Đề tài Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại công ty xây dựng và thương mại mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Xây dựng và Thương mại (TRAENCO) trong những năm qua đã đạt được những thành tựu nhất định, đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc hiện đại hoá cơ sở hạ tầng của đất nước, làm tiền đề và tạo điều […]

Read More

Đề tài Phát triển nghiệp vụ tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp M&A tại các công ty chứng khoán Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong khi thị trường M&A đã tỏ rõ những dấu hiệu bùng nổ tại các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Hàn Quốc kể từ năm 2006, thị trường M&A của Việt Nam cũng đã có dấu hiệu phát triển sau khi Việt Nam gia nhập WTO và thị trường chứng […]

Read More