[block id=”bo-sung-1″]

TÓM TẮT KHÓA LUẬN
Đề tài nghiên cứu: “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Long Thành, công suất 300 m3/ngày đêm” được tiến hành từ 02/2015 đến 06/2015. Đề tài bao gồm các nội dung sau:
 Tổng quan lý thuyết:
– Tổng quan về Bệnh Viện Long Thành.
– Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải Y tế.
 Các công nghệ xử lý nước thải Bệnh Viện đang được áp dụng hiện nay.
 Đề xuất 2 phương án thiết kế hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện, áp dụng QCVN 28:2010/BTNMT Cột A.
Phương án 1: Nước thải sẽ được tách 2 dòng. Sau khi nước thải y tế và sinh hoạt qua bể tự hoại, nước thải nhà ăn qua bể tách dầu thì cả 2 cùng chảy vào lưới tách rác trước khi chảy vào hố thu, sau đó được bơm vào bể điều hòa. Trong bể điều hòa có bố trí 2 bơm nhúng chìm để bơm nước qua bể Anoxic. Sau quá trình xử lý Nito nước thải sẽ tự chảy qua bể Aerotank. Sau đó chảy qua bể lắng, tiếp đến nước thải sẽ được khử trùng bằng Chlorin và xả ra nguồn tiếp nhận.
Phương án 2: Tương tự phương án 1 nhưng thay bể Anoxic và Aerotank thành bể MBBR. Sau đó chảy qua bể lắng, rồi khử trùng và xả ra nguồn tiếp nhận.

khoa_luan_thiet_ke_he_thong_xu_ly_nuoc_thai_benh_vien_da_kho

docx136 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 07/03/2018 | Lượt xem: 1052 | Lượt tải: 14download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Long Thành – Công suất 300m3/ngày đêm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG THÀNH –
CÔNG SUẤT 300M3/NGÀY ĐÊM
Tác giả
NGUYỄN THỊ THU THẢO
Khóa luận được đệ trình để đáp ứng yêu cầu
cấp bằng Kỹ Sư Ngành:
KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Giáo viên hướng dẫn
ThS.HUỲNH TẤN NHỰT
Tháng 09 năm 2015
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt 4 năm học tập và khoảng thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp, em luôn nhận được sự quan tâm, động viên và giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô, người thân và bạn bè. Em luôn trân trọng những giây phút được sống và học tập cùng với các bạn trong lớp DH11MT, được sự chỉ dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu của các thầy cô, và luôn nhận được tình thân thương của mọi người trong lớp, trong khoa mà ít ai tìm thấy ở giảng đường đại học.
Chính vì vậy, xin chân thành cám ơn đến tất cả các thầy cô khoa Môi Trường & Tài Nguyên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.
Xin đặc biệt cám ơn Thầy ThS. Huỳnh Tấn Nhựt. Cám ơn Thầy đã dành nhiều thời gian hướng dẫn, tận tình giúp đỡ và truyền đạt nhiều kinh nghiệm thực tế cho em trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp.
Chân thành cám ơn tất cả những người thân bên cạnh và các bạn sinh viên lớp DH11MT đã động viên và giúp đỡ để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Quãng thời sinh viên là những kỷ niệm mình cùng có với nhau, luôn đoàn kết, cùng nhau chia sẻ vui buồn, cùng nhau giúp đỡ học tập.
Cuối cùng, con xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến bố mẹ, anh chị em, tất cả mọi người trong gia đình luôn là nguồn động viên, là điểm tựa vững chắc, đã hỗ trợ và luôn giúp con có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Dù đã rất cố gắng nhưng không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý và sửa chữa của thầy cô và các bạn về bài khóa luận tốt nghiệp này.
Xin chân thành cám ơn.
Tp.HCM, ngày tháng năm 2015
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Thu Thảo
TÓM TẮT KHÓA LUẬN
Đề tài nghiên cứu: “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Long Thành, công suất 300 m3/ngày đêm” được tiến hành từ 02/2015 đến 06/2015. Đề tài bao gồm các nội dung sau:
Tổng quan lý thuyết:
Tổng quan về Bệnh Viện Long Thành.
Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải Y tế.
Các công nghệ xử lý nước thải Bệnh Viện đang được áp dụng hiện nay.
Đề xuất 2 phương án thiết kế hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện, áp dụng QCVN 28:2010/BTNMT Cột A.
Phương án 1: Nước thải sẽ được tách 2 dòng. Sau khi nước thải y tế và sinh hoạt qua bể tự hoại, nước thải nhà ăn qua bể tách dầu thì cả 2 cùng chảy vào lưới tách rác trước khi chảy vào hố thu, sau đó được bơm vào bể điều hòa. Trong bể điều hòa có bố trí 2 bơm nhúng chìm để bơm nước qua bể Anoxic. Sau quá trình xử lý Nito nước thải sẽ tự chảy qua bể Aerotank. Sau đó chảy qua bể lắng, tiếp đến nước thải sẽ được khử trùng bằng Chlorin và xả ra nguồn tiếp nhận.
Phương án 2: Tương tự phương án 1 nhưng thay bể Anoxic và Aerotank thành bể MBBR. Sau đó chảy qua bể lắng, rồi khử trùng và xả ra nguồn tiếp nhận.
Tính toán chi tiết các công trình đơn vị cho 2 phương án thiết kế
Tính toán chi phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải và giá thành xử lý cho 1m3 nước thải:
Giá thành xử lý 1 m3 nước thải phương án 1: 9.500VNĐ
Giá thành xử lý 1 m3 nước thải phương án 2: 7.800VNĐ
Qua tính toán thiết kế, phân tích về mặt kỹ thuật, kinh tế và vận hành đã lựa chọn phương án 2 với lý do:
Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại A theo QCVN 28: 2010/BTNMT.
Có tính khả thi cao.
Vận hành đơn giản.
Tiết kiệm đầu tư
Lập bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Đa Khoa Khu vực Long Thành theo phương án 2.
Từ phương án lựa chọn triển khai bố trí công trình và mặt bằng tổng thể trạm xử lý, công nghệ, mặt cắt chi tiết công trình đơn vị lên bản vẽ.
Xây dựng phương án vận hành và bảo trì hệ thống xử lý đã chọn.
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VÀ CHỮ VIẾT TẮT
BOD5 : Biochemical Oxygen Demand – nhu cầu oxy sinh học
BTCT : Bê tông cốt thép
BTNMT : Bộ Tài Nguyên Môi Trường
COD : Chemical Oxygen Demand – nhu cầu oxy hóa học
F/M : Food and Microorganism ratio – Tỷ số thức ăn/ Vi sinh vật
GVHD : Giáo viên hướng dẫn
HTXLNT: Hệ thống xử lý nước thải
LCR : Lưới chắn rác
MBBR : Moving Bed Biological Reacter – bể xử lý sinh học giá thể lưu động
MLSS : Mixed Liquor Suspended Solids – Chất rắn lơ lửng trong hỗn hợp bùn
MLVSS : Các chất rắn lơ lửng dễ bay hơi của hỗn hợp bùn
PCCC : Phòng cháy chữa cháy
QCVN : Quy Chuẩn Việt Nam
SRT : Thời gian lưu bùn
SS : Suspended Solid – Chất rắn lơ lửng
STT : Số Thứ Tự
SVI : Chỉ số thể tích bùn
TCXDVN : Tiêu Chuẩn Xây Dựng Việt Nam
TP.HCM : Thành Phố Hồ Chí Minh
VSS : Các chất rắn lơ lửng dễ bay hơi
WHO : Tổ chức Y tế thế giới
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1 Cơ cấu tổ chức nhân sự của bệnh viện 8
Bảng 2.2 Cân bằng đất đai 12
Bảng 2.3 Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 13
Bảng 2.4 Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải bệnh viện 17
Bảng 2.5 Thành phần nước thải bệnh viện Nhân dân 115 17
Bảng 3.1 Hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện Shevom Shaban 30
Bảng 3.2 Hiệu quả xử lý của trạm nước thải bệnh viện Ratchawithi 31
Bảng 3.3 Tính chất nước thải trước khi xử lý của bệnh viện Bình Dân 32
Bảng 3.4 Tính chất nước thải sau khi xử lý của bệnh viện Bình Dân 33
Bảng 3.5 Tính chất nước thải trước khi xử lý của bệnh viện Hùng Vương 34
Bảng 3.6 Tính chất nước thải sau khi xử lý của bệnh viện Hùng Vương 35
Bảng 3.7 Tính chất nước thải trước khi xử lý của bệnh viện Thống Nhất 36
Bảng 3.8 Tính chất nước thải sau khi xử lý của Bệnh viện Thống Nhất 37
Bảng 4.1 Tính chất nước thải đầu vào của Bệnh viện đa khoa Long Thành 39
Bảng 4.2 Qui mô cấp nước của bệnh viện 40
Bảng 4.3 Lưu lượng dùng nước theo giờ của bệnh viện. 41
Bảng 4. 4 Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý 41
Bảng 4.5 Hiệu suất xử lí phương án 1 45
Bảng 4.6 Hiệu suất xử lí phương án 2 50
Bảng 4.7 Thông số tính toán cho Bể tách dầu 51
Bảng 4.8 Thông số thiết kế lưới tách rác 52
Bảng 4.9 Thông số thiết kế hố thu 52
Bảng 4.10 Thông số thiết kế bể điều hòa 52
Bảng 4.11 Thông số thiết kế bể Anoxic 53
Bảng 4.12 Thông số kích thước bể Aerotank. 53
Bảng 4.13 Thông số thiết kế và kích thước bể lắng đứng 54
Bảng 4. 14 Thông số thiết kế bể khử trùng 55
Bảng 4. 15 Thông số thiết kế bể chứa bùn phương án 1 55
Bảng 4.16 Thông số thiết kế và kích thước bể MBBR 55
Bảng 4.17 Thông số thiết kế và kích thước bể lắng đứng 56
Bảng 4.18 Thông số thiết kế và kích thước bể chứa bùn phương án 2 56
Bảng 4.19 Khái quát dự toán kinh tế phương án 1 57
Bảng 4.20 Khái quát dự toán kinh tế phương án 2 57
Bảng PL1.1 Lưu lượng dùng nước theo giờ của bệnh viện. 62
Bảng PL1.2 Thông số tính toán cho Bể tách dầu 65
Bảng PL1.3 Thông số thiết kế lưới tách rác 65
Bảng PL1.4 Thông số thiết kế hố thu 68
Bảng PL1.5 Bảng phân bố lưu lượng vào bể điều hòa 69
Bảng PL1.6 Bảng tốc độ khí đặc trưng trong ống dẫn 71
Bảng PL1.7 Thông số thiết kế bể điều hòa 74
Bảng PL1.8 Thông số thiết kế bể Anoxic 78
Bảng PL1.9 Thông số thiết kế và kích thước bể lắng đứng 89
Bảng PL1.10 Các thông số thiết kế cho bể tiếp xúc chlorine 91
Bảng PL1.11 Liều lượng Clo cho khử trùng 91
Bảng PL1.12 Thông số thiết kế bể khử trùng 92
Bảng PL1.13 Các thông số đầu vào bể MBBR 95
Bảng PL1.14 Các thông số động học của quá trình bùn hoạt tính đối với vi khuẩn dị dưỡng (T = 200C) 96
Bảng PL1.15 Thông số chi tiết giá thể trong bể MBBR. 98
Bảng PL1.16 Các thông số thiết kế và tính toán bể MBBR 104
Bảng PL1. 17 Thông số thiết kế và kích thước bể lắng đứng 107
DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1 Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành hiện nay – quy mô 450 giường 5
Hình 2.2 Vị trí bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành 6
Hình 2.3 Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa huyện Càng Long giai đoạn 1. 15
Hình 3.1 Sơ đồ trạm xử lý nước thải bệnh viện Shevom Shaban 29
Hình 3.2 Sơ đồ trạm xử lý nước thải bệnh viện Ratchawithi ở Bangkok 31
Hình 3.3 Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải Bệnh viện Bình Dân. 33
Hình 3.4 Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải Bệnh viện Hùng Vương 35
Hình 3.5 Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải Bệnh viện Thống Nhất. 37
Hình 4.1 Sơ đồ công nghệ phương án 1 42
Hình 4.2 Sơ đồ công nghệ phương án 2 47
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
Đất nước ngày càng phát triển, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng, hoạt động của bệnh viện thì đang được cải thiện cả về chất và lượng. Hơn nữa, trong những năm gần đây, nhà nước ta còn đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo nhiều bệnh viện, cơ sở y tế trong khắp cả nước. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, các hoạt động của bệnh viện cũng thải ra một lượng lớn chất thải ảnh hưởng tới môi trường và con người. Hiện nay chỉ có một số ít bệnh viện có đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, còn lại thì cho chảy vào hệ thống thoát nước chung của thành phố. Nước thải bệnh viện bao gồm nước thải từ phẫu thuật, xét nghiệm, giặt giũ, vệ sinh của bệnh nhân, nhân viên y tếcó thể lan truyền vào môi trường bất cứ lúc nào, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong khu vực.
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, vấn đề chăm lo sức khỏe cho người dân là việc hết sức cần thiết và được quan tâm hàng đầu của chính quyền tỉnh Đồng Nai nói chung và huyện Long Thành nói riêng. Do vậy, Bệnh Viện Đa Khoa khu vực Long Thành được thành lập và đi vào hoạt động là phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế – xã hội hiện nay. Bệnh viện nằm giữa trung tâm của huyện Long Thành với loại hình hoạt động đa khoa cùng đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao và tận tâm nên rất thuận lợi cho khả năng khám chữa bệnh cho người dân. Bên cạnh đó, Bệnh viên cũng luôn quan tâm đến môi trường đặc biệt là nước thải được thải ra từ bệnh viện.
Người dân tìm đến bệnh viện đa khoa Long Thành để khám chữa bệnh ngày một đông đã thúc đẩy bệnh viện mở rộng thêm nhằm đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Nhận thức được điều đó bệnh viện đa khoa Long Thành đã có nhu cầu xây dựng thêm hệ thống nước thải cho khối mới xây dựng để đảm bảo công suất hoạt động của bệnh viện. Do đó, đề tài : “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Long Thành công suất 300m3/ngày.đêm” được thực hiện.
1.2 Mục tiêu khóa luận
Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện Đa Khoa Long Thành công suất 300 m3/ngày đêm. Nguồn tiếp nhận đạt QCVN 28: 2010/BTNMT, cột A.
1.3 Nội dung khóa luận
Tổng quan về Bệnh viện đa khoa Long Thành.
Tổng quan về đặc tính và các công nghệ xử lý nước thải y tế.
Tìm hiểu, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội và hiện trạng môi trường tại khu vực xây dựng hệ thống xử lý nước thải.
Xác định các thông số thiết kế bao gồm lưu lượng, thành phần, tính chất nước thải và nguồn xả thải.
Đưa ra các phương pháp xử lý nước thải hiệu quả và khả thi nhất cho dự án.
Tính toán thiết kế các công trình đơn vị và thể hiện phần tính toán trên các bản vẽ kỹ thuật.
Tính toán tính khả thi về mặt kinh tế cho dự án.
Lập bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải.
1.4 Phương pháp nghiên cứu
Một số phương pháp thực hiện được áp dụng trong luận văn như sau:
Phương pháp thu thập, thống kê số liệu: thu thập các tài liệu từ thư viện, sách báo, các trang mạng, một số đề tài, luận văn liên quan nhằm thu thập, xử lý số liệu đầu vào làm cơ sở đánh giá hiện trạng, tải lượng ô nhiễm do nước thải sinh hoạt gây ra khi khu căn hộ đi vào hoạt động và phục vụ cho việc tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải: số người, điều kiện tự nhiên, địa chất, thủy văn, kinh tế xã hội, lưu lượng dòng thải, nồng độ các chất ô nhiễm
Phương pháp so sánh: Phương pháp nhằm so sánh ưu khuyết điểm của các công nghệ xử lý để đưa ra giải pháp xử lý nước thải có hiệu quả hơn, so sánh được đặt tính nước thải đầu vào với quy chuẩn QCVN 28: 2010 để chọn công nghệ xử lý phù hợp.
Phương pháp tính toán: Phương pháp sử dụng các phép toán để tính toán các công trình đơn vị của hệ thống xử lý nước thải, chi phí xây dựng và vận hành hệ thống.
Phương pháp trao đổi ý kiến: Tham khảo ý kiến GVHD về các nội dung liên quan đến khóa luận.
Phương pháp phân tích và xử lý số liệu: sử dụng phần mềm Word để viết văn bản, Excel để tính toán số liệu, công cụ Power Point để trình chiếu báo cáo, Autocad để thể hiện bản vẽ.
1.5 Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của khóa luận không xét đến chất thải rắn, khí thải của nhà máy mà chỉ tập trung nghiên cứu tình trạng nước thải tại Bệnh viện đa khoa Long Thành. Từ đó, nghiên cứu phương án xử lý nước thải cho Nhà máy đạt QCVN 28: 2010/BTNMT, cột A.
1.6 Ý nghĩa đề tài
Về mặt môi trường
Xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải, tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh và hệ sinh vật thủy sinh.
Về kinh tế
Tiết kiệm tài chính cho nhà máy trong việc phải nộp phạt về phí môi trường, đồng thời môi trường đảm bảo cũng là một yếu tố cần thiết đối với khách hàng khó tính trong và ngoài nước.
Góp phần hoàn chỉnh cở sở hạ tầng cho những nhà máy chưa có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn.
Về thực tiễn
Giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường đồng nghĩa với việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở khu vực.
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN
2.1 TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN LONG THÀNH
2.1.1 Giới thiệu chung
Chủ đầu tư: SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Khu Phước Hải, tt. Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0613.844.243
Fax: 0613.546.434
Tổng Giám đốc: Ông Lê Quang Ánh
2.1.2 Sơ lược về Bệnh viện.
Quá trình hoạt động và phát triển của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành trải qua 2 giai đoạn:
Giai đoạn I: Khởi công xây dựng vào 10/07/1998 theo Quyết định số
2479 /1998 /QĐ.CT.UBT của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai với tên Bệnh viện Long Thành, sau đó đổi tên thành Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành và chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2001 với quy mô hoạt động ban đầu là 150 giường.
Giai đoạn II: Từ năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành.Từ năm 2009-2013 Bệnh viện Long Thành được giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh nội trú là 450 giường, công suất giường bệnh từ 85- 90%. Năm 2013, tổng lượt khám bệnh là 260.000 lượt tại Quyết định số 2788/QĐ – SYT ngày 20/12/2012 của Sở y tế Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sự nghiệp y tế tỉnh Đồng Nai năm 2013.
Hình 2.1 Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành hiện nay – quy mô 450 giường
2.1.3 Vị trí địa lý
Huyện Long Thành nằm ở phía Tây Nam tỉnh Đồng Nai, phía Bắc giáp TP.Biên Hòa và huyện Thống Nhất, phía Nam – Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Nam giáp huyện Nhơn Trạch, Tây giáp TP.HCM.
Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành được triển khai tại địa điểm: Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nằm trong khu hành chính của huyện Long Thành, ranh giới xác định như sau:
Phía Bắc: Nhà dân, trước nhà dân là đường Võ Thị Sáu.
Phía Nam: Đường Lý Thái Tổ ( Sân vận động).
Phía Đông: Đường Tôn Đức Thắng ( Nhà văn hóa thiếu nhi huyện).
Phía Tây: Đường Nguyễn Hữu Cảnh
Diện tích: Tổng diện tích mặt bằng của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành 41.119,2 m2, diện tích đất nằm trong quy hoạch mở đường 1.670,2 m2.Tổng diện tích đất toàn khu: 39.449,0 m2.
Hình 2.2 Vị trí bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành
2.1.4 Điều kiện khí tượng – thủy văn
Về địa hình:
Huyện Long Thành nằm trong khu vực chuyển tiếp từ vùng đồng bằng của hạ lưu sông Đồng Nai lên vùng cao thuộc huyện Xuân Lộc. Toàn huyện được chia thành 2 dạng địa hình chính với những đặc trưng chủ yếu sau:
– Dạng địa hình đồng bằng ven sông: phân bố về phía tây quốc lộ 51, thuộc địa bàn của 8 xã với diện tích tự nhiên khoảng 10000 ha, chiếm 20% diện tích tự nhiên toàn huyện.
– Dạng địa hình đồi thấp lược sóng: Phân bố về phía đông quốc lộ 51, diện tích tự nhiên 43.482ha, chiếm 80% diện tích toàn huyện, cao độ trung bình biến đổi từ 5-117m; độ dốc dao động từ 3-150; tiêu thoát nước dễ, nền móng tốt, rất thuận lợi cho xây dựng cơ sở hạ tầng và các khu công nghiệp. Tuy nhiên, do địa hình cao, nguồn nước mặt hiếm nên đa phần diện tích của vùng này thích hợp với các cây trồng cạn như: hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày.
Về khí hậu:
Bệnh viện nằm trong cùng khí hậu chung của tỉnh Đồng Nai, mang đặc điểm khí hậu gió mùa, cận xích đạo, nóng ẩm và được chia thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa khô thường bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12.
– Nắng nhiều (trung bình khoảng 2600-2700 giờ/năm), nhiệt độ cao đều trong năm) trung bình cả năm 260C, trung bình thấp nhất 250C và trung bình cao nhất cũng chỉ trong khoảng từ 28-290C).
– Lượng mưa khá (trung bình 1800-2000mm/năm), nhưng phân hóa sâu sắc theo mùa. Trong đó: mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm trên 90% lượng mưa cả năm, mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 chỉ chiếm 10% lượng mưa cả năm.
– Lượng bốc hơi trung bình 1100-1300mm/năm, trong đó mùa khô thường gấp 2-3 lần mùa mưa, tạo sự mất cân đối nghiêm trọng về chế độ ẩm, nhất là trong các tháng cuối mùa khô.
2.1.5 Qui mô – công suất phục vụ của bệnh viện
Bệnh viện đa khoa Long Thành là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của tỉnh, có đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ khoa cơ bản, có trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phù hợp, để đảm bảo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Loại hình hoạt động: Bệnh viện đa khoa khu vực.
Quy mô hoạt động: Bệnh viện có 450 giường phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ( giai đoạn 1: 150 giường, giai đoạn 2: 300 giường), công suất giường bệnh 90%, tổng số lượt khám bệnh: 260.000 lượt.
Số lượng người khám chữa bệnh trong một ngày 1500 lượt/ngày (theo số liệu thống kê của Bệnh viện).
Tổng cán bộ công nhân viên: 650 người.
2.1.6 Cơ cấu tổ chức và bộ phận chuyên môn
a. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu nhân sự của bệnh viện là 650 người, trong đó :
Bảng 2.1 Cơ cấu tổ chức nhân sự của bệnh viện
STT
Cơ cấu CBCNV trong bệnh viện
Số lượng
1
Tổng số cán bộ công nhân viên
650
– Khối Nội trú
400
– Khối Khám bệnh và Cấp cứu
250
2
Cơ cấu theo chức năng
– Các khoa
350
– Cận lâm sàng và dược
130
– Lâm sàng
100
– Các chức năng khác (quản lý, hành chính,)
70
3
Cơ cấu chuyên môn
– Đại học và trên đại học
200
– Điều dưỡng
150
– Trung học khác
110
– Dược tá
90
– Hộ lý và công nhân
100
b. Bộ phận chuyên môn
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng được thực hiện như sau:
Các phòng chức năng
Phòng hành chánh – Quản trị và tổ chức cán bộ.
Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Vật tư – Trang thiết bị y tế.
Phòng Tài chính – Kế toán.
Phòng điều dưỡng.
Các khoa
Khoa khám bệnh
Khoa hồi sức cấp cứu
Khoa nội tổng hợp, khoa ngoại tổng hợp
Khoa truyền nhiễm
Khoa phụ sản
Liên khoa Tai – Mũi – Họng, Răng hàm mặt, Mắt
Khoa xét nghiệm Huyết học, Hóa sinh, Vi sinh
Khoa chuẩn đoán hình ảnh
Khoa giải phẫu bệnh
Khoa nhi
Khoa chống nhiễm khuẩn
Khoa dinh dưỡng
Khoa đông y – vật lý trị liệu
Khoa dược
Trong đó:
Khoa khám bệnh:
Phòng cấp cứu tổng hợp (24/24)
Phòng tiểu phẩu
Phòng trữ máy móc
Phòng rửa dạ dày
Phòng sấy hấp, rửa, phơi một số phương tiện
Phòng tiếp nhận, khám bệnh, phân loại
Phòng giao ban cho CBNV, hội chẩn
Phòng thay đồ nam, nữ
Phòng nội soi sản phụ
Siêu âm tổng quát
Siêu âm tim, mạch
Siêu âm sản phụ, bứu cồ,
Khu lâm sàn:
Khoa ngoại
Phòng mổ:
Phòng mổ tổng quát
Phòng mổ chuyên khoa:
Phòng thông tim
Phòng mổ nội soi đường mật
Phòng mổ nội soi niệu
Phòng mổ nội soi ổ bụng
Ngoài ra còn có các phòng mổ đặt ở các chuyên khoa, RHM, mắt, sản, cấp cứu tổng hợp.
Khoa chống nhiễm khuẩn
Buồng sấy hấp tập trung
Buồng trữ đồ vải và kim loại trước sấy hấp.
Buồng trữ đồ sau sấy hấp
Buồng trữ hóa chất, phương tiện diệt khuẩn
Buồng làm việc CBNV
Khoa lâm sàn
Khoa ngoại
Ngoại thần kinh
Ngoại tim mạch
Ngoại tiêu hóa
Ngoại phổi thận
Khoa nội
Nội thần kinh
Nội tim mạch / khớp
Nội phổi thận
Các khoa khác:
Đơn vị thận nhân tạo
Vật lý trị liệu
Khoa giải phẩu bệnh
Khoa dược: chịu trách nhiệm quản lý dược của Bệ

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Long Thành – Công suất 300m3/ngày đêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *