[block id=”bo-sung-1″]

(Bản scan)
Nhìn chung đại bộ phận nông thôn nước ta cong trong tình trạng kém phát triển về kinh tế- xã hội, cơ sở hạ tầng còn quá thiếu thốn và lạc hậu, điển hình là giao thông và thông tin liên lạc. Giao thông và thông tin liên lạc là nhân tố quan trọng hàng đầu để mở mang dân trí.

Tải-tài-liệu-miễn-phí-My-WordPress-Blog-1

Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010 ( thực tập tại Viện chiến lược- Bộ kế hoạch và đầu tư), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Luận văn Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010 ( thực tập tại Viện chiến lược- Bộ kế hoạch và đầu tư)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *