[block id=”bo-sung-1″]


Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thế giới, ngành công
nghiệp Việt Nam cũng có những tiến bộ không ngừng cả về số lượng các nhà
máy cũng như chất lượng các loại sản phẩm. Không những thế, ngành công
nghiệp còn đóng một vai trò đáng kể trong nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh
những tác động tích cực do ngành công nghiệp mang lại thì cũng phải kể đến
những tác động tiêu cực của ngành. Một trong những vấn đề bức xúc nhất phải
kể đến là nguồn nước. Lượng các loại chất thải thải ra ngày càng nhiều làm dấy
lên một hồi chuông báo động về thực trạng ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng
tới sức khoẻ của người dân và môi trường sống. Công cuộc công nghiệp hoá đi
kèm với tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng. Trong đó, ô nhiễm do kim loại nặng
thải ra từ các ngành công nghiệp là mối đe dọa đối với sức khoẻ con người và sự
an toàn của hệ sinh thái. Việc loại trừ các thành phần chứa kim loại nặng độc hại
ra khỏi các nguồn nước, đặc biệt là nước thải công nghiệp là một trong những
mục tiêu môi trường quan trọng cần phải giải quyết hiện nay. Những nguồn
nước thải có chứa các kim loại nặng chủ yếu như: thủy ngân, chì, đồng, crôm,
niken. gây ảnh hưởng rất lớn (ngay cả khi chúng ở nồng độ rất thấp) do độc
tính cao và khả năng tích luỹ lâu dài trong cơ thể.
Ở Việt Nam, hệ thống xử lý nước thải chưa được quan tâm bởi các nhà
máy thường có quy mô sản xuất vừa và nhỏ nên việc đầu tư vào xây dựng các hệ
thống xử lý nước thải còn hạn chế. Hầu hết các hệ thống xử lý quá sơ sài nên
chất thải thường thải trực tiếp hoặc xử lý sơ bộ dẫn đến tình trạng hàm lượng
chất ô hiễm vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Thực trạng đó đòi hỏi phải có những
phương pháp thích hợp, hiệu quả để xử lý kim loại nặng nhằm tránh và hạn chế
những tác động xấu của nó đến sức khỏe cộng đồng và môi trường.


pdf68 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tìm hiểu khả năng hấp phụ mangan trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ lõi ngô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên : Đào Trung Hiếu
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Phạm Thị Minh Thúy
HẢI PHÒNG – 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
TÌM HIỂU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ MANGAN
TRONG NƯỚC CỦA VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO
TỪ LÕI NGÔ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên : Đào Trung Hiếu
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Phạm Thị Minh Thúy
HẢI PHÒNG – 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Đào Trung Hiếu Mã SV: 1112301009
Lớp: MT1501 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: “ Tìm hiểu khả năng hấp phụ Mangan trong nước của vật liệu
hấp phụ chế tạo từ lõi ngô ”
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
(về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ):
– Chế tạo vật liệu hấp phụ từ lõi ngô
– Tìm các yếu tố tối ưu cho quá trình hấp phụ Mangan của vật liệu hấp phụ.
.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán:
– Số liệu thực nghiệm liên quan đến quá trình thí nghiệm như: pH, thời gian hấp
phụ, khối lượng vật liệu hấp phụ, tải trọng hấp phụ, giải hấp.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp
Phòng thí nghiệm F203 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ tên: Phạm Thị Minh Thúy
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Cơ quan công tác: Khoa Môi trường, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: “Tìm hiểu khả năng hấp phụ Mangan trong nước của
vật liệu hấp phụ chế tạo từ lõi ngô”
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ tên: .
Học hàm, học vị: .
Cơ quan công tác:
Đề tài tốt ngiệp được giao ngày 16 tháng 4 năm 2016
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 8 tháng 7 năm 2016
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên
Đào Trung Hiếu
Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Người hướng dẫn
ThS. Phạm Thị Minh Thúy
Hải Phòng, ngày …… tháng 7 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
GS.TS.NGƯT. TRẦN HỮU NGHỊ
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt ngiệp:
– Chăm chỉ, chịu khó học hỏi, tích cực nghiên cứu tài liệu phục vụ cho quá trình
làm khóa luận tốt nghiệp.
– Sắp xếp thời gian hợp lý, làm việc khoa học.
.
2. Đánh giá chất lượng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đặt ra
trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu …):
– Đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi cả số và chữ):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Hải Phòng, ngày 8 tháng 7 năm 2016
Cán bộ hướng dẫn
(Họ tên và chữ ký)
ThS. Phạm Thị Minh Thúy
PHIẾU NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA NGƯỜI CHẤM
PHẢN BIỆN
1. Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp về các mặt thu thập và phân tích số
liệu ban đầu, cơ sở lý luận chọn phương án tối ưu, cách tính toán chất
lượng thuyết minh và bản vẽ, giá trị lý luận và thực tiễn đề tài.
2. Cho điểm của cán bộ phản biện (ghi cả số và chữ).
Hải Phòng, ngày tháng năm 2016
LỜI CẢM ƠN
Với lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn ThS. Phạm Thị Minh
Thúy đã giao đề tài và tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình em thực hiện
đề tài khóa luận này.
Em cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô trong khoa Kỹ thuật Môi
trường và toàn thể các thầy cô đã dạy em trong suốt khóa học tại trường ĐHDL
Hải Phòng.
Và em cũng xin được gửi lời cảm ơn tới bạn bè và gia đình đã động viên
và tạo điều kiện giúp đỡ em trong việc hoàn thành khóa luận này.
Do hạn chế về thời gian cũng như trình độ hiểu biết nên đề tài nghiên cứu
này không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp
của các thầy, các cô để bản khóa luận được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, tháng 7 năm 2016
Sinh viên
Đào Trung Hiếu
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp …… 12
Bảng 1.2. Hệ số Kq khi nguồn tiếp nhận nước thải là sông, suối, kênh, mương,
khe, rạch …………………………………………………………………………………………………… 13
Bảng 1.3. Hệ số Kq đối với nguồn tiếp nhận nước thải là hồ, ao, đầm ……………… 14
Bảng 1.4. Thành phần hoá học của lõi ngô nguyên liệu ………………………………….. 39
Bảng 2.1. Kết quả xác định đường chuẩn Mangan …………………………………………. 42
Bảng 3.1. Các thông số hấp phụ của nguyên liệu và vật liệu hấp phụ ……………….. 46
Bảng 3.2. Ảnh hưởng của thời gian đến quá trình hấp phụ Mangan …………………. 47
Bảng 3.3. Ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến quá trình hấp phụ mangan …… 48
Bảng 3.4. Ảnh hưởng của pH đến quá trình hấp phụ mangan ………………………….. 49
Bảng 3.5. Kết quả khảo sát sự phụ thuộc tải trọng hấp phụ vào nồng độ cân bằng
của mangan ……………………………………………………………………………………………….. 51
Bảng 3.6. Kết quả hấp phụ Mn2+ bằng vật liệu hấp phụ ………………………………….. 52
Bảng 3.7. Kết quả giải hấp vật liệu hấp phụ bằng HNO3 1M …………………………… 53
Bảng 3.8. Kết quả tái sinh vật liệu hấp phụ …………………………………………………… 53
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Phương trình đường hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir ………………………….. 32
Hình 1.2. Sự phụ thuộc Cf/q vào Cf ………………………………………………………………. 33
Hình 1.3. Đường hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich ……………………………………………. 34
Hình 1.4. Sự phụ thuộc lgq vào lgCf …………………………………………………………….. 34
Hình 2.1. Phương trình đường chuẩn Mangan ……………………………………………….. 42
Hình 3.1. Ảnh hưởng của thời gian đến quá trình hấp phụ mangan ………………….. 47
Hình 3.2. Ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến quá trình hấp phụ mangan ……. 48
Hình 3.3. Ảnh hưởng của pH đến quá trình hấp phụ mangan ………………………….. 50
Hình 3.4. Sự phụ thuộc của tải trọng hấp phụ q vào nồng độ …………………………… 51
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………… 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ……………………………………………………………………….. 3
1.1. Nước và sự ô nhiễm nguồn nước bởi các kim loại nặng. …………………………. 3
1.1.1. Vai trò của nước. ………………………………………………………………………………… 3
1.1.2. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước …………………………………………… 3
1.1.2.1. Các ion vô cơ hòa tan ……………………………………………………………………….. 3
1.1.2.2. Các chất hữu cơ ……………………………………………………………………………….. 4
1.1.2.3. Dầu mỡ và các sản phẩm của dầu mỏ …………………………………………………. 4
1.1.2.4. Các chất có màu ………………………………………………………………………………. 4
1.1.2.5. Các chất gây mùi vị ………………………………………………………………………….. 5
1.1.2.6. Các vi sinh vật gây bệnh …………………………………………………………………… 5
1.1.3. Tình trạng ô nhiễm nước do kim loại nặng …………………………………………….. 5
1.1.4. Một số nguồn gây ô nhiễm kim loại nặng ………………………………………………. 7
1.1.4.1. Hoạt động khai thác mỏ ……………………………………………………………………. 7
1.1.4.2. Công nghiệp mạ……………………………………………………………………………….. 8
11.4.3. Công nghiệp sản xuất các hợp chất vô cơ …………………………………………….. 8
1.1.4.4. Quá trình sản xuất sơn, mực và thuốc nhuộm ………………………………………. 9
1.1.4.5. Công nghiệp luyện kim …………………………………………………………………….. 9
1.1.5. Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT) .. 10
1.1.5.1. Phạm vi điều chỉnh …………………………………………………………………………. 10
1.1.5.2. Đối tượng áp dụng ………………………………………………………………………….. 10
1.1.5.3. Giải thích thuật ngữ ………………………………………………………………………… 10
1.1.5.4. Quy định kỹ thuật …………………………………………………………………………… 10
1.2.Ảnh hưởng của kim loại nặng đến môi trường và sức khỏe con người…….. 14
1.2.1. Tác dụng sinh hóa của kim loại nặng đối với con người và môi trường …… 14
1.2.2. Ảnh hưởng của một số kim loại nặng đến môi trường và sức khỏe con
người ………………………………………………………………………………………………………… 15
1.2.2.1. Ảnh hưởng của Chì ………………………………………………………………………… 15
1.2.2.2. Ảnh hưởng của Crom ……………………………………………………………………… 17
1.2.2.3. Ảnh hưởng của Cadimium ………………………………………………………………. 18
1.2.2.5. Ảnh hưởng của Đồng ……………………………………………………………………… 21
1.2.2.6. Ảnh hưởng của Mangan ………………………………………………………………….. 22
1.2.2.7. Ảnh hưởng của Niken …………………………………………………………………….. 23
1.2.2.8. Ảnh hưởng của Sắt …………………………………………………………………………. 24
1.3. Một số phương pháp xử lý nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng …………. 26
1.3.1. Phương pháp kết tủa …………………………………………………………………………. 26
1.3.2. Phương pháp trao đổi ion ………………………………………………………………….. 26
1.3.3. Phương pháp điện hóa ………………………………………………………………………. 27
1.3.4. Phương pháp oxy hóa khử …………………………………………………………………. 27
1.3.5. Phương pháp sinh học ……………………………………………………………………….. 27
1.3.6. Phương pháp hấp phụ ……………………………………………………………………….. 27
1.3.6.1. Hiện tượng hấp phụ ………………………………………………………………………… 27
1.3.6.2. Hấp phụ vật lý ……………………………………………………………………………….. 28
1.3.6.3. Hấp phụ hóa học …………………………………………………………………………….. 28
1.3.6.4. Hấp phụ trong môi trường nước. ………………………………………………………. 28
1.3.6.5. Động học hấp phụ. …………………………………………………………………………. 29
1.3.6.6. Cân bằng hấp phụ – Các phương trình đẳng nhiệt hấp phụ. ………………….. 30
1.4. Một số phương pháp định lượng kim loại …………………………………………… 34
1.4.1. Phương pháp thể tích ………………………………………………………………………… 34
1.4.2. Phương pháp trắc quang …………………………………………………………………. 35
1.4.2.1. Nguyên tắc …………………………………………………………………………………….. 35
1.4.2.2. Các phương pháp phân tích định lượng bằng trắc quang …………………….. 36
1.5. Giới thiệu về vật liệu hấp phụ. ……………………………………………………………. 37
1.51. Một số hướng nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm vật liệu hấp
phụ …………………………………………………………………………………………………………… 37
1.5.2. Giới thiệu về lõi ngô ………………………………………………………………………….. 38
CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM ………………………………………………………………… 40
2.1. Dụng cụ và hóa chất …………………………………………………………………………… 40
2.1.1. Dụng cụ …………………………………………………………………………………………… 40
2.1.2. Hóa chất ………………………………………………………………………………………….. 40
2.1.3. Chuẩn bị dung dịch thí nghiệm …………………………………………………………… 40
2.2. Phương pháp xác định Mangan ………………………………………………………….. 41
2.2.1. Nguyên tắc ……………………………………………………………………………………….. 41
2.2.2. Trình tự phân tích ……………………………………………………………………………… 41
2.3. Xây dựng đường chuẩn Mangan ………………………………………………………… 41
2.4. Chế tạo vật liệu hấp phụ từ lõi ngô ……………………………………………………… 43
2.5. Khảo sát khả năng hấp phụ của nguyên liệu và vật liệu hấp phụ …………. 43
2.6. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ của vật liệu hấp
phụ ………………………………………………………………………………………………………….. 43
2.6.1. Khảo sát thời gian đạt cân bằng hấp phụ …………………………………………….. 43
2.6.2. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến quá trình hấp phụ ……….. 44
2.6.3. Khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ của vật liệu …………….. 44
2.6.4. Sự phụ thuộc tải trọng vào nồng độ cân bằng ………………………………………. 44
2.6.5. Khảo sát khả năng giải hấp và tái sinh của vật liệu hấp phụ ………………….. 45
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ………………………………………………. 46
3.1. Kết quả khảo sát khả năng hấp phụ của nguyên liệu và vật liệu hấp phụ 46
3.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến quá trình hấp phụ
Mangan ……………………………………………………………………………………………………. 46
3.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến quá trình hấp
phụ mangan …………………………………………………………………………………………….. 48
3.4. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH đến quá trình hấp phụ mangan ….. 49
3.5. Khảo sát sự phụ thuộc tải trọng hấp phụ vào nồng độ cân bằng của
mangan ……………………………………………………………………………………………………. 50
3.6. Kết quả khảo sát khả năng giải hấp, tái sinh vật liệu hấp phụ ……………… 52
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………… 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………… 55
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Đào Trung Hiếu 1
MỞ ĐẦU
Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thế giới, ngành công
nghiệp Việt Nam cũng có những tiến bộ không ngừng cả về số lượng các nhà
máy cũng như chất lượng các loại sản phẩm. Không những thế, ngành công
nghiệp còn đóng một vai trò đáng kể trong nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh
những tác động tích cực do ngành công nghiệp mang lại thì cũng phải kể đến
những tác động tiêu cực của ngành. Một trong những vấn đề bức xúc nhất phải
kể đến là nguồn nước. Lượng các loại chất thải thải ra ngày càng nhiều làm dấy
lên một hồi chuông báo động về thực trạng ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng
tới sức khoẻ của người dân và môi trường sống. Công cuộc công nghiệp hoá đi
kèm với tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng. Trong đó, ô nhiễm do kim loại nặng
thải ra từ các ngành công nghiệp là mối đe dọa đối với sức khoẻ con người và sự
an toàn của hệ sinh thái. Việc loại trừ các thành phần chứa kim loại nặng độc hại
ra khỏi các nguồn nước, đặc biệt là nước thải công nghiệp là một trong những
mục tiêu môi trường quan trọng cần phải giải quyết hiện nay. Những nguồn
nước thải có chứa các kim loại nặng chủ yếu như: thủy ngân, chì, đồng, crôm,
niken… gây ảnh hưởng rất lớn (ngay cả khi chúng ở nồng độ rất thấp) do độc
tính cao và khả năng tích luỹ lâu dài trong cơ thể.
Ở Việt Nam, hệ thống xử lý nước thải chưa được quan tâm bởi các nhà
máy thường có quy mô sản xuất vừa và nhỏ nên việc đầu tư vào xây dựng các hệ
thống xử lý nước thải còn hạn chế. Hầu hết các hệ thống xử lý quá sơ sài nên
chất thải thường thải trực tiếp hoặc xử lý sơ bộ dẫn đến tình trạng hàm lượng
chất ô hiễm vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Thực trạng đó đòi hỏi phải có những
phương pháp thích hợp, hiệu quả để xử lý kim loại nặng nhằm tránh và hạn chế
những tác động xấu của nó đến sức khỏe cộng đồng và môi trường. Có các
phương pháp xử lý ô nhiễm kim loại nặng có hiệu quả, sử dụng vật liệu hấp phụ
chế tạo từ nguồn nguyên liệu tự nhiên như vỏ lạc, rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, lõi
ngô đang được đánh giá cao về tính hiệu quả, đơn giản, chi phí thấp, cũng như
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Đào Trung Hiếu 2
quy trình xử lý thân thiện với môi trường. Càng thuận lợi hơn khi Việt Nam là
một nước có nền nông nghiệp phát triển dồi dào.
Chính vì vậy, trong luận văn này em chọn đề tài: “Tìm hiểu khả năng hấp
phụ Mangan trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ lõi ngô”.
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Đào Trung Hiếu 3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Nước và sự ô nhiễm nguồn nước bởi các kim loại nặng.
1.1.1. Vai trò của nước.
Nước là tài nguyên hết sức quan trọng đối với sự sống của con người và
thiên nhiên, tham gia thường xuyên vào các quá trình sinh hóa trong cơ thể
sống. Phần lớn các phản ứng hóa học liên quan đến sự trao đổi chất trong cơ thể
đều có dung môi là nước. Nhờ có tính chất này mà nước đã trở thành tác nhân
mang sự sống đến cho trái đất.
Nước còn là chất mang năng lượng (hải triều, thuỷ năng), chất mang vật
liệu và tác nhân điều hoà khí hậu, thực hiện các chu trình tuần hoàn vật chất
trong tự nhiên. Có thể nói sự sống của con người và mọi sinh vật trên trái đất
phụ thuộc vào nước.
Tài nguyên nước ở trên thế giới theo tính toán hiện nay là 1,39 tỷ km3, tập
trung trong thuỷ quyển 97,2% (1,35 tỷ km3), còn lại trong khí quyển và thạch
quyển, 94% lượng nước là nước mặn, 2% là nước ngọt tập trung

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Tìm hiểu khả năng hấp phụ mangan trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ lõi ngô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *