Đề tài Tình trạng nhập siêu của Việt Nam qua các năm và giải pháp giảm nhập siêu Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Đối với các nước đang phát triển trong thời kỳcông nghiệp hóa và mởcửa hội nhập kinh tế, thâm hụt cán cân thương mại là một hiện tượng khá phổbiến vì yêu cầu nhập khẩu rất lớn trong khi khảnăng cạnh tranh của nền kinh tếcòn hạn chế, do đó mức tăng trưởng […]

Read More

Luận văn Chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] 1. Tính cấp thiết của đềtài: Trong những năm qua, tình hình kinh tếViệt Nam không ngừng đổi mới, tốc độphát triển kinh tếngày càng gia tăng. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế đất nước vào quá trình […]

Read More

Luận văn Nâng cao khả năng cạnh tranh của cụm cảng hàng không miền Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Lý do chọn đềtài: Sau 20 năm đổi mới hội nhập kinh tếQuốc tế, nền kinh tếViệt Nam đã đạt được những thành công đáng kể. Đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập của người dân gia tăng tác động trực tiếp đến thịtrường Hàng không; đồng thời […]

Read More

Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại kho Tân Cảng của công ty cổ phần kho vận Tân Cảng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Thương mại quốc tếcủa Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng trong vòng 15 năm trởlại đây từsau khi mởcửa, hội nhập với nền kinh tế thếgiới, đặc biệt từsau khi Việt Nam trởthành thành viên của tổchức thương mại thếgiới (WTO). Giao thương hàng hóa ngày một tăng trưởng, kéo theo sựphát […]

Read More

Khóa luận Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng Container đường biển tại công ty TNHH tiếp vận Hoa Thanh mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Xu thế quốc tế hoá thương mại đã liên kết các quốc gia có chế độ chính trị khác nhau thành một thị trường thống nhất,sự phát triển của nền kinh tế thế giới đã đạt tới mức biên giới các quốc gia chỉ còn ý nghĩa về mặt hành chính. Có thể […]

Read More

Luận văn Hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp cho dịch vụ giao nhận vận tải đường biển của công ty AA & Logistics mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Lý do chọn đề tài: Giao nhận vận tải và vận tải hàng hoá quốc tế bằng đường biển là một bộ phận rất quan trọng trong thương mại quốc tế. Nó giúp thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hàng hoá của một quốc […]

Read More

Luận văn Các phương hướng nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tàu VTC Star tại Vitranschart JSC mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Toàn cầu hoá ngày càng diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam ngày càng mở cửa thị trường, tham gia vào nhiều tổ chức thương mại của thế giới, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, chuyển đổi từ nền kinh tế lạc hậu sang nền kinh tế thị trường sôi động với sự […]

Read More

Khóa luận Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong những năm gần đây, với đường lối đổi mới cùng với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế của đất nước ta đã không ngừng phát triển và đạt được những thành tựu to lớn. Cùng với sự phát triển đó, […]

Read More

Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Việt Hoa mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] 1. Lý do chọn đề tài Trong xu thế thương mại toàn cầu hoá cùng với sự phát triển nhiều hình thức vận tải mới trong những thập niên qua, vận tải quốc tế đang ngày càng thể hiện rõ vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế. Song hành […]

Read More