bụi đơn và kép ……………………………………………….. 9
Hình 3: Sơ đồ nguyên lý thiết bị lọc bụi túi vải ………………………………………….. 11
Hình 4: Sơ đồ ngyên lý thiết bị lọc bụi tĩnh điện ………………………………………… 12
Hình 5: Thiết bị lọc bụi kiểu ống tay áo nhiều đơn nguyên giũ bụi bằng cơ cấu
rung và thổi khí ngược chiều ……………………………………………………………………. 18
Hình 6: Thiết bị lọc bụi ống tay áo có khung lồng và có hệ thống phụt khí nén
kiểu xung lực để giũ bụi ………………………………………………………………………….. 19
Hình 7: Hình chiếu đứng và hình chiếu ngang của túi lọc ……………………………. 37
Hình 8:Mặt cắt thiết bị lọc bụi tay áo ………………………………………………………… 38
Hình 9: Sơ đồ phân bố túi lọc trong nhà xưởng ………………………………………….. 39
Hình 10: Sơ đồ bố trí túi lọc trong nhà xưởng ……………………………………………. 40
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng
Vũ Thị Mai – 1312301028 – MT1701 1
MỞ ĐẦU
Kinh tế phát triển kéo theo sự phát triển về cơ sở hạ tầng nên nhu cầu về
vật liệu xây dựng là rất lớn. Chính vì vậy, ngành công nghiệp sản xuất vật liệu
xây dựng luôn là nghành được đầu tư, ưu tiên phát triển trước. Và trên thực tế ở
nước ta, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng luôn gắn liền với sự phát triển của
đất nước, mạnh nhất là từ khi thống nhất đất nước (1975) đến nay.
Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được về mặt kinh tế thì những hệ
lụy về môi trường, đến sức khỏe con người do tác động của quá trình sản xuất
vật liệu xây dựng đang là những thách thức lớn đối với nước ta.
Là một bộ phận quan trọng của nghành sản xuất vật liệu xây dựng, công
nghiệp sản xuất xi măng đã phát triển từ rất sớm và ngày càng được đầu tư công
nghệ hiện đại để nhằm nâng cao năng lực sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi
trường nhằm đáp ứng cho nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, ở một số vùng hiện
nay, việc sản xuất xi măng vẫn còn áp dụng công nghệ lò đứng (là công nghệ đã
cũ và lạc hậu), một công nghệ phát thải khói bụi trực tiếp ra không khí mà
không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường sống tại vùng đồng thời, để lại những
hậu quả tiêu cực cho sức khỏe của con người và xã hội.
Cách trung tâm Hải Phòng 20km về phía Tây, nhà máy xi măng Vicem
Hải Phòng là một ví dụ điển hình phản ánh những hệ lụy mà công nghiệp khai
thác và chế biến xi măng mang lại. Chính vì vậy, là người sống trong vùng, tôi
quyết định chọn đề tài: “Thiết kế hệ thống xử lý bụi ở phân xưởng đóng bao của
công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hải Phòng”
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng
Vũ Thị Mai – 1312301028 – MT1701 2
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu về công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hải Phòng
Tên công ty: Công ty TNHH một thành viên VICEM Hải Phòng
Tên giao dịch: Công ty xi măng Hải Phòng
Tên tắt: HPCC
Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức- Xã Minh Tân – Huyện Thuỷ Nguyên- TP Hải
Phòng
Thành lập: Ngày 25 tháng 12 năm 1899
Công suất thiết kế: Nhà máy cũ 350.000 tấn Xi măng/năm
Nhà máy mới (hoạt động từ cuối năm 2005) 1.400.000 tấn/ năm.
Website:
Email: info@ximanghaiphong.com.vn, sales@ximanghaiphong.com.vn
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị
Xi măng là một trong những cơ sở công nghiệp được hình thành và phát triển
sớm nhất ở Việt Nam. Cái nôi đầu tiên của Ngành xi măng Việt Nam là Nhà
máy Xi măng Hải Phòng, được khởi công xây dựng ngày 25/12/1899 với nhãn
mác con Rồng Xanh, Rồng Đỏ đã có mặt tại Hội chợ triển lãm Liege (Pháp)
năm 1904 và hàng vạn tấn xi măng Hải Phòng đã có mặt trên thị trường tiêu thụ
ở các nước như vùngViễn Đông,Vladivostoc,Java (Indonesia), Hoa Nam (Trung
Quốc), Singapore…
Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết năm 1954, Miền Bắc nước ta tiến
hành công cuộc cải tạo và xây dựng XHCN, còn Miền Nam tiếp tục cuộc cách
mạng dân tộc dân chủ. Nhà máy xi măng Hải Phòng được khôi phục và phát
triển vừa sản xuất vừa chiến đấu bảo vệ nhà máy trong các cuộc bắn phá ác liệt
bằng máy bay của Mỹ để đáp ứng nhu cầu xi măng phục vụ cho các công trình
quốc phòng và phát triển kinh tế ở Miền Bắc.
Sau ngày 30/4/1975, Đất nước hoàn toàn toàn thống nhất, ngoài Nhà máy xi
măng Hải Phòng và một số cơ sở xi măng lò đứng, ngành xi măng còn tiếp quản
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng
Vũ Thị Mai – 1312301028 – MT1701 3
nhà máy xi măng Hà Tiên với công suất 300.000 tấn/năm, sản xuất theo phương
pháp ướt đã được xây dựng từ thời Mỹ – Ngụy.
1.1.2 Về tầm nhìn
Vicem Hải Phòng trở thành doanh nghiệp tiên phong sáng tạo, cung cấp các sản
phẩm xi măng, vật liệu xây dựng với chất lượng và dịch vụ vượt trội , được tối
ưu hóa cho nhu câu sử dụng ở vùng duyên hải, biển đảo.
1.1.3 Sứ mệnh
 Đối với khách hàng : Đem lại sự yên tâm và tin cậy bằng cam kết cao
nhất về chất lượng và dịch vụ hoàn hảo
 Đối với người lao động : Cam kết tạo dựng môi trường làm việc gắn kết
và chuyên nghiệp, cơ hội phát triền và đãi ngộ dựa trên năng lực và hiệu
quả công việc.
 Đối với cộng đồng : Có trách nhiệm đối với môi trường và sự phát triển
cộng đồng.
1.1.4 Giá trị cốt lõi
 Vicem Hải Phòng là người đồng hành tin cậy của khách hàng và đối tác.
 Vicem Hải Phòng không ngừng cải tiến và đổi mới trong công việc ,
phát triển các giải pháp hiệu quả cho khách hàng
 Vicem Hải Phòng cam kết trách nhiệm trong công việc và đối với cộng
đồng.
1.2 Tổng quan về ngành công nghiệp xi măng Việt Nam
1.2.1 Vai trò và nhu cầu xi măng
Xi măng là một trong những cơ sở công nghiệp được hình thành và phát
triển sớm nhất ở Việt Nam. Cái nôi đầu tiên của Ngành xi măng Việt Nam là
Nhà máy Xi măng Hải Phòng, được khởi công xây dựng ngày 25/12/1899 với
nhãn mác con Rồng Xanh, Rồng Đỏ đã có mặt tại Hội chợ triển lãm Liege
(Pháp) năm 1904 và hàng vạn tấn xi măng Hải Phòng đã có mặt trên thị trường
tiêu thụ ở các nước như vùng Viễn đông, Vladivostoc, Java (Indonesia), Hoa
Nam (Trung Quốc), Singapore… Đến nay đã có khoảng 90 Công ty, đơn vị
tham gia trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất xi măng trong cả nước, trong
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng
Vũ Thị Mai – 1312301028 – MT1701 4
đó: khoảng 33 thành viên thuộc tổng công ty xi măng Việt Nam, 5 công ty liên
doanh, và hơn 50 công ty nhỏ và các trạm nghiền khác.
Theo thống kê từ năm 1991 đến năm 1996, nhu cầu xi măng tại Việt Nam
có sự tăng trưởng đột biến ở mức bình quân trên 20% mỗi năm. Trong khi ấy
tăng trưởng sản lượng xi măng cả nước chỉ đạt mức bình quân 15% mỗi năm và
hầu hết các nhà máy xi măng lò quay đã đạt sản lượng tối đa. Vì vậy để đáp
ứng đủ nhu cầu xi măng cho xây dựng trong thời gian này, nước ta phải nhập
khẩu tới 6,37 triệu tấn xi măng. Cung ứng xi măng cả nước giai đoạn từ 2007
đến 2010 bình quân mỗi năm tăng khoảng 7 triệu tấn. nhu cầu cả nước tăng
khoảng 4,2 triệu tấn/năm. Tổng cung xi măng vào năm 2010 đạt khoảng 59,02
triệu tấn so với tổng cầu 49,4 triệu tấn.
Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh tế ngành xi măng 2007 – 2010
Đơn vị Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020
Xi măng ( triệu tấn) 59,02 88,5 112
(Theo quyết định số 121/08 QĐ-TTg)
Bảng 2: Dự báo nhu cầu xi măng đến năm 2020
Trong những năm qua ngành xi măng đóng góp một phần không nhỏ vào
tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam, trung bình từ 10% – 12% GDP. Vì thế
Chính phủ xác định Xi măng là ngành phát triển chiến lược nhằm hỗ trợ phát
triển kinh tế.
1.2.2 Phân loại xi măng
Hiện tại, theo tiêu chuẩn Việt nam, ngoài hai chủng loại xi măng pooclăng
thông dụng được ký hiệu là PC và PCB còn có quy định một số loại xi măng
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng
Vũ Thị Mai – 1312301028 – MT1701 5
đặc biệt bao gồm:
-Xi măng pooclăng trắng, ký hiệu: PCW.
-Xi măng pooclăng puzôlan, ký hiệu: PCPuz.
-Xi măng pooclăng xỉ hạt lò cao, tiêu chuẩn hiện hành không quy định ký hiệu.
-Xi măng pooclăng bền sunphát, ký hiệu: PCS và PCHS.
-Xi măng pooclăng ít toả nhiệt, ký hiệu: PCLH
1.3 Sơ lƣợc về xi măng
Xi măng (từ tiếng Pháp: ciment) là chất kết dính thủy lực được tạo thành
bằng cách nghiền mịn clinker, thạch cao thiên nhiên và phụ gia. Khi tiếp xúc với
nước thì xảy ra các phản ứng thủy hóa và tạo thành một dạng hồ gọi là hồ xi
măng. Tiếp đó, do sự hình thành của các sản phẩm thủy hóa, hồ xi măng bắt đầu
quá trình ninh kết sau đó là quá trình hóa cứng để cuối cùng nhận được một
dạng vật liệu có cường độ và độ ổn định nhất định.
Vì tính chất kết dính khi tác dụng với nước, xi măng được xếp vào loại
chất kết dính thủy lực.
Các nguyên liệu chính dùng để sản xuất xi măng là đá vôi, đá sét được
khai thác từ các mỏ gần nhà máy. Ngoài ra còn sử dụng các nguyên liệu điều
chỉnh như quặng sắt, silica (hoặc bôxit)
1.4 Giới thiệu về bụi xi măng và các phƣơng pháp xử lí
1.4.1 Sơ lƣợc về bụi
Bụi là một tập hợp nhiều hạt, có kích thước nhỏ bé, tồn tại lâu trong
không khí dưới dạng bụi bay, bụi lắng và các hệ khí dung nhiều pha gồm hơi
khói mù. Bụi là hệ thống bao gồm hai pha : pha khí và pha rắn rời rạc.
Các loại bụi nói chung thường có kích thước từ 0,001µm – 10µm (micron)
bao gồm tro, muội, khói và những hạt chất rắn tồn tại dưới dạng hạt rất nhỏ,
chuyển động theo kiểu Brown, hoặc rơi xuống đất với tốc độ không đổi theo
định luật Stock. Loại bụi này thường gây tổn thương nặng cho cơ quan hô hấp,
nhất là bệnh phổi nhiễm bụi thạch anh (silicosis) do thở hít không khí có bụi
bioxyt silic lâu ngày.
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng
Vũ Thị Mai – 1312301028 – MT1701 6
Bụi lắng có kích thước lớn hơn 10µm, thường rơi nhanh xuống đất theo
định luật Newton với tốc độ tăng dần. Các loại bụi này thường gây tác hại cho
da, mắt, gây nhiễm trùng, gây dị ứng.
Bụi có thể có nguồn gốc hữu cơ hoặc vô cơ. Bụi hữu cơ như bụi thực vật
(gỗ, bông), bụi động vật (len, lông, tóc), bụi nhân tạo (nhựa hóa học, cao su).
Bụi vô cơ như bụi khoáng chất (thạch anh, amiăng), bụi kim loại (sắt, đồng,
chì).
Bụi nhỏ hơn 0,1µm lơ lửng trong không khí, không ở lại phế nang. Bụi từ
0,1µm – 5µm ở lại phổi, chiếm tới 80% – 90%. Bụi từ 5µm – 10µm vào phổi
nhưng lại được đào thải ra. Bụi lớn hơn 10µm thường đọng lại ở mũi.
Bụi gây nhiều tác hại khác nhau nhưng trong đó tác hại đối với sức khỏe
con người là quan trọng nhất . Về sức khỏe, bụi có thể gây tổn thương với mắt,
da hoặc hệ tiêu hóa ( một cách ngẫu nhiên ), nhưng chủ yếu vẫn là sự xâm nhập
của bụi vào phổi thông qua hít thở.
1.4.2 Bụi xi măng :
Nhìn chung xi măng không gây bệnh bụi phổi nhưng nếu trong thành
phần của bụi xi măng có trên 2% silic tự do và tiếp xúc lâu trong một thời gian
dài có thể phát sinh bệnh bụi phổi. Động vật hít thở bụi xi măng không gây một
biến đổi bệnh lý cấp tính hoặc mãn tính nào. Tuy nhiên bụi bám trên lá và thân
cây làm cho thực vật không quang hợp được.
Quá trình phát sinh

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Thiết kế hệ thống xử lý bụi ở phân xưởng đóng bao của công ty TNHH một thành viên xi măng vicem hải phõng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *