[block id=”bo-sung-1″]

I. Nhiễu xạ tia X
II. Huỳnh quang tia X
III. Phổ kế quang điện tử tia X

phuong_phap_phan_tich_tia_x

pdf35 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 1998 | Lượt tải: 5download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương pháp phân tích tia X, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

PHƯƠNG PHÁP PHÂN
TÍCH TIA X
GV: TS. Lê Vũ Tuấn Hùng
Nhóm: Trương Hoàng Lộc 0413189
Từ Khánh Long 0413187
Nguyễn Mai Bảo Thy 0413236
Đoàn Thị Thanh Thúy 0413206
Trần Thị Khánh Chi 0413263
Nguyễn Thị Thu Hương 0413299
I. Nhiễu xạ tia X
II. Huỳnh quang tia X
III. Phổ kế quang điện tử tia X
Nội dung
Hãm đột ngột điện tử năng lượng cao hay dịch chuyển điện
tử từ quỹ đạo cao xuống quỹ đạo thấp trong nguyên tử.
Bức xạ điện từ 510 100
o
A  

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Phương pháp phân tích tia X

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *