[block id=”bo-sung-1″]

Các đặc trưng quang
2. Máy quang phổ UV/Vis
3. Máy đo ellipsomet
4. Màng mỏng nhiệt sắc

Phương pháp đo tính chất quang - phuong_phap_do_tinh_chat_quang

pdf14 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 622 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp đo tính chất quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

PHƯƠNG PHÁP ĐO TÍNH CHẤT QUANG
Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. Lê Văn Hiếu
Học viên thực hiện: Phùng Nguyễn Thái Hằng
1. Các đặc trưng quang
2. Máy quang phổ UV/Vis
3. Máy đo ellipsomet
4. Màng mỏng nhiệt sắc
NỘI DUNG
Hệ số phản xạ R(λ):
1. Các đặc trưng quang
Io IT
IR
d
Hệ số phản xạ phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng
tới, sự phụ thuộc đó R= f(λ ), gọi là phổ phản xạ
0
( )( ) ( )
RIR
I
 
Hệ số truyền qua T(λ):
Hệ số truyền qua phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng tới, sự phụ thuộc đó
T = f(λ ), gọi là phổ truyền qua
0
( )( ) ( )
TIT
I
 
Hệ số hấp thụ α(λ): được xác định từ định luật hấp thụ ánh sáng Buger-Lamber
1. Các đặc trưng quang
Hệ số hấp thụ được xác định bởi phần cường độ ánh sáng bị suy giảm
khi đi qua một đơn vị độ dày của mẫu.
0 (1 )1( ) ln ( )
I R
x I x
  0( ) (1 ).exp( )I x I R x  
Hệ số hấp thụ phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng tới, sự phụ thuộc đó
α= f(λ ), gọi là phổ hấp thụ
2 2
0 (1 )1 1 (1 )( ) ln ln ( )T
I R R
x I x T
  
  
Hệ số hấp thụ được xác định cường độ ánh sáng tới
và cường độ ánh sáng truyền qua mẫu
Nguyên lý của phép đo: Đo quang năng của chùm phản xạ, chùm
truyền qua rồi so sánh với quang năng của chùm tới
Máy quang phổ UV/Vis có ba mode đo là: Abs, %T và %R
2. Máy quang phổ UV/Vis
1. Nguồn sáng
2. Hệ đơn sắc
3. Vị trí đặt mẫu
4. Detector
5. Computer
Hình 1: Sơ đồ máy quang phổ hai chùm tia
Chopper mirror
Minh họa
3. Ellipsomet
Đo phân cực ellipsometry là phương
pháp đo quang rất nhạy để xác định
các đại lượng quang học: n, độ hấp
thụ, hằng số điện môi và độ dày của
màng
Nguyên lý đo: Dựa trên sự thay đổi
trạng thái phân cực của ánh sáng
phản xạ trên bề mặt mẫu sẽ làm thay
đổi tính chất quang của mẫu.
Hình 2: Sơ đồ hệ máy ellipsometer
Ellipsomet
Các thông số phân cực Ψ (góc biên độ) và Δ (góc pha) mô tả trạng
thái phân cực của ánh sáng phản xạ được xác định bởi biểu thức:
tan .p i
s
r
e
r
 
Từ các thông số phân cực Ψ (góc biên độ), Δ (góc pha) và các hệ
số như chiết suất n, hệ số hấp thụ α ta có thể xác định độ dày của
màng bằng chương trình DAIFIBM bán kèm theo thiết bị
4. Màng nhiệt sắc
Hiệu ứng nhiệt sắc là hiện tượng vật lý xảy ra khi có nhiệt độ
tác động lên màng mỏng làm chúng thay đổi độ truyền qua,
phản xạ hay hấp thụ.
Khi hạ nhiệt độ thì tính chất quang quang ban đầu của chúng
được thiết lập lại. Sự biến đổi nhiệt – quang xảy ra một cách
thuận nghịch
Vật liệu nhiệt sắc: VO2 hoặc VO2/W
3. Màng nhiệt sắc
Gọi Tc là nhiệt độ chuyển pha bán dẫn kim loại của VO2
T là nhiệt độ của màng VO2
Nếu T < Tc thì màng mỏng VO2 trong suốt đối với cả ánh sáng
nhìn thấy và hồng ngoại
Nếu T > Tc thì màng mỏng VO2 trong suốt đối với ánh sáng nhìn
thấy nhưng phản xạ hầu hết bức xạ hồng ngoại
Nhiệt độ chuyển pha Tc của VO2 có thể được hạ thấp xuống
bằng cách pha tạp thêm W
Màng VO2 được ứng dụng để chế tạo kính phản xạ nhiệt và
cảm biến nhiệt quang

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Phương pháp đo tính chất quang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *