[block id=”bo-sung-1″]

Hậu Giangvới nhữnglợi thếvề tài nguyêntự nhiên và tài nguyên nhân
văntạo điều kiện thuậnlợi cho việc phát triển dulịch, nhất là dulịch sinh thái và
dulịchvăn hoá. Thế nhưng hiệu quả hoạt động do ngành manglại chưa cao.
Bằng chứng làlượng khách liêntục giảm trong banămgần đây. Do lâu nay
ngành dulịchcủatỉnh chưa chú ý nhiều đến việc nghiêncứu nhucầucủa du
khách trong quá trình đi dulịch nên không đáp ứng được nhucầucủahọ. Để đạt
đượcmục tiêu đã đề ra, đề tài thực hiện nghiêncứumộtsốnội dungcơbản sau:
1.Sửdụng phương pháp thống kê trong kinh doanh kinhtế, phương pháp phân
phốitầnsố, phương pháp Willingness To Pay (WTP). Thấyrằng thực trạng du
lịchHậu Giang chưa làm thoả mãn nhucầu khách. Thông qua việc đánh giámức
độ hài lòngcủa kháchvề cácdịchvụ dulịch ởHậu Giang nhưvề ănuống,lưu
trú;sựhấpdẫncủa các điểm dulịch;về hoạt động vui chơi, giải trí; quàlưu
niệm . và nhiềudịchvụ khác.
2. Dựa trêncơsở phân tích thực trạng, tiến hành tìm hiểu nhucầu và xuhướng đi
dulịchcủa khách.Bằng phương pháp phân tích nhântố xác định được 4 nhóm
nhântố liên quan đến nhucủa khách khi đi dulịchgồm: Thứ nhất, nhóm khách
hàng có nhucầu đốivới cácyếutố trongmột tour dulịch trọn gói. Thứ hai,
nhóm khách có nhucầuvềsựhấpdẫncủa điểm dulịch. Thư ba là nhóm khách
có nhucầuvềdịchvụlưu trú. Và cuối cùng là nhóm khách có nhucầu đốivới
cácdịchvụbổ sung.
Ngoài ra,cũngdựa vào việclấy ý kiến trực tiếp khách dulịch đề tài
nghiêncứu xuhướng đi dulịchcủa khách trongtươnglại thông qua việc tì m
hiểu “mức độ thu hútcủa các hoạt động dulịchtại điểm” và xác định được
những mong muốncủa khách khi đi dulịchHậu Giang làvềsựhấpdẫncủa tài
nguyên dulịch, những nhântố do con người tác động và cuối cùng là mong
muốncủa kháchvềcộngdồng địa phương.
3.Dựa vào những phân tíchvừa nêu, tìm ra được nhữngtồntạicủa dulịchHậu
Giangcần khắc phục. Cùngvới cơsởtừ phía ngành vàsự đóng góp ý kiếncủa
khách đề tài tìm ra những biện pháp thu hút khách dulịch đếnHậu Giang.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog2

Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Đánh giá nhu cầu của du khách đối với du lịch Hậu Giang và những giải pháp thu hút khách đến Hậu Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ – QUẢN TRỊ KINH DOANH
š ›¬œ 
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
ĐÁNH GIÁ NHU CẦU CỦA DU KHÁCH
ĐỐI VỚI DU LỊCH HẬU GIANG
VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH
ĐẾN HẬU GIANG
Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:
ThS. LÊ QUANG VIẾT NGUYỄN THỊ THÙY LINH
HUỲNH NHỰT PHƯƠNG MSSV: 4043531
Lớp: QTKD Du lịch & Dịch vụ
Khóa : 30
Cần Thơ, – 05/2008
Luận văn tốt nghiệp
GVHD: THS Lê Quang Viết SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Linh i
LỜI CẢM TẠ
š¬œ
Lời đầu tiên bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến thầy Lê Quang Viết và
cô Huỳnh Nhựt Phương đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ để em hoàn thành luận
văn tốt nghiệp này. Em chân thành cảm ơn quý thầy cô trong khoa kinh tế &
quản trị kinh doanh trường Đại Học Cần Thơ, thư viện khoa, thư viện trường, thư
viện thành phố Cần Thơ đã tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn tốt
nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn các sở thương mại – du lịch Hậu Giang, và các
sở du lịch Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang đã tận tình
giúp đỡ và cung cấp cho em nhiều tư liệu quý báu để em hoàn thành đề tài
nghiên cứu này.
Để hoàn thành được đề tài nghiên cứu này, còn là sự nổ lực, cố gắng của
bản thân nhưng vì khả năng và điều kiện thời gian có hạn đồng thời cũng là lần
đầu tiên thực hiện một đề tài nghiên cứu độc lập nên không tránh phải những sai
lầm và thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của thầy cô và
các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.
Ngày 14 tháng 5 năm 2008
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Thùy Linh
Luận văn tốt nghiệp
GVHD: THS Lê Quang Viết SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Linh ii
LỜI CAM ĐOAN
š¬œ
Em xin cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện, các số liệu thu
thập và kết quả phân tích trong đề tài là hoàn toàn trung thực, đề tài không trùng
với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào.
Ngày 15 tháng 5 năm 2008
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Thùy Linh
Luận văn tốt nghiệp
GVHD: THS Lê Quang Viết SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Linh iii
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
š¬œ
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Luận văn tốt nghiệp
GVHD: THS Lê Quang Viết SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Linh iv
MỤC LỤC
š¬œ
NỘI DUNG Trang
Chương 1: GIỚI THIỆU 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu ………………………………………………….. 1
1.1.2. Căn cứ khoa học và căn cứ thực tiễn ………………………………. 3
1.1.2.1. Căn cứ khoa học ………………………………………………….. 3
1.1.2.2. Căn cứ thực tiễn ………………………………………………….. 4
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 4
1.2.1. Mục tiêu chung …………………………………………………………….. 4
1.2.2. Mục tiêu cụ thể …………………………………………………………….. 4
1.3. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 5
1.3.1. Kiểm định giả thuyết ……………………………………………………… 5
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu ………………………………………………………. 5
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6
1.4.1. Không gian nghiên cứu …………………………………………………. 6
1.4.2. Thời gian nghiên cứu ……………………………………………………. 6
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 6
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
8
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 8
2.1.1. Một số khái niệm về du lịch …………………………………………… 8
2.1.1.1. Du lịch ………………………………………………………………. 8
2.1.1.2. Du lịch sinh thái ………………………………………………….. 8
2.1.1.3. Khách du lịch ……………………………………………………… 8
2.1.1.4. Sản phẩm du lịch ………………………………………………… 9
2.1.2. Nhu cầu du lịch của con người ……………………………………….. 9
2.1.2.1. Khái niệm nhu cầu du lịch …………………………………….. 9
2.1.2.2.Các nhu cầu của khách du lịch ………………………………… 10
Luận văn tốt nghiệp
GVHD: THS Lê Quang Viết SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Linh v
2.1.3. Các phương pháp phân tích số liệu ………………………………….. 16
2.1.3.1. Phương pháp thống kê trong kinh doanh kinh tế ……………. 16
2.1.3.2. Phương pháp so sánh ……………………………………………. 17
2.1.3.3. Phương pháp willingness to pay (WTP) …………………… 17
2.1.3.4. Phương pháp phân tích nhân tố (Factor analysis) ……….. 18
2.1.3.5. Phương pháp phân phối tần số (Frequency Distribution) 19
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu ………………………………… 20
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu …………………………………………. 20
2.2.2.1. Số liệu thứ cấp …………………………………………………….. 20
2.2.2.2. Số liệu sơ cấp ……………………………………………………… 21
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu …………………………………………. 22
Chương 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH
HẬU GIANG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
24
3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH HẬU GIANG 24
3.1.1. Vài nét chung về tỉnh Hậu Giang …………………………………….. 24
3.1.1.1. Lịch sử hình thành ……………………………………………….. 24
3.1.1.2.Vị trí địa lý …………………………………………………………. 24
3.1.2. Tài nguyên du lịch Hậu Giang ………………………………………… 25
3.1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên …………………………………… 26
3.1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn ………………………………….. 27
3.1.2.3. Các cơ sở vật chất kỷ thuật ……………………………………. 30
3.1.3. Vị trí của ngành du lịch Hậu Giang …………………………………. 30
3.2. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HẬU
GIANG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
31
3.2.1. Một số tour du lịch tiêu biểu ở Hậu Giang ………………………… 31
3.2.2. Cơ sở vật chất kỷ thuật và cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch …….. 33
3.2.2.1. Cơ sở vật chất kỷ thuật …………………………………………. 33
3.2.2.2. Cơ sở hạ tầng ………………………………………………………. 34
3.2.3. Nguồn nhân lực ……………………………………………………………. 35
3.2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Hậu Giang 36
Luận văn tốt nghiệp
GVHD: THS Lê Quang Viết SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Linh vi
trong những năm gần đây ……………………………………………………………
3.2.4.1. Tình hình lượng khách đến du lịch Hậu Giang ……………. 36
3.2.4.2. Doanh thu từ hoạt động du lịch tỉnh Hậu Giang ………….. 38
3.2.4.3. Dự án đầu tư phát triển du lịch Hậu Giang ………………… 39
3.2.4.4. Công tác quảng bá xúc tiến du lịch Hậu Giang ………….. 40
3.3. ĐÁNH GIÁ DU LỊCH HẬU GIANG THÔNG QUA
KHÁCH DU LỊCH ……………………………………………………………………
41
3.3.1. Đánh giá tổng hợp của khách về các điểm du lịch
ở Hậu Giang ……………………………………………………………………………..
41
3.3.2. Thời gian lưu trú và chi tiêu của khách …………………………….. 42
3.3.2.1. Thời gian lưu trú của khách …………………………………….. 43
3.3.2.2. Mức chi tiêu trung bình và cơ cấu chi tiêu của khách …… 44
3.3.3. Mức độ hài lòng của khách đối với các dịch vụ du lịch ………. 45
3.3.3.1. Đối với các dịch vụ chính ……………………………………….. 46
Về dịch vụ ăn uống …………………………………………………………… 46
Về dịch vụ lưu trú …………………………………………………………….. 47
3.3.3.2. Đối với các dịch vụ đặc trưng …………………………………… 48
Về sự hấp dẫn của điểm đến ……………………………………………….. 48
Về hoạt động vui chơi, giải trí …………………………………………….. 49
Về nhân viên phục vụ ……………………………………………………….. 50
Về môi trường tự nhiên ……………………………………………………… 51
3.3.3.3. Đối với các dịch vụ bổ sung …………………………………….. 52
Về quà lưu niệm ……………………………………………………………….. 52
Về tính an toàn (cả tính mạng lẫn thực phẩm) ……………………….. 53
3.3.4. Mức độ hài lòng của khách về mặt chi phí ………………………… 54
Chương 4: XÁC ĐỊNH NHU CẦU CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI
DU LỊCH HẬU GIANG
56
4.1. CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN CỦA KHÁCH 56
4.1.1. Mục đích đi du lịch của khách ………………………………………… 56
4.1.2. Thời gian đi du lịch của khách ……………………………………….. 57
4.1.3. Kênh thông tin du lịch …………………………………………………… 59
Luận văn tốt nghiệp
GVHD: THS Lê Quang Viết SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Linh vii
4.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU CỦA KHÁCH
KHI ĐI DU LỊCH
59
4.3. MỨC ĐỘ THU HÚT CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI
ĐIỂM KHI ĐI DU LỊCH Ở HẬU GIANG
66
4.3.1. Về loại hình du lịch ………………………………………………………. 67
4.3.1.1. Loại hình du lịch khách đã từng đi ……………………………. 68
4.3.1.2. Loại hình du lịch khách thích nhất …………………………… 68
4.3.1.3. Loại hình du lịch khách dự định đi trong thời gian tới … 68
4.3.1.4. Mức độ hấp dẫn của các hình thức đi du lịch …………….. 68
4.3.2. Mức độ hấp dẫn của các phương tiện vận chuyển ………………. 69
4.3.3. Mức độ thú vị của các hoạt động du lịch tại điểm
của du khách ………………………………………………………………………………
74
4.4. NHỮNG MONG MUỐN CỦA KHÁCH ĐỐI VỚI DU LỊCH
HẬU GIANG
78
4.4.1. Đối với sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch ……………………….. 79
4.4.2. Đối với sự tác động của nhân tố con người ……………………….. 81
4.4.3. Đối với cộng đồng địa phương ……………………………………….. 82
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA
KHÁCH
85
5.1. CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP 85
5.1.1. Cơ sở từ phía tổ chức quản lý du lịch Hậu Giang ………………. 85
5.1.1.1. Định hướng phát triển ngành du lịch của tỉnh ……………. 85
5.1.1.2. Mục tiêu phát triển du lịch Hậu giang đến năm 2010 ….. 85
5.1.2. Cơ sở từ phía cầu du lịch ……………………………………………….. 87
5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN
HẬU GIANG
88
5.2.1. Những tồn tại của du lịch Hậu Giang ………………………………. 88
5.2.2. Biện pháp thu hút khách du lịch đến Hậu Giang ………………… 91
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ LIẾN NGHỊ 95
6.1. KẾT LUẬN 95
6.2. KIẾN NGHỊ 96
Luận văn tốt nghiệp
GVHD: THS Lê Quang Viết SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Linh viii
6.2.1 Đối với Sở du lịch Hậu Giang ………………………………………… 97
6.2.2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang …………………………. 97
6.2.4. Đối với người dân bản địa …………………………………………….. 97
Luận văn tốt nghiệp
GVHD: THS Lê Quang Viết SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Linh ix
DANH MỤC BIỂU BẢNG
š¬œ
NỘI DUNG Trang
3.1. Số lượt khách du lịch đến Hậu Giang năm 2005 – 2007 37
3.2. Doanh thu từ hoạt động du lịch tỉnh Hậu Giang năm 2005 – 2007 38
3.3. Đánh giá tổng hợp về các điểm du lịch ở Hậu Giang 42
3.4. Mức độ hài lòng của khách về dịch vụ ăn uống 42
3.5. Mức độ hài lòng về dịch vụ lưu trú 46
3.6. Mức độ hài lòng của khách về sự hấp dẫn của các điểm đến du lịch 48
3.7. Mức độ hài lòng của khách về hoạt độngvui chơi, giải trí 49
3.8. Mức độ hài lòng của khách về nhân viên phục vụ 50
3.9. Mức độ hài lòng của khách về môi trường tự nhiên 51
3.10. Mức độ hài lòng của khách về quà lưu niệm 52
3.11. Mức độ hài lòng của khách về mặt chi phí 54
4.1. Mục đích đi du lịch của khách 54
4.2. Kênh thông tin du lịch 56
4.3. Ma trận chuẩn hoá các nhân tố 59
4.4. Ma trận hệ số điểm nhân tố 61
4.5. Các loại hình du lịch khách đã từng đi 66
4.6. Loại hình du lịch khách thích nhất 67
4.7. Các loại hình du lịch khách dự định đi trong thời gian tới 68
4.8. Mức độ hấp dẫn của các loại hình du lịch 69
4.9. Mức độ hấp dãn của phương tiện vận chuyển 71
4.10. Mức độ thú vị của các hoạt động khi đi du lịch 74
4.11. Mong muốn của khách đối với sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch 79
4.12. Mong muốn của khách đối với nhân tố do con người tác động 81
4.13. Mong muốn của khách đối với cộng đồng địa phương 82
5.1. Dự báo lượng khách du lịch đến Hậu Giang thời kỳ 2010 – 2020 85
5.2. Dự báo doanh thu du lịch Hậu Giang thời kỳ 2010 – 2020 86
5.3. Ý kiến đóng góp của du khách để phát triển du lịch Hậu Giang 87
Luận văn tốt nghiệp
GVHD: THS Lê Quang Viết SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Linh x
DANH MỤC HÌNH
š¬œ
NỘI DUNG Trang
2.1. Sơ đồ các loại nhu cầu của du khách 11
3.1. Biểu đồ thời gian lưu trú của khách du lịch Hậu Giang 43
3.2. Biểu đồ cơ cấu chi tiêu của khách 44
3.3. Biểu độ mức độ hài lòng của khách về tính an toàn 53
4.1. Biểu đố thời gian đi du lịch của khách 57
4.3. Biểu đồ dự báo cơ cấu chi tiêu của khách năm 2010 86
Luận văn tốt nghiệp
GVHD: THS Lê Quang Viết SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Linh xi
TÓM TẮT
š « ›
Hậu Giang với những lợi thế về tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân
văn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái và
du lịch văn hoá. Thế nhưng hiệu quả hoạt động do ngành mang lại chưa cao.
Bằng chứng là lượng khách liên tục giảm trong ba năm gần đây. Do lâu nay
ngành du lịch của tỉnh chưa chú ý nhiều đến việc nghiên cứu nhu cầu của du
khách trong quá trình đi du lịch nên không đáp ứng được nhu cầu của họ. Để đạt
được mục tiêu đã đề ra, đề tài thực hiện nghiên cứu một số nội dung cơ bản sau:
1. Sử dụng phương pháp thống kê trong kinh doanh kinh tế, phương pháp phân
phối tần số, phương pháp Willingness To Pay (WTP). Thấy rằng thực trạng du
lịch Hậu Giang chưa làm thoả mãn nhu cầu khách. Thông qua việc đánh giá mức
độ hài lòng của khách về các dịch vụ du lịch ở Hậu Giang như về ăn uống, lưu
trú; sự hấp dẫn của các điểm du lịch; về hoạt động vui chơi, giải trí; quà lưu
niệm…. và nhiều dịch vụ khác.
2. Dựa trên cơ sở phân tích thực trạng, tiến hành tìm hiểu nhu cầu và xu hướng đi
du lịch của khách. Bằng phương pháp phân tích nhân tố xác định được 4 nhóm
nhân tố liên quan đến nhu của khách khi đi du lịch gồm: Thứ nhất, nhóm khách
hàng có nhu cầu đối với các yếu tố trong một tour du lịch trọn gói. Thứ hai,
nhóm khách có nhu cầu về sự hấp dẫn của điểm du lịch. Thư ba là nhóm khách
có nhu cầu về dịch vụ lưu trú. Và cuối cùng là nhóm khách có nhu cầu đối với
các dịch vụ bổ sung.
Ngoài ra, cũng dựa vào việc lấy ý kiến trực tiếp khách du lịch đề tài
nghiên cứu xu hướng đi du lịch của khách trong tương lại thông qua việc tìm
hiểu “mức độ thu hút của các hoạt động du lịch tại điểm” và xác định được
những mong muốn của khách khi đi du lịch Hậu Giang là về sự hấp dẫn của tài
nguyên du lịch, những nhân tố do con người tác động và cuối cùng là mong
muốn của khách về cộng dồng địa phương.
3. Dựa vào những phân tích vừa nêu, tìm ra được những tồn tại của du lịch Hậu
Giang cần khắc phục. Cùng với cơ sở từ phía ngành và sự đóng góp ý kiến của
khách đề tài tìm ra những biện pháp thu hút khách du lịch đến Hậu Giang.
Luận văn tốt nghiệp
GVHD: Ths. Lê Quang Viết -1- SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
Ngày nay, trên phạm vi toàn Thế Giới, du lịch đã trở thành nhu cầu thiết
yếu của con người. Ngành du lịch đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một ngành
kinh tế quan trọng ở nhiều nước cũng như ở Việt Nam. Trong bức thông điệp
nhân ngày du lịch 27 tháng 9, tổng thư ký tổ chức du lịch thế giới Francesco
Franngialli khẳng định “du lịch là chìa khoá mang lại sự thịnh vượng cho cả
nước giàu lẫn nước nghèo”. Việt Nam vừa chính thức gia nhập tổ chức thương
mại thế giới (WTO). Trong xu thế đó, du lịch Việt Nam đã hội nhập với du lịch
quốc tế, việc tổ chức thành công hội nghị bộ thương mại du lịch APEC năm 2006
và tổ chức thành công lễ hội khai mạc năm du lịch quốc gia Mekong – Cần Thơ
năm 2008 vừa qua là một minh chứng. Ngành du lịch nước ta đang bước vào sân
chơi với những luật lệ cạnh tranh quyết liệt và gay gắt hơn.
Cùng với sự phát triển của cả nước, du lịch đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) đang tăng trưởng mạnh mẽ. Với lợi thế là trung tâm của tiểu vùng Tây
sông Hậu, Hậu Giang may mắn có nhiều nhiều ưu thế để phát triển du lịch. Bởi
nơi đây còn giữ lại nét hoang sơ của thiên nhiên và lưu giữ nhiều giá trị văn hoá
đặc sắc. Đặc biệt, Hậu Giang còn có chợ nổi Ngã Bảy – nét đặc trưng nổi bật của
vùng, thu hút khá đông sự chú ý đối với du khách. Trong những năm qua, được
khá nhiều sự quan tâm của toàn Đảng, nhà nước và sự nổ lực của các cấp lãnh
đạo địa phương, du lịch Hậu Giang đã có những bước phát triển nhanh chóng,
đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
của vùng ĐBSCL cũng như sự phát triển du lịch chung của cả nước.
Tuy nhiên, theo đánh giá chung của nhiều chuyên gia và các nhà quản lý,
kết quả mà nghành du lịch Hậu Giang đạt được trong những năm qua còn khá
khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng lớn về du lịch của một tỉnh nằm gần
trung tâm ĐBSCL. Bằng chứng là cuối năm 2006, sau một năm tách tỉnh, lượng
khách nội địa đến Hậu Giang theo thống kê chỉ đạt 65.325 lượt, năm 2007 lượng
khách này giảm xuống còn 6.200 lượt (nguồn Sở thương mại và du lịch Hậu
Luận văn tốt nghiệp
GVHD: Ths. Lê Quang Viết -2- SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh
Giang). Tại sao lại có sự sụt giảm này? Theo ý kiến ông Nguyễn Thanh Hùng –
Giám đốc Sở thương mại và Du lịch Hậu Giang “một trong những nguyên nhân
khiến du lịch Hậu Giang chưa đạt được hiệu quả đề ra là do lâu nay ngành du
lịch tỉnh đánh giá hiệu quả chủ yếu dựa vào doanh thu do hoạt động du lịch mang
lại mà chưa chú ý đến việc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng”. Trong khi đó việc
đánh giá nhu cầu du khách là

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Luận văn Đánh giá nhu cầu của du khách đối với du lịch Hậu Giang và những giải pháp thu hút khách đến Hậu Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *