Luận văn Quy trình xác định hộ nghèo và các vấn đề chính sách: Trường hợp huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Xác định chính xác hộ nghèo là yêu cầu quan trọng đối với việc thực thi chính sách giảm nghèo bởi tỷ lệ hộ nghèo là căn cứ quan trọng để hoạch định và xây dựng các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội, các chương trình giảm nghèo phù […]

Read More

Chuyên đề Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của UBND các huyện, thành phố mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng đã trở thành một nhân tố chủ yếu trong chính sách của nhiều quốc gia, bởi lẽ để tạo được chỗ đứng của mình trên thị trường thế giới yêu cầu của mỗi doanh nghiệp đặc biệt với doanh nghiệp thương mại phải có […]

Read More

Bài tập Mô hình toán kinh tế mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Chương I: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ Bài 1: Cho hàm cung và hàm cầu của một loại hàng hóa lần lượt là Chứng tỏ luôn tồn tại giá cân bằng nằm trong khoảng (3,5) Tải Bài tập Mô hình toán kinh tế TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING BỘ […]

Read More

Thông số đầu vào cho các bước tiến hành thẩm định theo mô hình định giá của hãng Interbrand mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Từ thực tế khảo sát thị trường, dựa trên số liệu của người tham gia nghiên cứu trả lời có hiểu biết về thương hiệu taxi Vinasun, nghiên cứu tiến hành phân khúc thị trường taxi Vinasun theo 4 tiêu chí là độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập và giới tính. Phân khúc […]

Read More

Tiểu luận Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Như chúng ta đã biết tăng trưởng kinh tế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của một khu vực hay một quốc gia, vì tăng trưởng kinh tế liên quan đến nhiều khía cạnh của đất nước, chẳng hạn như: giảm bớt tình trạng đói […]

Read More