Khóa luận Nghiên cứu khả năng xử lý Cr6+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ sầu riêng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Ô nhiễm môi trường hiện nay là một vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Ở Việt Nam đang tồn tại một thực trạng đó là nước thải ở hầu hết các cơ sở sản xuất chỉ được xử lý sơ bộ thậm chí được thải trực tiếp ra môi trường. […]

Read More

Khóa luận Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy đứng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nước là yếu tố không thể thiếu của sự sống trên trái đất. Cùng với sự phát triển của nền văn minh nhân loại qua quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, loài người đang đứng trước nguy cơ hiểm họa của vấn đề ô nhiễm môi trường. Trong đó […]

Read More

Khóa luận Khảo sát, đánh giá hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt ở quận Hải an – Hải phòng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Hiện nay tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa trên phạm vi cả nƣớc đang gia tăng mạnh mẽ và sẽ tiếp tục duy trì trong nhiều năm tiếp theo, với tốc độ này làm cho nhu cầu khai thác và tiêu dùng tài nguyên thiên nhiên của con ngƣời […]

Read More

Khóa luận Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 / ngày đêm mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Khi công nghiệp hóa chăn nuôi cộng với sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng đàn gia súc thì chất thải từ hoạt động chăn nuôi của các trang trại, gia trại đã làm cho môi trường chăn nuôi đặc biệt là môi trường xung quanh bị ô nhiễm trầm trọng, […]

Read More

Khóa luận Tìm hiểu khả năng hấp phụ mangan trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ lõi ngô mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thế giới, ngành công nghiệp Việt Nam cũng có những tiến bộ không ngừng cả về số lượng các nhà máy cũng như chất lượng các loại sản phẩm. Không những thế, ngành công nghiệp còn đóng một vai trò đáng kể […]

Read More

Khóa luận Xử lý nước thải bệnh viện bằng bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nhưchúng ta đã biết: – ¾ diện tích bề mặt Trái Đất là nước. – 70% trọng lượng cơ thể là nước. – 1.5 lít nước là lượng nước tối thiểu mà con người cần cung cấp cho cơ thể mỗi ngày. – Lượng nước cần để làm ra 1kg chất khô […]

Read More