Đề tài Nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe máy của công ty quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất: Thuận lợi, khó khăn và giải pháp mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Đất nước ta đang bước vào thời kì đổi mới, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Để bắt kịp với nền kinh tế thế giới, tại đại hội Đảng khoá VIII, Đảng đã chủ trương : “tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại tự chủ, mở rộng […]

Read More

Đề tài Tăng cường hiệu lực quản trị quy trình đàm phán, ký kết hợp đồng nhập khẩu sản phẩm dầu nhờn tại công ty cổ phần dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, hoạt động Thương mại quốc tế ngày càng phát triển và có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Thương mại quốc tế là con đường tất yếu để các nước hội nhập vào nền kinh tế thế […]

Read More

Đề tài Vị trí và tầm quan trọng của vận chuyển trong nền kinh tế và tại các doanh nghiệp, giải phát phát triển năng lực vận chuyển của các công ty kinh doanh dịch vụ Logistics Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Hiện nay nền kinh tế đang trong đà phát triển mạnh, các lĩnh vực kinh tế đều được phát huy hết với công suất của nó. Đối với doanh nghiệp, logistics đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết đầu vào và đầu ra một cách hiệu quả., thay đổi nguồn tài […]

Read More

Đề tài Phát triển cảng biển Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] 1. Định nghĩa cảng biển: Cảng biển một đầu mối giao thông lớn, bao gồm nhiều công trình và kiến trúc, bảo đảm cho tàu thuyền neo đậu yên ổn, nhanh chóng và thuận lợi thực hiện công việc chuyển giao hàng hoá/hành khách từ các phương tiện giao thông trên đất liền […]

Read More

Đề tài Qui trình giao nhận Container tại cảng Cát Lái mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Đất nước ta ngày càng hội nhập nhanh chóng, sâu rộng với thế giới. Kinh doanh xuất nhập khẩu vì thế cũng tăng một cách nhanh chóng. Đi kèm theo đó, cảng biển cũng phát triển nhanh không kém để bắt kịp tốc độ phát triển của ngoại thương nước nhà. Bên cạnh […]

Read More