[block id=”bo-sung-1″]


Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của con người. Nước trong tự
nhiên bao gồm toàn bộ nước từ các đại dương, biển vịnh sông hồ, ao suối, nước
ngầm. Trên trái đất nước ngọt chiếm một tỉ lệ rất nhỏ so với nước mặn. Nước
mặt rất cần thiết cho sự sống và phát triển, nước giúp cho các tế bào sinh vật
trao đổi chất, tham gia vào các phản ứng sinh hóa và tạo nên các tế bào mới. Vì
vậy, có thể nói rằng ở đâu có nước thì ở đó có sự sống.
Nước được dùng cho đời sống, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch
vụ. Sau khi sử dụng thì nước trở thành nước thải và chúng sẽ bị ô nhiễm với các
mức độ khác nhau. Ngày nay, cùng với sự bùng nổ dân số và tốc độ phát triển
cao của các ngành công, nông nghiệp Chúng đã để lại rất nhiều hậu quả phức
tạp, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường nước. Vấn đề này đang là mối nguy
đáng lo ngại rất nhiều người cũng như rất nhiều quốc gia trên thế giới.
Đối với một quốc gia nói chung, hay một khu vực dân cư nói riêng, bên
cạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng, đường xá nhằm tạo cảnh quan đẹp thì việc
thu gom xử lý chất thải cũng phải được quan tâm một cách đồng bộ. Các chất
thải cần phải được thu gom và xử lý triệt để nhằm tránh tình trạng xả thải trực
tiếp ra môi trường mà chưa được xử lý.
Trong đó, nước thải là một trong những thành phần chiếm lượng lớn. Khi
thải trực tiếp ra môi trường không những gây ô nhiễm môi trường tự nhiên xung
quanh mà còn làm mất mỹ quan khu dân cư, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc
sống của cộng đồng dân cư lân cận nguồn thải.Do đó, việc đầu tư xây dựng trạm
xử lý nước thải cho các khu chung cư trước khi xả vào kênh rạch thoát nước tự
nhiên là một yêu cầu cấp thiết, nhằm mục tiêu phát triển bề vững cho môi
trường tương lai và bảo vệ sức khỏe cộngđồng. Đây cũng chính là lý do đề tài
“tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3/ngày
đêm“hình thành.


pdf83 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 / ngày đêm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢIPHÒNG
——————————-
KHÓA LUẬN TỐTNGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên : Phạm Văn Định
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Mai Linh
HẢI PHÒNG – 2016
ISO 9001:2008
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————-
THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
SINH HOẠT CÔNG SUẤT 1000M3/NGÀY ĐÊM
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên : Phạm Văn Định
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Mai Linh
HẢI PHÒNG – 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Phạm Văn Định Mã SV: 1112301015
Lớp: MT1501 Ngành: Kỹ thuật Môi Trường
Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất
1000m3/ngày đêm
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận,
thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bảnvẽ).
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tínhtoán.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốtnghiệp.
..
..
..
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Linh
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 27 tháng 04 năm2016
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 08 tháng 07 năm 2016
Đã nhận nhiệmvụĐTTN Đã giao nhiệm vụĐTTN
Sinhviên Người hướngdẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2016
Hiệu trưởng
GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lượng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm
vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi bằng cả số vàchữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2016
Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian vừa học qua, em đã được các thầy cô trong khoa môi
trường tận tình chỉ dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu, khóa luận tốt nghiệp này
là dịp để em tổng hợp lại những kiến thức đã học, đồng thời rút ra những kinh nghiệm
cho bản thân cũng như trong các phần học tiếp theo.
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn giảng
viên ThS.Nguyễn Thị Mai Linh đã tận tình hướng dẫn, cung cấp cho em những kiến
thức quý báu, những kinh nghiệm trong quá trình hoàn thành khóa luận tốt
nghiệpnày.
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa Môi Trường đã giảng dạy, chỉ dẫn tạo
điều kiện thuận lợi cho chúng em trong suốt thời gian vừa qua.
Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên trong đồ án này còn nhiều
thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và bạn bè nhằm rút ra
những kinh nghiệm cho công việc sắptới.
Hải Phòng, Ngày 08 tháng 07 năm 2016
Sinh viên thực hiện
Phạm Văn Định
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
1.1. Khái niệm nước thải sinh hoạt …………………………………………………………… 2
1.2. Lưu lượng nước thải sinh hoạt ………………………………………………………….. 2
1.3. Thành phần nước thải sinh hoạt ………………………………………………………… 3
1.4. Các thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải sinh hoạt …………………….. 4
1.5. Tác động của nước thải sinh hoạt đến môi trường và con người ………….. 8
1.6. Tình hình xử lý nước thải sinh hoạt tại Việt Nam ……………………………….. 9
CHƯƠNG II. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH
HOẠT
2.1. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học …………………………………….. 10
2.1.1. Song chắn rác và lưới chắn rác ………………………………………………. 10
2.1.2. Bể lắng cát …………………………………………………………………………… 10
2.1.3. Bể lắng ……………………………………………………………………………….. 11
2.1.4. Tuyển nổi ……………………………………………………………………………. 12
2.1.6. Lọc …………………………………………………………………………………….. 12
2.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý ……………………………………… 13
2.2.1. Nguyên tắc keo tụ tạo bông …………………………………………………… 13
2.2.2. Các chất làm Keo tụ-Tạo bông ………………………………………………. 13
2.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học ………………………………….. 14
2.3.1. Phương pháp xử lý sinh học hiểu khí ……………………………………… 14
2.3.2. Bể bùn hoạt tính với vi sinh vật sinh trưởng lơ lửng …………………. 14
2.3.3. Lọc sinh học ………………………………………………………………………… 15
2.4. Phương pháp xử lý sinh học kị khí …………………………………………………… 16
2.4.1. UASB(Upflow Anareobic Sludge Blanket) …………………………….. 17
2.4.2. Quá trình lọc kị khí(Anareobic Filter Process) …………………………. 18
CHƯƠNG III. ĐỀ XUẤT, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SINH HOẠT VỚI LƯU LƯỢNG 1000m3/NGÀY
ĐÊM
3.1. Thông số tính toán hệ thống xử lý nước thải ………………………………….. 19
3.1.1. Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải ……………………………………. 19
3.1.2. Yêu cầu đối với nước thải sau khi xử lý ………………………………….. 20
3.1.3. Đề xuất, lựa chọn phương án xử lý nước thải sinh hoạt …………….. 21
CHƯƠNG IV. TÍNH TOÁN-THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH
ĐƠN VỊ
4.1. Song chắn rác ………………………………………………………………………………. 28
4.2. Bể thu gom …………………………………………………………………………………… 31
4.3. Bể điều hòa ………………………………………………………………………………….. 33
4.4. Bể Aerotank …………………………………………………………………………………. 38
4.5. Bể lắng II …………………………………………………………………………………….. 48
4.6. Bể khử trùng ………………………………………………………………………………… 53
4.7. Bể lọc áp lực ………………………………………………………………………………… 55
4.8. Bể nén bùn …………………………………………………………………………………… 59
4.9. Máy ép bùn ………………………………………………………………………………….. 62
CHƯƠNG V. DỰ TOÁN SƠ BỘ KINH PHÍ ĐẦU TƯ-VẬN
HÀNH CHO CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
5.1. Sơ bộ chi phí đầu tư xây dựng ……………………………………………………….. 64
5.2. Chi phí quản lý và vận hành ………………………………………………………….. 66
CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN ……………………………………………………………… 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………….. 71
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Tải trọng chất bẩn theo đầu người ……………………………………………….. 3
Bảng 1.2: Thành phần nước thải sinh hoạt…………………………………………………… 4
Bảng 3.1: Hệ số không điều hòa chung ko …………………………………………………. 19
Bảng 3.2: Đặc tính nước thải sinh hoạt tại khu dân cư ……………………………….. 20
Bảng 3.3: So sánh ưu nhược điểm của hai phương án …………………………………. 26
Bảng 4.1: Thông số thiết kế song chắn rác ……………………………………………….. 30
Bảng 4.2: Tóm tắt kích thước bể thu gom………………………………………………….. 32
Bảng 4.3: Thông số tính toán thiết kế bể điều hòa ………………………………………. 37
Bảng 4.4: Thông số tính toán thiết kế bể Aerotank …………………………………….. 47
Bảng 4.5.1: Các thông số thiết kế bể lắng ………………………………………………….. 49
Bảng 4.5.2: Tổng hợp các thông số thiết kế bể lắng ……………………………………. 52
Bảng 4.6: Các thông số thiết kế bể khử trùng …………………………………………….. 54
Bảng 4.7: Thông số thiết kế bể lọc áp lực ………………………………………………….. 58
Bảng 4.8: Thông số thiết kế bể nén bùn …………………………………………………….. 61
Bảng 5.1.1: Dự toán chi phí xây dựng ………………………………………………………. 64
Bảng 5.1.2: Dự toán chi phí trang thiết bị ………………………………………………….. 65
Bảng 5.2.1: Dự toán chi phí nhân công ……………………………………………………… 67
Bảng 5.2.2: Dự toán chi phí sử dụng điện năng ………………………………………….. 67
DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1: Song chắn rác ………………………………………………………………………….. 10
Hình 2.2: Bể lắng cát ngang …………………………………………………………………….. 11
Hình 2.3: Bể lọc sinh học Biofilter …………………………………………………………… 16
Hình 3.1: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp
Aerotank ……………………………………………………………………………………………….. 22
Hình 3.2: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt sử dụng bể SBR …………. 24
Hình 4.1: Hệ thống song chắn rác …………………………………………………………….. 31
Hình 4.3: Sơ đồ bể điều hòa …………………………………………………………………….. 38
Hình 4.4: Sơ đồ mặt bằng bể Aerotank khuấy trộn hoàn toàn ………………………. 48
Hình 4.5: Sơ đồ bể lắng đứng…………………………………………………………………… 53
Hình 4.6: Sơ đồ bể khử trùng …………………………………………………………………… 55
Hình 4.7: Sơ đồ bể lọc áp lực …………………………………………………………………… 59
Hình 4.8: Sơ đồ bể nén bùn ……………………………………………………………………… 62
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
QCVN: Quy chuẩn Việt Nam
BTNMT: Bộ tài Nguyên Môi Trường
TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
TS: Tổng chất rắn
TDS: Chất rắn hòa tan
TSS: Chất rắn lơ lửng
BOD5: Nhu cầu Oxy sinh hóa
COD: Nhu cầu Oxy hóa học
DO: Lượng Oxy hòa tan
SS: Chất rắn lơ lửng (không thể lọc được)
RBC: Đĩa quay sinh học
SCR: Song chắn rác
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mai Linh
SVTH: PHẠM VĂN ĐỊNH 1
MỞ ĐẦU
Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của con người. Nước trong tự
nhiên bao gồm toàn bộ nước từ các đại dương, biển vịnh sông hồ, ao suối, nước
ngầm… Trên trái đất nước ngọt chiếm một tỉ lệ rất nhỏ so với nước mặn. Nước
mặt rất cần thiết cho sự sống và phát triển, nước giúp cho các tế bào sinh vật
trao đổi chất, tham gia vào các phản ứng sinh hóa và tạo nên các tế bào mới. Vì
vậy, có thể nói rằng ở đâu có nước thì ở đó có sự sống.
Nước được dùng cho đời sống, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch
vụ. Sau khi sử dụng thì nước trở thành nước thải và chúng sẽ bị ô nhiễm với các
mức độ khác nhau. Ngày nay, cùng với sự bùng nổ dân số và tốc độ phát triển
cao của các ngành công, nông nghiệp Chúng đã để lại rất nhiều hậu quả phức
tạp, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường nước. Vấn đề này đang là mối nguy
đáng lo ngại rất nhiều người cũng như rất nhiều quốc gia trên thế giới.
Đối với một quốc gia nói chung, hay một khu vực dân cư nói riêng, bên
cạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng, đường xánhằm tạo cảnh quan đẹp thì việc
thu gom xử lý chất thải cũng phải được quan tâm một cách đồng bộ. Các chất
thải cần phải được thu gom và xử lý triệt để nhằm tránh tình trạng xả thải trực
tiếp ra môi trường mà chưa được xử lý.
Trong đó, nước thải là một trong những thành phần chiếm lượng lớn. Khi
thải trực tiếp ra môi trường không những gây ô nhiễm môi trường tự nhiên xung
quanh mà còn làm mất mỹ quan khu dân cư, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc
sống của cộng đồng dân cư lân cận nguồn thải.Do đó, việc đầu tư xây dựng trạm
xử lý nước thải cho các khu chung cư trước khi xả vào kênh rạch thoát nước tự
nhiên là một yêu cầu cấp thiết, nhằm mục tiêu phát triển bề vững cho môi
trường tương lai và bảo vệ sức khỏe cộngđồng. Đây cũng chính là lý do đề tài
“tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3/ngày
đêm“hình thành.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mai Linh
SVTH: PHẠM VĂN ĐỊNH 2
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH
HOẠT
1.1. Khái niệm nước thải sinh hoạt
Theo Quy Chuẩn Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT: Nước thải sinh hoạt
là nước thải của hoạt động sinh hoạt từ các khu dân cư, khu vực hoạt động
thương mại, khu vực công sở, trường học và các cơ sở tương tự khác.
1.2. Lưu lượng nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt thường chiếm từ 65% đến 90% lượng nước cấp đi qua
đồng hồ các hộ dân, cơ quan, trường học, khu thương mại 65% áp dụng cho
nơi khô nóng, nước cấp dùng cho cả việc tưới cây cỏ.
Ở nước ta hiện nay, tiêu chuẩn cấp nước dao động từ 120 đến
180l/người.ngày đêm. Đối với khu vực nông thôn, tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt
từ 50 đến 100 l/người.ngày đêm.Nước thải sinh hoạt từ các trung tâm đô thị
thường được thoát bằng hệ thống thoát nước dẫn ra các sông, kênh rạch, còn các
vùng ngoại thành và nông thôn không có hệ thống nước thải thường được tiêu
thoát tự nhiên vào các ao hồ hoặc thoát bằng biện pháp tự thấm. Ngoài ra, lượng
nước thải sinh hoạt của khu dân cư còn phụ thuộc vào điều kiện trang thiết bị vệ
sinh nhà ở, đặc điểm khí hậu thời tiết và tập quán sinh hoạt của người dân.
Đặc tính chung của nước thải sinh hoạt thường bị ô nhiễm bởi các chất
cặn bã hữu cơ, các chất hữu cơ hòa tan (thông qua chỉ tiêu BOD5/COD), các
chất dinh dưỡng (Nitơ, Photpho), các vi trùng gây bệnh (E.Coli, coliform);
Mức độ ô nhiễm của nước thải sinh hoạt phụ thuộc vào:
 Lưu lượng nước thải
 Tải trọng chất bẩn tính theo đầu người
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mai Linh
SVTH: PHẠM VĂN ĐỊNH 3
Bảng 1.1. Tải trọng chất bẩn theo đầu người
Chỉ tiêu ô nhiễm
Thông số
Hệ số phát thải
Các quốc gia gần
gũi với Việt Nam
Tiêu chuẩn Việt
Nam(TCXD-51-84)
Chất rắn lơ lửng
(SS)
mg/l 70-145 50-55
BOD5lắng mgO2/l 45-54 25-30
BOD20lắng mgO2/l – 30-35
COD mg/l 72-102 –
N-NH4
+ mg/l 2.4-4.8 7
Photpho tổng số mg/l 0.8-4.0 1.7
Dầu mỡ mg/l 10-30 –
Nguồn: GS.TS. Lâm Minh Triết, nnc – 2006 – Xử lý nước thải đô thị và
côngnghiệp–Tính toán các công trình – Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.
Hồ ChíMinh)
1.3. Thành phần nước thải sinh hoạt [8]
Thành phần của nước thải sinh hoạt phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nước
thải, bao gồm 2 loại:
– Nước thải nhiễm bẩn do chất bài tiết con người từ các phòng vệ sinh;
– Nước thải nhiễm bẩn do các chất thải sinh hoạt: cặn bã, dầu mỡ từ các
nhà bếp của các nhà hàng, khách sạn, các chất tẩy rửa, chất hoạt động
bề mặt từ các phòng tắm, nước rửa vệ sinh sàn nhà
Đặc tính và thành phần tính chất của nước thải sinh hoạt từ các khu phát
sinh nước thải này đều giông nhau, chủ yếu là các chất hữu cơ, trong đó phần
lớn các loại carbonhydrate, protein, lipid là các chất dễ bị vi sinh vật phân hủy.
Khi phân hủy thì vi sinh vật cần lấy oxi hòa tan trong nước để chuyển hóa các
chất hữu cơ trên thành CO2, N2, H2O, CH4
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mai Linh
SVTH: PHẠM VĂN ĐỊNH 4
Bảng 1.2. Thành phần của nước thải sinh hoạt
Chỉ tiêu Đơn vị
Mức độ ô nhiễm
Nặng Trung bình Thấp
Tổng chất rắn (TS) mg/l 1000 500 200
– Chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 700 350 120
– Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 300 150 80
BOD5 mg/l 300 200 100
COD mg/l 1500 500 250
Tổng Nitơ mg/l 85 50 25
– Nitơ hữu cơ mg/l 35 20 10
– Amoni mg/l 50 30 15
– Nitrit mg/l 0,1 0,05 0
– Nitrat mg/l 0,4 0,2 0,1
Clorua mg/l 175 100 15
Độ kiềm mgCaCO3/l 200 100 50
Tổng chất béo mg/l 40 20 0
Tổng Photpho mg/l 8
Nguồn: Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, Trần Văn Nhân – Ngô Thị Nga,
2000
1.4. Các thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải sinh hoạt [8,6]
Các thông số vật lý
Hàm lượng chất rắn lơ lửng
Các chất rắn lơ lửng trong nước ((Total) Suspended Solids – (T)SS – SS)
có thể có bản chất là:
– Các chất vô cơ không tan ở dạng huyền phù (Phù sa, gỉ sét, bùn, hạtsét)
– Các chất hữu cơ khôngtan.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mai Linh
SVTH: PHẠM VĂN ĐỊNH 5
– Các vi sinh vật (vi khuẩn, tảo, vi nấm, động vật nguyênsinh).
– Sự có mặt của các chất rắn lơ lửng cản trở hay tiêu tốn thêm nhiều hóa
chất trong quá trình xử lý.
Mùi
Hợp chất gây mùi đặc trưng nhất là H2S (có mùi trứng thối). Các hợp chất
khác, chẳng hạn như indol, skatol, cadaverin được tạo thành dưới điều kiện yếm
khí có thể gây ra những mùi khó chịu hơn cảH2S.
Độ màu
Màu của nước thải là do các chất thải sinh hoạt, công nghiệp, thuốc
nhuộm hoặc do các sản phẩm được tao ra từ các quá trình phân hủy các chất hữu
cơ. Đơn vị đo độ màu thông dụng là mgPt/l (thang đo Pt_Co).
Độ màu là một thông số thường mang tính chất cảm quan, có thể được sử
dụng để đánh giá trạng thái chung của nước thải.
Các thông số hóa học
Độ pH của nước
pH là chỉ số đặc trưng cho nồng độ ion H+có trong dung dịch, thường
đượcdùng để biểu thị tính axit và tính kiềm của nước.
Độ pH của nước có liên quan đến dạng tồn tại của kim loại và khí hoà tan
trong nước. pH có ảnh hưởng đến hiệu quả tất cả quá trình xử lý nước. Độ pH có
ảnh hưởng đến các quá trình trao chất diễn ra bên trong cơ thể sinh vật nước. Do
vậy rất có ý nghĩa về khía cạnh sinh thái môitrường.
Nhu cầu Oxi hóa học (Chemical Oxygen Demand – COD)
Theo định nghĩa, nhu cầu oxy hóa học là lượng oxy cần thiết để oxy hóa
các chất hữu cơ trong nước bằng phương pháp hóa học (sử dụng tác nhân oxy
hóa mạnh). Về bản chất, đây là thông số được sử dụng để xác định tổng hàm
lượng các chất hữu cơ có trong nước, bao gồm cả nguồn gốc sinh vật và phi
sinhvật.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mai Linh
SVTH: PHẠM VĂN ĐỊNH 6
Trong môi trường nước tự nhiên, ở điều kiện thuận lợi nhất cũng cần đến
20 ngày để quá trình oxy hóa chất hữu cơ được hoàn tất. Tuy nhiên, nếu tiến
hành oxy hóa chất hữucơ bằng chất oxy hóa mạnh (mạnh hơn hẳn oxy) đồng
thời lại thực hiện phản ứng oxy hóa ở nhiệt độ cao thì quá trình oxy hóa có thể
hoàn tất trong thời gian rút ngắn hơn nhiều. Đây là ưu điểm nổi bật của thông số
này nhằm có được số liệu tương đối về mức độ ô nhiễm hữu cơ trong thời gian
rấtngắn.
COD là một thông số quan

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 / ngày đêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *