Bài thuyết trình Ô nhiễm nguồn nước mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] 1. Khái niệm về ô nhiễm nước. Hiến chương châu Âu về nước đã định nghĩa nước ô nhiễm như sau: “Ô nhiễm nước là do con người gây nên một biến đổi nào đó làm thay đổi chất lượng của nước tức là làm ô nhiễm nước và gây nguy hiểm cho […]

Read More

Đề tài Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá sự cố môi trường trong sử dụng khí hóa lỏng (LPG) ở Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] TÍNH CẤN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Việt Nam, với một tiềm năng dầu khí dồi dào, đang phát triển mạnh mẽ công nghiệp khai thác, chế biến nguồn tài nguyên quý giá này thành các sản phẩm có giá trị, trong đó có khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), góp phần […]

Read More

Thảo luận hóa môi trường – Chủ đề: Nước mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] CHƯƠNG III: HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG THỦY QUYỂN I. NƯỚC – TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ CHU TRÌNH CỦA NƯỚC 1. Nước. 1.1. Cấu trúc của nước. Nước là một hợp chất hóa học của oxy và hidro, có công thức hóa học là H2O.Phân tử nước bao gồm hai nguyên tử hidro và […]

Read More

Đề tài Suy thoái tài nguyên và ô nhiễm đất mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] I. Khái niệm Đất là nơi ở, xây dựng cơ sở hạ tầng và thổ nhưỡng là nơi sản xuất nông lâm nghiệp. Đất theo nghĩa thổ nhưỡng là vật thể thiên nhiên có cấu tạo lâu đời, hình thành do kết quả của nhiều yếu tố: Đá gốc, động thực vật, khí […]

Read More

Đề tài Tài nguyên đất và môi trường đất mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] I.Sơ lược tài nguyên đất 1.1. Khái niệm Đất là một dạng tài nguyên vật liệu của con người. Đất là lớp ngoài cùng của thạch quyển bị biến đổi tự nhiên dưới tác động tổng hợp của nước, không khí, sinh vật. Đất có 2 nghĩa: đất đai là nơi ở, xây […]

Read More