[block id=”bo-sung-1″]

Hậu Giang là tỉnh được chia tách ra từtỉnh Cần Thơ(cũ) vào năm 2004. Thời
điểm đó, nơi đây còn “hoang sơ”, mọi thứdường nhưkhông có gì đáng kể, từhạ
tầng cơsở, giao thông, thủy lợi, chợbúa, bệnh viện Nó chỉlà cơsở được đểlại từ
thịxã VịThanh của tỉnh Cần Thơ. Kinh tếchủyếu cá thể, tập trung vào nông nghiệp
nhưlúa, trái cây, thủy sản nhưng rất manh mún và nhỏlẻ. Chính vì thế, đại đa số
bộphận nông dân đời sống còn nghèo, thiếu thốn. Có thểnói Hậu Giang là tỉnh
vùng sâu, vùng xa, vùng trũng của đồng bằng cũng không có gì quá đáng. Đó là
nhận xét xác đáng nhất vềHậu Giang lúc bấy giờ. Chính vì vậy, công tác xóa đói
giảm nghèo luôn là vấn đềquan tâm hàng đầu đối với các nhà lãnh đạo địa phương.
Và sau hơn ba năm tự“vươn”, đến cuối năm 2007 Hậu Giang đã được xem
như“rồng con” chuyển mình với tốc độphát triển kinh tếkhá cao (11,03%). Song
song với định hướng phát triển “thoát nông, hướng công” của tỉnh, Hậu Giang cũng
góp mình vào hàng ngũphát triển du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) với
một sốloại hình du lịch nhưng chỉchủyếu là các mô hình du lịch sinh thái – văn
hóa thuần túy. Hậu Giang cũng có nhiều tài nguyên du lịch nhưhệthống sông ngòi,
kênh rạch, vườn cây ăn trái, khu di tích lịch sử, khu bảo tồn thiên nhiên Thuận lợi
cho phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, Hậu Giang vẫn chưa thoát được cái
“khuôn” du lịch sinh thái cũkhá nặng nềtừcác tỉnh trong vùng nhưCần Thơ, Vĩnh
Long, Tiền Giang Chính vì thếdu lịch Hậu Giang đã không tạo được nét riêng
cho mình, dẫn đến sựnhàm chán cho du khách đến tham quan hoặc không thu hút
được sựquan tâm của thịtrường du lịch nội địa cũng nhưquốc tế. Chúng ta phải
biết tận dụng hết nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng, xây dựng các mô hình du lịch
hiệu quả, hấp dẫn.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog2

Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Xây dựng mô hình du lịch sinh thái – văn hóa kết hợp học tập, nghiên cứu trong phát triển bền vững ở tỉnh Hậu Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ – QUẢN TRỊ KINH DOANH
–¯—
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG MÔ HÌNH DU LỊCH SINH THÁI –
VĂN HÓA KẾT HỢP HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU
TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Ở TỈNH HẬU GIANG
Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:
CHÂU THỊ LỆ DUYÊN NGUYỄN THỊ KHUÊ NGHI
Mã số sinh viên: 4043539
Lớp: Quản trị du lịch và dịch vụ
khóa 30
Cần Thơ – Cần Thơ – 2008
Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp
GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Nguyễn Thị Khuê Nghi
ÄTrang i
LỜI CẢM TẠ
Mỗi sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường đều có một diễm phúc
như nhau đó là được truyền đạt những kiến thức quý báu, được đón nhận sự
chỉ bảo nhiệt tình từ các Thầy Cô. Không quản ngại khó khăn, Thầy Cô đã
luôn hoàn thành sứ mệnh lớn lao đó là cho đời những công dân tốt với đầy
đủ kiến thức vững chắc. Và hôm nay, trong giai đoạn cuối của khóa học, em
và các bạn lại tiếp tục được tập thể Thầy Cô Khoa Kinh tế – Quản trị kinh
doanh trường Đại học Cần Thơ chỉ dẫn và giúp đỡ các em hoàn thành tốt
Luận văn tốt nghiệp. Riêng em xin chân thành cảm ơn cô Châu Thị Lệ
Duyên đã tận tình hướng dẫn em trong từng chi tiết của đề tài và những
thiếu sót mắc phải trong kiến thức.
Em xin chân thành cảm ơn Sở Thương mại – Du lịch tỉnh Hậu
Giang và các Thầy Cô thuộc Khoa Môi trường đã giúp đỡ cho em rất nhiều
trong việc cung cấp các số liệu cũng như kiến thức ngoài chuyên ngành để
em hoàn thành tốt đề tài của mình.
Ngày 15 tháng 5 năm 2008
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Khuê Nghi
Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp
GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Nguyễn Thị Khuê Nghi
ÄTrang ii
LỜI CAM ĐOAN
Em cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện, các số liệu
thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với
bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào.
Ngày 15 tháng 5 năm 2008
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Khuê Nghi
Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp
GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Nguyễn Thị Khuê Nghi
ÄTrang iii
BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
· Họ và tên người hướng dẫn: ……………………………………………………………………
· Học vị:………………………………………………………………………………………………….
· Chuyên ngành: ………………………………………………………………………………………
· Cơ quan công tác: ………………………………………………………………………………….
· Tên Học viên: ……………………………………………………………………………………….
· Mã số sinh viên: …………………………………………………………………………………….
· Chuyên ngành: ………………………………………………………………………………………
· Tên đề tài: …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Về hình thức:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Các nhận xét khác
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chính xác)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Cần Thơ. Ngày ……….. tháng ………….. năm 2008
NGƯỜI NHẬN XÉT
Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp
GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Nguyễn Thị Khuê Nghi
ÄTrang iv
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Ngày tháng năm
Giáo viên phản biện
Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp
GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Nguyễn Thị Khuê Nghi
ÄTrang v
MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU —————————————————————- 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ——————————————————– 1
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài ————————————————————– 1
1.1.2. Căn cứ khoa học ——————————————————————— 2
1.1.3. Căn cứ thực tiễn ——————————————————————— 3
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ———————————————————— 3
1.2.1. Mục tiêu chung ———————————————————————- 3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ———————————————————————- 3
1.3. CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ——————————————————- 4
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ————————————————————– 4
1.4.1. Không gian nghiên cứu ———————————————————— 4
1.4.2. Thời gian nghiên cứu ————————————————————— 4
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu ————————————————————– 4
1.5. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG ———————————————————- 5
1.6. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU — 5
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ————————————– 7
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN —————————————————————- 7
2.1.1. Các khái niệm về du lịch ———————————————————– 7
2.1.2. Phát triển bền vững và những khái niệm liên quan —————————- 8
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU —————————————————- 18
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu —————————————————- 18
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ————————————————— 18
Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp
GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Nguyễn Thị Khuê Nghi
ÄTrang vi
CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ PHÁT TRIỂN
DU LỊCH CỦA TỈNH HẬU GIANG ——————————– 22
3.1. KHÁI QUÁT VỀ TỈNH HẬU GIANG ———————————————- 22
3.1.1. Điều kiện tự nhiên —————————————————————– 22
3.1.1.1. Vị trí địa lý ———————————————————————— 22
3.1.1.2. Địa hình, diện mạo, thổ nhưỡng ———————————————– 23
3.1.1.3. Khí hậu —————————————————————————- 23
3.1.1.4. Thủy văn ————————————————————————– 25
3.1.1.5. Sinh vật —————————————————————————- 26
3.1.2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ——————————————————— 26
3.1.2.1. Giao thông ———————————————————————— 26
3.1.2.2. Bưu chính viễn thông ———————————————————– 27
3.1.3. Hệ thống dịch vụ xã hội ———————————————————– 28
3.1.3.1. Y tế ——————————————————————————— 28
3.1.3.2. Các cơ sở văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình, thể thao ———– 28
3.2. TÀI NGUYÊN DU LỊCH ————————————————————– 29
3.2.1. Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng ———————————– 29
3.2.2. Làng khóm Cầu Đúc ————————————————————— 32
3.2.3. Hồ Đại Hàn ————————————————————————- 33
3.2.4. Khu du lịch sinh thái rừng tràm Vị Thủy ————————————— 33
3.2.5. Bãi bồi Viên Lang —————————————————————— 34
3.2.6. Chợ nổi Ngã Bảy ——————————————————————- 34
3.2.7. Vườn bưởi Năm Roi ————————————————————— 35
3.2.8. Làng du lịch sinh thái Tầm Vu ————————————————— 35
3.3. DU LỊCH TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2004
ĐẾN NĂM 2007 ———————————————————————— 35
3.3.1. Khách du lịch ———————————————————————– 35
3.3.2. Doanh thu du lịch —————————————————————— 36
3.3.3. Đầu tư du lịch ———————————————————————– 38
3.3.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật ———————————————————— 43
Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp
GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Nguyễn Thị Khuê Nghi
ÄTrang vii
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP
HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU TRONG
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ——————————————– 49
4.1. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH
KHI ĐI DU LỊCH HẬU GIANG ————————————————– 49
4.1.1. Về các yếu tố chính khi đi du lịch ———————————————– 49
4.1.2. Về thực chi của khách du lịch —————————————————- 52
4.2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH DU LỊCH SINH THÁI “VƯỜN – RỪNG” ——— 53
4.2.1. Dự kiến các điểm có thể phát triển du lịch cho mô hình ——————— 53
4.2.2. Mục đích của mô hình ————————————————————- 54
4.2.3. Đối tượng khách ——————————————————————– 55
4.2.4. Thời gian có thể áp dụng mô hình ———————————————– 55
4.2.5. Những điểm hấp dẫn du khách ————————————————— 55
4.2.5.1. Tài nguyên thiên nhiên ———————————————————- 55
4.2.5.2. Các hoạt động trong tuyến du lịch ——————————————– 56
4.2.6. Cơ sở phát triển du lịch trong mô hình —————————————– 57
4.2.6.1. Phương tiện vận chuyển ——————————————————– 57
4.2.6.2. Cơ sở lưu trú, ăn uống ———————————————————- 58
4.2.7. Dịch vụ du lịch và các dịch vụ bổ sung —————————————– 58
4.2.7.1. Phát triển các làng nghề thủ công ——————————————— 58
4.2.7.2. Sản phẩm lưu niệm ————————————————————– 58
4.2.7.3. Cơ sở chăm sóc sức khỏe ——————————————————- 58
4.2.7.4. Dịch vụ khác ———————————————————————- 58
4.3. ĐỀ XUẤT Ý KIẾN THIẾT KẾ CƠ SỞ HẠ TẦNG
CHO MỖI ĐIỂM DU LỊCH ———————————————————- 58
4.3.1. Tại vườn bưởi Năm Roi xã Phú Hữu ——————————————- 58
4.3.2. Tại chợ nổi Ngã Bảy ————————————————————— 59
4.3.3. Tại khu BTTN Lung Ngọc Hoàng ———————————————- 59
4.3.4. Tại rừng tràm Vị Thủy ———————————————————— 60
4.3.5. Tại Hồ Đại Hàn ——————————————————————— 60
4.3.6. Tại làng khóm Cầu Đúc ———————————————————– 60
Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp
GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Nguyễn Thị Khuê Nghi
ÄTrang viii
4.4. CÔNG TÁC MARKETING CHO MÔ HÌNH ————————————- 61
4.5. NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ TRỌNG NHẤT TRONG CÔNG TÁC
XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH ———————————————– 62
4.5.1. Giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp ——————————————— 62
4.5.2. Hoạt động vui chơi, giải trí đặc trưng, lôi cuốn ——————————- 62
4.5.3. Ẩm thực phong phú, đặc sắc, an toàn ——————————————- 63
4.5.4. Trình độ hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ cao —————————– 63
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO MÔ HÌNH VÀ
CHO NGÀNH DU LỊCH HẬU GIANG —————————– 64
5.1. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG TỔ CHỨC
DU LỊCH CỦA TOÀN TỈNH HẬU GIANG TRONG THỜI GIAN QUA — 64
5.1.1. Về mặt vật chất, cơ sở kỹ thuật ————————————————– 64
5.1.2. Về yếu tố con người ————————————————————— 65
5.2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO BAN QUẢN LÝ DU LỊCH VÀ
CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DU LỊCH ——————————————– 66
5.2.1. Phân tích các cơ hội, đe dọa, điểm mạnh, điểm yếu của
ngành du lịch Hậu Giang ——————————————————— 66
5.2.2. Đề xuất giải pháp ——————————————————————- 70
5.3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO MÔ HÌNH DU LỊCH SINH THÁI –
VĂN HÓA KẾT HỢP HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU ——————————- 71
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ —————————————— 73
6.1. KẾT LUẬN ——————————————————————————- 73
6.2. KIẾN NGHỊ —————————————————————————— 74
6.2.1. Đối với sở thương mại du lịch Hậu Giang ————————————- 74
6.2.2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ————————————– 74
6.2.3. Đối với các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và
dịch vụ —————————————————————————————— 75
Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp
GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Nguyễn Thị Khuê Nghi
ÄTrang ix
PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN TRONG LUẬT DU LỊCH —————– 77
PHỤ LỤC 2: BẢNG PHỎNG VẤN KHÁCH DU LỊCH HẬU GIANG ———– 80
PHỤ LỤC 3: BẢNG PHỎNG VẤN NHU CẦU KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA — 85
PHỤ LỤC 4: BẢNG THỐNG KÊ TẦN SUẤT TRONG SPSS ———————- 91
Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp
GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Nguyễn Thị Khuê Nghi
ÄTrang x
DANH MỤC BIỂU BẢNG
Trang
Bảng 2.1: CÁC TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG VÀ CÁC NGÀNH
KINH TẾ LIÊN QUAN ……………………………………………………………….. 13
Bảng 3.1: CHỈ TIÊU DOANH THU DU LỊCH TỪ NĂM 2004 ĐẾN
CUỐI NĂM 2007 ……………………………………………………………………….. 37
Bảng 3.2: HIỆN TRẠNG ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH DU LỊCH HẬU GIANG
TỪ NĂM 2004 ĐẾN 2006 …………………………………………………………… 39
Bảng 3.3: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN
TOÀN TỈNH HẬU GIANG …………………………………………………………. 44
Bảng 4.1: MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ CÁC YẾU TỐ KHI ĐI DU LỊCH
Ở HẬU GIANG CỦA DU KHÁCH ……………………………………………… 50
Bảng 4.2: TỔNG CHI PHÍ BÌNH QUÂN CHO MỘT NGƯỜI KHI
ĐI DU LỊCH HẬU GIANG …………………………………………………………. 52
Bảng 4.3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC ĐIỂM DU LỊCH Ở HẬU GIANG
CỦA DU KHÁCH ………………………………………………………………………. 53
Bảng 5.1: MA TRẬN SWOT ………………………………………………………………………. 69
Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp
GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Nguyễn Thị Khuê Nghi
ÄTrang xi
DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 2.1: Tương tác giữa 3 hệ thống tự nhiên – kinh tế – xã hội và phát triển
bền vững (Nguyễn Đình Hòe, 2006) ……………………………………………….. 9
Hình 2.2: Mô hình ô nhiễm “yếu tố A” trong hệ thống môi trường (Lê Tuyết Minh,
2006) ………………………………….

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Luận văn Xây dựng mô hình du lịch sinh thái – văn hóa kết hợp học tập, nghiên cứu trong phát triển bền vững ở tỉnh Hậu Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *