Hệ thống brt ở curitiba (brazil) mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Curitiba có diện tích 430 km2, dân số đô thị của 1.788.559, và mật độ dân số 4159 / km2. (2006) Thành phố đã lên kế hoạch để hạn chế phát triển khu vực trung tâm và khuyến khích phát triển khu vực dịch vụ thương mại dọc theo các hướng (năm đường […]

Read More

Đồ án Tổ chức xây dựng kinh tế xây dựng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Thi công công trình theo nghĩa rộng là căn cứ vào nhiệm vụ đặt ra trong dự án khả thi đã duyệt, những quy định tại hồ sơ thiết kế,những điều khoản trong hợp đồng thi công đã ký và các điều kiện liên quan khác tiến hành tổ chức nhân lực, vật […]

Read More