Đề tài Định hướng phát triển công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Thứ nhất, trên thực tế, em là một sinh viên chuyên ngành marketing nên bộ môn thị trường chứng khoán chưa được đào tạo sâu dẫn đến tầm hiểu biết về thị trường này chỉ ở mức non kém. Tuy nhiên, vì sự hứng thú về thị trường phái sinh nói riêng cũng […]

Read More

Đề tài Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tân Hưng Phong mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Tiền lương vừa là nguồn thu nhập chủ yếu của Công nhân viên chức, nó đảm bảo cho cuộc sống người lao động được ổn định và luôn có xu hướng được nâng cao. Mặt khác tiền lương đối với doanh nghiệp lại là một yếu tố chi phí. Như vậy ta thấy […]

Read More

Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Như ta biết tiền lương là chi phí sức lao động được vật hóa, là thành quả lao động mà người lao động được hưởng sau một thời gian làm việc. Tiền lương là một bộ phận của giá thành sản phẩm, là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh […]

Read More

Chuyên đề Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tiếp Vận Sắc Việt mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Không chỉ là tiền đề cho sự tiến hóa của loài người, lao động của con người còn là một trong ba yếu tố cơ bản quyết định đến sự tồn tại và phát triển của quá trình sản xuất. Chi phí về lao động là một trong các yếu tố cơ bản […]

Read More

Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp – Xây dựng cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng và hiệu quả hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại hiện nay. – Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại […]

Read More

Đề tài Thực trạng và giải pháp xử lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21 chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của ngành Tài chính – Ngân hàng, trong đó ấn tượng nhất là sự phát triển của hệ thống Ngân hàng Thương mại. Theo thời gian, hệ thống này được mở rộng về quy mô, đa dạng về […]

Read More

Luận văn Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Thành Tuyên mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu tiến hành sản xuất kinh doanh trên thị trường bao giờ cũng để ra cho mình mục tiêu nhất định, có nhiều mục tiêu để cho doanh nghiệp phấn đấu như lợi nhuận, vị thế, an toàn, Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của nền […]

Read More