[block id=”bo-sung-1″]

(Bản scan)
Việt Nam là một nước nông nghiệp, điều kiện khí hậu nhiệt đới có nhiều thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp, song cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại côn trùng phát sinh, phát triển và gây hại cây trồng trên đồng ruộng và gây hại sản phảm nông nghiệp cất giữ trong kho.

luan_van_dac_diem_sinh_hoc_sinh_thai_cua_mot_khuan_den

pdf90 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 18/07/2016 | Lượt xem: 2456 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đặc điểm sinh học, sinh thái của mọt khuẩn đen Alphitobius diaperinus Panzer và đánh giá hiệu lực phòng trừ mọt của một số chế phẩm thảo mộc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Luận văn Đặc điểm sinh học, sinh thái của mọt khuẩn đen Alphitobius diaperinus Panzer và đánh giá hiệu lực phòng trừ mọt của một số chế phẩm thảo mộc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *