Luận văn Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận Container tại công ty TNHH Jardine Việt Nam chi nhánh Hải Phòng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn thì việc cơ giới hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống vận tải ở mỗi nước ngày càng quan trọng. Vì vậy, việc chuyên chở hàng hóa bằng container […]

Read More

Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả của nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty Vinatrans Hải Phòng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Với phương thức vận tải trước đây xác xuất rủi ro đối với hàng hoá là rất lớn. Cách mạng cont. trong những năm 60, 70 đã đảm bảo độ an toàn và tin cậy trong di chuyển hàng hoá, là tiền đề cho phương thức vận tải cont. Hoạt động giao nhận […]

Read More

Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu: Một số phân tích định lượng ban đầu mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Mục đích của bài viết này là xác định ảnh hưởng của việc tăng giá xăng đột ngột lên thêm 30% đến nền kinh tếViệt Nam. Bài nghiên cứu sửdụng kết quảtừbộ điều tra mới nhất v ềmức sống hộ gia đình năm 2006 (VHLSS 2006) để ước lượng ảnh hưởng trực tiếp […]

Read More

Khóa luận Nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng Container đường biển của công ty TNHH giao nhận vận tải Á Châu ATL TP HCM mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] 1. Tính cấp thiết của đề tài . Ngày nay, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực là một trong những xu thế mà bất kì một quốc gia hay lãnh thổ nào cũng đều hướng tới để góp phần phát triển đất nước của mình. Bởi vậy, một […]

Read More

Luận văn Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long Bình mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong xu thế hội nhập hiện nay, nền kinh tế thế giới đang vận động không ngừng, bước sang giai đoạn hội nhập đa dạng và xu hướng hội nhập hết sức mạnh mẽ. Trong tình hình chung đó, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất đáng kể. Đáng kể nhất […]

Read More

Đề tài Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại công ty TNHH tiếp vận xuyên Thái Bình Dương TPL mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong xu hướng hội nhập toàn cầu hiện nay, vận tải quốc tế ngày càng thể hiện rõ vai trò là tiền đề, là điều kiện tiên quyết trong sự ra đời và phát triển của hoạt động thương mại quốc tế. Trong suốt bề dày lịch sử 500 năm kể từ khi […]

Read More

Đề tài Hoạt động giao nhận vận tải bằng đường hàng không tại công ty TNHH vận tải và giao nhận nhanh Alpha Việt Nam tại Hà Nội mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Từ năm 1986, Nhà nước ta chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Hiệu quả đạt được trong những năm qua đã chứng minh cho tính đúng đắn của chủ trương đó. Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định rằng: kinh tế thị trường là quy […]

Read More