[block id=”bo-sung-1″]

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống của con người
ngày càng được cải thiện, đi liền với đó là vấn để ăn uống ngày càng được nâng cao,
từ chỗ đủ cái ăn, chúng ta hướng đến là làm thế nào để có thể có món ăn ngon, bổ
dưỡng. Tất bật với cuộc sống mưu sinh, với nhịp sống nhộn nhịp của xã hội, quỹ thời
gian của chúng ta ngày càng eo hẹp đi. Thật khó để có thể dành được một lượng thời
gian lân la các quán sách tìm hiểu về các món ăn, hay lang thang Internet tìm hiểu về
các chương trình dạy nấu ăn. Từ đó nảy sinh vấn đề làm thế nào để có được một công
cụ như một cuốn sổ tay mini chỉ dẫn về nấu ăn, về nghệ thuật ẩm thực có thể mang
theo mọi lúc, tiện lợi giúp chúng ta có thể tự mình nấu những món ăn ngon cho chính
mình, cho bạn bè, người thân hay gia đình thưởng thức sau những giờ làm việc hút
thể lực và chất xám.

luan_van_xay_dung_he_thong_tro_giup_am_thuc_tren_dien_thoai

pdf100 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 1052 | Lượt tải: 10download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng hệ thống trợ giúp ẩm thực trên điện thoại di động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tel. (84-511) 736 949, Fax. (84-511) 842 771
Website: itf.ud.edu.vn, E-mail: [email protected]
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MÃ NGÀNH : 05115
ĐỀ TÀI :
XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRỢ GIÚP ẨM THỰC
TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Mã số : 09T3 – 121
Ngày bảo vệ : 18-20/06/2014
SINH VIÊN : NGUYỄN THỦY LỘC
LỚP : 09T3
CBHD : ThS. VÕ ĐỨC HOÀNG
ĐÀ NẴNG, 06/2014
Trang i
LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cám ơn thầy ThS. Võ Đức Hoàng đã tận tình hướng
dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Em
cũng xin gởi lời cám ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô trường Đại học
Bách khoa Đà Nẵng, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Công nghệ Thông
Tin trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng đã tận tình giảng dạy,
truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học
tập vừa qua.
Trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp chắc chắn không tránh khỏi
những thiếu sót, em rất mong sự giúp đỡ và góp ý của quý thầy cô để em
hoàn thiện hơn đề tài của mình.
Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn.
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2014
Sinh viên,
Nguyễn Thủy Lộc – 09T3
Trang ii
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan :
– Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự
hướng dẫn trực tiếp của thầy ThS. Võ Đức Hoàng.
– Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng tên
tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố.
– Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, tôi
xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Sinh viên,
Nguyễn Thủy Lộc – 09T3
Trang iii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trang iv
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN
Trang v
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………. 1
1.1 GIỚI THIỆU …………………………………………………………………………………….. 1
1.1.1 Bối cảnh đề tài ……………………………………………………………………………. 1
1.1.2 Mục đích ……………………………………………………………………………………. 1
1.1.3 Ý nghĩa ………………………………………………………………………………………. 2
1.2 PHẠM VI ĐỀ TÀI …………………………………………………………………………….. 2
1.3 TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI ……………………………………………………………………….. 2
1.3.1 Các bước thực hiện ……………………………………………………………………… 2
1.3.2 Mục tiêu cần đạt được ………………………………………………………………….. 3
1.4 KẾT QUẢ DỰ KIẾN …………………………………………………………………………. 3
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT …………………………………………………… 4
1.1 GIỚI THIỆU CÁC NỀN TẢNG DI ĐỘNG ………………………………………….. 4
1.1.1 Ios ……………………………………………………………………………………………… 4
1.1.2 Android ……………………………………………………………………………………… 5
1.1.3 Windowphone …………………………………………………………………………….. 5
1.1.4 BlackBerry …………………………………………………………………………………. 6
1.2 GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID ………………………………………….. 6
1.2.1 Giới thiệu …………………………………………………………………………………… 6
1.2.2 Lịch sử phát triển ………………………………………………………………………… 7
1.2.3 Kiến trúc của hệ điều hành Android ………………………………………………. 8
1.3 LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRONG ANDROID ………………………………….. 10
1.3.1 Công cụ hỗ trợ ………………………………………………………………………….. 10
1.3.2 Các thành phần chính trong android project ………………………………….. 10
1.3.2.1 Các thành phần chính trong android …………………………………………….. 10
1.3.2.2 AndroidManifest …………………………………………………………………………. 10
1.3.3 Activity ……………………………………………………………………………………. 11
1.3.3.1 Các phương thức trong chu kỳ sống của một activity ………………………. 12
1.3.4 Intent ……………………………………………………………………………………….. 13
1.3.4.1 Các thuộc tính của một đối tượng intent ………………………………………… 14
1.3.4.2 Sử dụng Intent …………………………………………………………………………….. 14
1.3.5 Adapter trong andoid …………………………………………………………………. 15
1.3.6 Lưu trữ dữ liệu trong android ……………………………………………………… 15
1.3.7 Giao diện trong android ……………………………………………………………… 15
1.3.7.1 View ………………………………………………………………………………………….. 15
1.3.7.2 ViewGroup …………………………………………………………………………………. 16
1.4 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQLITE …………………………………………. 19
1.4.1 Giới thiệu …………………………………………………………………………………. 19
1.4.2 Đặc điểm ………………………………………………………………………………….. 19
1.4.3 Phiên bản ………………………………………………………………………………….. 20
1.5 WEB SERVICE ………………………………………………………………………………….. 20
1.5.1 Giới thiệu …………………………………………………………………………………. 20
Trang vi
1.5.2 Đặc điểm webservice …………………………………………………………………. 20
1.5.2.1 Ưu điểm …………………………………………………………………………………….. 21
1.5.2.2 Nhược điểm ………………………………………………………………………………… 22
1.6 RESTFUL WEB SERVICE ………………………………………………………………. 22
1.6.1 Khái niệm …………………………………………………………………………………. 22
1.6.1.1 REST …………………………………………………………………………………………. 22
1.6.1.2 Kiến trúc ……………………………………………………………………………………. 22
1.6.1.3 RESTFul Web Service ………………………………………………………………….. 23
1.6.1.4 Cơ chế hoạt động ………………………………………………………………………… 23
1.6.1.5 Một số thành phần của RESTful Web Service …………………………………. 24
1.6.2 Json và Gson …………………………………………………………………………….. 25
1.6.2.1 Sơ lược về json ……………………………………………………………………………. 25
1.6.2.2 So sánh với XML…………………………………………………………………………. 25
1.6.2.3 Sơ lược về Gson ………………………………………………………………………….. 27
1.7 JSP VÀ SERVLET ………………………………………………………………………….. 28
1.7.1 JSP ………………………………………………………………………………………….. 28
1.7.2 SERVLET ………………………………………………………………………………… 28
1.7.3 MÔ HÌNH MVC TRONG JAVA WEB JSP SERVLET ………………… 29
1.7.3.1 Khái niệm cơ bản về mô hình MVC ……………………………………………….. 29
1.7.3.2 Mô hình MVC trong ứng dụng web với JSP Servlet …………………………. 29
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG………………….. 30
2.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU …………………………………………………………………… 30
2.1.1 Mô tả bài toán …………………………………………………………………………… 30
2.1.2 Phân tích hiện trạng ẩm thực Việt Nam ………………………………………… 31
2.1.2.1 Giới thiệu sơ lược về ẩm thực Việt Nam ………………………………………… 31
2.1.2.2 Đặc điểm ……………………………………………………………………………………. 31
2.1.3 Phân tích yêu cầu bài toán ………………………………………………………….. 32
2.1.3.1 Yêu cầu chức năng ………………………………………………………………………. 32
2.1.3.2 Yêu cầu phi chức năng ………………………………………………………………… 33
2.1.4 Phân tích tính khả thi …………………………………………………………………. 33
2.1.5 Công nghệ ………………………………………………………………………………… 33
2.2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ………………………………………….. 34
2.2.1 Phân tích và thiết kế ứng dụng di động Android …………………………… 34
2.2.1.1 Usecase ……………………………………………………………………………………… 34
2.2.1.2 Biểu đồ hoạt động ……………………………………………………………………….. 42
2.2.1.3 Biểu đồ tuần tự …………………………………………………………………………… 49
2.2.1.4 Biểu đồ lớp …………………………………………………………………………………. 54
2.2.1.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu …………………………………………………………………… 54
2.2.2 Phân tích và thiết kế Web Server …………………………………………………. 58
2.2.2.1 Web admin …………………………………………………………………………………. 58
2.2.2.2 Sơ đồ lớp ……………………………………………………………………………………. 65
2.2.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu …………………………………………………………………… 65
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ………………….. 67
3.1 KẾT QUẢ ………………………………………………………………………………………. 67
3.1.1 Kết quả triển khai Web Service …………………………………………………… 67
Trang vii
3.1.2 Kết quả triển khai Web Admin ……………………………………………………. 67
3.1.3 Kết quả triển khai ứng dụng trên di động ……………………………………… 78
3.2 ĐÁNH GIÁ …………………………………………………………………………………….. 85
3.2.1 Bảng đánh giá kết quả thực hiện ………………………………………………….. 85
3.2.1.1 Ứng dụng trên điện thoại di động …………………………………………………. 85
3.2.1.2 Hệ thống Server ………………………………………………………………………….. 85
3.2.2 Những điều đạt được………………………………………………………………….. 85
3.2.2.1 Hệ thống Web server …………………………………………………………………… 86
3.2.2.2 Ứng dụng trên điện thoại di động …………………………………………………. 86
3.2.3 Những điều chưa đạt được ………………………………………………………….. 86
3.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN ……………………………………………………………………. 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………. 87
TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ……………………………………………… 88
PHỤ LỤC …………………………………………………………………………………………… 1
Trang viii
DANH SÁCH HÌNH VẼ
Hình 1: Giới thiệu mobile ……………………………………………………………………………………….. 4
Hình 2: Giới thiệu android ………………………………………………………………………………………. 6
Hình 3: Kiến trúc hệ điều hành android …………………………………………………………………….. 8
Hình 4: Sơ đồ hoạt động activity trong android ……………………………………………………….. 11
Hình 5: Sơ đồ Intent ……………………………………………………………………………………………… 13
Hình 6: Sơ đồ giao diện trong android…………………………………………………………………….. 16
Hình 7: Framelayout android …………………………………………………………………………………. 17
Hình 8: Relativelayout android ………………………………………………………………………………. 18
Hình 9; Tablelayout android ………………………………………………………………………………….. 18
Hình 10: Quản trị SQLite ………………………………………………………………………………………. 19
Hình 11: Kiến trúc REST ………………………………………………………………………………………. 22
Hình 12: Cơ chế hoạt động của REST …………………………………………………………………….. 23
Hình 13: Use case của ứng dụng android ………………………………………………………………… 34
Hình 14: Biểu đồ hoạt động xem văn hóa ẩm thực……………………………………………………. 42
Hình 15: Biểu đồ hoạt động cập nhật dữ liệu …………………………………………………………… 42
Hình 16: Biểu đồ hoạt động tìm kiếm món ăn ………………………………………………………….. 43
Hình 17: Biểu đồ hoạt động gửip hản hồi cho từng món ăn ……………………………………….. 43
Hình 18: Biểu đồ hoạt động tạo ghi chú cho từng món ăn …………………………………………. 44
Hình 19: Biểu đồ hoạt động chỉnh sửa ghi chú cho từng món ăn ………………………………… 44
Hình 20: Biểu đồ hoạt động chia sẻ món ăn trên facebook ………………………………………… 45
Hình 21: Biểu đồ hoạt động xem danh sách món ăn …………………………………………………. 45
Hình 22: Biểu đồ hoạt động thêm món ăn yêu thích …………………………………………………. 46
Hình 23: Biểu đồ hoạt động xóa món ăn yêu thích …………………………………………………… 46
Hình 24: Biểu đồ hoạt động chỉnh sửa hẹn giờ ………………………………………………………… 47
Hình 25: Biểu đồ hoạt động đặt giờ ………………………………………………………………………… 47
Hình 26: Biểu đồ hoạt động xóa hẹn giờ …………………………………………………………………. 48
Hình 27: Biểu đồ hoạt động gửi phản hồi cho ứng dụng ……………………………………………. 48
Hình 28: Biểu đồ tuần tự xem văn hóa ẩm thực ……………………………………………………….. 49
Hình 29: Biểu đồ tuần tự cập nhật dữ liệu ……………………………………………………………….. 49
Hình 30: Biểu đồ tuần tự tìm kiếm món ăn ……………………………………………………………… 49
Hình 31: Biểu đồ tuần tự xem danh sách món ăn ……………………………………………………… 50
Hình 32: Biểu đồ tuần tự gửi phản hồi cho từng món ăn……………………………………………. 50
Hình 33: Biểu đồ tuần tự tạo ghi chú cho từng món ăn ……………………………………………… 50
Hình 34: Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa chi chú cho từng món ăn …………………………………….. 51
Hình 35: Biểu đồ tuần tự chia sẻ món ăn trên facebook …………………………………………….. 51
Hình 36: Biểu đồ tuần tự thêm món ăn yêu thích ……………………………………………………… 51
Hình 37: Biểu đồ tuần tự xem món ăn yêu thích ………………………………………………………. 52
Hình 38: Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa hẹn giờ …………………………………………………………….. 52
Hình 39: Biểu đồ tuần tự thêm hẹn giờ ……………………………………………………………………. 52
Hình 40: Biểu đồ tuần tự xóa hẹn giờ ……………………………………………………………………… 53
Hình 41: Biểu đồ tuần tự gửi phản hồi cho ứng dụng ……………………………………………….. 53
Hình 42: Biểu đồ lớp …………………………………………………………………………………………….. 54
Hình 43: Biểu đồ lớp chi tiết………………………………………………………………………………….. 54
Hình 44: Quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu …………………………………………………. 55
Hình 45: Sơ đồ usecase web admin ………………………………………………………………………… 58
Trang ix
Hình 46: Biểu đồ hoạt động đăng nhập …………………………………………………………………… 61
Hình 47: Biểu đồ hoạt động xem dữ liệu ………………………………………………………………… 61
Hình 48: Biểu đồ hoạt động thêm dữ liệu ……………………………………………………………….. 62
Hình 49: Biểu đồ hoạt động sửa dữ liệu …………………………………………………………………. 62
Hình 50: Biểu đồ hoạt động xóa dữ liệu ………………………………………………………………….. 63
Hình 51: Biểu đồ tuần tự đăng nhập ……………………………………………………………………….. 63
Hình 52: Biểu đồ tuần tự xem dữ liệu ……………………………………………………………………… 63
Hình 53: Biểu đồ tuần tự thêm dữ liệu ……………………………………………………………………. 64
Hình 54: Biểu đồ tuần tự xóa dữ liệu ………………………………………………………………………. 64
Hình 55: Biểu đồ tuần tự sửa dữ liệu ……………………………………………………………………… 64
Hình 56: Sơ đồ lớp web admin ………………………………………………………………………………. 65
Hình 57: Sơ đồ lớp chi tiết web admin ……………………………………………………………………. 65
Hình 58: Dữ liệu Json trả về từ Web Service …………………………………………………………… 67
Hình 59: Đăng nhập ……………………………………………………………………………………………… 67
Hình 60: Quản lý món ăn ………………………………………………………………………………………. 68

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Luận văn Xây dựng hệ thống trợ giúp ẩm thực trên điện thoại di động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *