[block id=”bo-sung-1″]


Nhưchúng ta đã biết:
– ¾ diện tích bề mặt Trái Đất là nước.
– 70% trọng lượng cơ thể là nước.
– 1.5 lít nước là lượng nước tối thiểu mà con người cần cung cấp cho cơ thể mỗi
ngày.
– Lượng nước cần để làm ra 1kg chất khô đối với: cây bắp cần 350 lít, khoai tây cần
575 lít, cây lúa cần nhiều hơn 2000 lít
Nguồn nước được biết đến là nguồn tài nguyên vô tận nhưng nguồn nước sạchnguồn tài nguyên quý giá của chúng ta lại không phải là vô tận và khi mà môi trường
nước đang ngày càng bị đe dọa do lượng lớn những chất ô nhiễm được thải ra không thể
kiểm soát bởi chính những hoạt động của con người. Vấn đề bảo vệ môi trường nước
đang là vấn đề rất cần được quan tâm.
Môi trường nước bị ô nhiễm do rất nhiều nguyên nhân như:do hoạt động sinh
hoạt, do các hoạt động sản xuất: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ với tính chất,mức
độ ô nhiễm và mức độ nguy hại khác nhau. Trong đó nước thải bệnh viện được đánh giá
là loại nước thải đặc biệt nguy hại bởi loại nước thải này không chỉ có chứa những chất
độc hại như : Cadmi, Xianua, chì, thủy ngân, Arsen mà còn có các vi khuẩn, vi rút
gây bệnh truyền nhiễm, thành phần độc hại khá phức tạp vấn đề xử lý gặp nhiều bất cập .
Nước thải bệnh viện chứa vi khuẩnlây bệnh, nếu không được xử lý tốt thì sẽ có
nguy cơ gây bệnh, lây lan bệnh dịch cho người dân trên diện rộng đặc biệt là người dân
sinh sống vùng lân cận và rất khó để kiểm soát kịp thời. Nước thải bệnh viện có hàm
lượng vi sinh vật cao gấp 1000 lần cho phép với nhiều loại vi khuẩn nấm, ký sinh trùng,
virut bại liệt v.v mà khi hòa vào nguồn tiếp nhận, sẽ bị phát tán, có khả năng xâm nhập
vào các loại thủy sản, vật nuôi, nhất là rau thủy canh và trở lại với con người. Việc tiếp
xúc gần với nguồn ô nhiễm còn làm nảy sinh nguy cơ ung thư và các bệnh hiểm nghèo
khác cho con người. Mỗi ngày, các bệnh viện xả hàng triệu m3 nước ra môi trường và
một phần trong số đó mang theo các mầm bệnh hòa vào mương máng, ao hồ, sông ngòi,
qua các khu dân cư, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt, thậm chí ứ đọng và thẩm
thấu làm ảnh hưởng đến mạch nước ngầm.


pdf62 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Xử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Phạm Thị Loan
Ngƣời hƣớng dẫn: ThS. Hoàng Thị Thúy
HẢI PHÕNG – 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
XỬ LÝ NƢỚC THẢI BỆNH VIỆN BẰNG BỂ TỰ HOẠI
KẾT HỢP BÃI LỌC NGẦM TRỒNG CÂY DÒNG
ĐỨNG VÀ ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN MÔ HÌNH
XỬ LÝ CHO MỘT BỆNH VIỆN.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Phạm Thị Loan
Ngƣời hƣớng dẫn: ThS. Hoàng Thị Thúy
HẢI PHÕNG – 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Phạm Thị Loan Mã số: 1112301016
Lớp: MT1501 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Xử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm
trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện.
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Loan – Lớp: MT1501
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý
luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Loan – Lớp: MT1501
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Hoàng Thị Thúy
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Khoa Môi Trường – Trường ĐHDL Hải Phòng.
Nội dung hướng dẫn: “Xử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc trồng
cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện”
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên:
Học hàm, học vị:.
Cơ quan công tác:
Nội dung hướng dẫn:…
Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2015
Yêu cầu phải hoàn thành trước ngày tháng năm 2015
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Phạm Thị Loan Ths. Hoàng Thị Thúy
Hải Phòng, ngày..tháng..năm 2015
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Loan – Lớp: MT1501
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
.
.
.
.

.
.
.

2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề ra trong nhiệm vụ
ĐTTN trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu)
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ):
Hải Phòng, ngàythángnăm 2015
Cán bộ hƣớng dẫn
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Loan – Lớp: MT1501
LỜI CẢM ƠN
Với lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn: ThS. Hoàng Thị Thúy –
Khoa Môi Trường, trường Đại học Dân lập Hải Phòng người đã giao đề tài, tận tình
hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành đề
tài này.
Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô trong Khoa Môi Trường và
toàn thể các thầy cô đã dạy em trong suốt khóa học tại trường ĐHDL Hải Phòng.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và người thân đã động viên và
tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học và làm khóa luận.
Việc thực hiện khóa luận là bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học, do thời
gian và trình độ có hạn nên bài khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót, rất
mong được các thầy cô giáo và các bạn góp ý để khóa luận của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, tháng 6 năm 2015
Sinh viên
Phạm Thị Loan
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Loan – Lớp: MT1501
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
STT Ký hiệu Giải thích
1 BOD Nhu cầu ôxy sinh hóa
2 CHC Chất hữu cơ
3 COD Nhu cầu ôxy hóa học
5 DEWATS Xử lý nước thải phân tán
6 DO Hàm lượng oxy hòa tan
7 KHCN Khoa học công nghệ
8 GS – TSKH Giáo sư – Tiến sĩ khoa học
9 SS Chất rắn lơ lửng
10 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
11 T – N Tổng hàm lượng nitơ
12 T – P Tổng hàm lượng phốt pho
13 TSS Tổng hàm lượng các chất rắn lơ lửng
14 VSF Các hệ thống dòng chảy đứng
15 VSV Vi sinh vật
16 NL Năng lượng
17 QCVN 28: 2010/
BTNMT (B)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
y tế, giá trị C cột B
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Loan – Lớp: MT1501
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG I : TỔNG QUAN ……………………………………………………………………………….. 3
1.1. Khái niệm, nguồn gốc nước thải bệnh viện[6][14][15] ………………………………………… 3
1.1.1. Khái niệm …………………………………………………………………………………………………… 3
1.1.2. Nguồn gốc nước thải bệnh viện ……………………………………………………………………… 3
1.2. Thành phần và tính chất của nước thải bệnh viện ……………………………………………….. 4
1.2.1. Thành phần …………………………………………………………………………………………………. 4
1.2.2. Các tính chất đặc trưng của nước thải bệnh viện ……………………………………………… 6
1.3. Các thông số đánh giá chất lượng nước thải bệnh viện[2][3][4] ……………………………. 8
1.3.1. Hàm lượng các chất rắn ………………………………………………………………………………… 8
1.3.2. Độ pH ………………………………………………………………………………………………………… 8
1.3.3. Màu sắc ………………………………………………………………………………………………………. 9
1.3.4. Độ đục………………………………………………………………………………………………………… 9
1.3.5. Hàm lượng oxy hòa tan DO (mg/l) ………………………………………………………………… 9
1.3.6. Nhu cầu oxy hóa học COD (mg/l) ………………………………………………………………… 10
1.3.7. Nhu cầu oxy sinh hóa BOD (mg/l) ……………………………………………………………….. 10
1.3.8. Hàm lượng Nitơ …………………………………………………………………………………………. 11
1.3.9. Hàm lượng Phốtpho ……………………………………………………………………………………. 12
1.3.10. Chỉ số vi sinh …………………………………………………………………………………………… 12
1.4. Hiện trạng, ảnh hưởng nước thải bệnh viện của nước ta hiện nay [1][2][9][15] ……. 12
1.4.1. Hiện trạng nước thải bệnh viện ……………………………………………………………………. 12
1.4.2. Ảnh hưởng của nước thải bệnh viện đến con người và môi trường …………………… 17
1.4.2.1. Ảnh hưởng tới con người …………………………………………………………………………. 17
1.4.2.2. Ảnh hưởng đến môi trường ………………………………………………………………………. 17
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Loan – Lớp: MT1501
1.5. Các phương pháp thường được dùng để xử lý nước thải trong bệnh viện[3][4][6][7]
…………………………………………………………………………………………………………………………. 19
1.5.1. Yêu cầu đối với hệ thống xử lý nước thải bệnh viện ……………………………………….. 19
1.5.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học ……………………………………………………. 19
1.5.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học …………………………………………………. 20
1.5.3.1. Phương pháp xử lý kị khí …………………………………………………………………………. 21
1.5.3.2. Phương pháp xử lý hiếu khí………………………………………………………………………. 22
1.6. Xử lý nước thải phân tán[12][14] ……………………………………………………………………. 22
1.6.1. Khái niệm …………………………………………………………………………………………………. 22
1.6.2.Đặc điểm ……………………………………………………………………………………………………. 22
1.6.3. Các giải pháp xử lý nước thải phân tán …………………………………………………………. 23
1.6.4. Ưu điểm – nhược điểm của hệ thống xử lý nước thải phân tán ………………………… 25
1.6.4.1. Ưu điểm …………………………………………………………………………………………………. 25
1.6.4.2. Nhược điểm ……………………………………………………………………………………………. 25
1.7. Bãi lọc ngầm trồng cây[15] ……………………………………………………………………………. 26
CHƢƠNG II: ĐỐI TƢỢNG, MỤC TIÊU, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, MÔ
HÌNH THÍ NGHIỆM ………………………………………………………………………………………… 27
2.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………………………………. 27
2.2. Mục tiêu nghiên cứu ……………………………………………………………………………………… 27
2.3. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………………….. 27
2.2.1. Phương pháp phân loại, hệ thống hóa lý thuyết ……………………………………………… 27
2.2.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu ………………………………………………………. 27
2.2.3. Phương pháp Pilot ……………………………………………………………………………………… 28
2.2.4. Phương pháp lấy mẫu …………………………………………………………………………………. 28
2.2.5.Phương pháp xử lý số liệu ……………………………………………………………………………. 28
2.3. Mô hình thí nghiệm ………………………………………………………………………………………. 28
2.3.1. Cấu tạo của hệ thống xử lý: …………………………………………………………………………. 28
2.3.2. Thiết kế thí nghiệm …………………………………………………………………………………….. 34
CHƢƠNG III : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ………………………………………………………. 35
3.1. Kết quả thí nghiệm ……………………………………………………………………………………….. 35
3.2. Tính toán bể tự hoại, bể điều hòa và bãi lọc trồng cây dòng chảy đứng để xử lý nước
thải của bệnh viện có công suất thải 500 m3/ngàyđêm. …………………………………………….. 39
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Loan – Lớp: MT1501
3.2.1. Tính toán bể tự hoại 3 ngăn …………………………………………………………………………. 39
3.2.2. Bể điều hòa ……………………………………………………………………………………………….. 41
3.2.3. Bãi lọc ngầm trồng cây (dòng chảy đứng) …………………………………………………….. 42
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………………….. 45
Kết luận ……………………………………………………………………………………………………………… 45
Kiến nghị …………………………………………………………………………………………………………… 45
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………….. 47
PHỤ LỤC …………………………………………………………………………………………………………. 48
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Loan – Lớp: MT1501
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Quá trình phân hủy kỵ khí ……………………………………………………………………… 21
Hình 1.2. Hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Đa khoa Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
(Công suất:125m3/ngày đêm) ……………………………………………………………………………….. 24
Hình 1.3. Hệ thống DEWATS tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa (Công suất: 300m3/ngày
đêm) ………………………………………………………………………………………………………………….. 24
Hình 1.4. Bể BASTAF cho 400 hộ dân, khu đô thị mới Xuân Mai, Hà Nội ……………….. 25
Hình 2.1. Mô hình thí nghiệm ………………………………………………………………………………. 29
Hình 2.2. Mô hình chậu 1 của hệ thống …………………………………………………………………. 30
Hình 2.3. Mô hình chậu 2 của hệ thống …………………………………………………………………. 30
Hình 2.4. Đường ống cấp nước vào chậu 2 …………………………………………………………….. 31
Hình 2.5. Lớp đá thô trong chậu xử lý …………………………………………………………………… 31
Hình 2.6. Lớp đá trung bình trong chậu xử lý …………………………………………………………. 32
Hình 2.7. Lớp sỏi trong chậu xử lý ………………………………………………………………………… 32
Hình 2.8. Lớp cát trong chậu xử lý ……………………………………………………………………….. 33
Hình 2.9. Lớp đá trung bình ở lớp trên cùng trong chậu xử lý. …………………………………. 33
Hình 2.10 Tiến hành trồng cây trong chậu xử lý ……………………………………………………… 34
Hình 3.1. Biểu đồ thể hiện hiệu quả xử lý COD, NH4
+
, SS của chậu 1 sau 1.5 ngày ……. 36
Hình 3.2. Biểu đồ thể hiện hiệu suất xử lý COD, NH4
+
của chậu 2 theo thời gian. ………. 37
Hình 3.3. Biểu đồ thể hiện hiệu suất xử lý SS của chậu 2 theo thời gian. …………………… 38
Hình 3.4. Mô hình khái quát hệ thống xử lý nước thải bệnh viện ………………………………. 39
Hình 3.5. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn ……………………………………………………………………… 40
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Loan – Lớp: MT1501
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Tiêu chuẩn nước cấp và lương nước thải bệnh viện: TCVN4470-87[14] ………. 3
Bảng 1.2. Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải bệnh viện[13] …………………………… 4
Bảng 1.3. Thành phần nước thải bệnh viện Chấn thương chỉnh hình [13] ……………………. 5
Bảng 1.4.Ví dụ thành phần nước thải tại bệnh viện nhân dân 115[13] …………………………. 5
Bảng1.5. Thành phần và tính chất nước thải bệnh viện[13]………………………………………… 7
Bảng 1.6. Thống kê nước thải tại một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội[1] …. 14
Bảng 1.7. Số liệu thống kê về hệ thống xử lý nước thải tại các bệnh viện trên một số địa
bàn tỉnh thành lớn trên cả nước năm 2010 [15] ……………………………………………………….. 16
Bảng 1.8. Bảng số liệu thống kê lượng nước sử dụng và công suất xử lý nước thải của các
hệ thống xử lý nước thải tại các bệnh viện trên các tỉnh thành hiện nay[9] …………………. 16
Bảng 3.1. Nồng độ đầu vào của nước thải qua các ngày. ………………………………………….. 35
Bảng 3.2. Nồng độ các chất của nước thải trong chậu 1 sau 1.5 ngày. ……………………….. 36
Bảng 3.3. Hiệu suất xử lý COD, NH4
+
theo thời gian của chậu 2. ……………………………… 37
Bảng 3.4. Hiệu suất xử lý SS, pH theo thời gian của chậu 2 …………………………………….. 38
Bảng 3.5. Hệ số không điều hòa phụ thuộc vào lưu lượng nước thải theo tiêu chuẩn
ngành mạng lưới bên ngoài và công trình 20-TCN-51-84.[11] …………………………………. 39
Bảng 3.6. Các thông số tính toán của bể tự hoại ……………………………………………………… 41
Bảng 3.7. Các thông số tính toán bể điều hòa …………………………………………………………. 42
Bảng 3.8. Các thông số tính toán của bãi lọc ngầm dòng chảy đứng ………………………….. 44
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Loan – Lớp: MT1501 1
MỞ ĐẦU
Nhưchúng ta đã biết:
– ¾ diện tích bề mặt Trái Đất là nước.
– 70% trọng lượng cơ thể là nước.
– 1.5 lít nước là lượng nước tối thiểu mà con người cần cung cấp cho cơ thể mỗi
ngày.
– Lượng nước cần để làm ra 1kg chất khô đối với: cây bắp cần 350 lít, khoai tây cần
575 lít, cây lúa cần nhiều hơn 2000 lít
Nguồn nước được biết đến là nguồn tài nguyên vô tận nhưng nguồn nước sạch-
nguồn tài nguyên quý giá của chúng ta lại không phải là vô tận và khi mà môi trường
nước đang ngày càng bị đe dọa do lượng lớn những chất ô nhiễm được thải ra không thể
kiểm soát bởi chính những hoạt động của con người. Vấn đề bảo vệ môi trường nước
đang là vấn đề rất cần được quan tâm.
Môi trường nước bị ô nhiễm do rất nhiều nguyên nhân như:do hoạt động sinh
hoạt, do các hoạt động sản xuất: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ với tính chất,mức
độ ô nhiễm và mức độ nguy hại khác nhau. Trong đó nước thải bệnh viện được đánh giá
là loại nước thải đặc biệt nguy hại bởi loại nước thải này không chỉ có chứa những chất
độc hại như : Cadmi, Xianua, chì, thủy ngân, Arsen mà còn có các vi khuẩn, vi rút
gây bệnh truyền nhiễm, thành phần độc hại khá phức tạp vấn đề xử lý gặp nhiều bất cập .
Nước thải bệnh viện chứa vi khuẩnlây bệnh, nếu không được xử lý tốt thì sẽ có
nguy cơ gây bệnh, lây lan bệnh dịch cho người dân trên diện rộng đặc biệt là người dân
sinh sống vùng lân cận và rất khó để kiểm soát kịp thời. Nước thải bệnh viện có hàm
lượng vi sinh vật cao gấp 1000 lần cho phép với nhiều loại vi khuẩn nấm, ký sinh trùng,
virut bại liệt v.v mà khi hòa vào nguồn tiếp nhận, sẽ bị phát tán, có khả năng xâm nhập
vào các loại thủy sản, vật nuôi, nhất là rau thủy canh và trở lại với con người. Việc tiếp
xúc gần với nguồn ô nhiễm còn làm nảy sinh nguy cơ ung thư và các bệnh hiểm nghèo
khác cho con người. Mỗi ngày, các bệnh viện xả hàng triệu m3 nước ra môi trường và
một phần trong số đó mang theo các mầm bệnh hòa vào mương máng, ao hồ, sông ngòi,
qua các khu dân cư, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt, thậm chí ứ đọng và thẩm
thấu làm ảnh hưởng đến mạch nước ngầm.
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Loan – Lớp: MT1501 2
Vì vậy việc lựa chọn xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
sao cho hợp lý, hiệu quả mà kinh tế tại các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện đa khoa cần
được quan tâm.
Hiện nay, các nước trên thế giới và nước ta đã ứng dụng nhiều giải phápcông nghệ
khác nhau để xử lý hiệu quả và an toàn nước thải bệnh viện, Trong đó thường sử
dụngphổ biến là công nghệ sinh học.
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Loan – Lớp: MT1501 3
CHƢƠNG I : TỔNG QUAN
1.1. Khái niệm, nguồn gốc nƣớc thải bệnh viện[6][14][15]
1.1.1.Khái niệm
 Nước thải.
Nước thải là chất lỏng thải ra sau q

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Xử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *