[block id=”bo-sung-1″]

Đầu tư tư nhân ở Việt Nam vẫn tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần đáng kể vào sự
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Báo cáo khảo sát này nhằm tổng hợp các quan điểm
của các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư tư nhân, một lĩnh vực đang ngày
càng chứng tỏ tầm ảnh hưởng quan trọng đối với toàn nền kinh tế.

ky vong cho tang truong dau tu on dinh moi nhat
pdf30 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 79796 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỳ vọng cho tăng trưởng đầu tư ổn định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

© 2016 Grant Thornton (Vietnam) Ltd. All rights reserved.
Kỳ vọng cho tăng trưởng đầu tư ổn định
Tháng 8 năm 2016
© 2016 Grant Thornton (Vietnam) Ltd. All rights reserved.
Nội dung
Lời nói đầu
Môi trường đầu tư
6 Triển vọng kinh tế trong 12 tháng tới
7 Triển vọng đầu tư
8 Những trở ngại trong đầu tư
Những vấn đề cần cân nhắc trong đầu tư
11 Nguồn cung các giao dịch đầu tư
12 Cạnh tranh trong các giao dịch M&A
13 Các ngành hấp dẫn đầu tư
15 Các yếu tố chính nhà đầu tư cân nhắc khi đầu tư vào Việt Nam
16 Các yếu tố thành công chủ chốt
17 Các yếu tố chính dẫn đến thất bại
Quản lý Danh mục đầu tư
20 Các yếu tố chính ảnh hưởng giá trị
21 Các lĩnh vực điều hành nhà đầu tư muốn tham gia vào tại các công ty đầu tư
Kế hoạch thoái vốn
24 Khả năng tiếp cận nguồn vốn
25 Hệ số nhân thoái vốn tại Việt Nam
26 Các chiến lược thoái vốn
© 2016 Grant Thornton (Vietnam) Ltd. All rights reserved.
Lời nói đầu
Đầu tư tư nhân ở Việt Nam vẫn tiếp tục là
nhân tố quan trọng góp phần đáng kể vào sự
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Báo cáo
khảo sát này nhằm tổng hợp các quan điểm
của các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực
Đầu tư tư nhân, một lĩnh vực đang ngày
càng chứng tỏ tầm ảnh hưởng quan trọng
đối với toàn nền kinh tế.
Trong cuộc khảo sát lần thứ 15 của chúng tôi
về lĩnh vực Đầu tư tư nhân được thực hiện vào
tháng 7 năm 2016, tỷ lệ nhận định lạc quan về
nền kinh tế Việt Nam, mặc dù vẫn chiếm đa số
với 55%, song đã giảm tới 6%, cùng với đó là
sự tăng lên của những nhận định trung lập.
Cùng với đó tỷ lệ người tham gia khảo sát kỳ
vọng hoạt động đầu tư tại Việt Nam sẽ tăng
trong 12 tháng tới giảm đi 14% so với 6 tháng
trước, xuống còn 72%.
Về nguồn cung các giao dịch đầu tư, có thể
chú ý rằng, nguồn từ các “Công ty tư nhân/gia
đình” đã thay thế cho nguồn từ “Cổ phần hóa
các doanh nghiệp nhà nước”, trở thành nguồn
giao dịch đầu tư được kỳ vọng nhất, với 33% ý
kiến từ người tham gia.
Ngành bán lẻ và ngành thực phẩm và đồ uống
tiếp tục được đánh giá là hai ngành thu hút
đầu tư nhất cho các thương vụ Đầu tư tư nhân
trong cuộc khảo sát này. Ngoài ra, các nhà đầu
tư tư nhân cũng đang gia tăng sự quan tâm
đến ngành giáo dục, với lượng người tham gia
lựa chọn “rất thu hút” tăng 16% so với cuộc
khảo sát kỳ trước.
Cuộc khảo sát cho thấy rằng “Tăng trưởng
kinh tế” và “Cơ hội ngành” tiếp tục là 2 yếu tố
quan trọng tạo nên sự thành công của giao
dịch. “Sự khác biệt trong kỳ vọng về giá” và
“không cung cấp các thông tin trọng yếu vào
thời điểm cần thiết” là 2 nguyên nhân quan
trọng dẫn đến sự thất bại của giao dịch.
Với quan điểm lạc quan về nền kinh tế Việt
Nam, chúng tôi kỳ vọng vào tăng trưởng ổn
định trong lĩnh vực đầu tư tư nhân tại Việt
Nam trong 12 tháng tới.
© 2016 Grant Thornton (Vietnam) Ltd. All rights reserved.
MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ
© 2016 Grant Thornton (Vietnam) Ltd. All rights reserved.
Môi trường đầu tư
5,52%
Tốc độ tăng
trưởng GDP
trong kỳ H1 2016
thấp hơn so với mục
tiêu chính phủ Việt
Nam đã đặt ra 6,7%
cho cả năm 2016
Xếp hạng
2
về khả năng thu
hút đầu tư so với
các quốc gia Đông
Nam Á khác
↑10%
69% cho rằng Việt
Nam là địa điểm
“hấp dẫn” các hoạt
động đầu tư trong
bối cảnh nền kinh tế
toàn cầu hiện nay
40%
nhận định trung lập
về triển vọng của
nền kinh tế Việt
Nam trong vòng 12
tháng tới, tăng thêm
10% so với 6 tháng
trước
91%
cho rằng “tham
nhũng”, “quan liêu”
và “Ban điều hành
thiếu chiến lược dài
hạn” là những rào
cản lớn nhất khi đầu
tư vào Việt Nam
© 2016 Grant Thornton (Vietnam) Ltd. All rights reserved.
Triển vọng kinh tế trong 12 tháng tới
Trong nửa đầu năm 2016, tốc độ tăng
trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,52%,
thấp hơn mức 6,32% của cùng kỳ năm
trước và mục tiêu 6,7% cho năm tài
khóa 2016. Về lạm phát, CPI 2016 tăng
1,8% so với năm 2015. Lãi suất ổn định
trong khoảng từ 4,5% đến 7,2% và tốc
độ tăng trưởng tín dụng đạt mức 8,16%
trong kỳ H1 2016, cao hơn mức tăng
trưởng 6,28% của cùng kỳ năm 2015 và
đạt mục tiêu tăng trưởng 18-20% của
năm 20161.
Các thống kê trên là dấu hiệu phản ánh
sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế
trong nửa đầu năm 2016. Thời tiết bất
thường, bao gồm hạn hán ở miền Trung
và vùng Cao Nguyên, và hiện tượng
xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông
Cửu Long được xác định là một trong
những lý do chính ảnh hưởng tới tốc độ
tăng chậm của GDP.
Sự hồi phục chậm của các nền kinh tế
Mỹ và châu Âu cũng như sự suy thoái
của thị trường Trung Quốc cũng gây
ảnh hưởng tiêu cực cho nền kinh tế Việt
Nam do Việt Nam là nền kinh tế phụ
thuộc nặng nề vào việc xuất khẩu sang
thị trường Trung Quốc.
Tham nhũng, sự chậm trễ trong tái cơ
cấu doanh nghiệp nhà nước, tỷ lệ nợ
công cao, thâm hụt ngân sách, năng lực
cạnh tranh còn thấp của các doanh
nghiệp vừa và nhỏ vẫn là những vấn đề
đáng lo ngại cho triển vọng tương lai
của nền kinh tế Việt Nam.
Mặc dù phần lớn các ý kiến phản hồi
(55%) vẫn lạc quan về triển vọng của
nền kinh tế Việt Nam, song tỷ lệ này đã
giảm đi 6%. Vào ngày 29 tháng 4 năm
2016, Thủ tướng Chính phủ mới đã có
buổi gặp mặt với 500 lãnh đạo doanh
nghiệp và đưa ra cam kết đẩy mạnh
hành lang pháp lý, đấu tranh với tham
nhũng và quan liêu, bảo vệ quyền hợp
pháp của doanh nghiệp để tạo một môi
trường kinh doanh thuận lợi 2. Ngay
sau đó Chính phủ đã ban hành Nghị
quyết số 35/2016/NQ-CP về việc hỗ trợ
phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là các
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai
đoạn 2016-2020. Những cải thiện liên
tục về môi trường kinh doanh được
thực hiện bởi Chính phủ đang củng cố
niềm tin của giới đầu tư và được kỳ
vọng sẽ tạo ra những nhân tố mới thúc
đẩy sự phát triển kinh tế.
Tốc độ tăng trưởng GDP của cả năm
2016 đang dự đoán sẽ đạt mức 6,3% đến
6,5%, thấp hơn mục tiêu ban đầu đề ra.
TỔNG QUAN TRIỂN VỌNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG 12 THÁNG TỚI
12%
7%
9%
5%
16%
21%
30%
40%
72%
72%
61%
55%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
H2 2014
H1 2015
H2 2015
H1 2016
Tiêu cực
Trung lập
Tích cực
Trong cuộc khảo sát lần này, nhận định “trung lập”
tăng 10%, phản ánh mối quan ngại của các nhà đầu
tư về các dấu hiệu đi xuống của nền kinh tế trong kỳ
H1 2016.
Tăng nhận định trung lập
1 Tổng cục thống kê Việt Nam
2 Bài viết của Chủ tịch điều hành Grant
Thornton Việt Nam
6
© 2016 Grant Thornton (Vietnam) Ltd. All rights reserved.
Triển vọng đầu tư
Phần lớn người tham gia khảo sát dự đoán rằng
mức độ của các hoạt động đầu tư ở Việt Nam sẽ
gia tăng trong thời gian tới. Theo Cục đầu tư
nước ngoài, trong kỳ H1-2016, vốn đăng ký mới
và vốn tăng bổ sung từ các doanh nghiệp FDI đạt
11,28 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015.
Có nhiều lý do cho việc tăng trưởng FDI, bao
gồm sự thành lập của AEC đã giúp mở rộng thị
trường Việt Nam, xu hướng dòng vốn FDI dịch
chuyển từ Trung Quốc đến các quốc gia Đông
Nam Á khác, trong đó Việt Nam là một trong các
điểm đến hàng đầu, ảnh hưởng của hiệp định
thương mại tự do giữa Việt Nam và các quốc gia
khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, EU và Hiệp định
đối tác xuyên Thái Bình Dương TTP. Bên cạnh
đó, mức độ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
cũng có ảnh hưởng tích cực nhờ sự cải thiện
trong môi trường kinh doanh.
Xu hướng nhận định về mức độ hấp dẫn đầu tư
của Việt Nam trong đợt khảo sát này khá tương
tự với cuộc khảo sát trước đây. Phần lớn các nhà
đầu tư (69%) cho rằng Việt Nam “hấp dẫn” hoặc
“rất hấp dẫn” đầu tư, tăng 10% so với kỳ H2 2015.
Với thực tế Trung Quốc không còn là điểm đến
lý tưởng cho các nhà sản xuất do nguồn nhân
công đắt đỏ và năng suất lao động thấp đã tạo cơ
hội cho Việt Nam. Với điều kiện thuận lợi như
nguồn lao động dồi dào, chi phí vận hành thấp,
cấu trúc dân số đa dạng và môi trường chính trị
ổn định, Việt Nam đang trở thành một điểm đến
hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.
Khi được hỏi về xếp hạng Việt Nam và các nước
láng giềng về mức độ thu hút đầu tư, 27% ý kiến
chọn Việt Nam, đứng thứ 2 sau Myanma, đất
nước giữ vị trí hàng đầu của danh sách trong
nhiều năm nay.
Trong cuộc khảo sát này, Indonesia đã lấy lại
được sức hấp dẫn đối với đầu tư với 20% người
tham gia lựa chọn Indonesia là thị trường hấp
dẫn nhất. Ngoài một số lợi thế cạnh tranh như
giá nhân công rẻ, lực lượng lao động mạnh và
nguồn nguyên liệu thô dồi dào, Chính phủ
Indonesia đã sửa đổi một số quy định để kích
thích đầu tư nước ngoài. Năm 2015, Indonesia đã
triển khai 10 gói chính sách để đơn giản hóa thủ
tục đăng ký kinh doanh và đưa ra các ưu đãi về
thuế đối với các hoạt động kinh tế trọng điểm.
DỰ BÁO VỀ MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM MỨC ĐỘ HẤP DẪN ĐẦU TƯ, SO SÁNH VỚI CÁC QUỐC GIA
ĐÔNG NAM Á KHÁC
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẤP DẪN ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM
5%
13%
67%
15%
Giảm mạnh
Giảm
Giữ nguyên
Tăng
Tăng mạnh
7%
24%
60%
9%
Không hấp dẫn
Kém hấp dẫn
Bình thường
Hấp dẫn
Rất hấp dẫn
27%
5%
20%
31%
11%
5%
Việt Nam
Lào
Campuchia
Indonesia
Myanmar
Philippines
Khác
82% ý kiến phản hồi dự báo mức độ đầu tư sẽ tăng, giảm nhẹ 4%
so với kỳ khảo sát trước
Hoạt động đầu tư tại Việt Nam được dự báo tăng
7
© 2016 Grant Thornton (Vietnam) Ltd. All rights reserved.
Những trở ngại trong đầu tư
“Tham nhũng” liên tục là trở ngại đứng đầu
trong các báo cáo PE gần đây của chúng tôi. Vào
tháng 1 năm 2016, Tổ chức Hướng tới Minh Bạch
(Towards Transparency -TT) đã thông báo Chỉ số
cảm nhận tham nhũng (CPI) 2015 của Việt Nam
là 31/100 xếp thứ 112/168 trên thế giới1. Theo đó,
Việt Nam tiếp tục là một trong những nước mà
vấn đề tham nhũng được xem là nghiêm trọng.
Những điểm yếu được nêu ra bao gồm những lỗ
hổng pháp lý, sự yếu kém trong việc thực hiện
Luật Phòng chống Tham nhũng và thiếu vắng cơ
chế hiệu quả khuyến khích người dân tham gia.
Thực tế này đã ảnh hưởng tiêu cực tới môi
trường kinh doanh của Việt Nam khiến cho các
công ty dễ gặp phải vấn đề như hối lộ, sự can
thiệp của chính trị và các khoản tiền đút lót. Với
bộ máy Chính phủ mới và dự định chỉnh sửa
Luật Phòng chống Tham nhũng, các nhà đầu tư
kì vọng sẽ có những chuyển biến tích cực về vấn
đề tham nhũng tại Việt Nam trong tương lai gần.
“Quan liêu/thủ tục hành chính phức tạp” và
“Ban điều hành thiếu chiến lược dài hạn” tiếp tục
là hai trong số những trở ngại lớn nhất đối với
nhà đầu tư tư nhân tại Việt Nam, như đã phân
tích trong cuộc khảo sát gần đây của chúng tôi.
Đáng chú ý trong khảo sát lần này, số lượng
phản hồi đánh giá “Thay đổi liên tục trong chính
sách kinh tế” là trở ngại “rất quan trọng” đã tăng
từ 15% lên đến 35%. Nhằm đạt mục tiêu cải thiện
hành lang pháp lý của Việt Nam, Chính phủ đã
có rất nhiều sửa đổi bổ sung cho nhiều bộ luật
bao gồm Luật Đầu tư, Luật thuế VAT, Luật Xây
Dựng, v.v. và các Nghị định, Thông tư tương
ứng. Những thay đổi về luật pháp và quy định
thường xuyên như vậy có thể gây lo ngại lớn về
môi trường pháp lý về hoạt động đầu tư trong
các công ty và nhà đầu tư. Nếu các nhà hoạch
định chính sách tiếp tục phát hành các văn bản
quy định mà không xem xét tới sự nhất quán của
toàn bộ hệ thống pháp lý, yếu tố này sẽ trở thành
là một trong những trở ngại lớn nhất cho quyết
định đầu tư vào Việt Nam
TRỞ NGẠI ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM
56%
47%
35%
25%
24%
18%
7%
5%
35%
44%
40%
62%
51%
73%
53%
35%
9%
9%
25%
13%
25%
9%
40%
60%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Tham nhũng
Quan liêu/Thủ tục hành chính phức tạp
Thay đổi liên tục trong chính sách kinh tế
Cơ sở hạ tầng
Năng suất lao động thấp
Ban điều hành thiếu chiến lược dài hạn
Chính sách vĩ mô yếu kém
Nhận định tiêu cực về Việt Nam từ các nhà đầu tư khu vực/toàn cầu
Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng
“Tham nhũng”, “Quan liêu/thủ tục hành
chính phức tạp” và “Ban điều hành thiếu
chiến lược dài hạn” liên tục được chọn là
3 trở ngại lớn nhất trong đầu tư tại Việt
Nam, với 91% ý kiến phản hồi.
“Tham nhũng” đứng số 1
1 Báo cáo phát hành ngày 27 tháng 1 năm
2016
8
© 2016 Grant Thornton (Vietnam) Ltd. All rights reserved.
NHỮNG VẤN ĐỀ
CẦN CÂN NHẮC TRONG ĐẦU TƯ
© 2016 Grant Thornton (Vietnam) Ltd. All rights reserved.
Những vấn đề cần cân nhắc trong đầu tư
↑17%
Nhóm “Quỹ đầu
tư tư nhân nước
ngoài” được dự
báo sẽ là nhóm
cạnh tranh nhiều
nhất cho các giao
dịch, theo 44%
người tham gia
khảo sát.
↑9%
50% dự đoán
Ngành Thực
phẩm và Đồ uống
(F&B) được xem là
nghành đầu tư
hấp dẫn nhất
trong vòng 12
tháng tới.
↓12%
“Tăng trưởng kinh tế”
được xem là cơ hội
lớn nhất cho đầu tư tư
nhân tại Việt Nam bởi
63% người tham gia
khảo sát.
56%
Dự đoán sẽ có
nhiều hoạt động
mua vào hơn bán
ra trong vòng 12
tháng tới.
↑15%
33% kì vọng “Các công
ty tư nhân / gia đình” sẽ
là nguồn cung quan
trọng nhất cho các giao
dịch.
© 2016 Grant Thornton (Vietnam) Ltd. All rights reserved.
55%
25%
20%
56%
35%
9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Mua ròng Cân bằng Bán ròng
H2 2015
H1 2016
33%
29%
18%
16%
4%
0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
Khác Giao dịch mua bán thứ cấp
Thoái vốn của các tập đoàn Thị trường chứng khoán
Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty tư nhân/gia đình
Nguồn cung các giao dịch đầu tư
Trong cuộc khảo sát này, dự báo trạng thái
mua ròng trong 12 tháng tới chiếm phần lớn
các ý kiến phản hồi, với tỉ lệ lựa chọn tương
tự với lần khảo sát gần đây nhất.
Về nguồn cung giao dịch, “Các công ty tư
nhân/gia đình” đã thay thế “Cổ phần hóa
Doanh Nghiệp Nhà Nước” (DNNN) trở
thành nguồn cung giao dịch hàng đầu, được
lựa chọn bởi một phần ba ý kiến phản hồi. Tỉ
lệ ý kiến phản hồi cho rằng “cổ phần hóa
doanh nghiệp nhà nước” là một nguồn cung
giao dịch hấp dẫn đã giảm từ 46% trong kỳ
khảo sát trước xuống chỉ còn 29% trong kỳ
khảo sát lần này.
Đến cuối năm 2015, có khoảng 100 DNNN
không thể hoàn thành quá trình tư nhân
hóa/cổ phần hóa, chậm tiến độ so với mục
tiêu của Chính phủ nhằm cổ phần hóa 285
DNNN. Những chậm trễ trong quá trình cổ
phần hóa đã khiến các nhà đầu tư mất đi
hứng thú với cổ phần hóa DNNN.
Ngoài ra, có một thực tế là tỷ lệ cổ phần
được mở bán qua IPO trong DNNN cổ phần
hóa thấp hơn rất nhiều so với kì vọng của
các nhà đầu tư tư nhân, nhiều trường hợp
dưới 5%. Vì thế, Nhà nước vẫn giữ quyền
kiểm soát chủ yếu sau IPO, điều này khiến
cho các nhà đầu tư lo ngại về vấn đề hiệu
quả thấp tiếp diễn trong các công ty này. Vì
vậy, công ty tư nhân/ gia đình với hệ thống
quản trị nắm giữ quyền kiểm soát và trực
tiếp liên quan tới hiệu quả hoạt động của
công ty đã trở thành nguồn cung hấp dẫn
các nhà đầu tư hơn DNNN.
DỰ BÁO TRẠNG THÁI MUA RÒNG HAY BÁN RÒNG TRONG 12 THÁNG TỚI
NGUỒN CUNG CẤP THƯƠNG VỤ TẠI VIỆT NAM
“Công ty tư nhân/gia đình” đã quay trở lại trở thành
nguồn cung hàng đầu, theo như 33% ý kiến phản
hồi.
“Công ty tư nhân/gia đình” đứng đầu
danh sách nguồn cung giao dịch
11
© 2016 Grant Thornton (Vietnam) Ltd. All rights reserved.
Cạnh tranh trong các giao dịch M&A
Quỹ đầu tư nước ngoài đã vượt qua
các quỹ đầu tư tư nhân trong nước
và nhà đầu tư ngành trong các hoạt
động mua bán sáp nhập. Theo như
cuộc khảo sát của chúng tôi, tỷ lệ
người tham gia khảo sát cho rằng
mức độ cạnh tranh của các quỹ đầu
tư nước ngoài tăng đáng kể từ 27%
lên đến 44%, trong khi đó tỷ lệ lựa
chọn nhà đầu tư ngành giảm đáng
kể từ 25% xuống 11%.
Trong thời gian gần đây, các quỹ
đầu tư tư nhân toàn cầu đang quan
tâm nhiều hơn tới thị trường Việt
Nam. Vào đầu năm 2016, Warburg
Pincus đã công bố kế hoạch nhắm
tới Việt Nam như là một mục tiêu
đầu tư lâu dài ở Đông Nam Á. Một
số quỹ cũng đã thực hiện đầu tư
vào Việt Nam trong nửa đầu năm
2016, như Standard Chartered đã
đầu tư 28 triệu USD vào lĩnh vực
tiêu dùng / fintech (ứng dụng
Momo) và Navis đã đầu tư vào lĩnh
vực y tế (bệnh viện HFH).
Các quỹ đầu tư tư nhân trong nước
đã đánh mất vị trí đầu bảng với 24%
số người được hỏi, xếp hạng 2 về
khả năng cạnh tranh, giảm từ 30%
trong H2 2015.
DỰ BÁO MỨC ĐỘ CẠNH TRANH GIỮA CÁC BÊN MUA TRONG CÁC THƯƠNG VỤ ĐẦU TƯ TRONG
12 THÁNG TỚI
44 % cho rằng Quỹ đầu tư tư nhân nước ngoài là nhóm có
mức độ cạnh tranh cao nhất trong các giao dịch M&A.
Mức cạnh tranh lớn nhất đến từ các quỹ đầu
tư nước ngoài
44% Quỹ đầu tư tư nhân nước ngoài
24% Quỹ đầu tư tư nhân trong nước
13% Thị trường chứng khoán
11% Nhà đầu tư ngành
6% Công ty tư nhân/Gia đình
2% Khác
Cạnh tranh các
thương vụ đầu

12
© 2016 Grant Thornton (Vietnam) Ltd. All rights reserved.
Các ngành hấp dẫn đầu tư
“Thực phẩm và đồ uống” và “Bán lẻ” tiếp tục là hai
ngành hấp dẫn đầu tư nhất, với 50% lựa chọn
ngành Thực phẩm và Đồ uống và 41% lựa chọn
ngành Bán lẻ. Những ngành này hưởng lợi từ sự
tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tiêu dùng Việt
Nam, không chỉ nhờ vào sự tăng trưởng dân số mà
còn do tăng trưởng về thu nhập bình quân.
Sự tăng trưởng ổn định trong thị trường Thực
phẩm và Đồ uống và lĩnh vực phục vụ thức ăn nói
riêng, được xem thị trường tiềm năng đối với các
nhà đầu tư tư nhân tại Việt Nam. Gần đây thị
trường phục vụ thức ăn có nhiều thương vụ huy
động vốn thành công như Wap&Roll (6,9 triệu Đô
la Mỹ), Kafe Group (5,5 triệu Đô la Mỹ), Golden
Gate (35 triệu Đô la Mỹ), v.v. chứng tỏ sức hấp dẫn
của thị trường này. Doanh thu của lĩnh vực phục vụ
thức ăn được dự báo tăng trưởng bình quân 5,9%
mỗi năm từ 447 nghìn tỷ đồng (20 tỷ Đô la Mỹ)
trong năm 2016 lên 562 nghìn tỷ đồng (25 tỷ Đô la
Mỹ) trong năm 20201.
Tương tự với kết quả khảo sát kỳ trước, ngành bán
lẻ tiếp tục là một trong những ngành thu hút đầu tư
đối với các nhà đầu tư tư nhân. Thương mại điện tử
hiện đang là một xu hướng mới trong lĩnh vực bán
lẻ. Mặc dù thương mại điện tử chỉ chiếm tỷ trọng
3% toàn ngành trong năm 2015, khu vực này đã
tăng trưởng 37% trong năm trước và được dự báo
đạt 10 tỷ Đô la Mỹ trong năm 2020.
CÁC NGÀNH ĐẦU TƯ HẤP DẪN TẠI VIỆT NAM
50%
41%
37%
35%
31%
24%
22%
22%
19%
19%
19%
15%
9%
26%
26%
24%
26%
31%
17%
35%
35%
33%
22%
24%
13%
9%
11%
15%
24%
11%
26%
43%
24%
26%
17%
39%
26%
20%
44%
6%
9%
11%
19%
6%
9%
13%
13%
19%
9%
20%
24%
17%
7%
9%
4%
9%
6%
7%
6%
4%
13%
11%
11%
28%
20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Thực phẩm và đồ uống
Bán lẻ
Y tế và dược phẩm
Giáo dục
Vận chuyển và kho vận
Phầm mềm và Công nghệ thông tin
Du lịch và khách sạn
Sản xuất
Nông nghiệp
Dịch vụ tài chính
Bất động sản
Xăng dầu khí đốt
Công nghệ sạch
Rất hấp dẫn Khá hấp dẫn Bình thường Kém hấp dẫn Rất kém hấp dẫn
1Báo cáo của Euromonitor tháng 5 năm 2016
13
50% ↑9%
Thực phẩm và
đồ uống
© 2016 Grant Thornton (Vietnam) Ltd. All rights reserved.
35% ↑16%
Giáo dục
Các ngành hấp dẫn đầu tư
Xếp hạng thứ 3, ngành Y tế và Dược phẩm
được lựa chọn bởi 37% người tham gia là “rất
hấp dẫn”. Ô nhiễm môi trường và các vấn đề
thực phẩm sạch hiện đang ở mức báo động
trong thời gian gần đây đã nâng cao mức độ
quan tâm của người dân về sức khỏe. Ngoài ra,
các kênh phân phối dược phẩm cũng đang bị
phân mảnh và dịch vụ y tế vẫn còn thiếu hụt,
đang là cơ hội thị trường tốt cho các nhà đầu
tư.
Bên cạnh đó, mức khống chế tỷ lệ sở hữu nước
ngoài đối với các doanh nghiệp y tế và dịch vụ
liên quan đã tăng lên 70% và việc cấp visa
nhanh chóng cho các chuyên viên trong lĩnh
vực y tế cũng tạo nên nhiều thay đổi quan
trọng trong lĩnh vực này để thu hút đầu tư.
Xếp hạng 4, ngành giáo dục được lựa chọn bởi
35% người tham gia là ngành rất hấp dẫn, tăng
đáng kể 16% so với báo cáo kỳ trước. Trong
những năm gần đây, chính phủ đã tăng ngân
sách, xã hội hóa giáo dục và khuyến khích các
nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào việc phát
triển dịch vụ giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.
Với lực lượng dân số trẻ và giá trị truyền thống
tập trung vào giáo dục, ngành này được kỳ
vọng có thể tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt
trong việc giáo dục ngôn ngữ nước ngoài, giáo
dục đại học quốc tế, mẫu giáo và dịch vụ giáo
dục trực tuyến.
14
37% ↑2%
Y tế và
Dược phẩm
© 2016 Grant Thornton (Vietnam) Ltd. All rights reserved.
10%
10%
18%
10%
5%
14%
6%
1%
6%
19%
1%
H1 20

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Kỳ vọng cho tăng trưởng đầu tư ổn định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *