Nghiên cứu quy hoạch tổng thể an toàn giao thông đường bộ tại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2020 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] 1 GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh mục tiêu 1) Tình hình nghiên cứu Từ những năm 1990, chính sách mở cửa đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế của đất nước. Nhu cầu về vận tải hành khách và hàng hoá tăng lên một cách nhanh chóng. Hệ thống đường […]

Read More

Toàn cảnh thị trường TP Đà Nẵng – Quý 1/ 2015 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Giá thuê trung bình trên thị trường được mong đợi vẫn giữ nguyên cho đến khi những dự án mới được chào thuê Tỷ lệ trống giảm chậm và chờ những nguồn cung mới Việc mở rộng và những dự án mới được dự đoán sẽ làm thị trường […]

Read More

Đề tài Khai thác tài nguyên than mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Than đóng vai trò sống còn với sản xuất điện và vai trò này sẽ còn được duy trì trong tương lai. Khoảng 39% lượng điện sản xuất ra trên toàn thế giới là than và tỷ lệ này sẽ vẫn được duy trì trong tương lai (dự báo cho đến năm 2030). […]

Read More

Đề tài Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai và một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ – Thành phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố đân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hóa,xã hội, văn minh,quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân […]

Read More

Đề tài Phân tích, đánh giá công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại VIC mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong quá trình hoạt động sản xuất các doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định bao gồm vốn cố định vốn lưu động và vốn chuyên dụng khác là rất cần thiết để tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Việc thường xuyên tiến hành phân […]

Read More

Đề tài Một số chính sách giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong khoảng mười năm trở lại đây, ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam nói chung và ngành công nghiệp phần mềm (CNpPM) nói riêng đã có những bước tiến rất đáng kể. Cho đến năm 2000, Việt Nam chưa có được một doanh nghiệp CNTT quy mô lớn nào, […]

Read More

Báo cáo Đánh Giá Quốc Gia Việt Nam 2016 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Những thành tựu Việt Nam đạt được trong quá trình phát triển suốt chặng đường 30 năm qua thực sự rất ấn tượng. từ chỗ là một trong những nước nghèo nhất cách đây mới chỉ một thế hệ, Việt Nam nổi lên thành quốc gia thu nhập trung bình với một nền […]

Read More