[block id=”bo-sung-1″]


Với đường bờ biển dài 3200 km, vùng đặc quyền kinh tế trên biển rộng
lớn trên 1 triệu km2 và một hệ thống sông ngòi dày đặc phân bố khắp các vùng
miền, cùng với đó là một diện tích không nhỏ bề mặt ao, hồ, đập, đầm lầy, ruộng
trũng với tổng diện tích hơn 1,4 triệu km2. Đó là điều kiện rất thuận lợi cho
việc mở rộng và phát triển ngành nuôi trồng đánh bắt thủy sản nói chung và chế
biến thủy sản nói riêng.
Theo Bộ Thủy sản, Việt Nam có trên 2000 loài cá, trong đó có khoảng
100 loài cá có giá trị kinh tế cao. Bước đầu đánh giá trữ lượng cá biển vùng
thềm lục địa khoảng trên 4 triệu tấn. Khả năng khai thác hàng năm khoảng 1,67
triệu tấn/năm. Như vậy tiềm năng khai thác vẫn còn rất lớn.
Hiện nay, ngành thủy sản Việt Nam ngày càng chiếm vị trí cao trên thị
trường quốc tế. Cả nước có trên 700 nhà máy chế biến thủy sản có quy mô công
nghiệp. Mặt hàng thủy sản của Việt Nam cũng đã và đang có mặt ở nhiều quốc
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Bên cạnh những lợi ích mà ngành thủy sản mang lại cho nền kinh tế thì
ngành này cũng đưa đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Các thành phần chính gây
ô nhiễm môi trường từ chế biến thủy sản chất thải rắn, khí thải (mùi, môi chất
lạnh ), đặc biệt là nước thải.
Nước thải từ chế biến thủy sản được coi là vấn đề nghiêm trọng nhất hiện
nay, có chỉ số ô nhiễm cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn nước thải công
nghiệp loại B trong ngành nuôi trồng thủy sản ( TCVN – 2005 ), như BOD
thường vượt từ 10 – 30 lần, COD từ 9 – 19 lần, tổng nito, tổng photpho cũng
vượt quá mức cho phép nhiều lần. Bên cạnh đó còn có một lượng lớn nước thải
chứa các chất tẩy rửa, chất khử trùng trong vệ sinh nhà xưởng và thiết bị chế
biến. Nếu không được xử lý hoặc xử lý không triệt để sẽ là nguyên nhân gây ô
nhiễm nguồn tiếp nhận tác động tiêu cực đến đời sống con người và môi trường.
Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài:” Tính toán thiết kế hệ thống xử lý
nước thải nhà máy chế biến thủy sản công suất 1.000m3/ngày đêm “ đã
được lựa chọn trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệptừ đó có thể góp một
phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường.


pdf81 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản công suất 1.000m3 / ngày đêm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001:2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên : Nguyễn Thị Hân
Giảng viên hướng dẫn : Ths. Nguyễn Thị Mai Linh
HẢI PHÒNG – 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÔNG SUẤT 1000M3/
NGÀY ĐÊM
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên : Nguyễn Thị Hân
Giảng viên hướng dẫn : Ths. Nguyễn Thị Mai Linh
HẢI PHÒNG – 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Hân Mã SV: 1212402019
Lớp: MT1601 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến
thủy sản công suất 1000m3/ ngày đêm
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Linh
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Khoa Môi trường – Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy
chế biến thủy sản công suất 1000m3/ ngày đêm
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày .tháng .. năm 2016
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày .. tháng năm 2016
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Nguyễn Thị Hân Ths. Nguyễn Thị Mai Linh
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2016
Hiệu trưởng
GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lượng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2016
Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ths. Nguyễn Thị Mai Linh
LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, em muốn gửi lời cám ơn sâu sắc tới thạc sĩ Nguyễn Thị Mai
Linh – Khoa Kỹ thuật Môi trường Đại học Dân lập Hải Phòng, người đã hướng
dẫn và chỉ bảo em tận tình trong suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp này.
Cám ơn cô về những định hướng, những tài liệu quý báu và động viên, khích lệ
đã giúp em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp.
Em xin gửi lời cám ơn đến tất cả các thầy cô trong Khoa Môi trường và
toàn thể các thầy cô đã dạy em đã dạy em trong suốt khóa học tại trường ĐHDL
Hải Phòng.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình,bạn bè đã động viên và tạo điều
kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học và làm khóa luận.
Cuối cùng do thời gian và trình độ có hạn nên bài khóa luận của em
không tránh khỏi những thiếu xót rất mong được các thầy cô giáo và các bạn
góp ý để bài khóa luận được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hải Phòng, ngày 8 tháng 7 năm 2016
Sinh viên
Nguyễn Thị Hân
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ………………………………………………………………… 2
1.1 Tổng quan về ngành lịch sử thế giới và Việt Nam ……………………………….. 2
a.Ngành thủy sản thế giới ……………………………………………………………………….. 2
b.Ngành thủy sản Việt Nam ……………………………………………………………………. 2
1.2.Nguyên liệu trong chế biến thủy sản …………………………………………………… 3
1.3. Công nghệ chế biến thủy sản Việt Nam …………………………………………….. 4
a. Công nghệ chế biến thủy sản đông lạnh ………………………………………………… 6
b. Công nghệ chế biến các sản phẩm cá hộp ……………………………………………… 7
c. Công nghệ chế biến nước mắm và mắm các loại ……………………………………. 8
1.4. Hiện trạng môi trường ngành chế biến thủy sản Việt Nam …………………… 9
a.Hiện trạng về khí thải ………………………………………………………………………….. 9
b. Hiện trạng về chất thải rắn ………………………………………………………………….. 9
c. Hiện trạng về nước thải ………………………………………………………………………. 10
1.5. Ảnh hưởng của nước thải ngành chế biến thủy sản đến môi trường nước . 11
CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI …………………. 13
2.1. Phương pháp cơ học ………………………………………………………………………… 13
a.Phương pháp lọc …………………………………………………………………………………. 13
b.Phương pháp lắng ……………………………………………………………………………….. 14
c.Phương pháp tuyển nổi ………………………………………………………………………… 14
2.2. Phương pháp xử lý hóa lý ………………………………………………………………… 15
a. Đông tụ và keo tụ ………………………………………………………………………………. 15
b. Hấp phụ ……………………………………………………………………………………………. 16
c.Trao đổi ion ……………………………………………………………………………………….. 16
2.3. Phương pháp xử lý hóa học ………………………………………………………………. 17
a. Trung hòa ………………………………………………………………………………………….. 17
b. Quá trình oxi hóa- khử ……………………………………………………………………….. 17
c. Khử trùng ………………………………………………………………………………………….. 18
2.4. Phương pháp xử lý sinh học ……………………………………………………………… 18
a.Xử lý hiếu khí ……………………………………………………………………………………. 18
b.Xử lý kị khí ……………………………………………………………………………………….. 20
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN …………………………………………………….. 22
3.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản …… 22
3.2. Các thông số thiết kế và yêu cầu xử lý……………………………………………….. 22
a.Đặc trưng nước thải của cơ sở lựa chọn thiết kế ……………………………………… 22
b. Yêu cầu xử lý ……………………………………………………………………………………. 23
3.3. Các phương án công nghệ đề xuất xử lý …………………………………………….. 24
a. Phương án 1 ………………………………………………………………………………………. 24
b. Phương án 2 ………………………………………………………………………………………. 26
c. Phân tích lựa chọn phương án ……………………………………………………………… 27
CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ . 29
4.1. Song chắn rác …………………………………………………………………………………. 29
4.2. Bể điều hòa …………………………………………………………………………………….. 32
4.3. Bể tuyển nổi ………………………………………………………………………………….. 35
4.4. Bể UASB ………………………………………………………………………………………. 37
4.5. Bể Aeroten ……………………………………………………………………………………… 46
4.6. Bể lắng …………………………………………………………………………………………… 55
4.7. Khử trùng nước thải, tính toán bể tiếp xúc …………………………………………. 59
4.8. Bể nén bùn ……………………………………………………………………………………… 61
4.9. Máy ép bùn lọc ép dây đai ………………………………………………………………. 63
CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN KINH TẾ ………………………………………………….. 65
5.1. Chi phí đầu tư xây dựng …………………………………………………………………… 65
5.2. Chi phí vận hành hệ thống ……………………………………………………………….. 66
a.Lượng hóa chất và nước cấp xử dụng ……………………………………………………. 66
b. Chi phí điện ………………………………………………………………………………………. 66
c. Chi phí nhân công ………………………………………………………………………………. 67
d. Chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị …………………………………………………….. 67
e. Giá thành xử lý 1m3 nước thải ……………………………………………………………… 65
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………. 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………. 69
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1.Thành phần nước thải công ty chế biến thủy sản Seapimex ………….. 8
Bảng 1.2.Thông số đặc trưng cho nước thải ngành chế biến thủy sản …………. 9
Bảng 3.1. Các thông số đầu vào của nhà máy chế biến thủy sản …………………. 22
Bảng 4.1. Các thông số của song chắn rác tính toán và thiết kế …………………… 31
Bảng 4.2. Các thông số tính toán và thiết kế bể điều hòa ……………………………. 34
Bảng 4.3. Các thông số thiết kế và kích thước bể tuyển nổi ………………………… 36
Bảng 4.4. Các thông số tính toán và thiết kế bể UASB ………………………………. 44
Bảng 4.5.Các kích thức điển hình của bể Aeroten xáo trộn hoàn toàn ………….. 47
Bảng 4.6. Các kích thước điều hòa của Aeroten xáo trộn hoàn toàn …………….. 54
Bảng 4.7. Các thông số tính toán và thiết kế bể lắng ………………………………….. 59
Bảng 4.8. Các thông số tính toán và thiết kế bể tiếp xúc …………………………….. 61
Bảng 4.9. Các thông số tính toán và thiết kế bể nén bùn …………………………….. 63
Bảng 5.1. Bảng tính toán chi phí xây dựng công trình ……………………………….. 65
Bảng 5.2. Bảng tính toán chi phí thiết bị ………………………………………………….. 65
Bảng 5.3.Lượng hóa chất cần dùng ………………………………………………………….. 66
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1: Quy trình công nghệ chế biến thủy sản thông thường ………………….. 5
Hình 1.2: Quy trình công nghệ sản xuất thủy sản đông lạnh ……………………….. 6
Hình 1.3: Quy trình sản xuất cá hộp ………………………………………………………… 7
Hình 1.4:Quy trình công nghệ chế biến mắm tại Công ty cổ phần dịch vụ chế
biến Thủy sản Cát Hải ……………………………………………………………………………. 8
Hình 2.1: Sơ đồ song chắn rác ………………………………………………………………… 13
Hình 3.1: Sơ đồ công nghệ phương án 1 …………………………………………………… 24
Hình 3.2: Sơ đồ công nghệ phương án 2 …………………………………………………… 26
Hình 4.1: Sơ đồ song chắn rác thiết kế …………………………………………………….. 31
Hình 4.2:Sơ đồ cấu tạo của bể UASB ………………………………………………………. 37
Hình 4.3:Mặt cắt bể UASB …………………………………………………………………….. 45
Hình 4.4:Mặt bằng bể UASB ………………………………………………………………….. 45
Hình 4.5: Sơ đồ làm việc bể Aeroten ……………………………………………………….. 48
Hình 4.6: Mặt cắt bể Aeroten ………………………………………………………………….. 54
Hình 4.7: Mặt Bằng bể Aeroten ………………………………………………………………. 55
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
COD (Chemical Oxigen Demand): nhu cầu oxi hóa học
BOD (Biochemical Oxigen Demand): nhu cầu oxi sinh hóa
SS (Suspended Solid ): chất rắn lơ lửng
VSS ( Volatile Suspended Solid ): hàm lượng chất dễ bay hơi
MLVSS ( Mixed Liquor Volatile Suspended Solid ): hàm lượng chất rắn lơ lửng
dễ bay hơi
MLSS (Mixed Liquor Suspended Solid ): hàm lượng chất rắn lơ lửng
NH4
+: Amoni
QCVN: quy chuẩn Việt Nam
BTNMT: bộ tài nguyên môi trường
SBR: Bể hoạt động gián đoạn
RBC: đĩa quay sinh học
UASB ( Upflow Anaerobic Slude Blanket ): bể phản ứng kỵ khí
VSV: vi sinh vật
TCXD: tiêu chuẩn xây dựng
F/M ( Food/Microganism Ratio ): tỷ lệ thức ăn cho vi sinh vật
PVC ( Poly Vinyl Clorua ): vật liệu dẻo tổng hợp
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. NGUYỄN THỊ MAI LINH
SVTH: NGUYỄN THỊ HÂN – 1212402019 1
MỞ ĐẦU
Với đường bờ biển dài 3200 km, vùng đặc quyền kinh tế trên biển rộng
lớn trên 1 triệu km2 và một hệ thống sông ngòi dày đặc phân bố khắp các vùng
miền, cùng với đó là một diện tích không nhỏ bề mặt ao, hồ, đập, đầm lầy, ruộng
trũng với tổng diện tích hơn 1,4 triệu km2. Đó là điều kiện rất thuận lợi cho
việc mở rộng và phát triển ngành nuôi trồng đánh bắt thủy sản nói chung và chế
biến thủy sản nói riêng.
Theo Bộ Thủy sản, Việt Nam có trên 2000 loài cá, trong đó có khoảng
100 loài cá có giá trị kinh tế cao. Bước đầu đánh giá trữ lượng cá biển vùng
thềm lục địa khoảng trên 4 triệu tấn. Khả năng khai thác hàng năm khoảng 1,67
triệu tấn/năm. Như vậy tiềm năng khai thác vẫn còn rất lớn.
Hiện nay, ngành thủy sản Việt Nam ngày càng chiếm vị trí cao trên thị
trường quốc tế. Cả nước có trên 700 nhà máy chế biến thủy sản có quy mô công
nghiệp. Mặt hàng thủy sản của Việt Nam cũng đã và đang có mặt ở nhiều quốc
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Bên cạnh những lợi ích mà ngành thủy sản mang lại cho nền kinh tế thì
ngành này cũng đưa đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Các thành phần chính gây
ô nhiễm môi trường từ chế biến thủy sản chất thải rắn, khí thải (mùi, môi chất
lạnh ), đặc biệt là nước thải.
Nước thải từ chế biến thủy sản được coi là vấn đề nghiêm trọng nhất hiện
nay, có chỉ số ô nhiễm cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn nước thải công
nghiệp loại B trong ngành nuôi trồng thủy sản ( TCVN – 2005 ), như BOD
thường vượt từ 10 – 30 lần, COD từ 9 – 19 lần, tổng nito, tổng photpho cũng
vượt quá mức cho phép nhiều lần. Bên cạnh đó còn có một lượng lớn nước thải
chứa các chất tẩy rửa, chất khử trùng trong vệ sinh nhà xưởng và thiết bị chế
biến. Nếu không được xử lý hoặc xử lý không triệt để sẽ là nguyên nhân gây ô
nhiễm nguồn tiếp nhận tác động tiêu cực đến đời sống con người và môi trường.
Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài:” Tính toán thiết kế hệ thống xử lý
nước thải nhà máy chế biến thủy sản công suất 1.000m3/ngày đêm “ đã
được lựa chọn trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệptừ đó có thể góp một
phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. NGUYỄN THỊ MAI LINH
SVTH: NGUYỄN THỊ HÂN – 1212402019 2
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về ngành thủy sản thế giới và Việt Nam
a. Ngành thủy sản thế giới [9]
Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Nông –Lương Liên hợp quốc (FAO),
thủy sản là một mặt hàng thực phẩm được tiêu thụ mạnh hiện nay và vẫn giữ
được ổn định mức giá cao, các xu hướng sản xuất,tăng trưởng,tiêu thụ về cơ bản
không thay đổi. Theo số liệu báo cáo của năm 2014 là năm đánh dấu sự tăng
trưởng của thủy sản nuôi. Tốc độ tăng trưởng của thủy sản nuôi vượt thủy sản
đánh bắt, so với năm 2013 tổng sản lượng thủy sản năm 2014 đạt 164,3 triệu tấn
tăng 1%, trong đó thủy sản nuôi đạt 74,3 triệu tấn, tăng 5% và thủy sản đánh bắt
đạt 90 triệu tấn, giảm 2% do hiện tượng El Nino, làm giảm hoạt động đánh bắt
cá cơm.
Trong năm 2014, giá trị xuất khẩu thủy sản toàn cầu đạt 143,9 tỷ USD,
tăng 5,4 % so với năm trước. Mức tăng này có được là nhờ sự tiêu thụ tại Đông
Á tăng vọt, giá bột cá tăng, xuất khẩu tôm từ các khu vực châu Á, Mỹ latinh và
Ca-ri-bê tăng mạnh.
Báo cáo cho biết, các nước có doanh thu từ xuất khẩu thủy sản tăng đột
biến trong quý IV /2014 là các nước phát triển và nước đang phát triển,trong đó
có Việt Nam. Các nước này là đầu tàu xuất khẩu thủy sản toàn cầu với tổng
doanh thu cả năm 2014 đạt 78,7 tỷ USD, tăng 6,3 % so với năm 2013.
b. Ngành thủy sản Việt Nam [10,11]
Theo báo cáo tại Hội nghị năm 2015, xuất khẩu thủy sản của cả nước ước
đạt 6,7 tỷ USD, giảm 14,5 % so với cùng kỳ năm 2014. Thị trường tiêu thụ
kém, giá xuất khẩu hạ và biến động giảm giá của các đồng ngoại tệ so với USD
đã tác động mạnh đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
Sang năm 2016 thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam khả quan hơn
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP),hai tháng đầu
năm 2016 giá trị xuất khẩu cá tra, tôm,cá các loại khác, cua, ghẹ tăng trưởng
khá. Tổng xuất khẩu thủy sản trong hai tháng đạt 915,6 triệu USD tăng 7,2 %
so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể xuất khẩu tôm tăng 8,5 %, cá tra tăng 5,6 % cá các loại tăng
16,6%, cua, ghẹ và cá giáp xác khác tăng 16,5 %.
Nhóm sản phẩm hải sản xuất khẩu đầu năm nay, giá trị xuất khẩu cá ngừ
giảm 4%, mực, bạch tuộc giảm gần 7 % so với cùng kỳ năm 2015, tính chung
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. NGUYỄN THỊ MAI LINH
SVTH: NGUYỄN THỊ HÂN – 1212402019 3
tổng xuất khẩu thủy sản trong hai tháng đạt 915,6 triệu USD, tăng 7,2 % so với
cùng kỳ năm trước.
– Xuất khẩu tôm tăng 8,5 %
Hai tháng đầu năm 2016, giá trị xuất khẩu tôm đạt 378,4 triệu USD, tăng
8.5 % so với cùng kỳ năm ngoái, Mỹ và Trung Quốc – HongKong là hai thị
trường “sáng “nhất trong bức tranh xuất khẩu tôm. Từ vị trí thứ 4 thứ 5 trong thị
trường xuất khẩu lớn nhất ( gồm Mỹ, Nhật Bản, EU,Trung Quốc – HongKong
và Hàn Quốc ) Năm 2015 Trung Quốc – HongKong vươn lên đứng thứ 2 sau
Mỹ với giá trị xuất khẩu đạt 64,8 triệu USD, chiếm 17,1 % tổng xuất khẩu.
Còn với thị trường Mỹ, từ tháng 9 năm 2015, khi bộ Thương mại Mỹ
DOC công bố kết quả cuối cùng rà soát hành chính lần thứ 9 (POR9) thuế chống
bán phá giá tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam giai đoạn từ 1/2/2013 đến
31/1/2014. theo đó mức thuế trung bình khoảng 0,91% đã giảm so với kết quả
sơ bộ 0,93 %công bố hồi tháng 3/2015 và giảm mạnh so với mức thuế 6,37 %
của kỳ xem xét trước POR8 nhiều doanh nghiệp dự báo xuất khẩu tôm sang Mỹ
sẽ tăng dần.
Hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ bắt đầu tăng.
– Xuất khẩu cá tra kết quả lạc quan
Xuất khẩu cá tra hai tháng đầu năm nay đạt 237,35 triệu USD, tăng 5,6 %
so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân do giá trị xuất khẩu sang một số thị

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản công suất 1.000m3 / ngày đêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *