Hoàn thiện chiến lược Marketing xuất khẩu cà phê của công ty trung nguyên vào thị trường Hoa Kỳ đến năm 2020 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Hiện nay xu thế toàn cầu hoá và hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ như vũ bão trên phạm vi toàn thế giới, lôi cuốn rất nhiều nước trên thế giới tham gia. Việt Nam cũng không thể nằm ngoài vòng xoáy này và đang nỗ lực hết sức để có thể […]

Read More

Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty TNHH thương mại dịch vụ điện cơ Phúc Thịnh mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong những năm gần đây, với xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới, chính sách đổi mới, mở cửa của Đảng và Nhà nước, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở Việt Nam được đặc biệt coi trọng, trở thành công cụ hữu hiệu để đẩy mạnh tốc độ […]

Read More

Đề tài AFTA mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] ASEAN là một trong những khu vực có nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất thế giới (tốc độ tăng trưởng kinh tế của ASEAN giai đoạn 1981-1991 là 5,4%; gần gấp hai lần tốc độ tăng trưởng trung bình của thế giới). Tuy vậy, trước khi AFTA ra đời, […]

Read More

Đề tài Dịch chuyển cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2011 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam thực hiện bởi chính sách cải cách, mở cửa nền kinh tế và chuyển sự vận hành các quan hệ kinh tế theo hướng thị trường. Cơ cấu kinh tế đã có sự thay đổi đáng kể theo hướng công nghiệp hóa. Tỉ trọng […]

Read More

Giải pháp thúc đẩy bán các mặt hàng thuộc nhãn hiệu Chinsu foods của Công ty Cổ phần Thực phẩm Masan trên thị trường Miền Bắc mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Theo Robert Louis Stevenson suy cho đến cùng “ mọi người đều sống bằng cỏch bỏn một cái gỡ đú”. Một tổ chức (doanh nghiệp) tồn tại và phát triển cũng nhờ vào việc bán được sản phẩm/dịch vụ mà nó đã thực hiện. Làm và bán được cái gì đó là hai […]

Read More

Cổ phẩn hóa các doanh nghiệp nhà nước thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Đất nước ta có chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Muốn hội nhập thành công, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung, của từng doanh nghiệp và từng sản phẩm nói riêng phải không […]

Read More