[block id=”bo-sung-1″]

Ngày nay nền kinh tếtoàn thếgiới đang bước sang giai đoạn hội nhập đa dạng
và xu hướng hội nhập hết sức mạnh mẽ. Trong tình hình chung đó, Việt Nam đã đạt
được những thành tựu rất đáng kể. Trong đó đáng kểnhất là gia nhập tổchức thương
mại thếgiới (WTO) vào tháng 11 năm 2006. Việc này có ý nghĩa hết sức to lớn đối với
nền kinh tếViệt Nam, đặc biệt là hoạt động ngoại thương.
Mục đích nghiên cứu
Trong bối cảnh chung của nền kinh tếcảnước, Tổng công ty đường sông
Miền Nam (SOWATCO) cũng đang từng bước tham gia vào tiến trình hội nhập đó
ngay từnhững hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng nhưcác công
ty thành viên. Một trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới hoạt động ngoại
thương đó là lĩnh vực giao nhận ngoại thương bao gồm: giao nhận hàng bằng
container và bằng tàu biển. Vì vậy sau một thời gian thực tập và công tác tại Tổng
công ty tôi quyết định chọn giao nhận ngoại thương làm chuyên đềcho khóa luận
tốt nghiệp của mình nhằm hệthống lại quy trình giao nhận ngoại thương tại Tổng
công ty, tìm ra những ưu nhược điểm của hoạt động thông qua đó cũng muốn đưa ra
những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảhoạt động này tại công ty.
Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu chủyếu là hoạt động giao nhận ngoại thương tại Tổng
công ty bao gồm nhận hàng rời từtàu biển.
Phương pháp nghiên cứu
Dựa vào những lý thuyết cơbản và những học thuyết vềngoại thương cũng
nhưlý thuyết tổng hợp khác vềkinh tế đểxem xét mức độvận dụng tại đơn vịnhư
thếnào, tìm ra những ưu điểm đểtiếp tục phát huy và những hạn chế đểkhắc phục.
Trên cơsở đó đưa ra những giải pháp hợp lý nhất cho hoạt động giao nhận ngoại
thương tại Tổng công ty đểnâng cao hiệu quảhơn trong thời gian tới. Sựkết hợp
giữa lý luận và thực tế, xem xét mức độvận dụng lý thuyết vào thực tiễn. Đó chính
là phương pháp nghiên cứu của chuyên đềnày.
Kết cấu đềtài
Đềtài cơbản gồm có 3 chương
– Chương 1: Lý luận cơbản vềgiao nhận hàng rời bằng tàu biển.
– Chương 2: Thực trạng công tác tổchức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
tại SOWATCO
– Chương 3: Một sốgiải pháp và kiến nghịnhằm nâng cao hiệu quảcông tác
giao nhận hàng rời bằng đường biển tại SOWATCO
– Kết luận

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog31

Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng rời tại SOWATCO, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
GIAO NHẬN HÀNG RỜI TẠI SOWATCO
GVHD : ThS. CAO MINH TRÍ
SVTH : NGUYỄN THỊ ANH THƯ
MSSV : 106401272
LỚP : 06DQN
KHOÁ : 2006 – 2010
TP. HCM, THÁNG 09 NĂM 2010
i
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
—–›—–
Đề tài:
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
GIAO NHẬN HÀNG RỜI TẠI SOWATCO
Chuyên đề tốt nghiệp Đại học
Ngành: Quản trị Ngoại thương
GVHD : ThS. CAO MINH TRÍ
SVTH : NGUYỄN THỊ ANH THƯ
MSSV : 106401272
LỚP : 06DQN
KHÓA : 2006 -2010
TP.HCM, 2010
ii
LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu
trong khóa luận này được thực hiện tại Tổng công ty đường sông Miền Nam
(SOWATCO), không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày…. tháng …. năm 2010
Tác giả
Nguyễn Thị Anh Thư
iii
LỜI CẢM ƠN
Không có sự thành công nào mà không có sự giúp đỡ của mọi người đặc biệt
là trong con đường học vấn. Kiến thức của một cá nhân có được vừa là sự nổ lực
học hỏi không ngừng của bản thân vừa là sự chỉ dạy tận tình của tất cả các thầy cô,
và tất cả những người xung quanh mình.
Vì vậy có được kiến thức của ngày hôm nay, xem xin chân thành cảm ơn các
thầy các cô ở trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Tp.Hồ Chí Minh đã tận tình giảng
dạy cho em trong suốt những năm học qua.
Xin cảm ơn thầy Cao Minh Trí đã tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian
thực tập.
Xin cảm ơn ông Trương Quốc Hưng – Tổng giám đốc Tổng công ty đường
sông Miền Nam(SOWATCO)
Xin cảm ơn ông Tô Hữu Hùng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đường
sông Miền Nam.
Cảm ơn ông Nguyễn Văn Thành – đội phó đội trực ban giao nhận.
Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các cô, chú, anh, chị trong Tổng công ty
đường sông Miền Nam đã nhiệt tình giúp đỡ, chỉ dẫn em trong quá trình công tác tại
Tổng công ty cũng như trong thời gian thực tập và giúp đỡ em hoàn thành tốt khóa
luận tại công ty.
Lời cuối xin cảm ơn ba mẹ, gia đình và tất cả các bạn hữu đã góp ý kiến giúp
tôi hoàn thành báo cáo này.
Chân thành cảm ơn.
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Anh Thư.
iv
NHẬN XÉT ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên :Nguyễn Thị Anh Thư
MSSV : 106401272
Khóa : 2006-2010
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Đơn vị thực tập
v
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
vi
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU …………………………………………………………………………………………………. i
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIAO NHẬN HÀNG RỜI BẰNG
ĐƯỜNG BIỂN ………………………………………………………………………………………………… 3
1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO NHẬN ………………………………………………… 3
1.1.1 Định nghĩa về giao nhận và người giao nhận (freight forwarding and
freight forwarder): ……………………………………………………………………………………… 3
1.1.1.1 Định nghĩa về giao nhận ……………………………………………………………….. 3
1.1.1.2 Định nghĩa về người giao nhận ……………………………………………………… 3
1.1.2 Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người giao nhận. ……………………… 4
1.1.2.1 Quyền hạn và nghĩa vụ của người giao nhận …………………………………… 4
1.1.2.2 Trách nhiệm của người giao nhận ………………………………………………….. 4
1.1.3 Nội dung cơ bản của nghiệp vụ giao nhận …………………………………………….. 6
1.1.3.1 Nghiệp vụ giao nhận truyền thống ………………………………………………….. 6
1.1.3.2 Nghiệp vụ giao nhận quốc tế …………………………………………………………. 7
1.1.3.3 Một số yêu cầu đối với giao nhận hàng hóa XNK …………………………….. 7
1.1.4 Lợi ích của giao nhận hàng XNK …………………………………………………………. 8
1.1.4.1 Đối với người XK …………………………………………………………………………. 8
1.1.4.2 Đối với người NK …………………………………………………………………………. 8
1.1.5 Phạm vi hoạt động của dịch vụ giao nhận ……………………………………………… 9
1.1.5.1 Thay mặt người gửi hàng (người xuất khẩu) (consignor/ exporter) ……. 9
1.1.5.2 Thay mặt người nhận hàng hay người nhập khẩu (on behalf of the
consignee or importer) …………………………………………………………………………… 10
1.1.5.3 Các dịch vụ khác ………………………………………………………………………… 10
1.1.5.4 Các loại hàng đặc biệt ………………………………………………………………… 11
1.2 GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK TẠI CẢNG BIỂN ………………………………. 11
1.2.1 Cơ sở pháp lý, nguyên tắc giao nhận hàng hóa XNK tại cảng ………………… 11
1.2.1.1 Cơ sở pháp lý …………………………………………………………………………….. 11
1.2.1.2 Nguyên tắc giao nhận hàng hóa XNK tại cảng……………………………….. 12
1.2.2 Nhiệm vụ các bên tham gia quá trình giao nhận hàng hóa XNK …………….. 12
1.2.2.1 Nhiệm vụ cảng ……………………………………………………………………………. 12
1.2.2.2 Nhiệm vụ của chủ hàng ……………………………………………………………….. 13
1.2.2.3 Nhiệm vụ hải quan ……………………………………………………………………… 14
1.2.3 Quy trình giao nhận hàng hóa XNK tại cảng biển ………………………………… 14
1.2.3.1 Đối với hàng XK…………………………………………………………………………. 14
vii
1.2.3.2 Đối với hàng NK ………………………………………………………………………… 16
1.3 CÁC CHỨNG TỪ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN
HÀNG HÓA XNK ……………………………………………………………………………………… 19
1.3.1 Chứng từ dùng trong giao nhận hàng XK ……………………………………………. 19
1.3.1.1 Chứng từ hải quan ……………………………………………………………………… 19
1.3.1.2 Chứng từ với cảng và tàu …………………………………………………………….. 20
1.3.1.3 Các chứng từ khác ……………………………………………………………………… 22
1.3.2 Chứng từ dùng trong giao hàng XK ……………………………………………………. 23
1.3.2.1 Biên bản kết toán nhận hàng với tàu …………………………………………….. 23
1.3.2.2 Biên bản kê khai hàng thừa thiếu …………………………………………………. 23
1.3.2.3 Biên bản hư hỏng đổ vỡ ………………………………………………………………. 24
1.3.2.4 Biên bản giám định phẩm chất …………………………………………………….. 24
1.3.2.5 Biên bản giám định số lượng/ trọng lượng …………………………………….. 24
1.3.2.6 Biên bản giám định của công ty bảo hiểm ……………………………………… 24
1.3.2.7 Thư khiếu nại …………………………………………………………………………….. 24
1.3.2.8 Thư dự kháng …………………………………………………………………………….. 24
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC GIAO NHẬN HÀNG
HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI SOWATCO ………………………………………………… 25
2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ………………………………………….. 25
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển …………………………………………………………. 25
2.1.2 Phạm vi hoạt động ……………………………………………………………………………. 28
2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty ……………………………………………………………………… 29
2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức ……………………………………………………………………………… 29
2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban ……………………………………………… 29
2.1.4 Những khách hàng chủ yếu ……………………………………………………………….. 30
2.1.5 Đối thủ cạnh tranh ……………………………………………………………………………. 30
2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY (2007-2009) ……. 31
2.2.1 Khái quát tình hình hoạt động của công ty …………………………………………… 31
2.2.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty ……………………………. 33
2.2.2.1 Đánh giá khả năng quản lý chi phí và lợi nhuận của công ty …………… 33
2.2.2.2 Đánh giá khả năng quản lý tài sản và lợi nhuận của công ty …………… 35
2.2.3 Tầm quan trọng hoạt động giao nhận hàng trong 3 năm gần đây ……………. 36
2.3 QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA
XNK ………………………………………………………………………………………………………….. 40
2.3.1 Giao hàng rời XK …………………………………………………………………………….. 40
2.3.1.1 Giới thiệu chung …………………………………………………………………………. 40
viii
2.3.1.2 Sơ đồ quy trình giao nhận ……………………………………………………………. 40
2.3.1.3 Chi tiết các bước trong quy trình ………………………………………………….. 40
2.3.2 Nhận hàng rời NK …………………………………………………………………………….. 47
2.3.2.1 Giới thiệu chung …………………………………………………………………………. 47
2.3.2.2 Sơ đồ quy trình giao nhận ……………………………………………………………. 48
2.3.2.3 Chi tiết các bước trong quy trình ………………………………………………….. 48
2.3.3 Phân tích SWOT ………………………………………………………………………………. 51
2.3.3.1 Điểm mạnh ………………………………………………………………………………… 51
2.3.3.2 Điểm yếu …………………………………………………………………………………… 52
2.3.3.3 Cơ hội ……………………………………………………………………………………….. 53
2.3.3.4 Thách thức …………………………………………………………………………………. 54
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIAO NHẬN HÀNG RỜI BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
TẠI SOWATCO ……………………………………………………………………………………………. 56
3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY …………………………….. 56
3.1.1 Định hướng: …………………………………………………………………………………….. 56
3.1.2 Chiến lược ……………………………………………………………………………………….. 56
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ……………………………………. 57
3.3 KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………………………………. 61
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………… 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………… 64
PHỤ LỤC ……………………………………………………………………………………………………… 65
ix
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BL : Bill of lading : vận đơn
COR : Cargo outturn report : biên bản đỗ vỡ, hư hỏng
CY : Container yard: bãi chứa container
D/O : Delivery order : lệnh giao hàng
DN : Doanh nghiệp
ETA : Expected time of arrival: thông báo dự kiến ngày đến
FCL : Full container load : hàng nguyên
FIATA : Fédération internationale des associations de transitaires et
d’assimiles: hiệp hội các tổ chức giao nhận quốc tế.
HĐ : Hợp đồng
KH : Khách hàng
LC :Letter of credit
LCL : Less than container load: hàng lẻ
LOR : Letter of reservation:t dự kháng
MR : Mate’s receipt
NK : Nhập khẩu
NOR : Notice of readiness: thông báo tàu đã sẵn sáng
NV : Nhân viên
ROROC : Report on receipt of cargo: biên bản kế toán nhận hàng với tàu
SOWATCO : Tổng công ty đường sông Miền Nam
XK : Xuất khẩu
XNK : Xuất nhập khẩu
x
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2. 1 Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2007 – 2009 ………. 31
Bảng 2. 2 Bảng tính TSCP và TSLN của công ty ……………………………………………….. 34
Bảng 2. 3 Bảng tính tỷ suất lợi nhuận/ tài sản lưu động ……………………………………….. 35
Bảng 2. 4 Bảng tính tỷ suất lợi nhuận/ tài sản cố định………………………………………….. 35
Bảng 2. 5 Thị phần về vận tải thủy nội địa ở khu vực ĐBSCL năm 2007 ………………. 36
Bảng 2. 6 Tổng doanh thu nhóm sản phẩm dịch vụ của Công ty SOWATCO ………… 37
Bảng 2. 7 Bảng doanh thu giao nhận hàng rời từ tàu biển 3 năm 2007 – 2009 ………… 38
Bảng 2. 8 Bảng mức độ tăng trưởng qua từng năm đối với từng mặt hàng …………….. 39
xi
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ
Hình 2. 1 Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty …..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf188695.pdf
  • pdfPHU LUC.pdf

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Luận văn Nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng rời tại SOWATCO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *